Dan. 12

0614035

Näky Tigrisvirran rannalla III

Danielin kirjan 12. luku kertookin jo selvästi tulevista tapahtumista eli seitsemästä vihan maljasta ja Jeesuksen takaisintulosta. Näistä tapahtumista kertoo enemmän Ilmestyskirja. Luvun loppupuoli tähdentää Danielin kirjan profetioiden avautumista lopun aikana ja näin onkin tapahtunut.

1. Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. 2. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. 3. Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti.

On kysymyksessä ahdistuksen aika juuri ennen Kristuksen takaisintuloa. Jeesus kertoi tästä puhuessaan maailmanlopusta. ”Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule”. (Matt. 24:21). Mikael on enkelijoukkojen päällikkö. Ahdistuksen aika tapahtuu juuri ennen Kristuksen takaisintuloa. Ihmisten armonaika on päättynyt. Silloin Saatana syöksee maan asukkaat viimeiseen suureen ahdinkoon. Jumalan enkelit eivät enää pidättele ihmisten raivoa ja kaikki taistelun voimat pääsevät irralleen. Silloin Jeesus saapuu ja tulee enkeleineen Jumalan kansan suojelijaksi.

Tekstissä mainitulla kirjalla tarkoitetaan elämän kirjaa, johon nimi kirjoitetaan, kun ihminen tulee uskoon ja vastaanottaa Jeesuksen Vapahtajakseen. Kaksi ihmisryhmää on tunnistettavissa jakeessa kaksi: vanhurskaat ja pahat. Ne vanhurskaat, jotka lepäävät maan tomussa, tulevat nousemaan ylös ikuiseen elämään. Pahat ja syntiset tullaan myös herättämään kuolleista 1000 vuoden jälkeen, mutta ikuiseen häpeään, ei ikuiseen elämään. Kun heidät on lopulta tuhottu tulijärvessä, jota kuvataan Ilm. 20:14,15, niin kaikki tulevat näkemään, että heidän tuomitsemisensa ja rangaistuksensa olivat oikeat (Fil. 2:10,11).

Profeetallisen ilmoituksen perusteella ymmärretään tämä vajavainen teksti myös siten, että Jeesusta hartaasti odottaneet lopun ajan ihmiset herätetään näkemään Jeesuksen takaisintulo ennen varsinaista ylösnousemusta. Samalla herätetään myös hänen pahimmat vastustajansa näkemään hänen kuninkuutensa. ”Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Näin on käyvä. Aamen”. (Ilm. 1:7). Tämä sama ajatus tulee myös esiin Jeesuksen vastauksesta ylipapille, kun hän oli ylipappien ja neuvoston edessä vangittuna. "Itsepä sen sanoit", vastasi Jeesus. "Ja minä sanon teille: vastedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." (Matt. 26:64). Silloin paljastuu myös ketkä ovat lopun aikana julistaneet sitä alkuperäistä evankeliumia, jossa ei ole paavin kirkon opettamia vääriä oppeja.

Tämä Mikael-nimi on hiukan epäselvä Raamatussa olevien muutamien tekstien perusteella, mutta tekstien kertomat tapahtumat osoittavat, että on kysymyksessä Jeesus Kristus. Ehkä selvin teksti on Juud. 9: ”Ei edes ylienkeli Mikael, kiistellessään Mooseksen ruumiista Paholaisen kanssa, rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi: "Nuhdelkoon Herra sinua!" Ainoastaan Jeesus pystyy herättämään kuolleet ja ainoastaan hän on ainoa turvamme ahdistuksen eli vihan maljojen aikana. Myös ennen ihmisen luomista Ilmestyskirjassa kerrottu sota ylienkeli Mikaelin ja Paholaisen välillä viittaa Kristukseen, koska hän on Ilmestyskirjan mukaan taivaallisten sotajoukkojen päällikkö.

4. "Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy."

Ymmärretään, että tämä oli jumalallinen suunnitelma. Ilmestyskirja kertoo nimittäin avatusta kirjakääröstä (Ilm. 10) eli juuri tästä suljetusta Danielin kirjasta. Sen tarkoituksena oli aueta juuri määrättyyn historian aikaan eli Danielin kirjan kahdeksannen luvun profetian mukaan vuonna 1844, jolloin taivaassa alkoi taivaallisen pyhäkköpalveluksen toinen vaihe. Tämä tapahtuman löytö ja ymmärtäminen sai aikaan suuren herätyksen maailmassa. On todettava, että samaan aikaan alkoi myös voimakas tieto ja teknillinen kehitys lisääntyä, joka jatkuu yhä edelleen kiihtyvällä vauhdilla.

5. Katsellessani minä, Daniel, huomasin kaksi muuta miestä. Toinen seisoi virran tällä, toinen tuolla rannalla. 6. Toinen sanoi pellavavaatteiselle miehelle, joka seisoi virran vesien yläpuolella: "Kuinka kauan kestää, ennen kuin kaikki nämä ihmeelliset asiat tapahtuvat?" 7. Ja minä näin pellavavaatteisen miehen seisovan virran vesien yllä ja kohottavan oikean ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Ikuisesti Elävän kautta: "Totisesti, on kuluva aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa! Kun pyhän kansan hajaannus on lopussa, tulee kaiken tämän loppu."

Tämä aikamäärä, "aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa", on ilmoitettu Danielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa yhteensä seitsemän kertaa eri muodossa. Se on laskettuna 1260 vuotta ja ajoittuu vuosille 538–1798, joka oli paavinvallan valta-aikaa.

Mainittu kirjakäärö tulisi avautumaan vasta vuoden 1798 jälkeen, jolloin pyhän kansan eli kristittyjen hajaannus tulisi päättymään Ilmestyskirjassa mainitun Jumalan viimeisen armonsanoman, kolmen enkelin sanoman, julistuksen kautta, jonka jälkeen Jeesus tulee takaisin. Tämä vuosiluku 1798 aloitti profeetallisen lopun ajan.

8. Minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanoin: "Herrani, miten tämä kaikki päättyy?" Hän sanoi: 9. "Mene, Daniel. Totisesti, nämä asiat ovat salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. 10. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat elävät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista ole tätä ymmärtävä. Mutta viisaat ymmärtävät.

Lopun aikana ihmiset tullaan koettelemaan Raamatun totuuksilla ja he joutuvat tekemään lopullisen valintansa

11. Siitä ajasta, jolloin päivittäinen uhri lakkautetaan ja turmion iljetys pystytetään, on kuluva tuhatkaksisataayhdeksänkymmentä päivää.

Tämä turmion iljetyksen pystyttäminen voidaan nähdä kirkon ja valtion yhteenliittymänä eli liittona ja siinä, että mitä kirkko oli ottanut tavoitteekseen saattaa päätökseen valtiovallan avulla. Tällä oli se vaikutus, että se himmensi Kristuksen todellisen pappeuden meidän ylimmäisenä pappinamme taivaallisessa temppelissä (Vert. 11:31 ja 8:11–13).

Kun muutetaan tämä aikamäärä profeetallisen laskutavan mukaan, saadaan 1290 vuotta. Tälle aikamäärälle ei ole annettu minkäänlaista alku- tai loppuvuotta, joten sen täytyy päättyä joko mainitulle lopun ajan alkamisvuodelle 1798 tai mainitulle taivaallisen pyhäkköpalveluksen toisen vaiheen alkamisvuodelle 1844. On ajateltu tämän alkamisvuoden olevan 508, jolloin Rooman piispa solmi sopimuksen Frankien kuningas Klodvigin kanssa. Tällöin saadaan vuosiksi 508 + 1290 = 1798.

Myös näillä Klodvigin sodilla oli uskonnollinen vivahteensa, koska jotkut lyödyistä joukoista, kuten Länsi-Gootit, olivat areiolaisia kristittyjä. Areiolaiset uskoivat, että Kristus oli luotu olento. Tämä näkemys oli pannaanjulistus (kirkon kirous) Rooman piispalle. Kun Klodvigin joukot ja Frankit voittivat areiolaiset ja Länsi-Gootit, ja ajoivat heidät Espanjaan. Suhde vahvistettiin Klodvigin ja hänen joukkojensa kastamisella ja se oli teologinen voitto Rooman piispalle.

Ihmiskunnan silmät käännettiin taivaasta maan päälle kiinnittämään huomio maalliseen uskonnolliseen valtaan, joka seisoi nyt taivaallisen Ylimmäisen Papin paikalla. Juuri tästä syystä sellainen titteli kuin "Jumalan Pojan sijainen" (Vicar of the Son of God), jonka maalliset voimat olivat olettaneet ottavan suuren teologisen vallan, ovat himmentäneet taivaallisessa pyhäkössä toteutettavan totuuden pelastussuunnitelmasta. Tästä johtuu, että "päivittäinen uhri", siis jatkuva Kristuksen taivaallinen pappeus oli otettu pois laittamalla ihmiskunnan katse tähän maanpäälliseen valtaan ja sen vallan vahvistamiseen

12. Onnellinen se, joka jaksaa odottaa ja kestää tuhatkolmesataakolmekymmentäviisi päivää!

Kun muutetaan tämä aikamäärä profeetallisen laskutavan mukaan, saadaan 1335 vuotta. Tälle aikamäärälle ei ole annettu myöskään minkäänlaista alku- tai loppuvuotta, joten sen täytyy päättyä myös joko mainitulle lopun ajan alkamisvuodelle 1798 tai mainitulle taivaallisen pyhäkköpalveluksen toisen vaiheen alkamisvuodelle 1844. On ajateltu tämän alkamisvuoden olevan myös 508, jolloin Rooman piispa solmi sopimuksen Frankien kuningas Klodvigin kanssa. Tällöin saadaan vuosiksi 508 + 1335 = 1843. Vuosi 1843 voi olla myös 1844 erilaisista laskutavoista riippuen. Itse asiassa nämä kaksi profeetallista aikajaksoa ovat lomittain keskenään. Dan. 8:14:n 2300 vuoden aikaprofetia ulottuu 1843:n syksystä vuoden 1844 syksyyn juutalaisen syksystä syksyyn kattavan kalenterin mukaan, jota juutalaiset käyttivät ajan seurannassaan. Mutta me olemme laskeneet 1260 ja 1290 päivää/vuotta Roomalaisen kalenterin mukaan, koska Rooma oli sen ajan valta, joka hallitsi tuona aikana ja oli sen ajan auktoriteetti. Nämä Rooman ajanlaskun vuodet (Juliaaninen ja gregoriaaninen) alkoivat tammikuusta ja loppuivat joulukuuhun.

Todella onnellisia ovat ne, jotka tämän jakeen mukaan saavuttavat 1335 päivää eli vuoden 1844 ja omaksuvat tämän Danielin kirjan kahdeksannen luvun tärkeän aikaennustuksen Dan. 8:14: ”Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan." (Dan. 8:14). Tämä pyhäkkötotuus liittyy myös kolmen enkelin sanomaan, josta on kerrottu Ilmestyskirjan 14. luvussa Jumalan viimeisenä armonsanomana (Ilm. 14: 6–13). Tämän sanoman omaksuminen on suurin onni, minkä ihminen voi lopun aikana eli vuoden 1844 jälkeen kohdata tässä elämässä: ”Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä." (Ilm. 14:13). Siitä enemmän Ilmestyskirjan tutkistelussa.

13. Mutta mene sinä siksi kunnes loppu tulee, lepää ja nouse saamaan osasi aikojen lopussa."

Daniel ei saanut tietää näitä profeetallisia asioita, koska niiden ymmärrys avautui niin kuin olemme todenneet vasta lopun aikana. Sen sijaan Danielille luvattiin osuus Jumalan valtakunnassa jo hänen elämänsä aikana. Hänet tullaan herättämään kuolleista päivien lopussa eli Jeesuksen takaisin tullessa. Tämäkin kohta todistaa yhdessä muiden raamatunkohtien kanssa sen suuren totuuden, että kuolleet herätetään elämään vasta Jeesuksen takaisin tullessa eikä välittömästi kuoleman jälkeen, mihin paholaisen ansaan monet kristityt ovat menneet. He ovat joutuneet paholaisen Eedenissä esittämän ensimmäisen valheen ansaan, joka näyttää olevan yhä edelleen hänen paras valheensa: ” "Ei, ette te kuole”.

Paras raamatunteksti tälle asialle on mielestäni 1. Tess. 4:13–18. ”Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.”

Yhteenvetona sanoisin koko Danielin kirjasta, että siinä selostetuista kansakuntien nousuista ja kukistumisista meidän tulee oppia, miten arvotonta on pelkästään ulkonainen ja maailmallinen loisto. Ainoastaan nöyrä ja jumalallinen elämä on jokaisen kansakunnan elinehto. Kun tutkimme Jumalan tarkoituksen toteutumista kansakuntien historiassa, niin se auttaa meitä arvostamaan kristillistä elämää ja ymmärtämään todellisen elämän tarkoituksen. Kun opimme tässä elämässä noudattamaan vanhurskauden jaloja periaatteita, olemme valmiit myös uudessa maassa toteuttamaan rakkauden periaatteita Jumalan ja lähimmäisten kunniaksi kautta ikuisuuksien.

On erityisen tärkeätä tutkia Danielin kirjan ennustuksia, koska ne koskevat suureksi osaksi juuri meidän aikaamme ja tulevia tapahtumia. Siksi vihollinen on saanut monet uskomaan, ettei niitä voida ymmärtää. Asia on kuitenkin päinvastoin. Jumala on luvannut, että lopun aikana ymmärrys lisääntyy ja taidolliset ymmärtävät. Näin voidaan sanoa myös Ilmestyskirjan profetioista, jotka tulisi ehdottomasti liittää Danielin kirjan profetioihin, koska ne täydentävät toisiaan. Danielin kirja ja Ilmestyskirja kuuluvat yhteen ja Jeesus Kristus on antanut ja kehottanut tutkimaan niitä erityisillä autuuslupauksilla. Ne antavat meille uskoa ja luottamusta Jumalan sanaan sekä varmuuden iankaikkisesta elämästä Kristuksen ansioiden perusteella. Hän rakastaa sanomattomalla rakkaudella omiaan ja toivoo heitä valtakuntaansa iankaikkiseksi seurakseen.

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”. (Joh. 3:16).

Rukous

Kiitos ylösnoussut Herra, kuoleman voittaja. Kiitos, että äänesi herättää meidät viimeisenä päivänä kuoleman unesta, jos olemme nukkuneet ennen sinun tuloasi pilvissä. Kiitos Jeesus sinun suojastasi ja avustasi vaikeina ahdistuksen aikoina, koetuksen päivinä, kun joudumme valitsemaan tottelemmeko Jumalan sanaa vai ihmisopetuksia. Auta meitä pysymään uskollisina sinulle. Anna meille Pyhän Henkesi voima. Puhu Pyhän Henkesi kautta ihmisten sydämille, että vielä monet voisivat löytää sinut omaksi Vapahtajakseen, ilon onnen ja uuden elämän sinun yhteydessäsi. Näitä me pyydämme ja kiitämme sinua suuri Jumala rakkaudestasi meitä kohtaan ja siitä, että nimemme ovat kirjoitettuna elämän kirjaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0607116