Ilm. 9

0601052

Kuusi merkkisoittoa

Ilmestyskirjan kahdeksas ja yhdeksäs luku käsittelevät merkkisoittoja. Katsomme nyt yhdeksännen luvun merkkisoittoja. Nämä merkkisoitothan ovat varoitussanomia, kuten edellisessä luvussa totesimme ja ne valmistavat ihmiskuntaa Jeesuksen toista tulemusta varten. Kahdeksannen luvun merkkisoitot käsittelivät luonnon saastumista ja nyt yhdeksännessä luvussa käsitellään pimeyden voimien toimintaa. Totesimme viime kerralla myös, että nämä merkkisoitot ovat kuuluneet jo kautta koko kristillisen historian, mutta toteutuvat myös koko laajuudessaan lopun aikana. Keskitymme nyt vain näihin lopun ajan merkkisoittoihin.

1. Viides enkeli puhalsi torveensa. Silloin minä näin, että taivaasta oli pudonnut maahan tähti. Sille annettiin syvyyden kuilun avain, 2. ja se avasi tuon syvyyteen vievän kuilun. Kuilusta nousi savua kuin suuresta uunista, ja savu pimensi auringon ja ilman. 3. Savusta levisi maan päälle heinäsirkkoja, ja niille annettiin sama valta kuin on skorpioneilla maan päällä.

Taivaasta pudonneella tähdellä kuvataan sielunvihollista. Jeesus itse sanoi: ”Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama.” (Luuk. 10:18). Syvyyden kuilu on sielunvihollisen olinpaikka, josta hän keskittää toimintansa ja johon hänet myös vangitaan tuhanneksi vuodeksi. Syvyys kuvaa maapalloa autiona ja tyhjänä (1. Moos. 1:2).

Heinäsirkat ja skorpionit ovat sielunvihollisen alamaisia eli langenneita enkeleitä, jotka kuvaavat tuhoavana heinäsirkkaparvena sitä valtavaa armeijaa, joka Saatanalla on. Ne pistävät skorpionien tavoin aiheuttaen tuskaa ja kuolemaa. Jeesus vertasi skorpioneja sielunvihollisen voimiin. ”Niin, minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä.” (Luuk. 10:9).

4. Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa kedon ruohoa eivätkä mitään muutakaan vihantaa eivätkä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Jumalan sinettiä. 5. Heitäkään ne eivät saaneet tappaa, ainoastaan piinata viiden kuukauden ajan. Tuska, jonka ne ihmiselle tuottavat, on samanlainen kuin skorpionin piston tuottama. 6. Sinä aikana ihmiset etsivät kuolemaa mutta eivät löydä, he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.

Demonivoimien toiminta on kuitenkin rajoitettua, sillä Jumala suojelee omiaan. Jumalan omissa on otsassaan merkki eli sinetti, joka osoittaa, että he ovat Jumalan omaisuutta. Demonivoimilla ei ole minkäänlaista valtaa heihin. Sielunvihollisen toiminta on ensi sijassa eksyttävää toimintaa Jumalan sanan suhteen. Pyhä Henki on näiden ihmisten ohjaaja ja neuvonantaja.

Jumalan sinettiä käsiteltiin jo Ilmestyskirjan seitsemännessä luvussa. Siinä todettiin, että Jumalan sinetti on sapatti (Hes. 20:12,20). Jumalan laki, kymmenen käskyä, kokonaisuudessaan tulee lopun aikana olemaan suojaava muuri vihollisen hyökkäyksiä vastaan. Se edellyttää, ettei tässä muurissa ole minkäänlaista aukkoa, josta vihollinen voisi tulla sisälle, ei edes sapattikäskyn suhteen. Jos me noudatamme Jumalan armossa ja voimassa Jumalan lakia eli kymmentä käskyä tarkasti myös sapatin suhteen, se suojelee ehjänä muurina meitä(Jes. 58:12–14). Ilmestyskirjan profetioiden mukaan tämä lepopäiväkysymys tulee lopun aikana suureksi kiistakapulaksi ja silloin jokainen joutuu tekemään valintansa, palveleeko hän Herraa vai Saatanaa.

7. Heinäsirkat olivat näöltään kuin taisteluun varustettuja hevosia. Niillä oli päässään kullalta kimaltavat seppeleet, niiden kasvot olivat kuin ihmisen kasvot, 8. ja niillä oli naisen tukan kaltainen tukka. Niiden hampaat olivat kuin leijonan hampaat, 9. ja niillä oli rintapanssarit, jotka olivat kuin rautaa. Niiden siivistä lähti samanlainen jyminä kuin sotavaunuista, joita monet hevoset täyttä laukkaa vetävät taisteluun. 10. Niillä oli pyrstö ja pistin kuin skorpioneilla, ja pyrstöllään ne saivat tehdä ihmisille pahaa viiden kuukauden ajan. 11. Kuninkaanaan niillä oli syvyyden enkeli, hepreankieliseltä nimeltään Abaddon, kreikankieliseltä Apollyon. 12. Ensimmäinen voi-huuto on ohi. Mutta sen jälkeen tulee vielä kaksi huutoa.

Tässä on henkeäsalpaava kuvaus vihollisen armeijan voimasta ja toiminnasta esitettynä erilaisilla symboleilla. Heinäsirkat kuvaavat demoneita, hevoset voimaa, kultaiset seppeleet voittoa, naisten hiukset houkutusta, leijonien hampaat eksyttävää toimintaa, rautahaarniskat vahingoittumattomuutta, siipien kohina nopeutta ja pyrstöt ja pistimet vihollisen aseita. Syvyyden enkeli on tietysti itse sielunvihollinen niin kuin Raamatussa on mainittu eli kadottaja. Apollon oli muinoin pakanallisen Rooman keisarin suojelusjumala, kuoleman jumala ja heinäsirkkojen jumala, mikä näin hyvin sopii kuvaamaan sielunvihollista.

Paholaisen tärkein tehtävä on johtaa ihmisiä kadotukseen ja tämä tapahtuu Jumalan sanasta eksyttävän toiminnan tuloksena. Lopun aikana eli nykyaikana tämä tapahtuu erityisesti spiritismin kautta eli sielunvihollinen käyttää edelleen parhainta valhettaan, jonka hän esitti jo Eedenissä sanoessaan Eevalle: ”Ei, ette te kuole”.

Nykyaikainen spiritismi sai alkunsa vuonna 1848 Foxin sisarusten kokemista koputusilmiöistä, joissa oltiin yhteydessä kuolleisiin henkilöihin eli tosiasiassa heihin tekeytyviin pimeyden enkeleihin. Nykyisin tämä spiritismi on sitten levinnyt okkultistisiin muotoihin ja oppeihin ja jopa kristinuskoon sielun kuolemattomuusoppina. On todella käsittämätöntä, kuinka valtavat ihmismassat ovat menneet tähän samaan paholaisen ensimmäiseen valheeseen. Tässä me näemme vihollisen viisauden ja voiman. Spiritismi on saanut todella valtavat mittasuhteet. Ainoastaan Jumalan ehdoton sana suojelee meitä spiritismiltä.

Spiritismin ohella paholainen johtaa ihmisiä kadotukseen myös erityisesti idän uskontojen kautta. Islamin suuri hyökkäys näkyy tällä hetkellä ennen kokemattomana pakolaisten maahanmuuttotapahtumana. Historiamme aikana tällainen viisi kuukautta kestänyt maastamuuttotapahtuma ja islamin levittäytyminen on toteutunut muhamettilais-arabialaisessa kansainvaelluksessa (612 – 762 jKr.), joka kesti vuosi-päiväperiaatteella laskettuna 150 vuotta. Se on toteutunut myös Muhamedin seuraajien ottomaanien valtakaudella 1299 – 1499, jolloin he vaivasivat itä-Roomaa myös 150 vuotta.

13. Kuudes enkeli puhalsi torveensa. Silloin kuulin, kuinka Jumalan edessä olevan kultaisen alttarin sarvista tuli ääni, 14. joka sanoi kuudennelle torveaan soittaneelle enkelille: "Päästä irti ne neljä enkeliä, jotka ovat kahleissa suuren Eufratvirran rannalla."

Muinainen Babylonin kaupunki sijaitsi Eufrat-virran rannalla. Ilmestyskirjassa Babylon ja Eufrat-virta ovat vertauskuvia hengellisistä asioista. Esim. apostolisena aikana Pietari nimitti Roomaa Babyloniksi (1. Piet. 5:15). Ilmestyskirjan 17. luvussa Babylonilla kuvataan langennutta kristillistä seurakuntaa. Eufrat-virta kuvaa saman luvun mukaan Babylonissa olevia kansoja. Kahleissa olevat enkelit ovat langenneita enkeleitä. Neljä on maan luku, joten niiden toiminta-alue on koko maa.

15. Niin päästettiin irti nämä neljä enkeliä, jotka olivat valmiina tätä tuntia, päivää, kuukautta ja vuotta varten: niiden oli määrä surmata kolmannes ihmiskunnasta. 16. Niillä oli ratsuväkeä kaksikymmentätuhatta kertaa kymmenentuhatta sotilasta; minä kuulin joukkojen lukumäärän. 17. Tällaisia olivat näyssäni ratsut ja ratsastajat: niillä oli tulipunaiset, savunsiniset ja rikinkeltaiset rintapanssarit, ja hevosilla oli kuin leijonan pää ja niiden suusta suitsi tulta, savua ja rikin katkua. 18. Näihin kolmeen vitsaukseen - tuleen, savuun ja rikin katkuun, jotka suitsivat hevosten suusta - kuoli kolmannes ihmiskuntaa. 19. Hevosten voima oli niiden suussa ja hännässä. Häntä oli kuin käärme, ja sillä oli käärmeen pää, jolla se tuotti tuhoa.

Jakeessa 15 mainittu aikamäärä tunti, päivä, kuukausi ja vuosi eli 391 vuotta ja 15 päivää toteutuivat Turkin valtakaudella 1449-1840, joka päättyi Turkin luhistumiseen, kun se altistui kristittyjen kansojen valvontaan. (Ellen G. White, Suuri taistelu, s. 318, 319). Näissä jakeissa ilmoitetaan demonisten voimien tuntomerkit ja lukumäärä, joka on valtavan suuri. Niiden toiminnan johdosta kolmas osa ihmisistä joutuu niiden eksytyksien uhriksi. On todella surullista todeta ihmisten pimeys demonisille voimille, vaikka asia on näin selvästi ilmoitettu Raamatussa etukäteen. Näin mekin kristittyinä yritämme parhaan kykymme mukaan kertoa näistä asioista, mutta ne tuntuvat menevän kuuroille korville.

20. Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta kättensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään jumalankuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla eivätkä kävellä. 21. He eivät kääntyneet, he eivät luopuneet murhatöistään eivätkä taioistaan, eivät siveettömästä elämästä eivätkä varastamisesta.

Nämä jakeet ilmoittavatkin sitten, että ihmiset eivät tule ottamaan näistä varoituksista vaarin, vaikka monet joutuvat niiden uhriksi ja koko maailma kärsii niiden seurauksia. Todella surullista. Vain harvat välttyvät Saatanan lumoukselta hänen johdattaessaan ihmiskuntaa kavalimpiin eksytyksiin ja tekoihin, mitä milloinkaan on ollut.

Ilmestyskirjan merkkisoitot ovat hälytysmerkkejä niille, joilla on korvat. Niiden tarkoitus on kiinnittää ihmisten huomiota ajan lyhyyteen ja johtamaan ihmisiä parannukseen. Elämme lopun ajassa. Enkelit eivät puhalla torviinsa loputtomasti. Jumala kutsuu sinua vastaanottamaan nämä varoitukset ja antamaan koko elämäsi Herralle.

Rukous

Auta rakas Herramme, ettemme ole niiden ihmisten joukossa, jotka eivät tehneet parannusta. käännymme sydämestämme sinun elävän ja todellisen, anteeksiantavan ja rakastavan Jumalan puoleen. Kiitos siitä, ettei meidän tarvitse kumartaa puisia, kivisiä, kultaisia ja hopeisia jumalankuvia, jotka eivät vastaa kuten oikea Jumala. paljasta meille paholaisen juonet ja spiritistiset aikeet meidän suhteen. Anna meille henkien erottamisen lahja, ettemme joudu lopunajan eksytyksiin. Kiitos Raamatun sanasta, josta tiedämme mikä on oikein ja väärin. Kiitos Pyhästä Hengestä – Puolustajastamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.