Ilmestyskirjan alkusanat

Ilmestyskirja on peräisin ensimmäisen vuosisadan lopulta. Useimmat tutkijat ovat sitä mieltä, että Ilmestyskirja kirjoitettiin Rooman keisari Domitianuksen vainotessa ankarasti kristittyjä vuosina 93–96 jKr. Domitianus pyrki edistämään keisarin palvontaa. Kristityt eivät kuitenkaan suostuneet palvomaan keisaria jumalana eivätkä käyttämään hänestä arvonimeä ”Herra”, jolla nimellä he puhuttelivat vain Jeesusta Kristusta. Keisarin palvonnasta kieltäytyminen johti Johanneksen Patmoksen vankeuteen ja vaikutti näin Ilmestyskirjan syntyyn.

Patmoksen saari sijaitsee Turkin länsirannikolla Aigeian meressä Samoksesta lounaaseen. Se oli roomalaisajalla rikollisten karkotuspaikka. Siellä sijaitsee Johanneksen luostari, joka perustettiin vuonna 1088.

Johanneksen Patmoksessa olosta on olemassa myös historiallinen todiste. Kirkkohistorian isäksi kutsuttu Eusobios, joka eli vuosina 275–340 jKr., kertoo kirkkohistoriassaan, että Domitianuksen hallinnon lakattua apostoli Johannes palasi maanpaosta ja asettui asumaan Efesoon.

Ilmestyskirjaa pidetään yleisesti Raamatun vaikeaselkoisimpana kirjana, koska sen sanoma on esitetty erilaisten symbolien ja vertauskuvien muodossa. Tällainen esitystapa on tarkoitettu Raamatun suojaamiseksi vihollisilta. Niille, jotka vilpittömästi etsivät Jumalaa, Raamatun profetiat tulevat avautumaan. Näin on Jumala luvannut. Ei hän ole sitä turhan takia antanut.

Ilmestyskirja voidaan sisältönsä vuoksi jakaa neljään pääosaan: seitsemän seurakuntaa, luvut 1–3; seitsemän sinettiä, luvut 4–8; seitsemän merkkisoittoa, luku 8 ja suuren taistelun lopputapahtumat ja uusi luominen, luvut 12–22.

Ilmestyskirja on yhteenveto koko Raamatusta. Erään laskelman mukaan siinä on 505 viittausta 28:aan Vanhan testamentin kirjaan. Erityisesti siinä on paljon yhteistä Danielin kirjan profetioiden kanssa, joista osa avautuu vasta ilmestyskirjassa. Siksi sitä on tutkittava yhdessä Danielin kirjan kanssa. Ilmestyskirja keskittyy erityisesti Jeesuksen tulon läheisyyteen, koska Jumala haluaa palauttaa vihollisen aikaansaamat eksytykset Raamatun totuuteen ja valmistaa kansan, joka vie puhtaan evankeliumin kaikkialle maailmaan. Eli uskonpuhdistus tullaan viemään lopullisesti päätökseen ennen Herran tulemusta. Jokainen ihminen joutuu silloin tekemään valintansa joko Herran puoleen tai vihollisen puoleen. Siksi Ilmestyskirjassa luvataan erityinen autuuslupaus niille, jotka tutkivat ja omaksuvat sen sanoman.

Ilmestyskirja on yhteenveto koko Raamatusta ja on sen kruunu. Raamatun ensimmäiset luvut kertovat maailman luomisesta ja sitä seuranneesta syntiinlankeemuksesta. Raamatun viimeiset luvut kertovat synnin lopullisesta hävittämisestä ja uudesti luodusta maasta, jossa vanhurskaus ja rauha ikuisesti vallitsevat. Ihminen ja koko luomakunta palautetaan siihen alkuperäiseen asemaan, johon se oli alun perin tarkoitettu ja jolloin kaikki oli täydellistä.

Kun lähdetään tutkimaan Ilmestyskirjaa, on huomioitava kolme tärkeätä seikkaa:

Tärkein apuväline Ilmestyskirjan tutkimisessa on Raamattu. Kaikki symbolit, kuvaukset ja muut tarvittavat tiedot en etsittävä Raamatusta. Mitään ei saa tulkita oman mielikuvituksen tai mieltymyksen mukaan.

Ilmestyskirja on ennen kaikkea ilmestys Jeesuksesta Kristuksesta. Se paljastaa lukijalleen Jeesuksen persoonaan ja työhön liittyviä jumalallisia totuuksia. Kuten koko Raamattu keskittyy ilmoituksessaan Jeesukseen, niin samoin myös Ilmestyskirjan keskushenkilö on Kristus.

Ilmestyskirjaa on luettava, tutkittava ja omaksuttava. Sen on tapahduttava rukouksen sekä vilpittömän ja rehellisen mielen hengessä. Jos sitä tutkitaan ilman Jumalan johdatusta, se ei tule avautumaan.

Ilmestyskirja sisältää todella hyviä uutisia niille, jotka vastaanottavat Jeesuksen omana Vapahtajanaan ja haluavat oppia tuntemaan ja seuraamaan häntä kaikessa. Hän rakastaa omiaan suunnattomalla rakkaudella ja haluaa auttaa heitä jo tässä elämässä ja ennen kaikkea hän haluaa viedä heidät perille omaan valtakuntaansa, jossa vallitsee ikuinen rauha ja onnellisuus yhdessä Jeesuksen kanssa. Hän lupaa tämän autuuslupauksen jo heti Ilmestyskirjan alkusanoissa: ”Autuas se, joka tämän toisille lukee, autuaat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä”. Tämä lupaus on tarkoitettu syntisimmällekin ihmiselle, joka tekee parannuksen ja antaa elämänsä Vapahtajalle – hänelle, joka uhrasi itsensä juuri sinun syntiesi puolesta. Ethän halua hylätä Jumalan suurinta lahjaa Jeesusta Kristusta, jonka voi saada jokainen ihminen kunhan hän vain vastaanottaa sen. Jumala on rakkaus vertaansa vailla. Hän on täynnä armoa ja totuutta.