Ilm. 7

0614026

Pelastettujen joukko

Edellisessä luvussa tutkimme Ilmestyskirjan kuudetta lukua, jossa kerrottiin seitsemästä sinetistä, jotka kertovat meille Jumalan kansan historiasta aina Jeesuksen taivaaseen astumisesta hänen toiseen tulemukseensa asti. Tutkistelumme päättyi silloin kuudenteen sinettiin, joka ajoitettiin 1700-luvun puolivälistä Jeesuksen toiseen tulemukseen. Ilmestyskirjan seitsemäs luku kertoo vielä kuudennen sinetin aikana tapahtuvasta Jumalan kansan sinetöinnistä. Jeesuksen tullessa täytyy jokaisella Jumalan palvelijalla olla elävän Jumalan sinetti otsassaan. Siksi käsittelemme tänään erityisen vakavaa asiaa.

1. Tämän jälkeen näin neljä enkeliä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään niistä puhaltaisi yli maan ja meren eikä vasten ainoatakaan puuta. 2. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta: 3. Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan.

Koko maailma pelkää maapallomme tuhoutumista ydinsodan tai muun katastrofin kautta. Maailma todella elää aikapommin varassa. Tuhoutuminen tulee kyllä tapahtumaan Jeesuksen tullessa, mutta näiden jakeiden perusteella ei sitä ennen. On erittäin lohdullista tietää, että Jumala tulee suojelemaan maapalloamme, jotta tämä sinetöimistyö saadaan päätökseen. Nämä neljä enkeliä tulevat pidättelemään maan neljällä kulmalla eli koko maapallolla neljää tuulta eli kaikkialla sodan tuulia tuhoamasta sitä. Näissä jakeissa puhutaan elävän Jumalan sinetistä, joka on tällainen Jumalan työn päättävä sinetti ja joka on erotettava muista sineteistä.

Ennen kuin tutkimme elävän Jumalan sinettiä, katsotaan Raamatusta muita sinettejä, jotta ymmärrämme paremmin elävän Jumalan sinetin merkityksen.

Pyhän Hengen sinetti (Ef. 4:30) saadaan uskoon tultaessa. Kaikki, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen persoonallisena Vapahtajana saavat Pyhän Hengen sinetin. Pyhän Hengen sinetti voidaan menettää, kun taas elävän Jumalan sinetti on tällainen Jumalan työn päättävä sinetti, joka painamisen jälkeen pysyy loppuun asti. Tietysti Pyhän Hengen sinetti sisältyy myös elävän Jumalan sinettiin.

Uskonvanhurskauden sinetti (Room. 4:11) saadaan myös uskoon tultaessa. Uskon kautta vanhurskauttaminen on evankeliumin vapauttavin ja armahtavin asia. Kristus on meidän vanhurskautemme. Usko Kristuksen vereen poistaa uskovan kaikki synnit ja asettaa Jumalan vanhurskauden niiden tilalle. Näin me olemme uskon kautta Jumalalle kelpaavia. Kun me otamme uskon kautta vanhurskauttamisen vastaan, me saamme uskonvanhurskauden sinetin, joka sisältyy myös elävän Jumalan sinettiin.

Apostolinviran sinetti (1. Kor. 9:2) annettiin Kristuksen valitsemille opetuslapsille. Laajemmassa merkityksessä apostoleja ovat kaikki, jotka toimivat Kristuksen lähettiläinä.

Jumalan sinetti (Ilm. 9:4) on sapatti, joka sisältyy myös elävän Jumalan sinettiin. Raamatussa sinetti ja merkki merkitsevät samaa asiaa. ”Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna.” (Room. 4:11). Raamattu sanoo: ”Myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni.” (Hes. 20:12)ja ”Pitäkää pyhänä minun sapattini, olkoon se merkkinä liitostamme ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.” (Hes. 20:20).Eli sapatti on Jumalan kansan ja Jumalan välinen merkki. Sitä korostetaan lopun aikana viidennen pasuunan aikana erityisesti merkkinä vihollisen voimia vastaan (Ilm. 9:4).

Sapatti käsky täyttää yleisesti kaikki sinetin tuntomerkit. Siinä on mainittu sinetin omistaja Herra sinun Jumalasi, arvoasema Luoja ja hallintoalue taivas ja maa. On muuten mielenkiintoista todeta, että sapatti löydettiin uudelleen lopun ajan alussa eli juuri kuudennen sinetin aikana niin kuin Raamattu kertoo. Ilm. 14. luku, johon tulemme myöhemmin, kertoo erityisesti tästä tapahtumasta.

Sapatti on Jumalan laissa, kymmenessä käskyssä, ilmoitettu luomisen muistomerkiksi, myös lunastuksen merkiksi eli synnin ja Egyptin vallasta vapautumisen merkiksi sekä pyhityksen merkiksi. Mielestäni nämä merkit tukevat sapatin Jumalallista arvovaltaa ja merkitystä. On vain surullista todeta, kuinka ihmiset ovat unohtaneet sapatin, vaikka Jumala opetti sitä 40 vuoden ajan Israelin erämaavaelluksen aikana esikuvana lopunaikoja varten. Sapatti ilmaisee sen, että haluammeko palvella Jumalaa vai maailmaa.

Vanhassa testamentissa on mielenkiintoinen ennustus siitä, kuinka Jumalan kansa tulee historian loppuvaiheessa palauttamaan sapatin oikealle kohdalleen. ”Ammoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen, pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille, ja niin sinun nimesi on oleva: sortuneiden muurien korjaaja, maan asutuksen elvyttäjä. Jos et polje tomuun sapattia etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni, jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, ettet kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa etkä aja omia etujasi, silloin saat iloita Herrasta. Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli, ja olet saava elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta. Näin on Herra puhunut.” (Jes. 58:12–14).

Elävän Jumalan sinetti (Ilm. 7:2) on tällainen Jumalan työn päättävä sinetti ja joka on erotettava näistä edellä mainituista sineteistä. Siitä kertoo erityisesti Hes. 9. luku, jossa on erityisen vakava ennustus tästä sinetöimistyöstä. ”ja Herra sanoi hänelle: Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Sitten kuulin hänen sanovan toisille miehille: Kulkekaa hänen perässään kaupungin halki ja tappakaa säälittä, ketään säästämättä. Tappakaa vanhukset ja nuoret miehet, neidot, naiset ja lapset, tappakaa heidät viimeistä myöten, mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on merkki. Aloittakaa minun temppelistäni.” (Hes. 9:4-6).

Mitään tällaista tapahtumaa Jumalan kansan keskuudessa ei ole tehty kirkon historiassa, joten tämän tapahtuman täytyy olla vielä edessä ja se tulee toteutumaan. Tämä tapahtuma tulee erottamaan vehnän rikkaviljasta. Se on hyvin vakavan puhdistuksen aikaa ja siihen tulee paneutua koko voimallaan Jumalan armossa. Siihen ei riitä pelkästään oma usko Jumalaan ja totuuteen, vaan on tunnettava myös tuskaa muiden syntien vuoksi. On osallistuttava koko sydämestään sielujen pelastukseen. Silloin saadaan elävän Jumalan sinetti ja voima julistaa evankeliumia koko maailmassa.

4. Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista: 5. Juudan heimosta sai sinetin kaksitoistatuhatta, Ruubenin heimosta kaksitoistatuhatta, Gadin heimosta kaksitoistatuhatta, 6. Asserin heimosta kaksitoistatuhatta, Naftalin heimosta kaksitoistatuhatta, Manassen heimosta kaksitoistatuhatta, 7. Simeonin heimosta kaksitoistatuhatta, Leevin heimosta kaksitoistatuhatta, Isaskarin heimosta kaksitoistatuhatta, 8. Sebulonin heimosta kaksitoistatuhatta, Joosefin heimosta kaksitoistatuhatta ja Benjaminin heimosta kaksitoistatuhatta.

Lukua 144 000 ei pidetä kirjaimellisena lukuna. Toisaalta taas ei ole myöskään mitään varmaa todistetta siitä, että 144 000 olisi symbolinen luku. Raamattu nimittäin puhuu pienestä laumasta (Luuk. 12:32) ja jäännöksestä (Room. 11:5). Tärkeintä on kuitenkin päästä tuohon joukkoon turvautumalla kokosydämisesti Jeesukseen hänen tullessaan takaisin.

Ilmestyskirjassa on Israelilla ymmärrettävä hengellistä Israelia tai muutoin tulkinnalta menee pohja pois. Uusi testamentti nimenomaan selvittää, että Jumalan kansa koostuu Kristuksen vastaanottaneista. ”Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmää.” (Matt. 21:43). ”Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu.” (Gal. 3:29).

Jaakobin 12 poikaa olivat luonteeltaan erilaisia, ja siksi tässäkin Ilmestyskirjan kohdassa on kysymyksessä luonnekuvaus. Siitä puuttuu Dan, josta mainitaan: ”Dan on oleva käärmeenä tiellä, polulla kyynä.” (1. Moos. 49:17). Danin tilalle on tähän luetteloon otettu Joosefin poika Manasse.

Kun Jaakob siunasi poikansa, hänen Pyhän Hengen innoittamien profeetallisten sanojensa perusteella voidaan päätellä heidän ja heidän jälkeläistensä luonteenominaisuuksia. Tämä Jaakobin poikien siunaus löytyy 1. Moos. 45. luvusta. Yritän nyt lyhyesti kuvata näitä Jumalan valittuja Jaakobin lausumien sanojen perusteella.

Ruuben oli Jaakobin esikoispoika, mutta hän oli luonteeltaan heikko ja omasi aistillisen ja seksuaalisen ominaisuuden. Hän menetti esikoisoikeutensa, koska hän saastutti isänsä vuoteen makaamalla Bilhan, isänsä sivuvaimon kanssa. Näin ei hänestä voinut tulla myöskään Jeesuksen kantaisää, vaan tämä etuoikeus annettiin Juudaalle.

Simeon oli luonteeltaan väkivaltainen, pitkävihainen ja kostoa hautova. Hänen ominaisuutensa näkyi erityisesti, kun hän veljensä Leevin kanssa kosti ja tappoi siskonsa Lean tyttären Diinan raiskanneen Sikemin, ruhtinas Hamorin pojan ja kaikki hänen kaupunkinsa miehet. Simeon nöyrtyi lopullisesti ollessaan Joosefin käskystä panttivankina Egyptissä veljiensä hakiessa Benjaminin isänsä Jaakobin luota.

Leevi oli myös samantapainen kuin Simeon. Hän koki myös nöyrtymisen ja uudestisyntymisen. Siitä on todisteena autiomaassa tapahtunut lankeemus, jossa Israelin kansa alkoi kumartaa kultaista sonnia. Ainoastaan leeviläiset kieltäytyivät kumartamasta sonnia, ja niin Jumala määräsi heidät toimimaan pappissukuna Israelin kansalle.

Juudaa verrataan nuoreen leijonaan. Hän oli luonteeltaan tällainen voimakas ja kuninkaallinen mies, jota veljet kunnioittivat ja johon voi luottaa. Tämä tuli erityisesti esiin, kun hän sanoi olevansa syyllinen, jos hän ei tuo Benjaminia takaisin Egyptistä Joosefin luota. Jaakob luotti Juudakseen. Juudan suvusta polveutuikin siksi tuleva Vapahtaja niin kuin Jaakob oli profetoinut.

Naftalia verrataan nopeaan peuraan. Hän oli luonteeltaan vilkas, nopealiikkeinen, valoisa ja muita kauniilla sanoilla rohkaiseva henkilö.

Gad oli luonteeltaan rikollisjoukoissa viihtyvä, mutta muuttui myöhemmin heitä auttavaksi henkilöksi.

Asser oli luonteeltaan pidetty henkilö, joka toimi veljiensä joukossa sovittelijana ja rauhantekijänä.

Isaskaria verrataan luisevaan aasiin, joka on nöyrä ja vaatimaton työjuhta. Hänen tapaisensa henkilöt ovatkin tällaisia nöyriä ja vaatimattomia ihmisiä, jotka täyttävät tehtävänsä tunnollisesti kaikessa hiljaisuudessa ja joita ei paljon huomata. Jumalan silmissä he ovat kuitenkin arvostettuja palvelijoita.

Sebulon viihtyi rannoilla ja laivojen parissa. Hän saattoi olla suusta suuhun elävä merimies tai jopa laitapuolen kulkija. Heillekin on luvattu pelastus, kun he vastaanottavat Jeesuksen elämänsä herraksi. Jeesus kehottikin erityisesti huomioimaan aitovierillä kulkijat.

Joosef oli periaatteellinen ja menestyvä henkilö, joka nousi korkeaan asemaan luonteensa perusteella. Hän luotti Jumalaan elämänsä kaikissa vaiheissa. Hän rakasti pyyteettömästi veljiään, vaikka he olivatkin hyljänneet hänet egyptiläisille. Hän oli hyvä esikuva Kristuksen luonteesta. Siksi hän perikin esikoisoikeuden Ruubenin sijasta.

Benjaminia verrataan raatelevaan suteen, joka aamulla syö riistaa ja illalla jakaa muille. Benjamin oli nuorin veljeksistä ja siksi hän kasvoi itsekkääksi ja kaiken haluavaksi. Myöhemmin hän muuttui toisia huomioivaksi ja auttavaksi. Esim. Paavali oli Benjamin sukua ja kerrotaan, että ennen kääntymistään hän raateli seurakuntaa, mutta kun hän kohtasi Kristuksen, hänestä tuli antelias, auttavainen ja voimakas Kristuksen palvelija.

Manasse oli vanhin Joosefin pojista ja näin hän esikoisena pääsi Daanin tilalle Israelin sinetöityjen sukuluetteloon.

Daania verrataan käärmeeseen tiellä, joka puree hevosta vuohiseen. Daan oli ilmeisesti takana puhuva, panettelija, joka ei tehnyt parannusta. Siksi Jeesus sanookin, että panettelijat eivät pääse taivasten valtakuntaan.

On lohdullista tietää, että taivasten valtakunta koostuu erilaisista luonteen omaavista henkilöistä, jotka ovat jopa sortuneet luonteensa heikkouksiin, mutta tehtyään parannuksen ja vastaanottaneet Jeesuksen, ovat saaneet armon Jumalan silmissä. He tulevat olemaan arvostettuja Jumalan valtakunnassa. Siksi Ilmestyskirjan 21. luvussa Uuden Jerusalemin 12 porttia on nimetty Jaakobin poikien mukaan ja niiden kautta erilaisilla luonteenominaisuuksilla varustetut Jumalan valitut tulevat astumaan kaikkialta maailmasta sisälle Jumalan valtakuntaan.

9. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa 10. ja huusivat kovalla äänellä: - Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa! 11. Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan 12. sanoen: - Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen. 13. Yksi vanhimmista kysyi minulta: Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet? 14. Minä vastasin: Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle: Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

Vallitseva tulkinta 144 000:lle ja suurelle kansanjoukolle on, että ne ymmärretään samana joukkona ja 144 000 symbolisena lukuna. Lukua 144 000 ei pidetä kirjaimellisena lukuna, koska se sisältää kertomalla tietyt vertauskuvalliset luvut: 3 x 4 x12 x 1000. Kolme on jumaluuden luku, neljä maan luku ja 12 patriarkkojen ja apostolien luku, joiden laskemalle perustalle evankeliumi liittyy. 1000 taas symbolisoi suurta määrää. 144 000 on symbolisena lukuna kaikki ne ihmiset, jotka pelastuvat historian lopussa kuolemaa kokematta suuresta ahdingosta. Tämän 144 000:n ja suuren kansanjoukon ymmärtäminen samana joukkona perustuu joihinkin Ilmestyskirjan kohtiin, joissa ensin kerrotaan tapahtuma ja nähdään se. Tällaisia raamatunkohtia ovat: Ilm. 1:10,12,13, jossa Johannes kuulee äänen ja näkee Jeesuksen. Ilm. 5: 5,6, jossa kuulee Juudaan leijonasta ja näkee karitsan. Ilm. 17:1,3, jossa kuulee suuresta portosta ja näkee naisen pedon selässä. Ilm. 21:9,10, jossa Johannekselle kerrotaan Karitsan vaimosta ja hän näkee Uuden Jerusalemin.

Toinen vallitseva tulkinta 144 000:lle ja suurelle kansanjoukolle on, että ne ymmärretään eri joukkona. 144 000:n sinetöiminen tapahtuu maan päällä, mutta suuri kansanjoukko nähdään tämän jälkeen taivaassa. 144 000 on se joukko, joka saa elävän Jumalan sinetin, joka on tällainen Jumalan päättävän työn merkki. Tämä sinetöinti on lyhyt aika ennen pientä ahdinkoa, joka edeltää suurta ahdinkoa. Tästä tapahtumasta on esikuvana helluntai (Apt. t. 1:15; 2:1–4) , jolloin 120 henkeä sai erikoisen Pyhän Hengen vuodatuksen eli varhaissateen ja evankeliumi levisi nopeasti koko silloin tunnettuun maailmaan.

Nämä sinetöidyt Jumalan kansasta tulevat kokoamaan pienen ahdingon aikana suuren joukon Jumalan kansaa Babylonista. "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään (Ilm. 18:4). Silloin toteutuvat Raamatun sanat: ”Äkkiä ja lopullisesti on Herra toteuttava sanansa maan päällä” (Room. 9:28) ja Jeesuksen sanat: ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu” (Matt. 24:12), joka nyt näyttää mahdottomalta. 144 000 ja suuri joukko tulevat selviytymään suuresta ahdingosta kuolemaa kokematta. 144 000 on pieni jäännös Jumalan kansasta, jonka Jumala on valinnut ja jotka tuntevat perusteellisesti kolmen enkelin sanoman ja pystyvät julistamaan sen Pyhän Hengen voimassa koko maailmalle. Tämä sinetöinti näyttää olevan hyvin lähellä ja sen saamiseksi on tehtävä kaikkensa.

Raamattu selittää itse itsensä eli selityksen tästä sinetöimistyöstä, 144 000:sta ja suuren kansanjoukon kokoamisesta, löydämme vertauskuvallisesti Jesajan kirjasta: ”Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. Ja heidän keskellään minä teen ihmeen ja heidän joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani. He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä, lahjaksi Herralle, he tuovat heidät hevosilla ja avovaunuilla ja katetuilla vankkureilla ja muuleilla ja ratsukameleilla Jerusalemiin, minun pyhälle vuorelleni - sanoo Herra - samalla tavoin kuin israelilaiset tuovat uhrilahjana ruokaa puhtaissa astioissa Herran huoneeseen.” (Jes. 66:18–20). Engl. Raamatussa sana ihme on käännetty sanalla sign = merkki tai sinetti.

Yksi vanhimmista ei esittänyt jakeessa 13 olevaa kysymystä tiedon puutteesta vaan siksi, että hän saisi itse kertoa tuon riemullisen totuuden, koko pelastuksen ydinasian. Pelastus saadaan loppujen lopuksi vain Kristuksen veren ansiosta. Nämä valkopukuiset ovat saaneet syntinsä anteeksi. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. He ovat vastaanottaneet Kristuksen omaksi Vapahtajakseen ja seuranneet häntä totuudessa ja kuuliaisuudessa. He rakastavat Jeesusta yli kaiken.

Näin Ilm. 14. luvun Jumalan viimeinen armonsanoma, kolmen enkelin sanoma, viedään kaikkeen maailmaan, ja ihmiset joutuvat tekemään lopullisen ratkaisunsa Jumalan puoleen. Enää ei tule toista mahdollisuutta. Se on viimeinen mahdollisuus ihmiskunnalle. Heidän on oltava täysin valmiina Jeesuksen tulolle. He tulevat seisomaan Jumalan valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä huutaen: ”Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, Hän, joka istuu valtaistuimella ja Karitsa.” Oletko sinä valmiina Jeesuksen tulolle? Oletko antanut itsesi kokonaan hänen palvelukseensa? Vielä siihen on mahdollisuus. Tee se nyt ja varmista iankaikkinen elämäsi. Jumala rakastaa juuri sinua ja odottaa sinua valtakuntasi kansalaiseksi. Onhan hän luonut sinut juuri sitä varten. Sinä olet arvokas puutteistasi huolimatta Jumalan silmissä. Älä torju hänen rakastavaa kutsuansa. Ajattele niitä ristin hirvittäviä tapahtumia, joita hän kärsi sinun pelastuksesi puolesta, jotta sinulla olisi iankaikkinen elämä ja pääsisit osalliseksi tämän luvun viimeisten jakeiden lupauksista.

15. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. 16. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle. 17. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.

Rukous

Kiitos rakas Jumala, että suojelet maata, merta ja ihmisiä siksi, kunnes on painettu sinetti jumalanpalvelijoiden otsaan. Kiitos, että saamme Pyhän Hengen sinetin jo uskoon tullessamme. Auta ettemme tekisi murheelliseksi Pyhää Henkeä, ettei hän jättäisi meitä, vaan voisimme säilyttää Pyhän Hengen sinetin loppuun asti. Anna meille myös elävän Jumalan sinetti. Meillä kaikilla on jonkun Jaakobin pojan luonne. Auta ettemme olisi Daanin tapaisia käärmeitä tiellä pistämässä sisariamme ja veljiämme vaan auttamassa ja tukemassa kanssamatkaajiamme mitä lähempänä Jeesuksen tuloa olemme. Kiitos valkeista vaatteista. Kiitos Jeesus, että veresi puhdistaa sydämemme, mielemme ja ajatuksemme kaikista tahroista. Kiitos pelastuksesta, jonka meille tuot. Kiitos suojeluksestasi tulevalla viikolla. Jeesuksen nimessä. Aamen

 

 

0603166