0614035

Danielin kirjan 12. luku

 

Danielin kirjan 12. luku kertookin jo selvästi tulevista tapahtumista eli seitsemästä vihan maljasta ja Jeesuksen takaisintulosta. Näistä tapahtumista kertoo enemmän Ilmestyskirja. Luvun loppupuoli tähdentää Danielin kirjan profetioiden avautumista lopun aikana ja näin onkin tapahtunut.

Dan. 12:1–3. - Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. 2. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. 3. Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti.

Mikael on enkelijoukkojen päällikkö. Tämä Mikael-nimi on hiukan epäselvä Raamatussa olevien On kysymyksessä ahdistuksen aika juuri ennen Kristuksen takaisintuloa

muutamien tekstien perusteella, mutta tekstien kertomat tapahtumat osoittavat, että on kysymyksessä Jeesus Kristus. Ehkä selvin teksti on Juud.9: ”Ei edes ylienkeli Mikael, kiistellessään Mooseksen ruumiista Paholaisen kanssa, rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi: "Nuhdelkoon Herra sinua!" Ainoastaan Jeesus pystyy herättämään kuolleet ja ainoastaan hän on ainoa turvamme ahdistuksen eli vihan maljojen aikana. Myös ennen ihmisen luomista Ilmestyskirjassa kerrottu sota ylienkeli Mikaelin ja Paholaisen välillä viittaa Kristukseen, koska hän on Ilmestyskirjan mukaan taivaallisten sotajoukkojen päällikkö.

Tekstissä mainitulla kirjalla tarkoitetaan elämän kirjaa, johon nimi kirjoitetaan, kun ihminen tulee uskoon ja vastaanottaa Jeesuksen Vapahtajakseen

Profeetallisen ilmoituksen perusteella ymmärretään jakeessa 2 oleva vajavainen teksti siten, että Jeesusta hartaasti odottaneet lopun ajan ihmiset herätetään näkemään Jeesuksen takaisintulo ennen varsinaista ylösnousemusta. Samalla herätetään myös hänen pahimmat vastustajansa näkemään hänen kuninkuutensa, Ilm.1:7: ”Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Näin on käyvä. Aamen”. Silloin paljastuu myös ketkä ovat lopun aikana julistaneet sitä alkuperäistä evankeliumia, jossa ei ole paavin kirkon opettamia vääriä oppeja.

Dan. 12:4. 4. "Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy."

Ymmärretään, että tämä oli jumalallinen suunnitelma. Ilmestyskirjan 10. luku kertoo nimittäin avatusta kirjakääröstä eli juuri tästä suljetusta Danielin kirjasta. Sen tarkoituksena oli aueta juuri määrättyyn historian aikaan eli Danielin kirjan kahdeksannen luvun profetian mukaan vuonna 1844, jolloin taivaassa alkoi taivaallisen pyhäkköpalveluksen toinen vaihe. Tämä tapahtuman löytö ja ymmärtäminen sai aikaan suuren herätyksen maailmassa. On todettava, että samaan aikaan alkoi myös tieto lisääntyä. Maailmassa alkoi voimakas teknillinen kehitys, joka jatkuu yhä edelleen kiihtyvällä vauhdilla.  

Dan. 12:5-7. 5. Katsellessani minä, Daniel, huomasin kaksi muuta miestä. Toinen seisoi virran tällä, toinen tuolla rannalla  6. Toinen sanoi pellavavaatteiselle miehelle, joka seisoi virran vesien yläpuolella: "Kuinka kauan kestää, ennen kuin kaikki nämä ihmeelliset asiat tapahtuvat?" 7. Ja minä näin pellavavaatteisen miehen seisovan virran vesien yllä ja kohottavan oikean ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Ikuisesti Elävän kautta: "Totisesti, on kuluva aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa! Kun pyhän kansan hajaannus on lopussa, tulee kaiken tämän loppu."

Tämä aikamäärä, ”aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa” on ilmoitettu Danielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa yhteensä seitsemän kertaa eri muodossa. Se on laskettuna 1260 vuotta ja ajoittuu vuosille 538–1798, joka oli paavinvallan valta-aikaa.

Mainittu kirjakäärö tulisi avautumaan vasta vuoden 1798 jälkeen, jolloin pyhän kansan eli kristittyjen hajaannus tulisi päättymään Ilmestyskirjassa mainitun Jumalan viimeisen armonsanoman, kolmen enkelin sanoman, julistuksen kautta ja Jeesus tulee takaisin. Tämä vuosiluku 1798 aloitti profeetallisen lopun ajan.

Dan.12:8-10. 8. Minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanoin: "Herrani, miten tämä kaikki päättyy?" 9. Hän sanoi: "Mene, Daniel. Totisesti, nämä asiat ovat salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. 10. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat elävät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista ole tätä ymmärtävä. Mutta viisaat ymmärtävät.

Lopun aikana ihmiset tullaan koettelemaan Raamatun totuuksilla ja he joutuvat tekemään lopullisen valintansa

Dan.12:11. 11. Siitä ajasta, jolloin päivittäinen uhri lakkautetaan ja turmion iljetys pystytetään, on kuluva tuhatkaksisataayhdeksänkymmentä päivää.

Tämä turmion iljetyksen pystyttäminen voidaan nähdä kirkon ja valtion yhteenliittymänä eli liittona ja siinä, että mitä kirkko oli ottanut tavoitteekseen saattaa päätökseen valtiovallan avulla. Tällä oli se vaikutus, että se himmensi (pimensi) Kristuksen todellisen pappeuden meidän ylimmäisenä pappinamme taivaallisessa temppelissä (vert.11:31; 8:11–13).

Kun muutetaan tämä aikamäärä profeetallisen laskutavan mukaan, saadaan 1290 vuotta.  Tälle aikamäärille ei ole annettu minkäänlaista alku- tai loppuvuotta, joten sen täytyy päättyä joko mainitulle lopun ajan alkamisvuodelle 1798 tai mainitulle taivaallisen pyhäkköpalveluksen toisen vaiheen alkamisvuodelle 1844.

On ajateltu tämän alkamisvuoden olevan 508, jolloin Rooman piispa solmi sopimuksen Frankien kuningas Klodvikin kanssa. Tällöin saadaan laskemalla 508 + 1290 = 1798 eli juuri tämä mainittu lopun ajan alkamisvuosi.

Myös näillä Klodvigin sodilla oli uskonnollinen vivahteensa, koska jotkut lyödyistä joukoista, kuten Länsi-Gootit, olivat areiolaisia kristittyjä. Areiolaiset uskoivat, että Kristus oli luotu olento ja tämä näkemys oli pannan julistus (kirkon kirous) Rooman piispalle. Kun Klodvigin joukot ja Frankit voittivat areiolaiset, Länsi-Gootit ja ajoivat heidät Espanjaan, jolloin se oli myös teologinen voitto Rooman piispalle. Suhde vahvistettiin Klodvigin ja hänen joukkojensa kastamisella.

Dan. 12.12. 12. Onnellinen se, joka jaksaa odottaa ja kestää tuhatkolmesataakolmekymmentäviisi päivää!

Kun muutetaan tämä aikamäärä profeetallisen laskutavan mukaan, saadaan 1335 vuotta. Tälle aikamäärälle ei ole annettu minkäänlaista alku- tai loppuvuotta, joten sen täytyy päättyä myös joko mainitulle lopun ajan alkamisvuodelle 1798 tai mainitulle taivaallisen pyhäkköpalveluksen toisen vaiheen alkamisvuodelle 1844.

On ajateltu tämän alkamisvuoden olevan samoin 508, jolloin Rooman piispa solmi sopimuksen Frankien kuningas Klodvikin kanssa. Tällöin saadaan laskemalla 508 + 1335 = 1843. Vuosi 1843 voi olla myös 1844 erilaisista laskutavoista riippuen. Itse asiassa nämä kaksi profeetallista aikajaksoa ovat lomittain keskenään. Dan. 8:14:n 2300 vuoden aikaprofetian ulottuu 1843:n syksystä vuoden 1844 syksyyn juutalaisen syksystä syksyyn kattavan kalenterin mukaan, jota juutalaiset käyttivät ajan seurannassaan. Mutta me olemme laskeneet 1260 ja 1290 vuotta Roomalaisen kalenterin mukaan, koska Rooma oli sen ajan valta, joka hallitsi tuona aikana ja oli sen ajan auktoriteetti. Nämä Rooman ajanlaskun vuodet (Juliaanis-gregoriaaninen) alkoivat tammikuusta ja loppuivat joulukuuhun.

Todella onnellisia ovat ne, jotka tämän jakeen mukaan saavuttavat 1335 päivää eli vuoden 1844 ja vastaanottavat uskossa kolmen enkelin sanoman, josta on kerrottu Ilmestyskirjan 14. luvussa Jumalan viimeisenä armonsanomana. tämän sanoman omaksuminen on suurin onni, minkä ihminen voi lopun aikana eli vuoden 1844 jälkeen kohdata tässä elämässä.

Dan.12:13. 13. Mutta mene sinä siksi kunnes loppu tulee, lepää ja nouse saamaan osasi aikojen lopussa."

Daniel ei saanut tietää näitä profeetallisia asioita, koska niiden ymmärrys avautui niin kuin olemme todenneet vasta lopun aikana. Sen sijaan Danielille luvattiin osuus Jumalan valtakunnassa jo hänen elämänsä aikana. Hänet tullaan herättämään kuolleista päivien lopussa eli Jeesuksen takaisin tullessa. Tämäkin kohta todistaa yhdessä muiden raamatunkohtien kanssa sen suuren totuuden, että kuolleet herätetään elämään vasta Jeesuksen takaisin tullessa eikä välittömästi kuoleman jälkeen, mihinkä paholaisen ansaan monet kristityt ovat menneet. He ovat joutuneet paholaisen Eedenissä esittämän ensimmäisen valheen ansaan, joka näyttää olevan yhä edelleen hänen paras valheensa.

Katsotaan vielä muutamia raamatunkohtia kuolleiden tilasta:

1. Moos.2:7: ”7. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento”.

Tämän jakeen mukaan Jumala teki ihmisen maan tomusta. Elävä ihminen on siis aineen ja elämän henkäyksen yhdistelmä eli tarvitaan molemmat elementit. Tätä yhdistelmää voitaisiin esim. verrata hehkulamppuun. Siitä tulee valaiseva lamppu vasta sitten kun siihen yhdistetään sähkövirta. Pelkkä lamppu tai sähkövirta ei valaise. Samoin pelkkä ruumis tai elämän henkäys ei ole ihminen.

Saarn. 12:7:7. Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut”.

Kuollessa tapahtuu päinvastoin. Ruumis ja Henki eroavat toisistaan. Henki yksistään ei ole elävä ihminen niin kuin jotkut uskovat. Näin tapahtuu myös hehkulampun kanssa, kun virta katkaistaan. Se lakkaa valaisemasta. Samoin ihminen lakkaa olemasta.

Saarn.9:5–6,10: ”5. Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Heillä ei ole enää palkkaa saatavana, ja heidän muistonsa on unohdettu. 6. Heidän rakkautensa ja vihansa ja kiihkonsa on mennyt, eikä heillä enää koskaan ole osaa missään, mikä tapahtuu auringon alla. 10. Tee voimiesi mukaan se mikä tehtävissä on, sillä tuonelassa, jonne olet matkalla, ei ole tekoja, ei ajatuksia, ei tietoa, ei viisautta.

Kuolleet yksinkertaisesti eivät tiedä mitään. Voiko sen selvemmin sanoa.

Tri Martti Luther sanoo kuolemasta seuraavasti kirjassa The Christian Hope, p. 37: ”We shall sleep until he comes and knocks on the little grave and says, Doctor Martin, get up! Then I shall rise in a moment, and be happy with Him forever” Eli me nukumme siihen asti kunnes hän tulee koputtaa pieneen hautaan ja sanoo, tohtori Martti, nouse ylös! Silloin nousen hetkessä ja olen onnellinen hänen kanssaan ikuisesti.

Tietysti Raamatussa on joitakin epäselviä kohtia, kuten Ryöväri ristillä ja paratiisissa, kuollut Mooses kirkastusvuorella ja Elia sekä rikas mies ja Lasarus. Nämä kohdat on ymmärrettävä oikein muiden raamatunkohtien ja tilanteiden perusteella. Myös vihollinen antaa kokemuksia kuten viestit rajan takaa, neitsyt Marian ilmestykset jne., jotka tukevat näitä epäselviä kohtia.

Tämä kuolema kysymys on ollut kautta aikojen vihollisen paras eksytys, koska se johtaa spiritismiin ja näin vihollisen alueelle. Se oli sitä jo siellä paratiisissa, kun käärme sanoi: "Ei, ette te kuole”.  Se on edelleen hänen paras valheensa ja siinä hän on onnistunut eksyttämään monet ihmiset ja jopa kristityt. Kaikki kuoleman jälkeiseen elämään viittaavat kokemukset ja tulkinnat ovat vihollisen aikaansaamia eksytyksiä. Niiden tarkoituksena on saada ihminen uskomaan, että elämä jatkuu välittömästi kuoleman jälkeen henkimaailmassa. Raamattu sen sijaan kertoo, että uskovat ihmiset herätetään viimeisenä päivänä kuolleista Jeesuksen takaisin tullessa. Siksi Jeesus vertasi kuolemaa uneen herättäessään Lasaruksen kuolleista. Näin hän tulee myös saapuessaan herättämään omansa jumalallisella voimallaan. Siksi meidän ainoa turvamme välttää vihollisen eksytykset on turvautua tarkasti Jumalan sanaan. Näin Jeesuskin voitti paholaisen autiomaassa.

Yhteenvetona sanoisin koko Danielin kirjasta, että sen selostamista kansakuntien nousuista ja kukistumisista meidän tulee oppia, miten arvotonta on pelkästään ulkonainen ja maailmallinen loisto. Ainoastaan nöyrä ja jumalallinen elämä on jokaisen kansakunnan elinehto. Kun tutkimme Jumalan tarkoituksen toteutumista kansakuntien historiassa, se auttaa meitä arvostamaan kristillistä elämää ja ymmärtämään todellisen elämän tarkoituksen. Kun opimme tässä elämässä noudattamaan vanhurskauden jaloja periaatteita, olemme valmiit myös uudessa maassa toteuttamaan rakkauden periaatteita Jumalan ja lähimmäisten kunniaksi kautta ikuisuuksien.

On erityisen tärkeätä tutkia Danielin kirjan ennustuksia, koska ne koskevat suureksi osaksi juuri meidän aikaamme ja tulevia tapahtumia. Siksi vihollinen on saanut monet uskomaan, ettei niitä voida ymmärtää. Asia on kuitenkin päinvastoin. Jumala on luvannut, että lopun aikana ymmärrys lisääntyy ja taidolliset ymmärtävät. Näin voimme vakuuttaa me, jotka olemme tutustuneet Danielin kirjan profetioihin. Näin voidaan sanoa myös Ilmestyskirjan profetioista, jotka tulisi ehdottomasti liittää Danielin kirjan profetioihin, koska ne täydentävät toisiaan. Danielin kirja ja Ilmestyskirja kuuluvat yhteen ja Jeesus Kristus on antanut ja kehottanut tutkimaan niitä erityisillä autuuslupauksilla. Ne antavat meille uskoa ja luottamusta Jumalan sanaan sekä varmuuden iankaikkisesta elämästä Kristuksen ansioiden perusteella. Hän rakastaa sanomattomalla rakkaudella omiaan ja toivoo heitä valtakuntaansa iankaikkiseksi seurakseen. 

Rukoilemme

Kiitos Herra, että sinä olet ylösnoussut Herra, kuoleman voittaja. Kiitos, että äänesi herättää meidät viimeisenä päivänä kuoleman unesta, jos olemme nukkuneet ennen sinun tuloasi pilvissä. Kiitos Jeesus sinun suojastasi ja avustasi vaikeina ahdistuksen aikoina, koetuksen päivinä, kun joudumme valitsemaan tottelemmeko Jumalan sanaa vai ihmisopetuksia. Auta meitä pysymään uskollisena sinulle. Anna meille Pyhän Henkesi voima. Puhu Pyhän Henkesi kautta myös ihmisten sydämille, että vielä monet voisivat löytää sinut omaksi Vapahtajakseen, ilon onnen ja uuden elämän sinun yhteydessäsi. Näitä me pyydämme ja kiitämme sinua suuri Jumala rakkaudestasi meitä kohtaan ja siitä, että nimemme ovat kirjoitettuna elämän kirjaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Tähän päättyi Danielin kirjan tutkistelu.

 

0607116