Dan. 2

0601088

Nebukadnessarin uni suuresta patsaasta

Danielin kirjan toinen luku sisältää eskatologisen profetian, jota monet pitävät Raamatun profeetallisten ilmoitusten perusmallina. Luvun kertomusosa tuo vaikuttavalla tavalla esiin itsevaltiaan kuninkaan julmuuden ja kaldealaisten tietäjien kykenemättömyyden käsittää jumalallista ilmoitusta. Siinä nähdään myös Danielille ja hänen tovereilleen annettu jumalallinen viisaus niiden selittämiseksi. Luku huipentuu pakanallisen kuninkaan taivaan Jumalalle antamaan ylistykseen.

1. Toisena hallitusvuotenaan Nebukadnessar näki unia, ja hänen mielensä tuli niistä niin levottomaksi, ettei hän voinut nukkua. 2. Silloin kuningas käski kutsua enteidenselittäjät, loitsupapit, noidat ja kaldealaiset viisaat selittämään nämä unet, ja he tulivat ja asettuivat kuninkaan eteen. 3. Kuningas sanoi heille: "Minä olen nähnyt unen, ja minun on saatava tietää, mitä se merkitsee."

Muinoin unilla oli suuri merkitys. Niiden kautta uskottiin saatavan tietoa ja ohjausta tämän ja tuonpuoleisista asioista. Nebukadnessarin uni oli hänen mielestään hyvin vaikuttava ja merkittävä, koska hän oli hyvin levoton unestaan eikä saanut unta. Hän kyllä muisti unensa, mutta sen yksityiskohdat olivat hävinneet hänen mielestään.

Babylonin viisaat olivat tietäjiä, enteiden selittäjiä ja kuninkaan neuvonantajia. He olivat myös noitia, loitsupappeja, jotka väittivät omaavansa kyvyn paljastaa tulevaisuutta ja olla yhteydessä vainajahenkiin. Heitä pidettiin myös sen aikaisina tiedemiehinä ja matemaatikkoina.

4. Kaldealaiset vastasivat kuninkaalle: "Ikuisesti eläköön kuningas! Esitä uni palvelijoillesi, niin me kerromme sen selityksen." 5. Kuningas sanoi kaldealaisille: "Tämä on minun päätökseni: Jos ette itse kerro minulle unta ja sen selitystä, teidän jäsenenne hakataan irti ja talonne revitään soraläjiksi. 6. Mutta jos kerrotte unen ja selitätte sen, minä lupaan teille lahjoja ja palkintoja ja suuren kunnian. Esittäkää siis minulle uni ja sen selitys."

Mitä kuninkaalle oli tapahtunut? Kuningas oli unohtanut yöllisen unensa. Jäljelle oli jäänyt vain vaikutelma siitä, että uni oli jotain järkyttävää. Mutta koska hän ei muistanut sen yksityiskohtia, hän vaati viisaitaan kertomaan myös itse unen. Vihastuneena Nebukadnessar esitti viisaille uhkavaatimuksen. Jos te ette ilmoita minulle unta ja sen selitystä, niin teidät surmataan, mutta jos te selitätte unen, niin teidät palkitaan.

7. Kaldealaiset sanoivat uudestaan: "Kuningas kertokoon unen palvelijoilleen, niin me selitämme sen." 8. Kuningas vastasi: "Minä näen selvästi, että te vain yritätte voittaa aikaa, koska olette ymmärtäneet, että päätökseni on ehdoton: 9. jos ette kerro minulle unta, teitä kaikkia odottaa yksi ja sama tuomio. Siksi te olette sopineet keskenänne, että puhutte minulle kierosti ja petollisesti, kun toivotte, että ajat muuttuvat. Kertokaa siis minulle uni, niin minä tiedän, että osaatte sen myös selittää."

Kaldealaiset viisaat olivat varmoja unen selityksestä, koska he voisivat selittää unen omien ajatuksiensa perusteella antaen sille merkityksen, joka toteutuisi todennäköisesti tai voitaisiin toteuttaa. Nebudkanessar oli älykäs hallitsija, vaikka hän oli julma ja tyranni. Hän ei vain tyytynyt unen selitykseen, vaan hän halusi tietää myös unensa heidän kauttaan. Näin hän voisi nähdä, olivatko he todella ammattinsa arvoisia. Jos he olisivat todella oikeita ja todellisia ennustajia, heidän jumalansa ilmoittaisivat heille myös itse unen selityksineen.

10. Kaldealaiset vastasivat kuninkaalle: "Maan päällä ei ole ihmistä, joka voisi kertoa kuninkaalle sen, mitä hän tahtoo. Ei kukaan kuningas, oli hän miten suuri ja mahtava hyvänsä, ole vaatinut tällaista yhdeltäkään enteidenselittäjältä, loitsupapilta tai kaldealaiselta viisaalta!

Kuningas tiesi jo, että viisaat olivat huijareita. Kun hän uhkasi heitä uudestaan, he lopulta tunnustivat kykenemättömyytensä selvittää itse unta.

11. Asia, jota kuningas kysyy, on niin vaikea, että siihen voisivat vastata vain jumalat, jotka eivät asusta kuolevaisten parissa." 12. Tämän kuultuaan kuningas suuttui ja vihastui kovin ja käski surmata kaikki Babylonian viisaat. 13. Kun käsky viisaiden surmaamisesta oli annettu, joutuivat myös Daniel ja hänen toverinsa kuolemanvaaraan.

Ainoastaan kaikkitietävä Jumala pystyy tietämään ihmisten ajatukset ja unet. Tämä ei ole mahdollista enkeleille eikä siis pimeyden voimille. Tämän totesivat myös Babylonin viisaat. Näin joutuivat myös Daniel ja hänen toverinsa tapettavaksi. Viisaiden ainoa toivo oli nyt Daniel, joka oli todettu jo aikaisemmin kymmenen kertaa viisaammaksi kaldealaisia tietäjiä.

14. Silloin Daniel puhutteli viisaasti ja taitavasti Arjokia, kuninkaan henkivartijoiden päällikköä, joka oli saanut tehtäväkseen surmata Babylonian viisaat, 15. ja kysyi häneltä: "Minkä vuoksi kuningas on antanut näin ankaran käskyn?" Arjok selitti asian Danielille. 16. Silloin Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan aikaa, jotta hän voisi selittää unen. 17. Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereilleen Hananjalle, Misaelille ja Asarjalle 18. ja kehotti heitä pyytämään, että taivaan Jumala olisi armollinen ja ilmaisisi tuon salaisuuden, niin etteivät he tuhoutuisi yhdessä toisten Babylonian viisaiden kanssa. 19. Yöllisessä näyssä salaisuus ilmoitettiin Danielille. Hän kiitti taivaan Jumalaa 20. ja sanoi: - Olkoon Jumalan nimi kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin hänen on viisaus ja voima. 21. Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien, hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan, antaa viisaille viisauden ja ymmärtäväisille tiedon. 22. Hän paljastaa syvimmät salat, tietää sen, minkä pimeys peittää, hänen luonaan asuu valo. 23. Sinua, isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme, olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle.

Daniel antoi esimerkin myös meitä varten. Hän rukoili Jumalaa asioiden puolesta ja ennen kaikkea tovereidensa puolesta. Jumala kuuli herkän ja vilpittömän rukouksen ja ilmoitti Danielille unen ja sen selityksen. Rukousta seurasi välittömästi kiitos ja kunnia Jumalalle.

24. Niin Daniel lähti tapaamaan Arjokia, jonka kuningas oli määrännyt surmaamaan Babylonian viisaat, ja sanoi hänelle: "Älä tuhoa Babylonian viisaita! Vie minut kuninkaan luo, niin minä kerron kuninkaalle hänen unensa selityksen. 25. Silloin Arjok vei heti Danielin kuninkaan luo ja sanoi: "Olen löytänyt Juudan pakkosiirtolaisten joukosta miehen, joka voi selittää kuninkaalle hänen unensa." 26. Kuningas sanoi Danielille, jota nyt kutsuttiin nimellä Beltesassar: "Pystytkö sinä kertomaan ja selittämään minulle unen, jonka olen nähnyt?" 27. Daniel vastasi kuninkaalle: "Salaisuutta, jota kuningas kysyy, eivät viisaat, loitsupapit, enteidenselittäjät eivätkä manaajat pysty hänelle kertomaan, 28. mutta taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet, ja nyt hän kertoo kuningas Nebukadnessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Sinun unesi ja näyt, jotka vuoteellasi näit, ovat nämä: 29. "Kun sinä, kuningas, makasit vuoteellasi, mieltäsi alkoi vaivata huoli tulevaisuudesta, ja silloin Salaisuuksien Paljastaja ilmoitti sinulle, mitä on tapahtuva. 30. Ei tätä salaisuutta ole paljastettu minulle siksi, että olisin viisaampi kuin muut ihmiset, vaan siksi, että kuningas saisi tietää tämän salaisuuden, ja siksi, että ymmärtäisit, mitä mielessäsi liikkuu.

Nebukadnessar oli silloin maailman mahtavin kuningas, ja näin tämän unen merkitys tuli tiedoksi ja selväksi sekä hänelle että silloiselle maailmalle. Se kirjoitettiin näin historian aikakirjoihin nöyrän palvelijan Danielin kautta tiedoksi myös koko uskovalle maailmalle aina ajan loppuun asti. Jumala halusi ilmoittaa omilleen koko maailman historian etukäteen todistukseksi, rohkaisuksi ja lohdutukseksi.

31. "Sinä katselit, kuningas, ja edessäsi oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea, ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi, ja sen muoto oli kauhistava. 32. Se patsas oli tällainen: pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, 33. sääret rautaa, jalat osaksi rautaa, osaksi savea. 34. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. 35. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella, ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman.

Kansakuntia on kautta aikojen kuvattu ihmis- ja eläinhahmoina. Tämä ihmishahmo sopii hyvin maailman historiaan, kuten tulemme kohta huomaamaan. Lisäksi se oli omiaan Nebukadnessarin turhamaisuudelle ja kunnianhimolle Jumalan suunnitelmien toteuttamiseksi.

36. Tämä oli uni, ja nyt kerromme kuninkaalle sen selityksen. Daniel selittää kuninkaalle unen selityksen. 37. "Sinulle, kuningas, kuninkaiden kuningas, on taivaan Jumala antanut valtakunnan, vallan, voiman ja kunnian. 38. Hän on myös antanut kaikkialla valtaasi ihmiset, maan eläimet ja taivaan linnut ja tehnyt sinut niiden herraksi. Sinä olet kultainen pää.

Kultainen pää kuvaa hyvin Babylonin maailmanvaltaa, koska Babylon on tunnettu valtavista kulta-aarteista temppeleissään ja palatseissaan sekä ennen kaikkea suuresta asemastaan ja vallastaan silloisessa maailmassa. Babylon oli hyvin laaja ja sen hallinta-aika oli noin 600 vuotta.

Babyloniasta tiedetään paljon. Satumaiset Babylonin riippuvat puutarhat oli yksi muinaisen maailman seitsemästä ihmeestä. Kaupungissa oli 150 leveää katua, kaikki kivettyjä, kohdaten ristikkäin toisensa juuri oikeassa kulmassa. Maanalainen tunneli Eufrat-joen alla yhdisti kaksi palatsia toisiinsa. kaupungissa oli ruokatarvikkeiden varmistus 20 vuodeksi siltä varalta, että vihollinen hyökkäisi. Kultainen Babylon, valloittamaton Babylon, se ei voi koskaan sortua. Se on ikuinen. Näin he ajattelivat.

Arkeologit ovat kaivaneet Babylonin raunioita nykyisen Irakin alueella. Kaivausten pohjalta on saatu selville paljon yksityiskohtia Babylonian pääkaupungista. Esim. Istanbulin arkeologisessa museossa säilytetään mm. Babylonin muurin osia. Maailmalla on paljon todisteita Babylonista. Arkeologit ovat löytäneet mm. savitaulun, johon on kaiverrettu seuraavat Nebukadnessarin sanat: "Esagilan ja Babylonin linnoitukset minä vahvistin ja perustin hallintani ikuiseksi."

39. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, vähäisempi kuin sinun.

Babylonin maailmanvaltaa seurasi v. 539 eKr. vähäisempi Meedia-Persian valtakunta. Hopeinen rinta ja käsivarret kertovat Meedia-Persian tarunomaisista hopea-aarteista.

Profeetta Jesaja ennusti noin 200 vuotta aikaisemmin Babylonin tuhon. ”Niin käy Babylonin, kuningaskuntien kruunun, kaldealaisten ylpeyden ja ihmeen, kuten kävi Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala pyyhkäisi pois. Koskaan siellä ei asuta, se jää autioksi polvesta polveen. Ei arabi pystytä sinne telttaansa, ei yksikään paimen lepuuta siellä laumaansa. Vain aavikon eläimet siellä lepäilevät, huuhkajat pesivät huoneissa, strutsit ovat asettuneet taloksi ja villivuohet hyppelevät talojen välissä.” (Jes. 13:19–21). Muinainen Babylon on yhä edelleen asumaton ja rauniona. Ennustus on toteutunut tarkalleen.

Jesajan kirjassa on hämmästyttävä ennustus, jossa mainitaan jopa henkilön nimi, joka tulisi kukistamaan Babylonin. ”Näin sanoo Herra Kyyrokselle, jonka hän on voidellut kuninkaaksi, jonka oikeaan käteen Herra on tarttunut alistaakseen kansat hänen eteensä, temmatakseen vyön kuninkaiden kupeilta, avatakseen hänelle portit ja ovet niin ettei niitä kukaan sulje”. (Jes. 45:1). Lokakuun 13 päivänä 539 eKr. Babylonin kultainen kuningaskunta luhistui, vain yhdessä yössä! Kuinka se oli mahdollista, kun oli kyseessä maailmanvalta, joka oli vahva ja ikuinen? Jumala ennusti sen 200 vuotta aikaisemmin profeetta Jesajan kautta. Profetia ilmaisi, että Kyyros tulisi tekemään tämän. Se ilmoitti tämän tapahtuman 150 vuotta ennen kuin hän oli edes syntynyt. Mutta kuinka? Kyyros ei voisi murtaa muureja maan tasalle. Niinpä hän tekikin hämmästyttävän tempun. Historia kertoo meille, kuinka Kyyroksen insinöörit työskentelivät joen ylävirralla kääntääkseen joen virtauksen toisaalle. Jokihan virtasi kaupungin keskustan kautta. Sitten eräänä yönä, kun sovittu merkki oli annettu, ryhmä sotilaita käänsi koko Eufrat virran suunnan. Joki alkoi kuivua hitaasti. Lopulta armeijan joukot marssivat joen uomaa Babylonin suuren muurin alta kaupungin sisäpuolelle. Tuona yönä yllätyshyökkäyksen myötä Persian armeija valloitti Beltsassarin palatsin. He valloittivat kaupungin, tappoivat kuninkaan. Babylon, tuo kultainen valtakunta kaatui, yhtenä yönä.

39. ja sitten kolmas valtakunta, pronssinen, joka on hallitseva koko maailmaa.

Meedia-Persian valtakuntaa seurasi valtakunta, josta siinä vaiheessa ei vielä näkynyt kunnolla merkkejä. Se oli historian mukaan Kreikan eli Aleksanteri Suuren valtakunta, kun v. 331 eKr. persialaiset lyötiin lopullisesti. Vaskinen vatsa ja lanteet kuvaavat vasken käyttöä aseissa, koristeissa ja rahassa, ja aikakautta nimitetäänkin vaskikaudeksi. Kreikka hallitsi todella kaikkea maata, koska se ulottui laajimmalle alueelle kuin edelliset.

Viidessä vuodessa Aleksanteri Suuri marssitti armeijansa kaikkeen sen ajan tunnettuun maailmaan. Hän ylitti Intian Himalajan. Lopulta 32 vuoden ikäisenä hän istui alas ja valitti, koska ei ollut enää maita, joita hän olisi voinut vallata. Verenjanoinen, hillitön sotilas, Aleksanteri Suuri, tappoi usein omia ystäviään viinanjuonti vimmassaan. Tai hän saattoi polttaa kauniita palatseja vain yksinkertaisesti katsellakseen tulipaloa. Valitettavasti hän kuoli akuutin alkoholismin uhrina. Näin historia kertoo hänestä. Aleksanterin kuoleman jälkeen Kreikan imperiumin alamäki alkoi kiihtyä kunnes 22. kesäkuuta 168 eKr. Pyndian taistelussa Aleksanteri Suuren valtakunta tuhoutui 144 vuotta itse Aleksanterin kuoleman jälkeen."

40. Vielä on tuleva neljäs valtakunta, luja kuin rauta, ja niin kuin rauta murskaa ja särkee kaiken ja niin kuin rauta rikkoo, niin se on murskaava ja rikkova kaikki muut.

Kreikan maailmanvaltaa seurasi Rooman valtakunta. Ratkaiseva taistelu tapahtui siis vuonna 168 eKr., jolloin roomalaiset löivät makedonialaiset Pyndian taistelussa. Roomaa nimitetäänkin rautaiseksi Roomaksi, joten rautaiset jalat sopivat hyvin kuvaamaan Rooman valloituksia. Jokainen tietää, että Rooma oli julma valta. Se tappoi mm. Jeesuksen. Roomalaiset sotilaat naulitsivat hänet ristille Golgatalla.

Rautainen Rooma. Sitä luonnehditaan ilmaisuilla jyrisevät rautaiset sotavaunut ja rautaiset miekat. Roomalla oli fantastinen tieverkosto. Se oli hirveän raju ja pelottava valtamahti. Historia kertoo, kuinka Rooma luhistui sisältä päin. Historian mukaan Rooma romahti loistoon ja nautintoihin, paheisiin, poliittiseen korruptioon, skandaaleihin ja moraaliseen rappeutumiseen. Se heikkeni ja tuli täten helpoksi saaliiksi barbaariheimoille, jotka alkoivat hyökätä imperiumia vastaan vuoden 476 jKr. vaiheilla. Nuo heimot tulivat yli Alppien Pohjois-Euroopasta.

41. "Se, että näit jalkojen ja varpaiden olevan osaksi ruukkusavea ja osaksi rautaa, tarkoittaa, että tämä valtakunta on oleva jakautunut mutta siinä on raudan lujuutta, niin kuin näit rautaa olevan ruukkusaven seassa. 42. Se, että varpaat olivat osaksi rautaa ja osaksi savea, tarkoittaa, että valtakunta on oleva osittain luja ja osittain hauras.

Nämä barbaariheimot syöksivät valtaistuimelta hallitsija Augustuksen ja Rooma hajosi kansainvaellusten aikana lohkoihin, pieniin kansoihin ja maihin, vastaten tarkalleen kuvapatsaan kymmentä varvasta. Rooma jakaantui osiin juuri kuten rauta ja savi jakaantuvat. Ne eivät voi sekoittua yhteen, sillä rautaa ja savea ei voida yhdistää.

Länsi-Rooman raunioille syntyi näin kymmenen valtakuntaa, kuten jaloissa oli kymmenen varvasta. Useimmat historioitsijat luettelevat kymmenen näistä kansoista seuraavasti: alemannit, frankit, burgundit, sveevit, vandaalit, länsigootit, anglosaksit, itägootit, longobardit ja herulit . Näistä valtakunnista muodostuivat kymmenen nykyistä valtakuntaa eli Italia, Itävalta, Sveitsi, Ranska, Saksa, Englanti, Hollanti, Belgia, Espanja ja Portugali. Osa näistä valtakunnista on lujia kuin rauta ja osa hauraita kuin savi.

43. Ja että näit rautaa ruukkusaven seassa, se tarkoittaa, että valtakunnat liittyvät toisiinsa aviositein mutta eivät yhdisty, niin kuin ei rautakaan yhdisty saveen.

Näistä jakautuneista valtioista kerrotaan, etteivät ne yhdisty toinen toisiinsa. Näin on historia todistanut. Yhdistymistä ovat turhaan yrittäneet Kaarle Suuri, Kaarle V, Napoleon, Keisari Vilhelm, Hitler ja viimeksi nyt EU. Tämän profetian perusteella ei myöskään EU saa aikaan lopullista yhdistymistä, vaikka sillä onkin jo yhteinen valuutta.

Näiden valtakuntien yhdistämispyrkimyksille on ollut tyypillistä ristikkäin naimiset, avioerot, uudelleen naimiset, aviorikokset, insestit ja vehkeilyt. Melkein kaikki poliittiset hallitsijat ovat jonkinlaisissa sukulaissuhteissa keskenään. Esim. Venäjän Tsaari, Englannin kuningas, Saksan Kaiser Wilhelm olivat ensimmäisiä serkkuja keskenään kuningatar Viktorian kautta. Viktoria oli heidän isoäitinsä!

Olemme tulleet Babyloniasta meidän aikaamme. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Edessä olevat jakeet ovatkin sitten tulevaisuuden tulkintaa, joiden todellisen täyttymyksen näemme vasta niiden toteuduttua. Itse olen omaksunut seuraavanlaisen tulkinnan.

44. "Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

Teksti ”Noiden kuninkaiden aikana” eli Euroopan nykyisten valtioiden aikana tämän maailman valtakunnat tulevat saamaan loppunsa. Jumala tulee pystyttämään oman ikuisen valtakuntansa.

45. niin kuin sinä näit, että vuoresta lähti vierimään kivi käden koskematta ja murskasi raudan, pronssin, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys on oikea."

Vallitseva tulkinta on, että vuoresta lähtenyt kivi kuvaa Kristusta (1. Piet. 2:7), koska häntä nimitetään Kulmakiveksi. Hän tulee perustamaan viidennen valtakunnan eli iankaikkisen Jumalan valtakunnan.

Yksi vaihtoehtoinen tulkinta on, että vuori kuvaa kirkkoa, Jumalan kansaa (Mika 4:1) ja kivet Jumalan kansan jäseniä (1. Piet. 2:5), jotka tulevat viemään maailmanhistorian loppuvaiheessa evankeliumin kaikkeen maailmaan todistukseksi, jolloin syntyy suuri vuori (jae 35) eli koko pelastettujen joukko. Lopputulos on kuitenkin sama eli viides valtakunta eli iankaikkinen Jumalan valtakunta.

Daniel paljasti Babylonin kuninkaalle sekä unen yksityiskohdat että sen selityksen siten kuin Jumala oli sen hänelle ilmaissut. Valtakuntien nousu ja tuho on kuvailtu tässä uniluvussa. Historian tapahtumat ovat osoittaneet, että uni ja sen selitys ovat luotettavat ja näin voimme uskoa, että myös tulevat tapahtumat tulevat toteutumaan Jumalan suunnitelmien mukaan.

46. Silloin kuningas Nebukadnessar heittäytyi kasvoilleen maahan, kumarsi Danielia ja käski toimittaa hänelle ruoka- ja suitsutusuhrin. 47. Kuningas sanoi Danielille: "Totta on, että teidän jumalanne on jumalien jumala, kuninkaiden herra ja salaisuuksien paljastaja, sillä sinä olet pystynyt paljastamaan tämän salaisuuden."

Jumala sai kunnian näiden uskollisten nuorukaisten ansiosta.

48. Sitten kuningas nosti Danielin korkeaan arvoon, antoi hänelle runsaasti kalliita lahjoja ja teki hänestä Babylonin maakunnan käskynhaltijan ja koko Babylonian viisaiden ylivalvojan. 49. Danielin pyynnöstä kuningas määräsi Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon hoitamaan Babylonin maakunnan hallintoa, mutta Daniel itse pysyi kuninkaan hovissa.

Danielin ja hänen ystäviensä uskollisuus Jumalalle johti myös siihen, että he saivat kunniaa ja vaikutusvaltaa Babylonissa. Tämä heidän esimerkkinsä on varmasti voimassa vielä nykyaikanakin. Kannattaa olla uskollinen Jumalalle vaikeuksienkin keskellä. Jumala tulee kääntämään asiat loppujen lopuksi meidän parhaaksemme. On lohdullista tietää, että maailmamme on Jumalan varmoissa käsissä ja hän tulee viemään kaiken loppujen lopuksi onnelliseen päätökseen.

Jumala johtaa kansojen historiaa. Valtakunnat vuoron perään katosivat, koska sen hallitsijat ja näin koko kansa eivät katsoneet olla Jumalasta riippuvaisia vaan olivat pitäneet valtakuntansa loistokkuutta inhimillisenä saavutuksena. Jumalan laki oli poljettu maahan ja kansojen keskuudessa oli vallinnut jumalattomuus ja turmelus. Näin tulee päättymään myös nykyinen maailma sen valtavine rakennelmineen ja kehityksen aikaansaannoksineen.

On hämmästyttävää todeta, miten tarkasti historia on mennyt Jumalan ilmoituksen mukaan. Ei voi muuta kuin todeta Jumalan valtasuuruus, tieto ja asioiden johtaminen. Tämä ennustus antaa täyden varmuuden Jumalan olemassaolosta ja Raamatun luotettavuudesta. Tämä ennustus osoittaa myös sen, että me elämme maailman historian viimeisiä päiviä. Jeesus tulee lupauksensa mukaan pian takaisin ja palauttaa ihmiskunnan siihen alkuperäiseen asemaan ja tilaan, johon se oli alun perin tarkoitettu ja luotu. Tämä oli hyvin rohkaiseva ja lohduttava ennustus ja se antaa voimaa elää kaiken sen myllerryksen ja pahuuden keskellä, jossa ihmiskunta tällä hetkellä elää.

Viides valtakunta eli tämä Jumalan valtakunta on vielä tulossa. Se on lähellä. Etkö sinäkin haluaisi päästä tuon valtakunnan kansalaiseksi? Jeesus rakastaa suunnattomasti jokaista ihmistä ja haluaa jokaisen ihmisen valtakuntansa kansalaiseksi. Ethän hylkää hänen rakkauttaan vaan ota se ilolla vastaan. Koko taivas odottaa sinua malttamattomana. Olet sydämellisesti tervetullut Jeesuksen luokse. Hän ei voi kuitenkaan myöntää kansalaisuuttasi ennen kuin olet jättänyt hakemuksesi sisälle eli vastaanottanut Jeesuksen elämäsi herraksi. Tämä maailmankaikkeuden suurin uhri, Jeesuksen lunastustyö ristillä, on tarkoitettu juuri sinua varten. Valitse siis Jeesus, niin sinulla on ikuinen elämä Jumalan valtakunnassa. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16).Saakoon Herra siunata sinua Jumalan valtakunnan kansalaisuudella odottaessamme Herramme Jeesuksen Kristuksen toista tulemusta.

Rukous

Kiitos suuri kaikkitietävä Jumala, että sinä voit paljastaa salaisuudet, joita noidat ja tietäjät eivät voi. Kiitos ilmoituksesta kuningas Nebukadnessarille ja myös meille tämän maailman historian kulusta. Iloitsemme siitä, että tulevaisuudessa perustat oman rakkauden valtakuntasi, jolla ei ole loppua. Auta meitä kaikkia pääsemään tuohon valtakuntaan. Rakas Jeesus, puhdista meidät synneistämme pyhällä kalliilla verelläsi, etteivät syntimme sulje meiltä pääsyä tuohon ihanaan valtakuntaan. Kiitos suuri taivaan Jumala. Jeesuksen nimessä. Aamen.

 

 

0611227