Ilm. 1

0603194

Tervehdys – Johannes näkee Kristuksen

Sana Ilmestys on käännetty kreikan kielen sanasta apokalypsis, mikä merkitsee sanamukaisesti verhon poistamista tai paljastamista. Tämän ilmestyksen tarkoituksena on näyttää Jumalan palvelijoille eli kaikille Kristukseen uskoville, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan.

1. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Jumala lähetti enkelinsä ja ilmoitti kaiken tämän palvelijalleen Johannekselle, 2. joka nyt omalla todistuksellaan vahvistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken minkä on nähnyt.

Vaikka Ilmestyskirjaa nimitetään Johanneksen ilmestykseksi, se on lähtöisin Jumalalta, joka antoi sen edelleen Jeesukselle ja edelleen enkelin kautta Johannekselle ja näin seurakunnalle. Tästä voidaan päätellä, että koko taivas tuntee Ilmestyskirjan sanoman. Ilmestyskirja on annettu nimenomaan seurakuntaa varten, joten sieltä löytyy Ilmestyskirjan oikea tulkinta. Siksi on oltava hyvin varovainen yksittäisten henkilöiden mielipiteille.

3. Autuas se, joka tämän toisille lukee, autuaat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä.

Kuten edellä totesin, koko taivas tuntee Ilmestyskirjan sanoman ja tutkii sitä sanoin kuvaamattomalla mielenkiinnolla, koska se liittyy ihmisen pelastukseen. Eikö meille ihmisille olisi vielä tärkeämpää tutkia sitä oman etumme vuoksi? Tässä lukemassamme jakeessa luvataan erityinen autuuslupaus sen kuulijoille ja ennen kaikkea sen vaarin ottajille. Siis pelkkä lukeminen tai kuuleminen ei riitä, vaan sen on tultava sydämemme tärkeimmäksi asiaksi niin kuin koko Jumalan sana. Sana autuas voidaan sanoa myös sanoilla ikionnellinen eli iankaikkisesti onnellinen. Ilmestyskirjan lopussa enkeli vielä muistutti Johannesta: ”Älä lukitse tämän kirjan sanoja, sillä aika on lähellä”. Siksi on erittäin vaarallista tuudittautua sellaiseen käsitykseen, että ilmestyskirjaa ei voida ymmärtää.

Tervehdys

4. Johannes tervehtii Aasian maakunnan seitsemää seurakuntaa. Armoa ja rauhaa teille häneltä, joka on, joka oli ja joka on tuleva, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, 5. ja Jeesukselta Kristukselta, luotettavalta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on maailman kuninkaiden hallitsija! Hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään vapauttanut meidät synneistämme, hänelle, 6. joka on tehnyt meidät kuningassuvuksi ja Jumalan, Isänsä, papeiksi, hänelle kunnia ja valta aina ja ikuisesti! Aamen.

Paavalin vaikutuksesta kristinusko oli levinnyt nopeasti Vähään Aasiaan ja perimätiedon mukaan apostoli Johannes asui Efesossa. Hän tervehtii Aasian seitsemää seurakuntaa, joista tulee myöhemmin tarkempi selvitys 2. Ja 3. luvussa. Tässä painotetaan erityisesti Jeesuksen ristin merkitystä pelastuksemme ansiona ja Pyhän Hengen toimintaa kristittyjen keskuudessa kaikkina aikoina.

Jeesus on ylösnoussut. Hän on kuolemallaan sovittanut meidän syntimme ja näin kutsunut meidät kuningaskuntansa papeiksi. Kristuksen ansiosta saamme kuulua Jumalan pappiskansaan ja valtakuntaan iankaikkisesti. Jeesus Kristus on koko maailman kaikkeuden hallitsija ja hän rakastaa meitä jokaista luomaansa ihmistä suunnattomalla rakkaudella ja haluaa, että jokainen ottaisi selvää Ilmestyskirjasta ja koko Jumalan sanasta oman pelastuksensa tähden.

7. Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Näin on käyvä. Aamen.

Kun Jeesus nousi taivaaseen, opetuslapset näkivät hänen nousevan pilvissä ja ruumiillisessa olomuodossa. Enkeli ilmoitti hänen tulevan takaisin samalla tavalla eli näkyvästi, ruumiillisesti ja pilvissä. Jeesus itse sanoi: ”Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo.” (Matt. 24:27). Kaikki raamatunjakeet korostavat Kristuksen paluuta suurena julkisena tapahtumana, jonka koko maailma tulee näkemään. Se on sanoinkuvaamaton julkinen tapahtuma, joka on koko Jumalan pelastussuunnitelman päätös ja myös Ilmestyskirjan tähtäyspiste. Silloin herätetään myös hänen pahimmat vastustajansa näkemään häneen paluunsa kuninkaiden Kuninkaana (Matt. 26:64). Se tulee olemaan kauhistuttava päivä niille, jotka ovat hylänneet hänet Vapahtajanaan. On erittäin tärkeätä tietää Jeesuksen takaisintulon oikea tapa, jottemme eksy vihollisen ansaan, sillä Saatana tulee ilmestymään historiamme loppuvaiheessa profeetallisen ilmoituksen mukaan ”Jeesuksena”, mikä tulee olemaan voittamaton eksytys häntä odottaville.

8. "Minä olen A ja O, alku ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias. "Minä olen A ja O, alku ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias.

Nämä kirjaimet A ja Q merkitsevät alkua ja loppua. Ne ovat kreikkalaisen kirjaimiston ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Jeesus on yksinkertaisesti koko maailman kaikkeuden luoja ja hallitsija iankaikkisesti kuningasten Kuningas ja herrain Herra.

Johannes näkee Kristuksen

9. Minä, veljenne Johannes, jolla on sama ahdinko, valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys kuin teillä, olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, koska olin julistanut Jumalan sanaa ja todistanut Jeesuksesta. 10. Herran päivänä Henki valtasi minut, ja minä kuulin takaani kovan äänen, kuin olisi torveen puhallettu. 11. Ääni sanoi: "Kirjoita, mitä näet, ja lähetä kirja seitsemälle seurakunnalle: Efesokseen, Smyrnaan, Pergamoniin, Tyatiraan, Sardekseen, Filadelfiaan ja Laodikeaan.

Johannes oli karkotettu Patmos-nimiselle saarelle vangiksi, koska hän ei suostunut palvelemaan keisaria Herrana, ja julisti innokkaasti Jumalan sanaa. Tässä mainitaan, että Johannes sai näyn Herran päivänä. Jotkut ovat sitä mieltä, että kysymyksessä on sunnuntai, viikon ensimmäinen päivä. Raamattu ei missään anna tukea sellaiselle olettamukselle, että sunnuntai olisi Herran päivä. Päinvastoin Raamattu nimittää kymmenissä käskyissä sapattia eli seitsemättä päivää Herran sapatiksi ja Herran pyhäksi päiväksi. Sapatti on nykyisen almanakan ja ajanlaskun mukaan lauantai. Jumala haluaa tässäkin muistuttaa ihmisiä siitä, että kristikunta on muuttanut lepopäivän toiselle päivälle eli tavalliselle arkipäivälle.

Seitsenluku esiintyy Ilmestyskirjassa monesti kuvaten eri ajanjaksoja kristillisen seurakunnan historiassa ja tässäkin on kysymyksessä Jeesuksen sanoma meille kaikkina aikoina. Näistä kirjeistä kerrotaan enemmän kahdessa seuraavassa luvussa.

12. Käännyin nähdäkseni, mikä ääni minulle puhui, ja kun käännyin, näin seitsemän kultajalkaista lamppua, 13. ja lamppujen keskellä hahmon, joka oli ihmisen kaltainen. Hänellä oli yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä kultainen vyö. 14. Hänen päänsä ja hiuksensa hohtivat valkoisina kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. 15. Hänen jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi, ja hänen äänensä oli kuin suurten vesien pauhu. 16. Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, hänen suustaan pisti esiin kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin loistava keskipäivän aurinko.

Jeesus käytti evankeliumissaan myös nimeä Ihmisen Poika. Nyt tämä Ihmisen Poika Jeesus Kristus suorittaa ylimmäispapillista palvelusta taivaallisessa pyhäkössä meidän pelastuksemme puolesta. Seitsenhaarainen lamppu sijaitsi maallisessa pyhäkössä, joka oli taivaallisen pyhäkön kuva, pyhäkön ensimmäisessä osastossa eli pyhässä. Tämän perusteella ymmärretään, että Jeesus meni taivaaseen astumisensa jälkeen taivaallisen pyhäkön ensimmäiseen osastoon eli pyhään, koska juuri siellä oli tämä seitsenhaarainen lamppu. Siellä hän rukoilee meidän puolestamme ja johtaa pelastussuunnitelmaa.

Hänen vaatetuksensa kuvaa sitä, että hän on meidän ylimmäinen pappimme. Valkoinen pää ja hiukset kuvaavat puhtautta ja tulen kaltaiset silmät kaiken näkemistä. Hehkuvan pronssiset jalat kuvaavat sitä tuskien tietä, jonka hän on vaeltanut meidän pelastuksemme puolesta ja hänen äänensä on kuultavissa kaikkialla kuin suurten vesien pauhu. Hän johtaa palvelijoittensa kautta pelastussuunnitelmaansa ja antaa auringon tavoin ikuisen elämän omilleen. Kaksiteräinen miekka kuvaa Jumalan sanan vaikutusta. Se puree sekä seurakunnassa että sen ulkopuolella.

17. Hänet nähdessäni minä vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut. Mutta hän laski oikean kätensä päälleni ja sanoi: "Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, 18. iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

Jeesus vakuuttaa tässä toistamiseen, että hän on ensimmäinen ja viimeinen eli koko maailmankaikkeuden Luoja ja Hallitsija iankaikkisesti. Hän on sovittanut meidän syntimme Golgatan ristillä ja hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet käsissään ja näin valta herättää kuolleet iankaikkiseen elämään. Tällainen mahtava ja kaikkivoipa Jumala meillä on. Mikään ei ole mahdotonta hänelle.

19. Kirjoita siis, mitä näet: se, mikä on nyt, ja se, mikä on myöhemmin tapahtuva.

Tämä jae sanoo selvästi, että Ilmestyskirjan tapahtumat koskevat Johanneksen ajasta eteenpäin. Ilmestyskirjan lopussa kerrotaan uudesta maasta, joten Ilmestyskirjan sanoma rajoittuu Johanneksen ajasta aina uuteen maahan asti sisältäen näin koko kristikunnan historian. Tämän perusteella ainoa oikea tulkinta Ilmestyskirjan sanomalle on historiallinen tulkinta, joka sisältää myös meidän aikamme. Lopun aika eli meidän aikamme tuodaankin Ilmestyskirjassa hyvin laajalti ja merkittävästi esille. Tämä on täysin ymmärrettävää, koska Jumalan pelastussuunnitelma on vietävä päätökseen ennen kuin Jeesus tulee takaisin.

20. Sinä näit seitsemän tähteä oikeassa kädessäni ja seitsemän kultajalkaista lamppua, ja niiden salaisuus on tämä: seitsemän tähteä ovat seitsemän seurakunnan enkelit, ja seitsemän lamppua ovat ne seitsemän seurakuntaa.

Seitsemän tähteä ja seitsemän kultaista lamppua Jeesuksen oikeassa kädessä kuvaavat täydellistä Jumalan sanan pysyvyyttä ja tuloksellisuutta koko aikana. Seitsemän on täydellisyyden luku ja se viittaa seitsemään kristilliseen aikakauteen. Tähdet ovat evankeliumin julistajia ja kultainen lamppu Jumalan muuttumaton ja arvokas sana eli Raamattu. Jeesus tulee toteuttamaan pelastussuunnitelmansa palvelijoittensa kautta. Kaikki on Jumalan oikeassa kädessä ja siksi varmaa.

Muistathan vielä alussa mainitun Jeesuksen lupaaman autuuslupauksen Ilmestyskirjan sanoman vastaanottajille. Jumala rakastaa sinua sanomattomalla rakkaudella ja haluaa auttaa sinua pois synnin ongelmasta. Siksi hän on antanut jokaiselle ihmiselle tämän autuuslupauksen, jonka vastaanottamisella hän haluaa siunata kansaansa. Haluathan vastaanottaa nämä Ilmestyskirjassa annetut siunaukset, jotka ovat sinun parhaaksesi ja johtavat iankaikkiseen elämään.

Rukous

Kiitos suuri taivaan Jumala, että olet antanut meille Ilmestyskirjan, Jeesuksen, enkelin ja Johanneksen kautta ja että voimme ymmärtää sitä Pyhän Hengen välityksellä. Sinä lupaat Ilmestyskirjan lukijoiden, kuulijoiden ja siitä vaarin ottavien olevan onnellisia. Kiitos tästä lupauksesta, joka voi toteutua myös meidän kohdallamme. Jeesus, sinä olet Ilmestyskirjan suuri sankari, Jumala, jolla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Sinun kanssasi meidän ei tarvitse pelätä kuolemaa. Voimme saada ikuisen elämän. Voimme nyt iloita kaikesta muusta, mitä saamme jo tässä elämässä. Kiitos, että saamme kaikki syntimme anteeksi, pienet ja suuret synnit. Kiitos suloisesta rauhastasi. Jätämme itsemme ja toinen toisemme turvalliseen huomaasi. Kiitos, että olet kanssamme. Siunaa jokaista lukijaa juuri niillä siunauksilla, mitä he tänään tarvitsevat. Jeesuksen nimessä. Aamen.

 

0609134