Dan. 7

0602130

Danielin näky neljästä eläimestä ja ihmiskasvoisesta olennosta

Danielin kirjan toisessa luvussa Jumala ilmoitti profeetta Danielin kautta kuningas Nebukadnessarille unessa nähdyn kuvapatsaan muodossa koko maailman historian etukäteen maailmanvaltojen muodossa. Tässä seitsemännessä luvussa Jumala ilmoittaa Danielille unessa samat maailmanvallat petoeläinten muodossa kertoakseen näiden valtojen petomaisesta luonteesta ja toiminnasta. Molemmissa näyissä maailman historia tulee päättymään Jumalan valtakunnan iankaikkiseen olemassaoloon. Nämä näyt on annettu Jumalan kansaa varten rohkaisuna ja todistuksena siitä, että Jumala on kansansa tukena aina ajan loppuun asti.

1. Belsassarin, Babylonian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki vuoteellaan unen ja näkyjä. Hän kirjoitti ne muistiin, ja hänen kertomuksensa kuuluu näin.

Kuningas Nabunaidin hallitusaika oli 556–539 eKr. Hän oli kuitenkin muuttanut Temaan vuonna 553 eKr. ja jättänyt Baabelin esikoisensa Belsassarin haltuun ja myös sotajoukon. Belsassarin ensimmäinen hallitusvuosi oli näin ollen 553 eKr. Daniel oli tällöin yli 70-vuotias.

2.Näin sanoi Daniel: Minä näin näyssäni yöllä, miten taivaan neljä tuulta panivat valtameren äkkiä kuohumaan.

Neljällä tuulella kuvataan koko maailmaa käsittäviä sotia, miekkaa, hävitystä ja tuhoa. Kirjallisuudestakin on tuttu sanonta: sodan tuulet. ”Näin sanoo Herra Sebaot: - Minä murran Elamin mahdin, särjen sen jousen. Minä tuon Elamin kimppuun neljä tuulta neljältä ilmansuunnalta”. (Jer. 49:35–36). Vesillä kuvataan kansanjoukkoja. ”Vielä enkeli sanoi: "Vedet, jotka näit, ne, joiden äärellä portto asuu, ovat kansoja, joukkoja, maita ja kieliä”. (Ilm. 17:15).

3. Merestä nousi neljä suurta eläintä, kaikki erilaisia.

Eläimillä kuvataan valtakuntia. ”Ja minulle vastattiin: - Neljäs eläin tarkoittaa neljättä valtakuntaa, joka on syntyvä maailmaan.” (Dan. 7:23). Samaa tapaa seurataan vielä tänäkin päivänä. Puhutaan Suomen leijonasta, Venäjän karhusta ja USA:n kotkasta. Näin taistelujen ja sotien seurauksena syntyi suurista kansanjoukoista neljä suurta valtakuntaa toisiaan seuraten aivan kuin toisen luvun kuvapatsasennustuksessa.

4. Ensimmäinen oli kuin leijona, ja sillä oli kotkan siivet. Minun katsellessani siltä revittiin siivetja se nostettiin maasta ja pantiin seisomaan kahdelle jalalle kuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän.

Ensimmäistä valtakuntaa eli Babyloniaa kuvataan leijonana, jolla oli kotkan siivet. Kotkan siivet kuvaavat sitä nopeutta, jolla Babylon kehittyi maailmanvallaksi. Siipien repäiseminen pois taas kuvaa sen valloitusten päättymistä. Leijona on Babylonin vertauskuva. Esim. arkeologisissa kaivauksissa on löydetty Babylonialaisia rahoja, joissa on siivekäs leijonan kuva, ja myös seinillä on leijonan kuvia. Profeetat Jesaja ja Jeremia nimittävät Babyloniaa myös leijonaksi. Leijona asetettiin kahdelle jalalle niin kuin ihminen ja sille annettiin ihmisen sydän. Tämä kuvaa Babylonin muuttumista kesyksi ja mukavuutta rakastavaksi kansaksi. Babylon valloitettiinkin kesken juhlien ja juominkien Meedia-Persian toimesta. Sen hallitusaika oli 605–539 eKr. ja kuningas oli Belsassar, jonka hallitusaika oli 556–539 eKr.

5. Ja katso, oli toinen eläin, karhun kaltainen, joka seisoi toisella suunnalla, ja sillä oli kolme kylkiluuta suussaan hampaitten välissä. Sille sanottiin: "Nouse, syö paljon lihaa."

Toista maailmanvaltaa eli Meedia-Persiaa kuvaa karhu, joka nostettiin toiselle kyljellensä ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta. Toisella kyljellä lepäävä nälkäinen karhu kuvaa sattuvasti Meedia-Persian kaksoisvaltakuntaa, jonka mahti lepäsi Persian varassa. Kolme kylkiluuta karhun suussa kuvaavat niitä kolmea valtakuntaa, jotka Meedia-Persia valloitti saaliikseen eli Lyydian, Babylonin ja Egyptin.

6. Vielä minä näin, että oli kolmaskin eläin, kuin pantteri, jolla oli neljä linnunsiipeä selässään,ja sillä eläimellä oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.

Kolmatta maailmanvaltaa eli Aleksanteri Suuren Kreikkaa kuvataan pantterina, jolla oli neljä linnunsiipeä ja neljä päätä. Pantterilla ja neljällä linnunsiivellä kuvataan sitä valtavaa nopeutta, jolla Kreikka kehittyi maailmanvallaksi. Neljä päätä kuvaa niitä sotapäälliköitä, jotka jakoivat vallan ja alueet Kreikassa Aleksanterin kuoltua. He olivat Kassander, Lysimakhos, Ptolemaios ja Seleukos. Aleksanteri suuri hallitsi vuosina 356–323 jKr. Hänen kuolemansa jälkeen Kreikan imperiumin alamäki alkoi kiihtyä, kunnes 22. kesäkuuta 168 eKr. Pyndian taistelussa Aleksanteri Suuren valtakunta tuhoutui 144 vuotta itse Aleksanterin kuoleman jälkeen.

7. Ja vielä minä näin yöllisessä näyssäni, että oli neljäs eläin, pelottava, kauhistuttava ja hyvin väkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja ruhjoi kaiken ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin aikaisemmat eläimet, ja sillä oli kymmenen sarvea.

Neljäs maailmanvalta, jota kuvataan hirmuisella pedolla, kuvaa osuvasti rautaista Roomaa ja sen valloitusten voimaa. Se on erilainen kuin muut eläimet, koska sen perustalle syntyi paavinvalta. Rooma jakaantui sitten Itä- ja Länsi-Roomaan ja Länsi-Rooma edelleen kansainvaelluksen seurauksena kymmeneen sarveen eli valtioon: alemannit, frankit, burgundit, sveevit, vandaalit, länsigootit, anglosaksit, itägootit, longobardit, ja herulit, joista muodostuivat sitten Euroopan nykyiset valtiot.

8. Minä katselin niitä sarvia ja näin, että niiden väliin kasvoi vielä pieni sarvi, ja entisistä sarvista kolme irtosi sen tieltä.

Tämän jakeen mukaan on näiden kymmenen Rooman maailmanvallasta jakaantuneiden valtioiden joukosta nouseva aluksi pieni valta. Historia kertoo, että tämä pieni sarvi eli paavinvalta syrjäytti kolme edellisistä valtioista eli herulit, vandaalit ja itägootit.

8. Ja katso, sillä sarvella oli silmät, ihmisen silmien kaltaiset, ja suu, joka puhui suuria sanoja.

Ihmisen silmät kuvaavat älykkyyttä ja valtioviisautta. Paavinvalta ei perustunut voimaan vaan valtioviisauteen, älykkääseen menettelyyn ja häikäilemättömään kielenkäyttöön. Historia todistaa, että paavinvalta nousi ilman armeijoiden voimaa maallisia valtatekijöitä suuremmaksi.

9. Kun minä sitä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen, ja Ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. 10. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin.

Yhdeksännen jakeen perusteella tämä oikeus tapahtuu pienen sarven eli katolisen vallan toimiessa maan päällä. Ikiaikainen eli Isä Jumala tulee toimimaan siinä tuomarina. Kahdeksannessa luvussa tulemme tarkemmin käsittelemään tätä oikeudenkäyntiä ja sen alkamisajankohtaa.

11. Minun yhä katsellessani se eläin surmattiin niiden suurien sanojen vuoksi, jotka sarvi oli puhunut, ja sen ruumis tuhottiin, heitettiin roihuavaan tuleen. 12. Myös muilta eläimiltä riistettiin valta, mutta niiden annettiin jäädä eloon määrähetkeensä saakka.

Tämä oikeudenkäynti tulee kestämään maailman loppuun eli Jeesuksen tuloon asti, koska siinä mainitut valtakunnat ja pieni sarvi tulevat saamaan loppunsa. Tällöin jokaisen ihmisen elämänkirja on tutkittu ja pelastus on ratkaistu.

13. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen, 14. ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.

Jeesus käytti itsestään nimitystä Ihmisen Poika. Tämä Jeesuksen käyttämä nimi itsestään esiintyy Vanhassa testamentissa ainoastaan tässä kohdassa. Se kertoo tämän oikeudenkäynnin tärkeydestä ja Jeesuksen asemasta siinä. Hän tulee Ikiaikaisen eli Isä Jumalan antamana taivaassa vastaanottamaan vallan, kunnian ja valtakunnan, jotka annetaan hänelle tämän oikeudenkäynnin tuloksena.

15. Minä, Daniel, tunsin, miten henkeni minussa tuli levottomaksi, ja pääni näyt pelottivat minua. 16. Minä lähestyin yhtä niistä, jotka seisoivat siellä, ja pyysin häntä tarkasti selittämään kaiken tämän. Hän vastasi ja kertoi minulle näiden asioiden selityksen: 17. "Nuo neljä suurta eläintä tarkoittavat, että neljä valtakuntaa nousee hallitsemaan maailmaa. 18. Mutta Korkeimman pyhät saavat vallan ja ottavat haltuunsa kuninkuuden ikuisuuksien ikuisuuteen saakka."

Kahdessa viimeisessä jakeessa on ilmaistu koko maailman historia tiivistetyssä muodossa. Näiden neljän valtakunnan jälkeen on Jumala pystyttävä iankaikkisen valtakunnan. Tämän maailman historia tulee päättymään ja Jeesus tulee takaisin. Ihminen palautetaan siihen alkuperäiseen täydelliseen tilaan, johon hänet oli alun perin suunniteltu ja tarkoitettu.

19. Sitten minä halusin saada selvän tiedon neljännestä eläimestä, joka oli erilainen kuin kaikki muut, hyvin pelottava, jonka hampaat olivat rautaa ja kynnet pronssia, joka söi ja ruhjoi kaiken ja tallasi tähteet jalkoihinsa.

Neljä eläintä eli valtakuntaa ovat siis Babylonia, Meedia-Persia, Kreikka ja Rooma. Se oli erilainen kuin muut eläimet, koska sen perustalle syntyi paavinvalta eli tällainen poliittinen ja hengellinen valta.

20. Halusin myös tietää niistä kymmenestä sarvesta, jotka olivat sen päässä, ja vielä siitä sarvesta, joka kasvoi esiin ja jonka tieltä putosi pois kolme sarvea, tuosta sarvesta, jolla oli silmät ja suuria sanoja puhuva suu ja joka näytti muita sarvia suuremmalta. 21. Minun katsellessani tuo sarvi ryhtyi sotaan pyhiä vastaan, ja se voitti heidät ja piti heitä vallassaan, 22. kunnes Ikiaikainen saapui ja Korkeimman pyhät saivat oikeutensa ja tuli hetki, jolloin pyhät ottivat haltuunsa vallan. 23. Ja minulle vastattiin: - Neljäs eläin tarkoittaa neljättä valtakuntaa, joka on syntyvä maailmaan. Se valtakunta on erilainen kuin muut valtakunnat, ja se syö koko maailman ja tallaa ja murskaa sen. 24. Ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka tulevat hallitsemaan sitä valtakuntaa. Heidän jälkeensä nousee vielä yksi. Hän on erilainen kuin edelliset ja kukistaa kolme kuningasta.

Paavinvallan tuntomerkit jatkuvat. Se nousi näiden kymmenen kuninkaan eli valtakunnan keskeltä syrjäyttämällä kolme valtakuntaa eli herulit, vandaalit ja itägootit. Uskonnollisena valtana se on erilainen kuin muut vallat. Kymmenen sarvea eli kuningasta ovat Länsi-Roomasta jakautuneet kymmenen valtiota.

25. Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan,

Paavinvalta syyllistyi Korkeinta vastaan muuttamalla Raamatun oppeja ja kieltämällä Raamatun antamisen kansalle. Sitä ei käännetty kansan kielelle. Siitä käytettiin vain latinankielistä käännöstä, mitä kieltä mikään kansakunta ei enää keskiaikana puhunut. Jumalanpalvelusseremoniatkin olivat latinankieliset. Jumalan sanaa jouduttiin lukemaan salaa, jopa henkensä menettämisen uhalla. Pyrkimys estää kansaa lukemasta Raamattua olivat todella sanojen puhumista Korkeinta vastaan.

25. tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain.

Paavinvalta tuhosi pimeänä keskiaikana Korkeimman pyhiä esim. inkvisitiolaitoksen kautta arvioiden mukaan noin 50 miljoonaa toisin ajattelevaa ihmistä.

Jumalan laista, kymmenestä käskystä, ainoastaan lepopäiväkäsky koskee juhla-aikaa. Paavinvalta on muuttanut sen niin, että kristikunta viettää sen mukaisesti nykyisin yleisesti sunnuntaita, viikon ensimmäistä päivää, lepopäivänä. Kristus pyhitti lepopäivänä sapatin, viikon seitsemännen päivän, meidän lauantaimme, kymmenen käskyn mukaan. Samoin tekivät apostolit ja alkuseurakunta.

Tämä muutos Kymmeneen käskyyn jää kuitenkin vain pyrkimykseksi niin kuin teksti kertoo, koska Jumalan kansa tulee palauttamaan sapatin oikealle paikalle eli viikon seitsemännelle päivälle.Jumalan laki, kymmenen käskyä, on voimassa ikuisesti ja siis myös sapattikäsky. Jeesus sanoi: ”Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.” (Matt. 5:18).

Paavi on itse sanonut: ”Paavilla on valta muuttaa aikoja, kumota lakeja, vapauttaa kaikista asioista, vieläpä Kristuksen määräyksistä.” Katolisesta Katekismuksesta löydämme kymmeniin käskyihin tulleet muutokset, jotka ovat siirtyneet osittain myös suomalaiseen katekismukseen,

Paavinvalta poisti toisen käskyn, kuvainpalvontakäskyn, "Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.” (2. Moos.20: 4–6).

Paavinvalta lyhensi neljännen käskyn eli lepopäiväkäskyn 94 sanasta 8 sanaan ja jakoi kymmenen käskyn eli himoitsemiskäskyn kahteen käskyyn, jotta luku kymmenen tulisi täyteen.

25. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

Paavinvallan valtakausi on aika, kaksi aikaa ja puoliaikaa eli profeetalliset 1260 vuotta, jonka katsotaan rajoittuneen vuosille 538–1798. Tämä aikajakso on ilmoitettu Raamatussa kaikkiaan seitsemän kertaa hiukan eritavalla merkiten kuitenkin samaa eli päivä/vuosiperiaatteella laskettuna 1260 vuotta (Hes. 4:6 ja 4. Moos. 14:34). Paavius sai kristikunnassa ylivallan vuonna 538, kun Rooman keisari Justinianus kirjeessään tunnusti Rooman piispan kaikkien kirkkojen pääksi. Paavin valta murtui hetkellisesti vuonna 1798 Ranskan vallankumouksessa, jolloin Napoleonin sotapäällikkö Berthier otti paavin vangiksi.

Kaikki tämän seitsemännen luvun esittämät kymmenen pienen sarven tuntomerkkiä sopivat täsmällisesti paavinvaltaan. Myös muut Raamatun esittämät antikristuksen tuntomerkit sopivat tarkoin paavinvaltaan. Uskonpuhdistajat omaksuivat tämän antikristuskäsityksen. Evankelis-luterilaisen kirkon tunnuskirjoissa luemme Lutherin ja hänen kannattajiensa käsityksen: ”Paavin ja hänen kannattajiensa valtakuntaan sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit. Paavali näet Tessalonikalaiskirjeessään kuvaillessaan vastakristusta nimittää häntä ’vastustajaksi, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tahi jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala’. Hän siis puhuu eräästä, joka hallitsee kirkossa – ei pakanallisista kuninkaista – ja tätä hän nimittää Kristuksen vastustajaksi, tämä kun on sommitteleva evankeliumin kanssa ristiriitaisen opin ja vaativa itselleen jumalallista arvovaltaa” (s.278). ”Kun tilanne on tällainen, on kaikkien kristittyjen varottava osallistumasta paavin jumalattomaan oppiin, pilkkaamisiin ja raakaan julmuuteen. Heidän pitää siis hyljätä ja kirota paavi kannattajineen vastakristuksen valtakuntana, niin kuin Kristus on käskenyt” (s. 279).

26. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. 27. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä.

Paavinvalta on hallinnut kristikuntaa valtauskontona erheillään koko kristikunnan ajan, mutta nyt sen hallintakausi loppuu lopullisesti, koska tuomio julistetaan sen ylle. Jumalan todelliset pyhät tulevat saamaan Jumalan uuden valtakunnan iankaikkisesti ja kaikki palvelevat ja tottelevat Jumalaa oikealla tavalla.

Tässä seitsemännessä luvussa ei kerrota Jeesuksen takaisintulosta, tiedämme Danielin kirjan toisen luvun kuvapatsasennustuksen mukaan, että seuraava valtakunta on Jumalan valtakunta. Jeesus saapuu ja perustaa iankaikkisen valtakunnan.

28. Tähän päättyy kertomus. Minua, Danielia, pelottivat nämä ajatukseni, niin että minä kalpenin, mutta tämän asian minä säilytin sydämessäni.

Tämän luvun näyt olivat Danielin mielestä pelättäviä näkyjä kansojen historiasta, suuresta kirkkokunnasta ja Jumalan kansan tuomiosta. Ne ovat myös hämmästyttäneet sen jälkeen monia Raamatun tutkijoita.

Jumala johtaa kansojen historiaa. Valtakunnat vuoron perään katosivat, koska sen hallitsijat ja näin koko kansa eivät katsoneet olla Jumalasta riippuvaisia vaan olivat pitäneet valtakuntansa loistokkuutta inhimillisenä saavutuksena. Jumalan laki oli poljettu maahan ja kansojen keskuudessa oli vallinnut jumalattomuus ja turmelus. Näin tulee päättymään myös nykyinen maailma sen valtavine rakennelmineen ja kehityksen aikaansaannoksineen.

On hämmästyttävää todeta, miten tarkasti historia on mennyt Jumalan ilmoituksen mukaan. Ei voi muuta kuin todeta Jumalan valtasuuruus, tieto ja asioiden johtaminen. Tämä ennustus antaa täyden varmuuden Jumalan olemassaolosta ja Raamatun luotettavuudesta. On lohdullista tietää, että maailmamme on Jumalan varmoissa käsissä ja hän tulee viemään kaiken loppujen lopuksi onnelliseen päätökseen. Tämä ennustus osoittaa myös sen, että me elämme maailman historian viimeisiä päiviä. Jeesus tulee pian takaisin ja palauttaa ihmiskunnan siihen alkuperäiseen asemaan ja tilaan, johon se oli alun perin tarkoitettu ja luotu. Tämä oli hyvin rohkaiseva ja lohduttava ennustus ja se antaa voimaa elää kaiken sen myllerryksen ja pahuuden keskellä, jossa ihmiskunta tällä hetkellä elää.

Rukous

Kiitämme Danielin kirjasta Raamatuissamme ja siitä, että sinä Jumala halusit profeetallesi ja meille näyttää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Saamme todeta historiasta useiden Danielin profetioiden toteutuneen suuremmilta osin maailman valtojen ja pienen sarven osalta. Monet kärsimykset ovat kohdanneet uskovia, mutta kiitos rakas Jumala, että parempaa on tulossa. Kiitos, että pyhät saavat sinun ikuisen ja rakkauden valtakuntasi omakseen. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0606051