Danielin kirjan 5. luku

Belsassarin pidot

Danielin kirjan viides luku kertoo kultaisen Babylonin viimeisenä päivänä pidetyistä kuningas Belsassarin pidoista. Nämä pidot ovat jääneet historiaan käsitteenä, joka on innoittanut sekä kuva- että säveltaiteilijoita ilmaisemaan tapahtumaan liittyvää häviön ja lopun tunnelmaa. Parhaiten sitä kuitenkin ilmentää Raamatun oma teksti.

Dan. 5:1-3. 1. Kuningas Belsassar järjesti suuret pidot tuhannelle ylimykselleen ja joi viiniä heidän kanssaan. 2. Humalluttuaan Belsassar käski hakea esiin ne kultaiset ja hopeiset astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä; hän näet halusi juoda niistä ylimystensä, vaimojensa ja hovinsa naisten kanssa. 3. Silloin tuotiin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka oli otettu Jumalan temppelistä Jerusalemista, ja kuningas sekä hänen ylimyksensä ja vaimonsa ja hänen hovinsa naiset joivat niistä. 4. He joivat viiniä ja ylistivät kultaisia ja hopeisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumaliaan.

Nämä pidot pidettiin Babylonin valtakunnan viimeisenä päivänä eli historian mukaan lokakuun 13. päivänä 539 eKr. Antiikin maailmassa tällaiset kuninkaan pidot olivat hyvin suuria ja ne kestivät monta päivää ja niissä saattoi olla tuhansia vieraita. Belsassarin pidoissa palvottiin epäjumalia ja niissä käytettiin Jumalan temppelistä Jerusalemista tuotuja kulta-astioita. Siellä elettiin kuin viimeistä päivää ja siksi se on hyvä esimerkki siitä, mitä tulee tapahtumaan Jeesuksen tullessa. Maailma elää silloin Raamatun profetioiden mukaan täysin maallisissa nautinnoissa ja huveissa palvoen mammonaa.

Dan. 5:5. 5. Silloin tuli äkkiä esiin ihmiskäsi, ja se alkoi kirjoittaa lampun viereen, kuninkaan palatsin kalkittuun seinään. Kuningas näki käden, joka kirjoitti. 6. Silloin hän kalpeni, ja pelko täytti hänen mielensä. Hänen jäsenensä lamaantuivat ja hänen polvensa tutisivat.  7. Kovalla äänellä huutaen kuningas käski tuoda eteensä loitsupapit, kaldealaiset viisaat ja manaajat. Hän julisti Babylonian viisaille: "Joka pystyy lukemaan tämän kirjoituksen ja esittämään sen tulkinnan minulle, hänet puetaan purppuraan, hän saa kultakäädyt kaulaansa ja pääsee arvossa kolmanneksi tässä valtakunnassa."

Peloissaan Belsassar kutsui jälleen apuun sen ajan viisaita.  Samoin myös armon ajan päättyessä vitsausten alkaessa ihmiset turvautuvat peloissaan maallisiin jumaliin, spiritismiin ja muihin apulähteisiin. Raamatusta löytyy tästä tilanteesta varoittava kuvaus, Jes.28:15: ” 15. Koska te sanotte: "Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen”. He tulevat turvautumaan spiritismiin, Saatanan petokseen. Spiritismi tulee näyttämään merkittävää osaa maailmanhistorian loppuvaiheessa.

Dan. 5.8,9. 8. Kaikki kuninkaan viisaat tulivat sisään, mutta kukaan heistä ei pystynyt lukemaan kirjoitusta eikä esittämään sen selitystä kuninkaalle. 9. Silloin kuningas Belsassar joutui kauhun valtaan ja hänen kasvonsa valahtivat valkeiksi. Myös hänen ylimyksensä järkyttyivät.

Näin on Jeesuksen tullessakin. Ihmiset tulevat kokemaan kauhun hetkiä, koska eivät löydä Herran sanaa ajoissa, sillä lopputapahtumat tulevat tapahtumaan nopeasti. Tästä Jumalan sanan etsimisestä Amos kirjoittaa seuraavasti, Am. 8:11-13 (VRK). ” Koittaa aika - sanoo Herra Jumala - jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. 12. Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. 13. Kauniit neitoset ja nuoret miehet nääntyvät niinä päivinä janoon.” Todella vakavaa tekstiä ja siksi Jumalan valtakunta on otettava vastaan ajoissa etsikkoaikana.

Dan. 5:10. 10. Kuninkaan ja hänen ylimystensä puheen kuullessaan astui leskikuningatar pitosaliin. Hän sanoi: "Ikuisesti eläköön kuningas! Älä antaudu pelon valtaan, älä turhaan kalpene.

Tämä kuningas ei ollut sama Belsassar, jolle Daniel oli selittänyt aikaisemmat unet. Historia ei pysty varmasti todistamaan hänen sukulaissuhdettaan Nebukadnessariin, joka oli kuollut jo yli 20 vuotta sitten. Tämä leskikuningatar oli todennäköisesti historian mukaan Belsassarin äiti tai isoäiti, koska vain kuninkaan äidillä oli oikeus tulla kuninkaan eteen ilmoittamatta. Hänellä oli muistissa tapahtuneet asiat ja Danielin taito selittää unia.

Dan. 5:11–14. 11. Sinun valtakunnassasi on mies, jossa asuu pyhien jumalien henki. Sinun isäsi aikana hänellä havaittiin olevan ymmärrystä, älyä ja viisautta yhtä paljon kuin jumalilla. Isäsi, kuningas Nebukadnessar, korotti hänet enteidenselittäjien, loitsupappien, kaldealaisten viisaiden ja manaajien päämieheksi; niin teki isäsi, kuningas. 12. Danielissa, jolle kuningas antoi nimen Beltesassar, asuu erityinen henki, ja hänellä on taito ja viisaus selittää unia ja ratkaista arvoituksia ja ongelmia. Kutsuttakoon nyt hänet tänne. Hän osaa selittää tämän kirjoituksen." 13. Daniel tuotiin kuninkaan eteen. Kuningas sanoi hänelle: "Sinä siis olet Daniel, Juudan pakkosiirtolaisia, jotka isäni, kuningas, toi tänne. 14. Minä olen kuullut, että sinussa asuu jumalien henki ja että sinulla on havaittu olevan ymmärrystä, älyä ja harvinaista viisautta.

Näiden jakeiden perusteella Belsassar ei ollut samanlainen luonteeltaan kuin Nebukadnessar ennen nöyrtymistään. Hän ei rankaissut kaldealaisia viisaita heidän kykenemättömyydestään selittää unta vaan mielellään kutsui heti Danielin luokseen. Tuntui ihmeelliseltä, että kuningas ei tuntenut Danielia, vaikka hän oli ollut korkeassa asemassa ja tunnettu hovissa aikaisemmin. Ilmeisesti Danielin vanhuus oli jo johtanut hänet syrjäiseen asemaan Babylonin valtakunnassa.

Dan. 5:15–19. 15. Nyt on viisaat ja loitsupapit tuotu minun eteeni, jotta he lukisivat tämän kirjoituksen ja esittäisivät minulle sen selityksen, mutta heistä ei ole siihen. 16. Minä olen kuullut, että sinä pystyt selittämään unia ja ratkaisemaan vaikeita ongelmia. Jos nyt pystyt lukemaan kirjoituksen ja selittämään sen minulle, sinut puetaan purppuraan, saat kultakäädyt kaulaasi ja pääset arvossa kolmanneksi tässä valtakunnassa." 17. Silloin Daniel vastasi kuninkaalle: "Pidä lahjasi itse tai anna palkintosi muille, kuningas, mutta kirjoituksen minä voin lukea sinulle ja voin myös ilmoittaa sen selityksen. 18. Kuule minua, kuningas! Korkein Jumala antoi valtakunnan ja suuruuden, kunnian ja loiston isällesi Nebukadnessarille. 19. Sen suuruuden vuoksi, jonka hän oli Jumalalta saanut, kaikki kansat ja kansakunnat, mitä kieliä ne puhuivatkin, pelkäsivät ja vapisivat hänen edessään. Hän surmautti kenet tahtoi, hän jätti eloon kenet tahtoi, hän korotti kenet tahtoi ja alensi kenet tahtoi.

Daniel oli rehellinen, vilpitön ja nöyrä Jumalan palvelija. Hän ei halunnut rikastua saamansa Jumalan lahjan perusteella. Hän halusi käyttää lahjaansa ihmisten auttamiseen ja siksi suostui ilman muuta auttamaan myös kuningasta ilman oman voiton pyyntiä. Myös nyt tarvitaan nöyriä ja Jumalalle kuuliaisia ja lahjomattomia johtomiehiä, jotta maailman hyvinvointi ja tulevaisuus olisi turvattu.

Dan. 5:20,21. 20. Mutta kun hänen sydämensä ylpistyi ja hänestä tuli röyhkeä ja ylimielinen, hänet syöstiin alas kuninkaalliselta valtaistuimelta ja hänen arvoasemansa otettiin häneltä pois. 21. Hänet ajettiin pois ihmisten joukosta, hänelle annettiin eläimen ymmärrys, hän asui villiaasien parissa, hän sai syödä ruohoa kuin härät ja hänen ruumiinsa kastui yökasteesta, kunnes hän oppi tietämään, että korkein Jumala on hallitsija ihmisten valtakunnassa ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo.

Kuningas oli nuori ja kokematon ja vailla tietoa oikeasta Jumalasta. Daniel halusi Nebukadnessarin kokemuksien kautta opettaa hänet tuntemaan oikean Jumalan, nöyrtymään ja antamaan kaikesta kunnian Jumalalle. Belsassarin asema ja valta olivat Jumalan käsissä. Kansa on sellainen kuin kuningas eli kuninkaalla oli suuri vaikutus kansaan.

Dan. 5:22,23. 22. "Mutta sinä, Belsassar, joka olet hänen poikansa, et ole nöyrtynyt, vaikka olet kuullut kaiken tämän. 23. Sinä olet ylpeydessäsi noussut Taivaan Herraa vastaan ja antanut tuoda eteesi hänen temppelinsä astiat, ja sinä ja sinun ylimyksesi, vaimosi ja hovisi naiset olette juoneet niistä viiniä, ja sinä olet ylistänyt hopeisia ja kultaisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät näe eivätkä kuule eivätkä mitään tiedä. Mutta Jumalaa, jonka kädessä on sinun elämäsi ja kohtalosi, sinä et ole kunnioittanut.

Daniel ei kaunistellut eikä yrittänyt liehakoida vaan hän sanoi suoraan ja rohkeasti asiansa. Hän tuomitsi synnin syntinä. Esim. Johannes Kastaja saarnasi rohkeasti parannuksen sanomaa jopa kuningas Herodekselle. Johanneksen tehtävänähän oli valmistaa kansaa Jeesuksen ensimmäiselle tulemiselle. Johanneksen sanoma koskee myös lopun aikaa. Siksi nykyaikanakin pitäisi saarnata voimakkaasti parannuksen sanomaa, tuomita synti syntinä eikä painaa villaisella. Jumala on mustasukkainen kunniastaan ja lakinsa noudattamisesta.

Dan. 5:24–26. 24. Siksi Jumala näki hyväksi lähettää käden piirtämään tämän kirjoituksen.  25. "Näin kuuluu seinään piirretty kirjoitus: 'Mene, mene, tekel u-farsin.'* 26. Ja tämä on sen selitys: 'Mene' merkitsee, että Jumala on laskenut sinun kuninkuutesi päivät ja tekee niistä lopun.

Jumala tunsi Belsassarin luonteen muuttumattomuuden. Hän oli tehnyt lopullisen ratkaisunsa epäjumaliensa puoleen ja palveli niitä. Hänen olisi pitänyt huolehtia valtakuntansa hyvinvoinnista ja puolustuksesta. Se, että viisaat eivät ymmärtäneet tekstiä, mutta Daniel ymmärsi sen, kertoo siitä, että vain hengellisesti asennoituneet ihmiset ymmärtävät Jumalan sanan. Näin se on nykyaikanakin. Maailma kulkee kohti tuhoaan, koska ei ole ymmärretty Raamatun viimeisiä varoituksia Ilmestyskirjassa. Raamattu avautuu vain rukouksella, vilpittömällä mielellä ja ahkeralla sanan tutkimisella. Se on Pyhä Henki, joka avaa ymmärryksen Raamattuun. 2Piet.1:20–22.”Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. 21. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.”

Dan. 5:27,28. 27. 'Tekel' merkitsee, että sinut on vaa'alla punnittu ja kevyeksi havaittu. 28. 'U-farsin' merkitsee, että sinun valtakuntasi jaetaan ja annetaan meedialaisille ja persialaisille."

Jesajan 45. luvussa on ennustus siitä, että Jumalan valitsema Koores tulee valloittamaan Babylonin kaupungin. Perimätieto kertoo tämän tapahtuneen seuraavasti. Persian kuningas Kyyros valloitti samana yönä Babylonin, kun siellä oli pakanalliset pidot ylimmillään. Hän kaivautti Babylonin läpi kulkevalle Eufrat-virralle uuden uoman kaupungin ympäri ja johdatti vedet sitä kautta. Näin virta kuivui kaupungin sisällä ja Kyyroksen armeija marssi kuivunutta uomaa pitkin kaupunkiin ja yllätti sen asukkaat kesken juhlinnan. Babylonin valloittaminen ja Jopa Kyyroksen nimi oli ilmoitettu etukäteen noin 150 vuotta aikaisemmin Jesajan kirjassa luvuissa 44 ja 45.

Jes.45.1—7: 1.  Näin sanoo Herra Kyyrokselle, jonka hän on voidellut kuninkaaksi, jonka oikeaan käteen Herra on tarttunut alistaakseen kansat hänen eteensä, temmatakseen vyön kuninkaiden kupeilta, avatakseen hänelle portit ja ovet niin ettei niitä kukaan sulje: 2. - Minä kuljen sinun edelläsi. Vuorimaat minä tasoitan, pronssiovet murran, rautateljet isken irti. 3. Minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan ja kalleudet kätköistään, jotta oppisit tietämään, että se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä, Herra, Israelin Jumala. 4. Palvelijani Jaakobin tähden, Israelin, valittuni, tähden minä sinut nimeltä kutsuin, annan sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tunne. 5. Minä olen Herra. Ei ole ketään toista, ei ole muuta jumalaa kuin minä. Vaikka sinä et minua tunne, minä vyötän sinut, 6. jotta auringon nousun mailta sen laskun sijoille saakka opittaisiin tietämään, että muuta jumalaa ei ole, että minä yksin olen Herra, 7. minä, joka luon valon ja luon pimeyden ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Minä olen Herra. Kaiken tämän minä teen.

Dan. 5: 29,30. 29. Silloin Belsassar käski pukea Danielin purppuraan ja panna kultakäädyt hänen kaulaansa ja kuuluttaa, että hän saisi arvossa kolmantena hallita valtakuntaa. 30. Samana yönä Belsassar, kaldealaisten kuningas, surmattiin, ja meedialainen Dareios sai haltuunsa kuninkuuden kuudenkymmenenkahden vuoden ikäisenä.

Tämä muinaisen Babylonin kukistuminen on vertauskuva siitä, mitä tulee tapahtumaan nykyiselle Babylonille ennen Jeesuksen takaisintuloa, josta on kerrottu Ilmestyskirjan 18. luvussa. Luen vain jakeen 21: 21. Muuan mahtava enkeli otti ison kiven, myllynkiven kokoisen, heitti sen mereen ja sanoi: - Näin paiskataan pois Babylon, tuo suuri kaupunki, eikä sitä löydetä enää. Babyloninkukistumisesta kertoo myös ennen Jeesuksen tuloa Ilmestyskirja puhuessaan Eufrat-virran kuivumisesta viimeisissä vihan maljoissa, Ilm.16:12. 12. Kuudes enkeli tyhjensi maljansa suureen Eufratvirtaan. Virran vesi kuivui, ja niin aukeni tie idän kuninkaille”.  Nykyinen Babylon, joka merkitsee uskontojen sekoitusta, tulee saamaan loppunsa ihmisten huomatessa viimein, mihin Babylon on heidät johtanut. Siksi on erittäin tärkeätä selvittää oma sidonnaisuutensa Babyloniin jo tässä vaiheessa ennen kuin on liian myöhäistä. Jeesus sanoo Babylonista, Ilm.18:1–5. Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. 2. Hän huusi kovalla äänellä: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka. 3. Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat kaikki kansat juoneet, kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään." 4. Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. 5. "Hänen syntiensä röykkiö ulottuu jo taivaaseen asti, eikä Jumala unohda hänen pahoja tekojaan.

Jumalalla on erityinen kehotus Babylonissa olevalle kansalleen ennen sen kukistumista.. Tämä Jumalan kehotus tulee aiheuttamaan uudelleen helluntain tapaisen suuren herätyksen Jumalan pelastussuunnitelman päättävänä työnä. Raamattu nimittää tätä tapahtumaa myöhäissateeksi ja kevätsateeksi. Se tulee kypsyttämään viljan valmiiksi. Tämä myöhäissade, uusi helluntai, on jatkoa Ilmestyskirjan 14. Luvun kolmen enkelin sanomalle, joka valmistaa ihmiskuntaa lähtemään pois Babylonista ja Jeesuksen takaisintulolle. 

18: 1-5. Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. 2. Hän huusi kovalla äänellä: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka. 3. Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat kaikki kansat juoneet, kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään." 4. Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. 5. "Hänen syntiensä röykkiö ulottuu jo taivaaseen asti, eikä Jumala unohda hänen pahoja tekojaan.

Jumalan kirkkaus tulee valaisemaan koko maailman ennen Jeesuksen takaisintuloa. Jumalan kansalle valkenee lopullisesti Babylonin eksyttävä toiminta. Jae 2 kuvaa hyvin voimakkaasti Babylonin demonista tilaa. Kirkkoon on tullut pakanallisia Raamatun vastaisia oppeja ja erilaisia ihmiskäskyjä. Yhtenä suurimpana oppina on sielun kuolemattomuus, jota ylläpitävät neitsyt Marian ja muiden pyhimysten rukoileminen sekä spiritismi sen eri muodoissaan. Jae 3 kertoo myös hyvin voimakkaasti sen maailmanlaajuisesta demonisesta vaikutuksesta. Kaikki kansat ovat omaksuneet se eksyttäviä oppeja ja tapoja.

Tämä Jumalan kehotus: ”Lähtekää pois, jättäkää hänet”, tulee aiheuttamaan suuren herätyksen maailmassa ja Jumalan kansa lähtee pois Babylonista. Tämä osoittaa selvästi, että Babylonissa on kaikesta huolimatta vilpittömiä ja rehellisiä Jumalan lapsia. He tulevat kuulemaan, ymmärtämään ja toteuttamaan Jumalan kutsun. Ne, jotka eivät tottele Jumalan kutsua, joutuvat niihin hirvittäviin vitsauksiin, joista on kerrottu ennen Jeesuksen tuloa Ilmestyskirjan 16. luvussa. Babylonin synnit ulottuvat taivaaseen asti eli Babylon ei tule tekemään parannusta, joten ainoa mahdollisuus on todella lähteä sieltä ulos Jumalan seurakuntaan.

Jeesus vertasi Nooan aikaa tulemuksensa aikaan. Nooa rakensi arkkia ja saarnasi 120 vuotta varoittaen ihmisiä vedenpaisumuksesta. Ilmestyskirjan 14. luvun sanomaa on jo julistettu yli 160 vuotta varoittaen ihmisiä Babylonin erheistä ja valmistaen ihmisiä Jeesuksen tuloa varten. Nooan aikana ihmisten oli konkreettisesti tultava arkkiin. Samoin lopun aikana ihmisten on erottava Babylonin kirkoista ja liityttävä Jumalan seurakuntaan. Arkki on juuri seurakunnan vertauskuva. Jumalan todellinen seurakunta on se, joka julistaa tätä viimeistä armonsanomaa, kolmen enkelin sanomaa, jonka tehtävä on palauttaa Raamatun opetukset ja totuudet alkuperäisen iankaikkisen evankeliumin mukaiseksi. Tämä Babylonista poislähteminen on Jumalan rakkauden sanoma, jonka hän on antanut omalle kansalleen, ja joka on otettava tosissaan ja myös toteutettava käytännössä. Jos sinä rakastat Jumalaa, niin sinä toteutat myös tämän käskyn, vaikka se saattaa aiheuttaa suuriakin menetyksiä ihmissuhteissa. Jumala on oltava ensimmäisellä sijalla. 

Rukoilemme

Herra, auta meitä oppimaan esi-isistämme ja -äideistämme, heidän elämänsä kokemuksista ja jumalanpalveluksesta, ettemme tulisi ylpeiksi ja pilkkaisi jumalaa, vaan kunnioittaisimme häntä. Herra, anna meille nöyrää mielenlaatua toteuttaa sinun tahtoasi elämässämme eikä vastustaa sitä. Kiitos, että annat armosi jokaiselle nöyrtyvälle jopa pilkkaajallekin tuomion sijasta. Kiitos Jeesus, että se on sinun sovitustyösi perusteella mahdollista tänäänkin. Jeesuksen nimessä. Aamen.