Dan. 1

0601124

Daniel tovereineen Nebukadnessarin hovissa

1. Juudan kuninkaan Jojakimin kolmantena hallitusvuotena hyökkäsi Babylonian kuningas Nebukadnessar Jerusalemia vastaan ja saartoi sen.

Danielin kirjan 1. luvun tapahtumat vievät meidät noin vuodelle 600 eKr. Babylonin kuningas Nebudkanessar palasi voittoisalta sotaretkeltään Egyptistä ja hyökkäsi Jerusalemiin. Babylon oli tällainen epäjumalanpalveluksen ja kaikenlaisten paheiden keskuspaikka. Jerusalem taas vastusti Babylonin periaatteita ja se oli oikean Jumalan palvontapaikka. Jumala salli Jerusalemin kukistumisen, koska Juudean kansa oli antautunut epäjumalanpalvelukseen eikä ollut kuunnellut profeettojensa varoituksia. Näin Jumala joutui kurittamaan kansaansa, jotta se johtaisi kansan katumukseen, tunnustamaan syntinsä ja luottamaan Jumalaan.

2. Herra antoi hänen käsiinsä Jojakimin, Juudan kuninkaan, sekä osan Jumalan temppelin pyhistä esineistä. Nebukadnessar vei saaliinsa Sinearin maahan ja sijoitti sen siellä jumalansa temppelin aarrekammioon.

Babylon sijaitsi noin 1500 km Jerusalemista koilliseen. Sanonta ”Sinearin maa” on Babylonista käytetty nimitys. Hän vei mukanaan Babyloniin sotasaalinaan Jumalan temppelin aarteita ja sijoitti ne oman jumalansa huoneeseen. Babylonissa palveltiin monia jumalia, mutta Nebukadnessarin erityisjumala oli Bel Marduk.

Babyloniin vietyjen vankien joukossa olivat myös juutalaiset nuorukaiset Daniel ja hänen kolme ystäväänsä. Heidän vankeutensa seurauksena tieto oikeasta Jumalasta levisi Babyloniin ja sitä kautta ympäri maailmaa. Näistä tapahtumista todistavat myös muinaiset historian kirjoittajat ja arkeologiset kaivaukset.

Profeetta Jesaja ennusti jo 100 vuotta aikaisemmin tämän tapahtuman. ”Tämän kuultuaan Jesaja sanoi Hiskialle: "Kuule Herran Sebaotin sana! Tulee päivä, jolloin kaikki, mitä sinun talossasi on ja mitä jo isäsi ovat aikoinaan keränneet, viedään Babyloniin. Mitään ei jää jäljelle, sanoo Herra. Sinun poikiasi, omia jälkeläisiäsi, viedään silloin hovipalvelijoiksi Babylonian kuninkaan palatsiin." (Jes. 36:5–7).

3. Kuningas käski eunukkiensa päällikön Aspenasin valita israelilaisten joukosta, sekä kuninkaallisesta suvusta että ylimysperheistä, 4. kauniita poikia, joissa ei ollut mitään vammaa ja jotka olivat viisaita, älykkäitä ja oppivaisia, niin että he pystyisivät palvelemaan kuninkaan hovissa, ja käski opettaa heille kaldealaisten kieltä ja kirjallisuutta.

Kuninkaalla oli tapana valita eri kansojen joukosta nuorukaisia, joista kouluttamalla saataisiin päteviä virkamiehiä siihen laajaan valtakuntaan, jota hän hallitsi ja jossa oli monia eri kansallisuuksia. Kun Babylon valloitti jonkin kansakunnan, niin sieltä valittiin kyvykkäitä nuorukaisia koulutettavaksi ja heille opetettiin Babylonin periaatteita, tapoja ja taitoja. Sitten heidät lähetettiin oman kansansa keskuuteen Babylonin edustajina. Näin hän pystyi hallitsemaan ja pitämään kansaa valtansa alla kaldealaisten sääntöjen ja tapojen alaisuudessa.

5. Kuningas käski antaa heille ruokaa omasta pöydästään ja viinejä, joita hän itse joi, ja käski kasvattaa heitä kolme vuotta. Sitten osa heistä pääsisi kuninkaan palvelukseen.

Kuningas halusi antaa heille parasta ruokaa omasta pöydästään, jotta he saisivat parhaat edellytykset hänen palvelukseensa. Kolme vuotta on todettu myös nykyisin tällaiseksi sopivaksi koulutusajaksi eri ammatteihin. Tästä antoi esimerkin myös Jeesus kouluttamalla opetuslapsia kolme vuotta, jolloin heistä tuli päteviä jatkamaan hänen työtään.

6. Heidän joukossaan olivat Juudan heimosta Daniel, Hananja, Misael ja Asarja. 7. Ylieunukki antoi heille uudet nimet: Danielille hän pani nimeksi Beltesassar, Hananjalle Sadrak, Misaelille Mesak ja Asarjalle Abed-Nego.

Raamatun aikoihin israelilaisille lapsille annettiin nimet, jotka jollain tavalla liittyivät Israelin Jumalaan eli Jahveen. Esim. Daniel merkitsee ”Jumala on minun tuomarini”. Kaldealaiset nimet taas liittyivät heidän epäjumaliinsa. Tämän nimen muuttamisen tarkoituksena oli heidän ajatuksiensa muuttaminen kaldealaiselle uskonnolle myötämieliseksi. Danielin nimeksi tuli siis Beltesassar, joka merkitsee ”Beel- jumalan suojatti”. Hananjan merkitsee ”Herra on sinulle armollinen” ja Sadrak ”auringon innoitus”. Misael merkitsee ”Jumalan kaltainen” ja Mesak ”kuka on niin kuin kuun jumala”. Asarja merkitsee ”Herra on minun auttajani” ja Abednego ”Nego-jumalan palvelija”.

8. Daniel kuitenkin päätti, ettei saastuttaisi itseään kuninkaan pöydän herkuilla ja viineillä, ja hän pyysi ylieunukilta lupaa, ettei hänen tarvitsisi sitä tehdä.

Kuninkaan pöydässä oli epäjumalille uhrattua ja saastaista ruokaa, jota Israelin Jumala oli kieltänyt syömästä. Jumala oli antanut israelilaisille terveellisen ja puhtaan ruokavalion, joista heidän oli nyt luovuttava. Tämä oli niin suuri omantunnonkysymys heille, etteivät he voineet turmella kehoaan saastaisella ja epäjumalille uhratulla ruualla ja juomalla. Saastaisen ruuan syöminen oli vastoin Jumalan käskyä, ja se johtaisi huonoon terveyteen ja sumentaisi näin heidän ajatteluaan ja harkintakykyään. Epäjumalille uhratun ruuan syöminen taas merkitsisi osallistumista epäjumalan palvontaan. Siksi he halusivat pitää kehonsa, Pyhän Hengen temppelin, puhtaana ja terveenä, ja pyysivät ylieunukilta saada syödä heille sopivia ruokia.

Tämä ruoka- ja juomakysymys on myös esikuva lopunaikoja varten. Eläimet ja kalat ovat ravintoketjun päänä saastuneita erilaisista ympäristömyrkyistä ja siksi olisi siirryttävä eläinkunnan tuotteista mahdollisimman luonnonmukaiseen kasvisravintoon.

9. Jumala oli antanut Danielin päästä ylieunukin suosioon ja ystävyyteen,

Tämä pyyntö oli varmasti Jumalalle mieleen ja hän auttoi heitä tässä asiassa vaikuttamalla ylieunukin mieleen.

10. mutta ylieunukki sanoi Danielille: "Kuningas itse on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne. Pelkään hänen näkevän, että kasvonne ovat kalpeammat kuin toisten teidän ikäistenne poikien, ja silloin minä teidän takianne joudun hengelläni vastaamaan asiasta kuninkaalle."

Ylieunukki oli vastuussa kuninkaalle, koska kuninkaan sana oli ehdoton ja sen rikkominen saattoi johtaa teloitukseen. Siksi hän pelkäsi suostua Danielin pyyntöön. Daniel oli kuitenkin niin varma Jumalan avusta, että hän uskalsi vaarantaa ylieunukin hengen.

11. Daniel sanoi valvojalle, jonka ylieunukki oli määrännyt pitämään huolta Danielista, Hananjasta, Misaelista ja Asarjasta: 12. "Saisimmeko sentään koettaa kymmenen päivän ajan. Antakaa meille pelkkiä kasviksia syötäväksi ja vain vettä juotavaksi.

Kun Jumala loi ihmisen, hän antoi heille ensimmäiseksi ravinnoksi kasvisruuan, joka on parasta ruokaa ihmisen terveydelle. Puhtaiden eli uhrikelpoisten eläinten lihan syönti sallittiin vasta vedenpaisumuksen jälkeen maapallon olosuhteiden muuttuessa. Muiden eläinten liha oli kiellettyä, koska ne olivat sopimattomia ihmisen ravinnoksi. Daniel ystävineen halusi syödä parasta ruokaa eli kasviksia terveytensä ja toimintakykynsä takia.

13.Katsotaan sitten, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne pojat, jotka syövät herkkuja kuninkaan pöydästä. Tee sen jälkeen palvelijoillesi niin kuin parhaaksi näet. 14. "Valvoja suostui tähän ja antoi heille kymmenen päivää aikaa. 15. Kymmenen päivän kuluttua he näyttivät paljon terveemmiltä kuin ne pojat, jotka olivat saaneet ruokansa kuninkaan pöydästä.

Valvoja tulikin vakuuttuneeksi heidän Jumalansa avusta ja suostui heidän pyyntöönsä. Tässä meillä on Danielin ja hänen ystäviensä todiste kahden ja puolen vuosituhannen takaa kasvisruuan terveellisyydestä. Vasta nykyaikana on ravitsemustiede tullut samaan tulokseen. Kannattaa todella noudattaa Jumalan antamia ohjeita myös ruokatottumuksissa. Silloin me säästymme monilta nykyajan vakavilta sairauksilta, jotka vievät ennenaikaiseen hautaan. Jumala on antanut Raamatussa meille terveysohjeet, jotta me pysyisimme terveinä ja toimintakykyisinä vielä vanhuudessa. Raamatun antamat terveysohjeet ovat luotettavat ja varmat. Monet kasvisruuan nauttijat ovat nykyaikanakin päässeet huipputuloksiin monissa fyysistä kuntoa vaativissa kilpailuissa terveellisellä tavalla ilman lisäaineita.

On todettu, että adventistit elävät keskimäärin noin seitsemän vuotta kauemmin kuin muut ihmiset johtuen suureksi osaksi näistä terveysohjeista. Tosin nyky-yhteiskunnassa on muitakin teknillisen kehityksen tuomia sairauksia, joita tavallisella ihmisellä ei ole mahdollisuuksia välttää. Lisäksi geeni-perinteet vaikuttavat sairastumisalttiuteen. Ihminen voi kuitenkin parantaa ratkaisevasti omaa terveyttään noudattamalla parhaan kykynsä mukaan Jumalan antamia ohjeita.

16. Niin valvoja jätti pois kuninkaan pöydän herkut ja juomaksi määrätyn viinin ja antoi heille vain kasviksia. 17. Ja näille neljälle pojalle Jumala antoi taitoa ja kykyä kaiken opin ja viisauden ymmärtämiseen, ja Daniel osasi selittää kaikki näyt ja unet.

Jumala palkitsi heidän uskollisuutensa Jumalan mielenmukaisella viisaudella.

18. Kuninkaan määräämän ajan mentyä umpeen ylieunukki vei kaikki pojat Nebukadnessarin eteen. 19. Kuningas puhui poikien kanssa, eikä koko joukosta löytynyt yhtäkään Danielin, Hananjan, Misaelin ja Asarjan vertaista, ja he pääsivät kuninkaan palvelukseen. 20. Aina kun kuningas tiedusteli heiltä asiaa, joka vaati viisautta ja ymmärrystä, hän havaitsi heidät kymmenen kertaa paremmiksi kuin kaikki hänen valtakuntansa enteidenselittäjät ja loitsupapit.

Varmasti tähän vaikutti myös heidän ruokatottumuksensa. Keho pysyi terveenä ja ajatus kirkkaana koko elämän ajan. Heissä toteutui sanonta: ”Terve sielu terveessä ruumiissa”. Tunnen monia yli 90-vuotiaita uskovia ihmisiä, joiden ajatuskyky on pysynyt kirkkaana ja erityisesti hengellisissä asioissa johtuen juuri uskollisuudesta Jumalalle myös terveysasioissa.

Daniel tovereineen oli ollut kolmen vuoden koulutuksessa ja kuningas havaitsi heidät kymmenen kertaa viisaammiksi kuin muut valtakunnan viisaat. Varmasti tähän oli syynä myös se, että Jumala palkitsi heidän uskollisuutensa tällä tavalla.

21. Ja Daniel eli hovissa kuningas Kyyroksen ensimmäiseen hallitusvuoteen asti.

Daniel toimi hovissa kuningas Kyyroksen hallitusaikaan asti eli kaikkiaan noin 70 vuotta. Jumala siunasi häntä näin pitkän ajan, mikä oli harvinaista sen aikaisten hallitsijoiden ja poliittisten olosuhteiden muuttuessa.

Tämä Danielin kirjan perusopetus on se, että maailma tarvitsee miehiä ja naisia, joilla on rohkeutta seistä oikean puolella riippumatta siitä mitä muut sanovat. Seurakuntamme tunnettu kirjailija Ellen G. White sanoo: ”Maailma tarvitsee eniten miehiä, joita ei voida ostaa eikä myydä, miehiä, jotka sielunsa sisintä myöten ovat tosia ja rehellisiä, miehiä, jotka eivät pelkää kutsua syntiä sen oikealla nimellä, miehiä, joiden omatunto on yhtä uskollinen velvollisuudelle kuin kompassineula pohjoisnavalle, miehiä, jotka puolustavat oikeutta vaikka taivaat romahtaisivat.”

Tämä Danielin ja hänen ystäviensä koettelemus Babylonissa on myös esikuva siitä, mitä tulee tapahtumaan maailmanhistorian lopussa. Jokainen Jumalan lapsi, joka haluaa tosissaan palvella Jumalaa, joutuu silloin valtavan painostuksen kohteeksi, mutta Jumala on auttava omiaan. Näin meille on Raamattu ennustanut.

Tämä luku alkoi tappioilla ja koettelemuksilla, mutta päättyi voittoon. Näin Jumala tulee toimimaan myös meidän kanssamme, jos olemme hänelle uskollisia vaikeuksienkin keskellä. Kaikki vaikeudet ja koettelemukset ovat meidän parhaaksemme. Jumala valmistaa meitä valtakuntaansa varten. Tämän ovat kokeneet kaikki Raamatun uskon sankarit esimerkkinä ja rohkaisuna meille. Etkö sinäkin haluaisi palvella Jumalaa jo tästä päivästä lähtien kokosydämisesti, tapahtuisi sitten mitä tahansa elämässäsi. Saakoon Herra siunata sinua Danielin ja hänen tovereidensa tavoin uskollisuudella ja rohkeudella!

Rukous

Kiitos rakas Herramme, että vankeudessakin voit auttaa omiasi, kun he kääntyvät sinun puoleesi ja ovat uskollisia sinulle. Auta meitäkin, että voimme lujasti päättää seurata sinun sanaasi niin kuin Daniel ja hänen ystävänsä tekivät. Annoit heille taidon käsittää kirjoituksia ja kaikkea viisautta sekä ymmärtää näyt ja unet. Mekin pyydämme viisauttasi ymmärtää Raamattua ja tehdä oikeita ratkaisuja elämässämme. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.

 

0602195