Danielin kirjan 7. luku 

Danielin näky neljästä eläimestä ja ihmishahmoisesta olennosta                                           

 

Danielin kirjan toisessa luvussa Jumala ilmoitti profeetta Danielin kautta kuningas Nebukadnessarille unessa nähdyn kuvapatsaan muodossa koko maailman historian etukäteen maailmanvaltojen muodossa. Tässä seitsemännessä luvussa Jumala ilmoittaa Danielille unessa samat maailmanvallat petoeläinten muodossa kertoakseen näiden valtojen petomaisesta luonteesta ja toiminnasta. Molemmissa näyissä maailman historia tulee päättymään Jumalan valtakunnan iankaikkiseen olemassaoloon. Nämä näyt on annettu Jumalan kansaa varten rohkaisuna ja todistuksena siitä, että Jumala on kansansa tukena aina ajan loppuun asti.

Dan. 7:1-2. Belsassarin, Babylonian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki vuoteellaan unen ja näkyjä. Hän kirjoitti ne muistiin, ja hänen kertomuksensa kuuluu näin. 2. Näin sanoi Daniel: Minä näin näyssäni yöllä, miten taivaan neljä tuulta panivat valtameren äkkiä kuohumaan

Kuningas Nabunaidin hallitusaika oli vuosina 556–539 eKr. Hän oli kuitenkin muuttanut Temaan vuonna 553 eKr. ja jättänyt Baabelin esikoisensa Belsassarin haltuun ja myös sotajoukon. Belsassarin ensimmäinen hallitusvuosi oli näin ollen vuosi 553 eKr. Daniel oli tällöin yli 70-vuotias.

Neljällä tuulella kuvataan koko maailmaa käsittäviä sotia, miekkaa, hävitystä, tuhoa. Kirjallisuudestakin on tuttu sanonta: sodan tuulet. esim. Jer.49:35: ”35. Näin sanoo Herra Sebaot: - Minä murran Elamin mahdin, särjen sen jousen. 36. Minä tuon Elamin kimppuun neljä tuulta neljältä ilmansuunnalta”. Vesillä kuvataan kansanjoukkoja. esim. Ilm.17.15. ” 15. Vielä enkeli sanoi: "Vedet, jotka näit, ne, joiden äärellä portto asuu, ovat kansoja, joukkoja, maita ja kieliä”.

Näin taistelujen ja sotien seurauksena syntyi suurista kansanjoukoista neljä suurta valtakuntaa toisiaan seuraten aivan kuin toisen luvun kuvapatsas-ennustuksessa.

Dan. 7:3. 3. Merestä nousi neljä suurta eläintä, kaikki erilaisia.

Eläimillä kuvataan valtakuntia, esim. Dan.7.23: ”23. Ja minulle vastattiin: - Neljäs eläin tarkoittaa neljättä valtakuntaa, joka on syntyvä maailmaan. 

Dan. 7:4. 4. Ensimmäinen oli kuin leijona, ja sillä oli kotkan siivet. Minun katsellessani siltä revittiin siivet ja se nostettiin maasta ja pantiin seisomaan kahdelle jalalle kuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän

Ensimmäistä valtakuntaa eli Babylonia kuvataan leijonana, jolla oli kotkan siivet.  Kotkan siivet kuvaavat sitä nopeutta, jolla Babylon kehittyi maailmanvallaksi. Siipien repäiseminen pois taas kuvaa sen valloitusten päättymistä. Leijona on Babylonin vertauskuva. Esim. arkeologisissa kaivauksissa on löydetty Babylonialaisia rahoja, joissa on siivekäs leijonan kuva. Profeetat Jesaja ja Jeremia nimittävät Babyloniaa myös leijonaksi.

Leijona asetettiin kahdelle jalalle niin kuin ihminen ja sille annettiin ihmisen sydän. Tämä kuvaa Babylonin muuttumista kesyksi ja mukavuutta rakastavaksi kansaksi. Babylon valloitettiinkin kesken juhlien ja juominkien Meedia-Persian toimesta. 

Dan. 7:5. 5. Ja katso, oli toinen eläin, karhun kaltainen, joka seisoi toisella suunnalla, ja sillä oli kolme kylkiluuta suussaan hampaitten välissä. Sille sanottiin: "Nouse, syö paljon lihaa."

Toista maailmanvaltaa eli Meedia-Persia kuvaa karhu, joka nostettiin toiselle kyljellensä ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta. Toisella kyljellä lepäävä nälkäinen karhu kuvaa Meedia-Persian kaksoisvaltakuntaa, jonka mahti lepäsi Persian varassa.

Kolme kylkiluuta karhun suussa kuvaavat niitä kolmea valtakuntaa, jotka Meedia-Persia valloitti saaliikseen eli Lyydian, Babylonin ja Egyptin. 

Dan. 7:6. 6. Vielä minä näin, että oli kolmaskin eläin, kuin pantteri, jolla oli neljä linnunsiipeä selässään,ja sillä eläimellä oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.

Kolmatta maailmanvaltaa eli Aleksanteri Suuren Kreikkaa kuvataan pantterina, jolla oli neljä linnunsiipeä.. Pantterilla ja neljällä linnunsiivellä kuvataan sitä valtavaa nopeutta, jolla Kreikka kehittyi maailmanvallaksi. Neljä päätä taas kuvaavat niitä sotapäälliköitä, jotka jakoivat vallan Aleksanterin kuoltua. He olivat Kassander, Lysimakhos, Ptolemaios ja Seleukos.

Viidessä lyhyessä vuodessa Aleksanteri Suuri marssitti armeijansa kaikkeen sen ajan tuntemaan maailmaan. Hän ylitti Intian Himalajan. Lopulta 32 vuoden ikäisenä hän istui alas ja valitti, koska ei ollut enää maita, joita hän olisi voinut vallata. Verenjanoinen, hillitön sotilas, Aleksanteri Suuri tappoi usein omia ystäviään viinanjuonti vimmassaan. Tai hän saattoi polttaa kauniita palatseja vain yksinkertaisesti katsellakseen tulipaloa. Valitettavasti hän kuoli akuutin alkoholismin uhrina. Hänen kuolemansa jälkeen Kreikan imperiumin alamäki alkoi kiihtyä kunnes 22. kesäkuuta 168 eKr. Pyndian taistelussa Alekasanteri Suuren valtakunta tuhoutui 144 vuotta itse Aleksanterin kuoleman jälkeen." 

Dan. 7:7. 7. Ja vielä minä näin yöllisessä näyssäni, että oli neljäs eläin, pelottava, kauhistuttava ja hyvin väkevä.  Sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja ruhjoi kaiken ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin aikaisemmat eläimet, ja sillä oli kymmenen sarvea. 

Neljäs maailmanvalta, jota kuvataan hirmuisella pedolla, kuvaa osuvasti rautaista Roomaa ja sen valloitusten voimaa. Se on erilainen kuin muut eläimet, koska sen perustalle syntyi katolinen valta. Kymmenen sarvea kuvaavat sen jakautumista kansainvaelluksen seurauksena kymmeneen valtioon.  

Dan. 7:8. 8. Minä katselin niitä sarvia ja näin, että niiden väliin kasvoi vielä pieni sarvi, ja entisistä sarvista kolme irtosi sen tieltä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät, ihmisen silmien kaltaiset, ja suu, joka puhui suuria sanoja.

Tämän jakeen mukaan on näiden kymmenen Rooman maailmanvallasta jakaantuneiden valtioiden joukosta nouseva aluksi pieni valta. Pieni sarvi kuvaa paavinvaltaa. Historia kertoo, että tämä pieni sarvi syrjäytti kolme edellisistä valtioista eli herulit, vandaalit ja itägootit. Kaikki Danielin kirjan seitsemännen luvun esittämät kymmenen pienen sarven tuntomerkkiä sopivat täsmällisesti paavinvaltaan samoin kuin kaikki muutkin Raamatun esittämät antikristuksen tuntomerkit. Uskonpuhdistajat omaksuivat myös tämän antikristuskäsityksen.

Evankelis-luterilaisen kirkon tunnuskirjoissa luemme Lutherin ja hänen kannattajiensa käsityksen: ”Paavin ja hänen kannattajiensa valtakuntaan sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit. Paavali näet Tessalonikalaiskirjeessään kuvaillessaan vastakristusta nimittää häntä ’vastustajaksi, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tahi jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala’. Hän siis puhuu eräästä, joka hallitsee kirkossa – ei pakanallisista kuninkaista – ja tätä hän nimittää Kristuksen vastustajaksi, tämä kun on sommitteleva evankeliumin kanssa ristiriitaisen opin ja vaativa itselleen jumalallista arvovaltaa” (s.278). ”Kun tilanne on tällainen, on kaikkien kristittyjen varottava osallistumasta paavin jumalattomaan oppiin, pilkkaamisiin ja raakaan julmuuteen. Heidän pitää siis hyljätä ja kirota paavi kannattajineen vastakristuksen valtakuntana, niin kuin Kristus on käskenyt” (s. 279).

Ihmisen silmät kuvaavat älykkyyttä ja valtioviisautta. Paavin valta ei perustunut voimaan vaan valtioviisauteen, älykkääseen menettelyyn ja häikäilemättömään kielenkäyttöön. Historia todistaa, että paavinvalta nousi ilman armeijoiden voimaa maallisia valtatekijöitä suuremmaksi. 

Dan. 7:9,10. 9. Kun minä sitä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen, ja Ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. 10. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin.

Tämän yhdeksännen jakeen perusteella siinä mainittu oikeus tapahtuu pienen sarven eli katolisen vallan toimiessa maan päällä. Ikiaikainen eli Isä Jumala tulee toimimaan siinä tuomarina. Kahdeksannessa luvussa tulemme tarkemmin käsittelemään tätä oikeudenkäyntiä ja sen alkamisajankohtaa.  

Dan. 7:11–12. 11. Minun yhä katsellessani se eläin surmattiin niiden suurien sanojen vuoksi, jotka sarvi oli puhunut, ja sen ruumis tuhottiin, heitettiin roihuavaan tuleen. 12. Myös muilta eläimiltä riistettiin valta, mutta niiden annettiin jäädä eloon määrähetkeensä saakka.

Tämä oikeudenkäynti tulee kestämään maailman loppuun eli Jeesuksen tuloon asti, koska siinä mainitut valtakunnat ja pieni sarvi tulevat saamaan loppunsa. Tällöin jokaisen ihmisen elämänkirja on tutkittu ja pelastus on ratkaistu. 

Dan.  7:13,14. 13. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen, 14. ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.

Jeesus käytti itsestään nimitystä Ihmisen Poika. Tämä Jeesuksen käyttämä nimi itsestään esiintyy Vanhassa testamentissa ainoastaan tässä kohdassa. Se kertoo tämän oikeudenkäynnin tärkeydestä ja Jeesuksen asemasta siinä. Hän tulee Ikiaikaisen eli Isä Jumalan antamana taivaassa vastaanottamaan vallan, kunnian ja valtakunnan, jotka annetaan hänelle tämän oikeudenkäynnin tuloksena.  

Dan. 7.15-18. 15. Minä, Daniel, tunsin, miten henkeni minussa tuli levottomaksi, ja pääni näyt pelottivat minua. 16. Minä lähestyin yhtä niistä, jotka seisoivat siellä, ja pyysin häntä tarkasti selittämään kaiken tämän. Hän vastasi ja kertoi minulle näiden asioiden selityksen: 17. "Nuo neljä suurta eläintä tarkoittavat, että neljä valtakuntaa nousee hallitsemaan maailmaa. 18. Mutta Korkeimman pyhät saavat vallan ja ottavat haltuunsa kuninkuuden ikuisuuksien ikuisuuteen saakka."

Kahdessa viimeisessä jakeessa on ilmaistu koko maailman historia tiivistetyssä muodossa. Näiden neljän valtakunnan jälkeen on Jumala pystyttävä iankaikkisen valtakunnan. Tämän maailman historia tulee päättymään ja Jeesus tulee takaisin. Ihminen palautetaan siihen alkuperäiseen täydelliseen tilaan, johon hänet oli alun perin suunniteltu ja tarkoitettu. 

Dan. 7:19. 19. Sitten minä halusin saada selvän tiedon neljännestä eläimestä, joka oli erilainen kuin kaikki muut, hyvin pelottava, jonka hampaat olivat rautaa ja kynnet pronssia, joka söi ja ruhjoi kaiken ja tallasi tähteet jalkoihinsa.

Neljä eläintä eli valtakuntaa ovat siis Babylonia, Meedia-Persia, Kreikka ja Rooma. Neljäs eläin eli Rooma jakaantui sitten Itä- ja Länsi-Roomaan ja Länsi-Rooma edelleen kymmeneen valtioon: länsigootit, vandaalit, alemannit, itägootit, frankit, sveevit, herulit, burgundit, lombardit ja anglosaksit, joista muodostuivat sitten Euroopan nykyiset valtiot. Se oli erilainen kuin muut eläimet, koska sen perustalle syntyi paavinvalta eli tällainen poliittinen ja hengellinen valta. 

Dan. 7:20–24. 20. Halusin myös tietää niistä kymmenestä sarvesta, jotka olivat sen päässä, ja vielä siitä sarvesta, joka kasvoi esiin ja jonka tieltä putosi pois kolme sarvea, tuosta sarvesta, jolla oli silmät ja suuria sanoja puhuva suu ja joka näytti muita sarvia suuremmalta. 21. Minun katsellessani tuo sarvi ryhtyi sotaan pyhiä vastaan, ja se voitti heidät ja piti heitä vallassaan, 22. kunnes Ikiaikainen saapui ja Korkeimman pyhät saivat oikeutensa ja tuli hetki, jolloin pyhät ottivat haltuunsa vallan. 23. Ja minulle vastattiin: - Neljäs eläin tarkoittaa neljättä valtakuntaa, joka on syntyvä maailmaan. Se valtakunta on erilainen kuin muut valtakunnat, ja se syö koko maailman ja tallaa ja murskaa sen. 24. Ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka tulevat hallitsemaan sitä valtakuntaa. Heidän jälkeensä nousee vielä yksi. Hän on erilainen kuin edelliset ja kukistaa kolme kuningasta.

Paavinvallan tuntomerkit toistuvat. Se nousi näiden kymmenen kuninkaan eli valtakunnan keskeltä syrjäyttämällä kolme valtakuntaa eli herulit, vandaalit ja itägootit. Uskonnollisena ja pyhiä vainoavana valtana se on erilainen kuin muut vallat. Kymmenen sarvea eli kuningasta ovat Roomasta jakautuneet kymmenen valtiota. 

Dan. 7:25. 25. Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

Se syyllistyi Korkeinta vastaan muuttamalla Raamatun oppeja ja kieltämällä Raamatun antamisen kansalle..

Se tuhosi Korkeimman pyhiä. Esim. inkvisitiolaitoksen kautta arvioiden mukaan noin 50 miljoonaa toisin ajattelevaa ihmistä sai surmansa. Se on pyrkinyt muuttamaan Jumalan lakia, kymmentä käskyä, poistamalla toisen käskyn eli kuvainpalvontakäskyn ja siirtämällä lepopäivän sapatilta sunnuntaille. Jeesus itse sanoi Jumalan lain tärkeydestä, Matt.5:18: ”18. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.” Paavi taas on itse sanonut, että hänellä on valta muuttaa aikoja, kumota lakeja, vapauttaa kaikista asioista, vieläpä Kristuksen määräyksistä.” Tästä todistaa mm. katekismuksemme. Siinä Paavinvalta poisti toisen käskyn, kuvainpalvontakäskyn ja lyhensi neljännen käskyn eli lepopäiväkäskyn 94 sanasta 8 sanaan, jolloin se jakoi 10. käskyn eli himoitsemiskäskynkahteen käskyyn, jotta luku 10 tulisi täyteen.

Sen valtakausi on aika, kaksi aikaa ja puoliaikaa eli profeetalliset 1260 vuotta, jonka katsotaan rajoittuneen vuosille 538–1798. Tämä aikajakso on ilmoitettu Raamatussa kaikkiaan seitsemän kertaa hiukan eritavalla merkiten kuitenkin samaa eli päivä-vuosiperiaatteella laskettuna 1260 vuotta (Hes.4:6; 4Moos.14:34). Historia todistaa tämän ajanjakson olleen katolisen kirkon valtakausi vuodesta 538 vuoteen 1798. Paavius sai kristikunnassa ylivallan vuonna 538, kun Rooman keisari Justinianus kirjeessään tunnusti Rooman piispan kaikkien kirkkojen pääksi. Paavin valta murtui vuonna 1798 Ranskan vallankumouksessa, jolloin Napoleonin sotapäällikkö Berthier otti paavin vangiksi. 

Dan. 7:26. 26. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti.

Paavinvalta on hallinnut kristikuntaa valtauskontona erheillään koko kristikunnan ajan, mutta sen hallintakausi tulee loppumaan, koska tuomio julistetaan sen ylle. 

Dan. 7:27. 27. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä.

Jumalan todelliset pyhät tulevat saamaan vallan iankaikkisesti ja kaikki palvelevat ja tottelevat Jumalaa oikealla tavalla. Jeesus saapuu ja perustaa iankaikkisen valtakunnan. 

Dan. 7:28. 28. Tähän päättyy kertomus. Minua, Danielia, pelottivat nämä ajatukseni, niin että minä kalpenin, mutta tämän asian minä säilytin sydämessäni 

Rukoilemme 

Kiitämme siitä, että meillä on Raamatuissamme Danielin kirja ja siitä, että halusit profeetallesi näyttää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Kiitos, että me saamme todeta historiasta Danielin profetioiden toteutuneen suuremmilta osin maailman valtojen ja pienen sarven osalta. Monet kärsimykset ovat olleet osa uskovien elämää, mutta kiitos rakas Jumala, että parempaa on tulossa. Kiitos, että pyhät saavat sinun ikuisen valtakuntasi rakkauden valtakunnan omakseen. Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Danielin kirjan kahdeksannessa luvussa tulemme saamaan lisävalaistusta tähän seitsemännen luvun näkyyn erilaisten eläinten muodossa ja erityisesti pieneen sarveen ja jakeissa 9,10,26 ja 27 mainittuun tuomion aikaan. Siinä luvussa on myös lopun ajan tärkein aikaennustus, joka liittyy jokaisen ihmisen henkilökohtaiseen pelastukseen tai kadotukseen. Siksi se on ristin jälkeen ihmiskunnan merkittävin aika. Siksi on erittäin tärkeätä ottaa selvää tästä aikaennustuksesta.