Danielin kirjan 8. luku 

Danielin näky pässistä ja vuohipukista 

Danielin kirjan kahdeksas luku kertoo jälleen näystä, jonka Daniel sai kaksi vuotta edellisen näyn jälkeen eli vuonna 551 eKr. Näky käsittelee Persian ja Kreikan välistä valtataistelua ja sitä seurannutta antikristuksen toimintaa.  

Dan. 8:1. 1. Kuningas Belsassarin kolmantena hallitusvuotena tuli minulle, Danielille, jälleen näky, aikaisemmin näkemäni lisäksi.

Kuningas Belsassarin kolmas hallitusvuosi oli siis 551 eKr. Nebukadnessar oli kuollut 12 vuotta aikaisemmin. Daniel oli tällöin noin 72-vuotias. 

Dan. 8:2. 2. Kun näin tämän näyn, olin Susan linnassa, Elamin maakunnassa, ja näyssä minä huomasin olevani Ulaijoen rannalla.

Elam on maakunta Babylonin ja Tigrisvirran itäpuolella, jossa on Susanin kaupunki. Ulaijoki laskee Tigrisvirtaan.  

Dan. 8:3. 3. Kun kohotin katseeni, näin pässin seisomassa joen rannalla, ja pässillä oli kaksi pitkää sarvea, joista toinen oli pitempi kuin toinen, ja se pitempi kasvoi myöhemmin esiin.

Tämä näky alkaa Meedo-Persian kaksoisvaltakunnasta. Babylonia ei enää mainita, koska sen valta oli loppumaisillaan. Se että toinen sarvi oli pitempi, kertoo Persian noususta mahtavammaksi. On merkille pantavaa, että eläinhahmojen yksityiskohdat täsmäävät tarkalleen edellisen näyn eläinhahmojen kanssa hiukan eri tavalla kuvattuna.  

Dan. 8:4. 4. Minä näin pässin puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään, eivätkä muut eläimet kyenneet vastustamaan sitä, eikä ketään voitu pelastaa joutumasta sen ruhjomaksi. Se teki mitä tahtoi ja tuli yhä mahtavammaksi.

Pässi eli Meedo-Persia esitetään itämaisena valtakuntana, joka valtasi alueita kuten lännessä Babylonin, Syyrian ja Vähä-asian, pohjoisessa Armenian ja Skyytian ja etelässä osan Arabiaa, Egyptin ja Etiopian. Näin siitä tuli mahtava ja laaja valtakunta. Sarvet kuvaavat hyvin tämän kaksoisvaltakunnan voimasuhteita. 

Dan. 8:5. 5. Sitä katsellessani tuli lännestä vuohipukki koko maan yli, tuskin maanpintaa koskettaen, ja sillä pukilla oli otsassaan mahtava sarvi.

Vuohipukki kuvaa seuraavaa hämmästyttävällä nopeudella syntynyttä maailmanvaltaa eli Keikkaa ja mahtava sarvi sen otsassa Aleksanteri suurta. 

Dan. 8:6. 6. Se tuli aivan sen kaksisarvisen pässin luo, jonka olin nähnyt seisovan joen rannalla, ja se juoksi pässiä vastaan koko vihansa voimalla.

Aleksanteri suuren sotajoukot tulivat tunnetuksi hävitysvimmastaan. He elivät ryöstämillään ruokavaroilla. 

Dan. 8:7. 7. Minä näin, kuinka se pässin luo tultuaan kävi kiukkuisesti sen kimppuun ja murskasi sen molemmat sarvet, eikä pässi pystynyt pitämään puoliaan. Pukki kaatoi sen maahan ja polki sen jalkoihinsa, eikä kukaan voinut auttaa sitä.

Kreikka voitti sekä Persian että Median eli murskasi sen olemmat sarvet. 

Dan. 8:8. 8. Vuohipukki tuli hyvin mahtavaksi, mutta sen ollessa mahtavimmillaan sen suuri sarvi katkesi ja tilalle nousi neljä suurta sarvea, yksi kuhunkin ilmansuuntaan.

Vuohipukki eli Aleksanteri Suuren Kreikka valloitti hämmästyttävällä nopeudella koko silloin tunnetun maailman. Suuri sarvi katkesi eli Aleksanteri suuri kuoli kesken valloitustaan 33-vuotiaana.Aleksanterin kuoltua kreikan valtakunta jakaantui neljään suureen sarveen eli osaan hänen kenraaliensa kesken. 

Dan. 8:9. 9. Yhdestä niistä puhkesi esiin pieni sarvi, joka kasvoi kasvamistaan etelää, itää ja Ihanaa maata päin.

Rooma valloitti vähitellen Kreikan maailmanvallan.

Olemme jo tutkineet edellisissä luvuissa profetioita eri maailman valloista ja todenneet, että pienellä sarvella kuvataan Rooman maailman valtaa ja siitä noussutta paavinvaltaa. Jopa ihana maa eli Palestiina joutui sen vallan alle. 

Dan. 8:10. 10. Se kasvoi aina taivaan joukkojen tasalle, ja se pudotti maahan taivaan joukkoja ja tähtiä ja tallasi ne jalkoihinsa.

Tämä uskonnollis-poliittinen valta vainosi todellisia ja uskollisia Jumalan palvelijoita. 

Dan. 8:11. 11. Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtiasta, ja valtiaalta otettiin pois päivittäinen ( uhri) ja hänen temppelinsä turmeltiin perustuksia myöten.

Keisarillisen Rooman ehdottomasti järkyttävin teko oli Jeesuksen surmaaminen. Päivittäisen poistaminen merkitsee sitä, että Jeesuksen ja hänen opetuksien tilalle tuli aivan jotakin muuta. Temppelin turmeleminen kuvaa Jerusalemin ja temppelin hävitystä 70 jKr. 

Dan. 8:12. 12. Päivittäisen (uhrin) sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus, ja totuus sortui maahan. Ja sarvi menestyi yhä kaikissa toimissaan.

Tämä sarvi eli katolinen valta sai aikaan väärän jumalanpalveluksen erilaisine traditioineen ja siitä tuli maailmanlaajuinen uskonnollinen valta. Tällaisista väärän jumalanpalveluksen eli Jeesuksen opetuksen tilalle tulleista asioista voitaisiin mainita esim. seuraavia asioita. 

Pappi on asetettu Jumalan ja ihmisen välimieheksi, kun taas Raamatun mukaan Jeesus on meidän ainoa välimiehemme.

Kristuksen sijaiseksi on asetettu kirkko ja sen johtaja paavi.

Kristuksen pappeuden tilalle on asetettu ns. Pietarin suksessio eli seuraanto, joka merkitsee sitä, että paavin asema perustuu Jeesuksen Pietarille annettuun valtuutukseen ja jatkuu katkeamattomana ajan loppuun asti oikeudella päästää ja pidättää synnit. Raamatun mukaan seurakunnassa on uskovien yhteinen ja yleinen pappeus.

Kristuksen erehtymättömyys on korvattu paavin erehtymättömyydellä. Raamatun mukaan Kristuksella on ainoastaan erehtymättömyys. Kukaan kuolevainen ihminen ei voi ottaa hänen asemaansa.

Messu on asetettu Kristuksen veren tilalle. Esim. ehtoollisessa leipä ja viini muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Raamatun mukaan ehtoollinen on Kristuksen kuoleman muistojuhla, jossa ei ole edellä mainittua konkreettista merkitystä.

Neitsyt Maria on asetettu palvonnan kohteeksi jopa edelle Kristusta. Hän palvelee taivaassa välittäjänä ja rinnakkaissovittajana Jeesuksen kanssa. Raamatun mukaan Mariaa kuolevaista ihmistä ei voida asettaa Jumalan paikalle, vaikka hän onkin saanut erikoisaseman Jumalan synnyttäjänä.

Näillä toimenpiteillä paavin valta riisti ja pimensi puhtaan evankeliumin ja täytti sen omalla antikristillisellä teologiallaan, jota se toteuttaa ajan loppuun asti. Jumalan todellinen kansa taistelee sitä vastaan ja tulee valmistamaan oman kansansa puhtaan evankeliumin valolla Jeesuksen tuloa varten. 

Dan. 8:13. 13. Sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan, ja yksi heistä kysyi toiselta: "Kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen (uhri) on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa, ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan!"

Israelin kansan maanpäällisen pyhäkön palvelukseen sisältyi joka päivä erilaisia uhreja, jotka kuvasivat Kristuksen kertakaikkista uhria Jumalan pelastussuunnitelmassa. Päivittäisten uhrien lisäksi oli suuri sovituspäivä, joka oli tuomion päivä, vuoden vakavin ja juhlallisin päivä. Kansan synnit siirrettiin lopullisesti pois pyhäköstä. Tämä temppelipalvelus loppui, kun Kristus uhrattiin kertakaikkisena uhrina kaikkien syntien sovittamiseksi. Tämän pyhäkköpalveluksen tilalle tuli nyt paavillisen Rooman toimesta väärä jumalanpalvelus. Siksi enkeli kysyi, että kuinka kauan tämä väärä jumalanpalvelus tulisi kestämään eli koska pyhäkkö ja siinä toimitettava palvelus jälleen palautetaan.  

Dan. 8:14. 14. Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan."

Tässä on Raamatun pisin ja mielestäni tärkein aikaennustus, jota tarkastelemme seuraavalla kerralla luvun 9 yhteydessä. 

Dan. 8:15-19. 15. Kun minä, Daniel, katselin sitä näkyä ja koetin ymmärtää sen tarkoituksen, huomasin edessäni seisomassa miehen kaltaisen olennon,16. ja minä kuulin ikään kuin ihmisen äänen Ulain rantojen yllä, ja se huusi ja sanoi: "Gabriel, selitä hänelle tämä näky." 17. Hän tuli aivan viereeni, ja hänen lähestyessään minä kauhistuin ja heittäydyin kasvoilleni. Hän sanoi minulle: "Ihminen, sinun tulee ymmärtää, että se näky koskee lopun aikaa." 18. Hänen puhuessaan minä vaivuin syvään uneen, kasvot maata vasten. Sitten hän kosketti minua ja nosti minut jälleen seisomaan. 19. Hän sanoi: "Katso, minä teen sinulle tiettäväksi, mitä on tapahtuva vihan ajan lopussa, sillä näky koskee lopun aikaa.

Enkeli toistaa tässä kahdesti, että tämä näky tarkoittaa lopun aikaa. Me elämme nyt kaikkien Raamatun kohtien perusteella lopun ajassa. Lopun aika tarkoittaa paavinvallan päättymisen jälkeistä aikaa vuodesta 1798 eteenpäin ja vihan aika tarkoittaa paavinvallan eli pimeän keskiajan aikaa vuosina 538–1798. Kristuksen välitystyö taivaassa päättyy pian eli pyhäkkö tulee puhdistetuksi. Kaikkien pelastettujen synnit on silloin poistettu pyhäköstä ja Kristus on valmis tulemaan maan päälle noutamaan omansa. Raamatusta ei löydy enää eteenpäin liittyviä aikaennustuksia. 

Dan. 8:20. 20. Kaksisarvinen pässi, jonka näit, tarkoittaa Meedian ja Persian kuninkaita.

Olemme jo tutustuneet näihin eläinsymboleihin, mutta nyt enkeli vahvistaa meille niiden merkityksen, joten kerrataan lyhyesti. Kaksisarvinen pässi kuvaa kaksoisvaltakuntaa Meedo-Persiaa. 

Dan. 8:21. 21. Vuohipukki on Kreikan valtakunta, ja suuri sarvi sen otsassa on valtakunnan ensimmäinen kuningas.

Vuohipukki kuvaa siis Kreikan valtakuntaa. Suuri sarvi sen otsassa kuvaa kuningas Aleksanteri Suurta.  

Dan. 8:22. 22. Sarven murtuminen ja tilalle nousseet neljä sarvea tarkoittavat, että siitä kansasta nousee neljä kuningaskuntaa. Niillä ei kuitenkaan ole ensimmäisen kuninkaan voimaa.

Kreikan valtakunta hajosi sitten Aleksanterin kuoltua ja jakaantui neljään valtakuntaan hänen sotapäälliköilleen, joiden nimet ovat historian mukaan Kaseandros, Lysimakhos, Seleukos ja Ptolemaios. Nämä valtakunnat kiistelivät ja taistelivat keskenään Välimeren satamista ja näin menettivät valta-asemaansa. 

Dan. 8:23–25. 23.- Ja kun niiden valta on lopullaan, kun jumalattomuuden määrä on täysi, on nouseva häikäilemätön kuningas, juoniin perehtynyt. 24. Hänellä on valtava voima, hän tuottaa tavatonta tuhoa, menestyy kaikessa mitä tekee ja tuhoaa maan mahtavia ja pyhien kansaa. 25. Viekkaan älynsä vuoksi hän menestyy petollisissa toimissaan ja kasvaa sydämeltään ylpeäksi ja tuhoaa monia rauhankin aikana. Myös ruhtinaiden ruhtinasta vastaan hän nousee, mutta käden koskematta hänet murskataan.

Häikäilemätön kuningas kuvaa jälleen Rooman valtaa ja sen jatkajaa paavinvaltaa ja sen toimintaa Jumalan kansaa ja itse Jumalaa vastaan. 

Dan. 8: 26. 26. Ja näky illoista ja aamuista, jonka sait, on tosi. Mutta pidä salassa se näky, sillä se koskee tulevia päiviä."

Enkeli halusi ilmoittaa, kuinka varma ja tosi näky on ja että se avautuu vasta tulevina päivinä eli lopun aikana. Hän toistaa siis tämän pitkän ajanjakson merkityksen kolmannen kerran. Historia on sitten todistanut, että tämän näyn merkitys avautui Jumalan kansalle vasta lopun aikana ja historia todistaa myös ne tapahtumat, jotka liittyivät taivaallisen pyhäkön puhdistamiseen ja tuomion aikaan. 

Dan.8:27. 27. Minä, Daniel, olin uupunut ja sairas jonkin aikaa. Sitten minä nousin ja palvelin jälleen kuningasta. Minä olin hämmentynyt näystäni enkä saanut siihen selvyyttä.

Daniel halusi kuitenkin väsymyksestä huolimatta saada lisää valoa tähän näkyyn. Niin tärkeänä ja merkittävänä hän sitä piti. Seuraavassa luvussa enkeli tulee sitten ilmoittamaan Danielille lisää valoa näyn ymmärtämiseen. 

Rukoilemme

Kiitos Herramme, että olet jälleen paljastanut meille profetian salaisuuksia, kertonut, mikä koskee lopun aikaa eli meidän aikaamme. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän syntiemme sovittaja, ei mikään kirkko tai pappi. Kiitos pyhän veresi puhdistavasta voimasta. Kiitos, ettei meidän tarvitse rahalla tai hyvillä teoilla ostaa anteeksiantoa. Voimme tulla sinun tykösi sellaisina kuin olemme. Kiitos, että sinä annat kaiken anteeksi, kun kadumme syntejämme ja pyydämme niitä anteeksi. Iloitsemme tänään sinusta henkilökohtaisesta Vapahtajastamme ja lahjasta pelastuksesta. Jeesuksen nimessä. Aamen.   

Danielin kirjan yhdeksännessä luvussa laskemme ja todistamme, milloin alkoi tässä luvussa mainittu tärkeä aikaennustus ja tuomion aika. Se on lopun ajan tärkein aikaennustus, joka liittyy jokaisen ihmisen henkilökohtaiseen pelastukseen tai kadotukseen. Siksi se on ristin jälkeen ihmiskunnan merkittävin aika. Tutkimme myös ristin tapahtumiin liittyvää aikaennustusta, joka on vastaansanomaton todiste Jeesuksen jumaluudesta.