Ilm. 13

0603227

Kaksi Petoa

Ilmestyskirjan peto ja pedon merkki kiinnostavat ihmisiä ja ne löytyvät juuri Ilmestyskirjan 13. luvun lopusta. Luther aikoinaan löysi pedolle merkityksen. Sopiiko tämä Lutherin oivallus vielä nykyaikaan? Mikä on peto? Se on tietysti ensin selvitettävä ja vasta sitten mikä on sen merkki eli pedon merkki ja pedon kuva.

Protestanttinen kirkko erosi Rooman kirkosta juuri Lutherin vaikutuksesta. Hän löysi Raamatusta Ilmestyskirjan pedon eli antikristuksen ja uskonpuhdistajat omaksuivat saman käsityksen. Tämä Lutherin käsitys esitetään myös evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissa, ja esim. vanhassa suomalaisessa virsikirjassa vielä vuodelta 1929 oli antikristus-otsikolla varustettuja virsiä, joissa paavi tuotiin esiin hyvin selvästi ja suoraan antikristuksena.

Danielin kirja ja Ilmestyskirja antavat pedolle samanlaisia tuntomerkkejä ja kertovat, että paavinvalta tulee toimimaan antikristuksena aina ajan loppuun asti. Käsittelemme tässä vain Ilm.13. luvun antamia tuntomerkkejä. Tässä ei ole mahdollisuutta käsitellä perusteellisesti näitä tuntomerkkejä vaan tuon esiin vain oleellisimman.

1. ”Minä näin, kuinka merestä nousi peto. Sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja kaikissa kymmenessä sarvessa oli kruunu ja jokaiseen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi”. 2. ”Peto, jonka näin, muistutti leopardia, mutta sillä oli jalat kuin karhulla ja sen kita oli kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan”.

Ilm. 13. luvun ensimmäisen jakeen kymmensarvisella ja seitsenpäisellä merestä nousevalla pedolla ymmärretään historian ja symbolien perusteella Danielin kirjan maailmanvaltoja ja Roomasta noussutta paavinvaltaa. Rooma hajosi kansainvaellusten pyörteissä kymmeneen valtioon, joita nykyisin edustavat Euroopan valtiot. Lohikäärme eli Saatana tulee antamaan pedolle suuren vallan.

3. ”Minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surmaniskun mutta haava oli parantunut. Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä”,

Paavinvalta tulee saamansa surmaniskun jälkeen nousemaan uudelleen suureen valtaan. Paavikunnan 1260 vuoden pituinen valtakausihan päättyi Ranskan vallankumouksessa 1798, jolloin ranskalainen kenraali Berthier valloitti Rooman ja vangitsi paavi Pius VI:n. Näin paavinvalta sai surmaniskunsa. Vuonna 1929 paavinvalta nousi uudelleen valtaan, kun se sai Italian kanssa tehdyllä lateraali-sopimuksella vatikaanivaltion. Näin sen haava parantui. Me näemme tällä hetkellä paavivallan valta-aseman kristikunnassa, joka tulee kasvamaan lähestyessämme ajan loppua. Koko maailma tulee ihmettelemään ja seuraamaan sitä.

4. ”ja kaikki kumarsivat lohikäärmettä, joka oli antanut pedolle sellaisen vallan. He kumarsivat myös petoa ja sanoivat: Kuka on pedon vertainen, kuka pystyy taistelemaan sitä vastaan”?

Paavinvallalle ei löydy vertaista. Historia todistaa, kuinka Euroopan valtioiden hallitsijat olivat voimattomia paavin pannanjulistuksen alla. Ajan lopussa tullaan paaville antamaan uudelleen ennennäkemätön valta.

5. ”Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja, ja se sai tämän vallan neljänkymmenenkahden kuukauden ajaksi”.

Paavinvalta asettui Jumalan paikalle häikäilemättömän kielenkäyttönsä ansiosta, joka mahdollisti sen valta-aseman muihin valtioihin nähden. Jakeessa annetaan myös tämä Danielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa seitsemän kertaa mainittu antikristuksen valtakausi neljäkymmentäkaksi kuukautta eli päivä-vuosiperiaatteen mukaan 1260 vuotta, joka ajoitetaan vuosille 538–1798 jKr.

6. ”Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijaansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa”.

Paavinvalta on muuttanut Raamatun oppeja, joita uskonpuhdistajat nousivat korjaamaan, Luther etunenässä. Sen jälkeen eri hengelliset liikkeet ovat löytäneet yhä uusia totuuksia, joten uskonpuhdistus jatkuu edelleen.

7. ”Sille annettiin myös lupa käydä taisteluun pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja niin sen valtaan annettiin kaikki heimot, kansat, kielet ja maat.

Paavin kirkon vainoissa keskiaikana noin 50 milj. toisinajattelevaa kristittyä sai surmansa inkvisition kautta. Ennen kokematon vaino Jumalan kansaa vastaan tulee uusiutumaan myös ajan lopussa.

8. ”Kaikki maan asukkaat kumartavat sitä - kaikki ne, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna teurastetun Karitsan elämänkirjaan.

Koko maailma tulee kumartamaan paavia paitsi ne, joiden nimi on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan.

9. ”Jolla on korvat, se kuulkoon: 10. Kenen osana on vankeus, se joutuu vankeuteen, kenen osana on kaatua miekkaan, se kaatuu miekkaan. Nyt kysytään pyhiltä kestävyyttä ja uskoa.”

Paavinvallan toimesta on miljoonia ihmisiä surmattu harhaoppisina tai joutunut vankeuteen. Heiltä on todella kysytty kestävyyttä ja uskoa pitää kiinni Raamatun totuudesta kuolemankin uhalla. Monet joutuivat pakenemaan syrjäisille seuduille saadakseen palvella Jumalaa omantuntonsa ja Raamatun valon mukaan. Itse paavikin joutui toimintansa ansiosta lopulta vankeuteen ja kuoli vankeudessa eli sai näin surmaniskunsa.

11. ”Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sarvea, kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. 12. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. 13. Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. 14. Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla mutta joka on vironnut henkiin. 15. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa.

Tässä puhutaan karitsansarvisesta pedosta. Ensimmäinen peto nousi kansojen merestä. Tämä toinen karitsansarvinen peto nousee maasta eli pääosin asumattomalta mantereelta. Yhdysvallat täyttää tämän ehdon. Lisäksi Karitsan kaksi sarvea kuvaavat hyvin tälle maalle tunnusomaista tasa-arvoisuutta ja uskonvapautta. Yhdysvalloissa on myös vankka protestanttinen ja katolinen perusta ja se on johtava maailmanvalta, joten sillä on tähän karitsansarvisen pedon kuvaan hyvin sopivat edellytykset. Pedon kuva tarkoittaa yksinkertaisesti valtakuntaa, joka muistuttaa toiminnaltaan alkuperäistä petoa. Yhdysvallat tulee juuri toiminnallaan muistuttamaan hyvistä alkuperäisistä periaatteistaan huolimatta petoa eli Rooman valtaa.

16. ”Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. 17. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku”.

Pedon merkki tullaan tämän jakeen mukaan laittamaan oikeaan käteen tai otsaan. Oikean käden ja otsan merkitys on ihmisjärjelle helppo ymmärtää. Käsi edustaa toimintaa ja otsa ymmärrystä. Tämän saman tulkinnan antaa Raamattukin: ”Sinä olet pannut täytäntöön sen, minkä lupasit isälleni Daavidille. Minkä suusi puhui, sen kätesi teki. Niin on nyt tapahtunut.” (1. Kun. 8:24).

Monille herää kysymys, että onko tänään ihmisillä jo pedon merkki. Jae 16 nimenomaan sanoo, että pedon merkki tullaan pakottamaan. Tällaista ei ole vielä tapahtunut, vaan se on edessä päin. Ymmärretään, että yhteiskunta joutuu tällaisen toimenpiteen eteen aivan ajan lopussa protestanttisen kirkon toimesta, joka tulee yhdistymään paavinvaltaan. Tämä yhdistyminenhän on jo alkanut yhteisen vanhurskauttamis-sopimuksen kautta.

Karitsansarvinen peto tulee siis tämän mukaan pakottamaan ihmiset ottamaan pedon merkin. Yhdysvallat tuntee syvää huolta terrorismista, maailmanrauhan säilymisestä ja kansojen välisestä yhteisymmärryksestä, joten se on valmis Rooman kirkon yhteistoiminnassa käyttämään pakkoakin, jotta koko maapallolle voitaisiin luoda yhteisymmärrys ja sopusointu. Tällöin se tulee tietämättään eksytettynä syyllistymään Jumalan lain rikkomiseen.

Nykyään opetetaan, että pedon merkki on jonkinlainen siru, mikä laitetaan ihmiseen. Onko asia näin? Äsken puhuimme pedosta, joten mikä on sen merkki? Pedon merkki ei ole näin yksinkertainen asia. Siru saattaa olla korkeintaan jokin tunnistamis- tai maksuväline kuten pankkikortti tai mikä muu merkki tahansa. Pedon merkki liittyy paljon tärkeämpään asiaan, se liittyy Jumalan lakiin. Raamattu sanoo selvästi, että sapatti on Jumalan merkki (Hes. 20:12,20). Silloin pedon merkki täytyy olla sitä korvaava merkki. On siis luonnollista, että pedon merkki liittyy juuri Jumalan lakiin, kymmeneen käskyyn, koska paholainen Ilmestyskirjan mukaan hyökkää lopun aikana erityisesti Jumalan lakia vastaan. Jumala ilmoittaa, mikä on hänen merkkinsä, joten annetaan pedon itse ilmoittaa oma merkkinsä. Vuonna 1923 ilmestyneestä lehdestä The Chatolic Record löytyy seuraava lausunto: "Sunnuntai on meidän arvovaltamme merkki. – Kirkko on Raamatun yläpuolella, ja tämä sapatin vieton muuttaminen on tästä tosiasiasta todisteena".

Onko tämä lepopäivän muutos tapahtunut vai jäikö se vain yritykseksi? Danielin kirjan seitsemännessä luvussa, jossa kerrotaan pedon tuntomerkeistä, mainitaan jakeessa 25, että se pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Sunnuntain vieton yleistymisessä me näemme vihollisen eksyttävän voiman laajuuden, mutta se jää loppujen lopuksi vain pyrkimykseksi niin kuin Danielin kirjassa on ennustettu. Jumalan kansa tulee Jumalan voimassa palauttamaan keskuudessaan sapatin oikealle kohdalleen ennen ajan loppua.

Vuonna 1998 paavi julkaisi internetin kautta maailmanlaajuisen 30-sivuisen dokumentin DIES DOMINI, jossa yritettiin todistaa ihmisopeilla sunnuntain pyhyys ja kehotettiin pitämään se pyhänä, joten pedon merkki on jo kytemässä. Profeetallisen ilmoituksen mukaan on tarkoin seurattava Yhdysvaltojen tapahtumia, koska juuri sieltä protestanttisen kirkon vaatimuksesta pedon merkki saa alkunsa ja koko maailma yhtyy siihen.

Miten sitten voisimme välttyä ottamasta pedon merkkiä ja kumartamasta petoa ja sen kuvaa? Mielestäni hyvä vastaus löytyy seuraavasta luvusta heti pedon merkin varoituksen jälkeen: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen" (Ilm. 14:2). Jumalan käskyjen pitäminen edellyttää myös sapatin pyhittämistä.

18. ”Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi”.

Tässä jakeessa mainitaan vielä yksi pedon tuntomerkeistä, pedon luku 666. Tälle luvulle on yritetty etsiä monenlaisia ratkaisuja, mutta ainoastaan paavinvalta täyttää tämän tunnusmerkin lisäksi myös muut pedon tunnusmerkit, ja siksi paavinvallasta löydetty pedon luku on ainoa järkevin ratkaisu. Paavista on käytetty latinankielistä virkanimitystä VICARIUS FILII DEI, suomeksi Jumalan Pojan sijainen. Tätä virkanimitystä paavi käytti mm. kruunussaan. Eräässä tietolähteessä mainitaan, että virkanimitys on nähty paavi Gregorius XVI kruunussa vielä vuonna 1845. Kun tähän latinankieliseen virkanimitykseen sijoitetaan näitä kirjaimia vastaavat latinalaiset lukuarvot (V = 5, I = 1, C = 100, U = 5, L = 50, D = 500; V ja U merkitään samalla lukuarvolla; muilla kirjaimilla ei ole lukuarvoja), saadaan yhteen laskemalla 666. Se on juuri pedon luku. Tämäkin tuntomerkki sopii täsmällisesti paavin valtaan.

Me elämme nyt hyvin vakavaa aikaa. Varoitus pedon merkistä on Jumalan rakkauden sanomaa. Hän haluaa pelastaa omansa maailman tulevalta viimeiseltä ahdingolta iankaikkiseen elämään. Nyt kun vielä on armon aika, pelastuksen päivä, tulisi jokaisen nöyrtyä Jumalan edessä, katua syntejään, pyytää niitä anteeksi ja anoa Jeesukselta voimaa synnin voittamiseen. Jeesus on halukas ottamaan meidät vastaan sellaisina kuin olemme. Jeesus ei koskaan hylkää ketään, joka tulee hänen luokseen. Vain meidän oma valintamme voi erottaa meidät hänestä. Jeesus on sovittanut sinunkin synnit Golgatan ristillä. Jeesus rakastaa sinua käsittämättömällä rakkaudella ja siksi hän haluaa suojella sinua pedon merkiltä. Saakoon Herra siunata sinua tällä lopun ajan varoituksella pedon merkistä, koska se on Jumalan vakavin varoitus omalle kansalleen juuri ennen hänen takaisintuloaan.

Rukous

Kiitos rakas Herramme, että olet varoittanut meitä pedosta, sen merkistä ja sen kuvan kumartamisesta. Auta pysymään uskollisina sinulle, elämään Jumalan käskyjen ja myös hänen tahtonsa mukaan, jos hän henkilökohtaisesti siitä meille ilmoittaa. Sinä Herra yksin voit antaa meille voiton pedosta, sen merkistä ja sen kuvasta. Sinuun me turvaudumme täysin. Auta meitä viettämään myös sinun merkkiäsi, sapattia ja suo meille täydet sapatin siunaukset sekä sinun ihanan sapatin Herran vapauttava, parantava ja pelastava kohtaaminen. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0601070