Danielin kirjan alkusanat

Danielin kirja

Monet ovat huolissaan maailmamme tulevaisuudesta. On sekä pessimistisiä että optimistisia tulevaisuudenkuvia. Onko maailma menossa huonompaan vai parempaan suuntaan? Onko edessä maailman tuho vai edistyksen kulta-aika? Kaikki on vain arvailujen varassa. Vastausta etsitään erilaisten tulevaisuutta ennustavien uskomuksien ja tutkimuksien avulla.

Ajattelevat ihmiset kaikkialla tajuavat nykyään, että tämä meidän maailmamme on valtavan kriisin kynnyksellä. Maailman suurkaupungit ovat täynnä rikollisuutta ja väkivaltaa. Jatkuvasti saamme kuulla terroristien pommiräjähdyksistä ja muista hirmuteoista. Maapallollamme kansat ovat toisensa jälkeen joutuneet sisäisiin ja ulkoisiin vaikeuksiin. Lähi-itä samoin kuin monet muutkin alueet ovat tulenarkoja paikkoja, jotka ovat milloin tahansa räjähtämäisillään. Nälkä, luonnonkatastrofit ja monet muut ongelmat vaivaavat ihmisiä.

Uskomme, että Jumala on sanansa mukaan ilmoittanut meille kaiken sen, mitä meidän tarvitsee tietää tulevaisuudesta. Uskomme, että niin tulee myös varmasti tapahtumaan. Sen on historia osoittanut menneiden tapahtumien toteutumisena niin kuin Raamattu on etukäteen ilmoittanut. Jumala itse sanoo: ”Astukaa kertomaan meille, mitä on edessäpäin, tulossa. Kertokaa mitä alussa oli, jotta näkisimme selvästi, mihin kaikki johtaa, tai sanokaa mitä edessä on, kertokaa tulevat tapahtumat, niin näemme, että olette jumalia” (Jes. 41:22,23). Ainoastaan kaikkitietävä Jumala voi vuosituhansia etukäteen tarkasti ilmoittaa, mitä tulee tapahtumaan

Uskomme, että Jumala ilmoitti erityisesti profeetta Danielille noin 600 vuotta ennen ajanlaskumme alkua tulevaisuuden huikeat näkymät. Danielin kirja on Raamatun tärkeimpiä profeetallisia kirjoja, jonka tutkimiseen mm. Jeesus kehottaa puhuessaan maailmanlopun merkeistä: ”Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut - huomatkoon lukija tämän!” (Matt. 24:15). Danielin kirjaa voitaisiin kutsua historian ja profetian käsikirjaksi, joka neljän suuren profeetallisen kuvasarjan välityksellä esittää lukijalleen maailmanhistorian taustaa vasten Jumalan kansan vaiheet Danielin päivistä ajan loppuun asti. Jokaisessa näkysarjassa on yksityiskohtia, jotka täsmäävät tarkalleen historian kanssa. Kukin näistä neljästä profeetallisesta näystä saavuttaa huippukohtansa, kun Jumala pystyttää iankaikkisen valtakunnan.

Tämän maailman historia tulee päättymään Jeesuksen takaisintuloon, jolloin Jumala perustaa iankaikkisen valtakuntansa. Se on koko Jumalan pelastussuunnitelman päätepiste ja maailmanhistorian suurin ja loistavin tapahtuma. Koko raamatussa on yli 700 viittausta Jeesuksen takaisintuloon. Silloin toteutuu Jeesuksen lupaus takaisintulostaan: "Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen." Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?" Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani (Joh. 14:1-6).

Danielin kirja on kirjoitettu noin 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Siinä on kerrottu etukäteen lyhyesti mm. koko maailman historia ajan loppuun asti sekä vuosien tarkkuudella Jeesuksen lunastustyö ihmiskunnan pelastamiseksi iankaikkiseen elämään. Kaikki on toteutunut täsmällisesti historiamme aikana, mikä vakuuttaa myös sen, että tulevatkin tapahtumat toteutuvat sen ennustuksien mukaan. Danielin kirja on mitä vakuuttavin todiste Raamatun luotettavuudesta ja Jumalan olemassaolosta.

Danielin kirja kuuluu ns. apokalyptiseen eli ilmestyskirjallisuuteen, jonka tunnusomaisia piirteitä ovat vertauskuvallinen kieli ja lopunaikaa koskevat profetiat ja näyt. Sisältönsä puolesta Danielin kirja kuuluu yhteen Uuden testamentin Ilmestyskirjan kanssa. Ilmestyskirja paljastaa sen, minkä Danielin kirja paljasti jo noin 600 vuotta aikaisemmin. Uuden testamentin lopunaikaa koskevat ennustukset johtavat aineistonsa alun perin Danielin kirjasta. Danielin kirja jakaantuu kahteen pääosaan, kertomusosaan, luvut 1-6, ja näkyosaan, luvut 7-12. Kertomusosa kuvailee Danielin ja hänen tovereidensa vaiheita sotavankeina kuningas Nebukadnessarin hovissa ja näkyosa mahtavia profetioita maailman valloista ja kohtaloista aina Jeesuksen toiseen tulemukseen asti.

Jokainen näistä Danielin kirjan neljästä profeetallisesta näystä saavuttaa huippukohtansa, kun Jumala pystyttää iankaikkisen valtakunnan. Ensimmäinen näkysarja (Dan. 2) kuvapatsaan osista kuvaa neljää toisiaan seuraavaa maailmanvaltaa, jotka esitetään kuvapatsaan eri metallia olevien ruumiinosien: pään, rinnan ja käsivarsien, vatsan ja reisien, säärien ja jalkojen muodossa. Toinen näkysarja (Dan. 7) kuvaa samoja maailmanvaltoja leijonan, karhun, pantterin ja kymmensarvisen pedon muodossa. Kolmannessa näkysarjassa (Dan. 8) samat maailmanvallat esitetään oinaana, kauriina ja suurena sarvena. Neljäs näkysarja (Dan. 11) kuvaa edelleen toisiaan seuraavia maailmanvaltoja, joissa niitä kuvataan symboleilla neljä kuningasta, sankari kuningas ja pohjan kuningas. Jokaisessa näkysarjassa on maailmanvaltioihin liittyviä yksityiskohtia, jotka ovat toteutuneet tarkalleen.

Yksi vaikuttavimpia ja vastaansanomattomimpia todisteita Danielin kirjan jumalallisesta luotettavuudesta on kahdeksannessa ja yhdeksännessä luvussa esitetty aikaennustus Kristuksen elämästä, kasteesta ja kuolemasta sekä Israelin kansan luopumuksesta ja maailman tuomion alkamisesta.

Danielin kirja on mitä mielenkiintoisin profeetallinen kirja maailman historiasta ja Jeesuksen ennalta ilmoittamisesta. Danielin kirjan profetiat liittyvät läheisesti Ilmestyskirjan profetioihin, ja niitä on tutkittava yhdessä jälkimmäisten kanssa. Sen sanoma koskee erityisesti lopun aikaa eli meidän aikaamme. Danielin kirjan lopussa Jumala ilmoittaa näkyjen avautuvan juuri lopun aikana ja näin on tapahtunut historian aikana: ”Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy" (Dan. 12:4).