Ilm. 11

0614021

Kaksi todistajaa

Ilmestyskirjan kahdeksas ja yhdeksäs luku käsittelivät näkysarjaa kuudesta merkkisoitosta, jotka olivat varoitussanomia valmistamaan ihmiskuntaa Jeesuksen toista tulemusta varten. Kymmenennessä luvussa tutkimme kuudennen merkkisoiton aikana tapahtunutta uutta näkyä. Tässä 11. luvussa tutkimme vielä toista uutta näkyä, ennen kuin viimeinen merkkisoitto kuuluu. Tämä näky kertoo meille sielunvihollisen toiminnasta kristillisenä aikakautena.

1. Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: "Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. 2. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan.

Ilmestyskirjassa ja niin kuin koko Raamatussa ei ollut alun perin eritelty lukuja, vaan ne on muodostettu jälkeenpäin tekijän ymmärryksen mukaan. Tässä ei ole ymmärretty, että tämän luvun kaksi ensimmäistä jaetta liittyy kymmenennen luvun loppuun. Jumalan temppelin mittaaminen tarkoittaa juuri tutkivaa tuomiota, joka alkoi taivaassa vuonna 1844 ja jossa tutkitaan uskovien ihmisten elämänkirjat. Siksi tuomio alkaa juuri heistä. Maanpäällisessä temppelissä oleva esikartano oli tarkoitettu pakanoille, joten sen mittaamatta jättäminen taivaallisessa temppelissä merkitsee, että pakanoiden elämänkirjat tutkitaan vasta myöhemmin. Pakanoilla tarkoitetaan tässä kaikkia niitä, jotka ovat hylänneet Kristuksen. Tässä esitetty 42 kuukautta tarkoittaa antikristillisen vallan aikajaksoa, jota tutkimme myöhemmin tässä luvussa.

3. "Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää." 4. Nämä todistajat ovat ne kaksi oliivipuuta ja kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. 5. Jos joku aikoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuli, joka nielee heidän vihollisensa. Näin on kuoleva jokainen, joka aikoo heille pahaa. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei tule sadetta koko sinä aikana, jona he sanaa julistavat. 6. Heillä on myös valta muuttaa vedet vereksi ja piinata maata kaikenlaisilla vitsauksilla niin usein kuin haluavat.

Jeesus sanoi, että pyhät kirjoitukset todistavat hänestä (Joh. 5:39). Tässä on siis kysymyksessä Vanha ja Uusi testamentti. Säkkipukuun puettuna merkitsee sitä katolisen kirkon valtakautta, jolloin Raamattu oli verhottu latinan kieleen ja sitä saivat tutkia vain papit. Lampunjalka kuvaa Jumalan sanaa ja oliivipuu Pyhän Hengen toimintaa.

Jakeessa kaksi ilmoitetaan ajanjaksoksi 42 kuukautta ja jakeessa kolme tuhatkaksisataakuusi-kymmentäipäivää. Laskettuna niiden molempien pituus on yhtä suuri. Tämä aikajakso on ilmoitettu Raamatussa kaikkiaan seitsemän kertaa hiukan eri tavalla merkiten kuitenkin samaa eli päivä-vuosiperiaatteella laskettuna 1260 vuotta. Historia todistaa tämän ajanjakson olleen juuri tämä paavin kirkon valtakausi vuodesta 538 vuoteen 1798. Paavius sai kristikunnassa ylivallan vuonna 538, kun Rooman keisari Justinianus kirjeessään tunnusti Rooman piispan kaikkien kirkkojen pääksi. Paavin valta murtui vuonna 1798, jolloin Napoleonin sotapäällikkö Berthier otti paavin vangiksi.

Raamattu jatkoi silti, vaikkakin surupukuun puettuna, profetoimistaan ja todistamistaan. Sen valoa ei voitu sammuttaa. Sillä oli suuri valta Jumalan omien keskuudessa. Jumalan työtä tehtiin kaikessa hiljaisuudessa. Lähettiläät kulkivat talosta taloon ja ihmisiä tuli uskoon.

7. Kun he ovat päättäneet todistajantyönsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. 8. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin. 9. Kolmen ja puolen päivän ajan käy ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja maista katselemassa heidän ruumiitaan, eikä niitä anneta haudata. 10. Maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nuo kaksi profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita.

Ilmestyskirjassa peto kuvaa myös maallista valtaa, jonka kautta paholainen toimii. Se valtakunta, jota paholainen tässä käytti tappamaan Raamatun, oli vertauskuvallisesti Ranska, joka oli epäsiveellinen kuten Sodoma ja ateistinen kuten Egypti. Raamatun surmaamista verrataan tässä Herran ristiinnaulitsemiseen. Nuo kolme ja puoli vuotta oli osa Ranskan vallankumouksen hirmuhallituksen aikaa. Tuo ajanjakso alkoi vuonna 1793, jolloin kristinusko syrjäytettiin ja järjen palvonta tuli valtion uskonnoksi. Jumalattomat ihmiset iloitsivat siitä, etteivät he olleet kahden profeetan eli Raamatun syytöksien alla. Tuona aikana Raamattuja poltettiin ja Jumalan olemassaolo avoimesti kiellettiin. Siveetön nainen nimitettiin järjen jumalattareksi ja ihmiset palvoivat häntä.

Ateismi levisi Ranskasta pohjoiseen ja itään hyvin laajoille alueille. Sillä oli vaikutuksensa myös Venäjän vallankumoukseen 1917. Ateismin virus on levinnyt ympäri maailman ja tartuttanut miljoonia ihmisiä. Maailman koulujärjestelmät levittävät ateistisia aatteita muun muassa kehitysopin muodossa. Jumalankielteisyys on vallannut varsin suuressa määrin aikamme luonnontieteellisen maailman. Paholainen on vihainen, sotaisia, loistavaälyinen ja määrätietoinen. Hänen ateistinen uskontonsa on valloittanut kolmanneksen maailmasta ja leviää nopeasti.

11. Mutta noiden kolmen ja puolen päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. 12. He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä: "Nouskaa tänne!", ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen. 13. Samalla hetkellä tuli ankara maanjäristys. Kymmenesosa kaupungista sortui, ja järistyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta ihmistä. Muut kauhistuivat ja taipuivat kunnioittamaan taivaan Jumalaa. 14. Toinen voi-huuto on ohi. Mutta kolmas tulee pian.

Jumalan sana kohosi jälleen noiden kolmen ja puolen vuoden kuluttua suureen arvoon. Raamattuseuroja perustettiin ympäri maailmaa ja lähetystyöhön uhrattiin paljon varoja. Raamattuja levitettiin ennen näkemättömällä määrällä ja se tuli jokaisen kadun miehen ulottuville. Siitä tuli maailman eniten myyty ja laajimmalle levinnyt kirja.

Tässä mainittu kaupunki tarkoittaa paavikuntaa, jolle kymmenen kuningaskuntaa eli valtakuntaa antoi tukensa. Paavikuntaan kohdistunut maanjäristys merkitsi paavin vangitsemista. Ranska oli tuo kukistunut kymmenes osa kaupunkia, koska silloin se pidätti tukensa lyhyeksi ajaksi paavikunnalta ja muilta kirkoilta. Surmansa saaneilla henkilöillä ymmärretään Ranskan vallankumouksessa asemansa menettäneitä henkilöitä.

Jumala on sallinut ihmiskunnalle jo kuusi merkkisoittoa. Ne ovat kuitenkin suurelta osin menneet kuuroille korville. Ihmiset eivät ole tehneet parannusta. On jäljellä vielä viimeinen eli seitsemäs merkkisoitto. Voi-huuto kuvaa sitä toivottomuutta, minkä taivas tuntee ihmisten pelastuksen puolesta. Jokaisella ihmisellä on vielä mahdollisuus tehdä ratkaisu Jeesuksen puoleen.

Seitsemäs merkkisoitto

Näistä merkkisoitoista kerrottiin kahdeksannessa ja yhdeksännessä luvussa, mutta välillä oli kaksi uutta näkyä 10. ja 11. luvuissa, jotka liittyivät kuudennen merkkisoiton aikaan. Nyt tässä 11. luvussa jatketaan merkkisoittoja ja vielä on jäljellä seitsemäs eli viimeinen merkkisoitto.

15. Seitsemäs enkeli puhalsi torveensa. Taivaassa kajahti monien äänten huuto: - Koko maailman kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti. 16. Silloin ne kaksikymmentäneljä vanhinta, jotka istuivat Jumalan edessä valtaistuimillaan, lankesivat kasvoilleen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan 17. sanoen: - Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, sinua, joka olet ja joka olit! Sinä panit liikkeelle suuren voimasi ja otit käsiisi kuninkuuden.

Kun Jumalan pelastussuunnitelma päättyy, silloin Jeesus tulee saamaan taivaassa kuninkuuden ikuisesti.

Kuten luvussa kahdeksan totesimme, muinoin Vanhan testamentin aikana merkkisoitot eli pasuunat kehottivat ihmisiä valmistautumaan suurta sovituspäivää varten, joka oli erityinen tuomion aika. Silloin ylimmäinen pappi astui ainoan kerran vuodessa liitonarkun eteen kaikkeinpyhimmässä. Seitsemännen merkkisoiton tapahtumat ilmaisevat, että sovituspäivän täyttymys on alkanut. Se käsittää pelastushistorian loppuvaiheet synnin lopulliseen hävittämiseen asti, kuten teksti osoittaa. Ymmärretään, että tämä seitsemäs merkkisoitto ei ole lyhyt, vaan se kestää pitkään. Lisää merkkisoittoja ei enää anneta. Niin kauan kuin seitsemännen merkkisoiton ääni kuuluu, ihmisillä on vielä mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen, katua syntejään ja saada ne anteeksi.

24 vanhinta rukoilevat hartaasti Jumalaa ihmiskunnan pelastuksen takia. Taivas tekee kaikkensa ihmisten pelastuksen puolesta. He kiittävät Jeesusta, joka alensi itsensä, poistui taivaasta, otti ihmisen muodon, kärsi kuoleman ihmisten syntien takia, astui ylös taivaaseen ja vastaanotti kuninkuuden.

18. Kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on sinun vihasi hetki. On tullut kuolleiden tuomion aika, aika palkita profeetat, sinun palvelijasi, ja kaikki pyhät ja kaikki jotka kunnioittavat sinun nimeäsi, pienet ja suuret. On aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata. 19. Taivaassa avattiin Jumalan temppeli, niin että temppelissä oleva liitonarkku voitiin nähdä. Salamat leimusivat, ukkonen jylisi, maa järähteli ja raemyrsky riehui.

Näissä jakeissa viitataan tuomion aikaan, joka alkoi Dan. 8:14 mukaan vuonna 1844 ja jatkuu armonoven sulkeutumiseen asti. Kun Jeesus saapuu, hänellä on palkka mukanaan, jonka hän antaa jokaiselle uskolliselle palvelijalleen. Palkka on iankaikkinen elämä taivaassa yhdessä Jeesuksen kanssa.

Tämä seitsemäs merkkisoitto kuuluu koko lopun ajan, jolloin julistetaan Ilmestyskirjan 14. luvun sanomaa, joka on viimeinen armonsanoma maailmalle. Pakanakansojen vihastuminen kuvaa maailman tilaa lopun aikana. Jumalan tuomiot kohtaavat maan turmelijoita. Tämä voidaan ymmärtää sekä fyysisenä että hengellisenä tapahtumana. Silloin maan turmelijat tuhotaan. Tämä ei viittaa vain maan hengelliseen tuhoamiseen, vaan myös aineelliseen tuhoamiseen. Tästä profeetta Jesaja on ennustanut ja kertonut syyn siihen. ”Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton”. (Jes. 24:5).

Elämme juuri nyt tätä aikaa, jolloin taivaallisen temppelin kaikkeinpyhin on avoinna. Kaikkiin seitsemään merkkisoittoon puhalletaan parhaillaan. Emmekö kuulekin kaikkialla ilmestyskirjan merkkisoittojen hälytysmerkkejä, maassa, vesissä, kasvi- ja eläinkunnassa, maapalloamme ympäröivässä ilmakehässä sekä aikamme yhteiskunnallisessa ja uskonnollisessa maailmassa. Jokaisen merkkisoiton ääni voimistuu siihen asti, kunnes enkelit vaihtavat torvensa vihan maljoihin. Silloin on parannuksen teko liian myöhäistä.

Kun vihan maljat alkavat, silloin toteutuu jakeen 19 viimeinen lause: ”Salamat leimusivat, ukkonen jylisi, maa järähteli ja raemyrsky riehui.” Maailma on silloin mitä hirvittävimmässä kaaoksessa. Silloin tapahtuvat mahtavat ennen kokemattomat luonnonilmiöt. Jobin kirjassa on jopa ennustettu tämä raemyrsky. ”Oletko käynyt paikassa, jossa minä säilytän lunta, oletko nähnyt rakeiden varastot? Olen täyttänyt ne ahdingon aikoja varten, sodan päiviä, taistelun päivää varten.” (Job. 38:22–23).

Taivaallisessa pyhäkössä Jeesus parasta aikaa välittää niitä siunauksia, jotka Jumala on liitossaan luvannut ihmiskunnalle, ja saattaa ne voimaan kaikkien niiden elämässä, jotka vastaanottavat hänen rakkautensa. Haluathan sinä saada näitä siunauksia. Anna silloin elämäsi kokonaan Herralle.

Rukous

Herra, me haluamme antaa elämämme kokonaan sinulle. Sinä voit vapauttaa meidät synnistä ja syyllisyydestä. Kiitos siitä ihanasta vapautuksesta ja armon kokemuksesta sinun kanssasi. Kiitos uudesta elämästä, yli ymmärryksen käyvästä rauhasta ja onnesta, jonka voi kokea vain Jumalan yhteydessä. Niitä me kaipaamme tänä rauhattomana ja pelottavana aikana. Auta ottamaan vaarin varoitussanomista ja elämään tahtosi mukaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0604225