Ilm. 14

0611027

Uusi laulu Siionin vuorella – kolme enkeliä – Leikkuuaika

Ilmestyskirjan 14. luvussa on kuvaus Jumalan viimeisestä armonsanomasta ja niistä, jotka ottavat tämän sanoman vastaan tai hylkäävät sen. Tätä sanomaa nimitetään kolmen enkelin sanomaksi. Sen tarkoituksena on puhdistaa ihmiset kaikista vääristä hengellisistä opeista ja valmistaa heidät Jeesuksen takaisintuloa varten.

1. Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. 2. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua. 3. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä. 4. He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Karitsalle. 5. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu, he ovat puhtaita ja virheettömiä.

Olemme käsitelleet jo seitsemännessä luvussa 144 000 luvun merkitystä. Sama joukko nähdään nyt Siionin vuorella pelastettuina ylistämässä Jumalaa. Siionin vuori on se sama vuori, jossa Aabrahamin piti uhrata oma poikansa esikuvana Jeesuksesta ja jonne kuningas Daavid myöhemmin perusti Jerusalemin temppeleineen. Tämä näky kuvaa Jumalan antamaa turvapaikkaa kansalleen. Nämä 144 000 on sinetöity ajan lopussa viemään tässä luvussa mainittua Jumalan viimeistä armonsanomaa, kolmen enkelin sanomaa, kaikkialle maailmaan. He laulavat kokemuksensa virttä ja ylistävät Jumalaa Jeesuksen puhdistavan veren ansiosta. He ovat voittaneet maanpäällisen kilvoituksen pysymällä puhtaina kaikista vääristä hengellisistä opeista vastaanottamalla kolmen enkelin sanoman. Siksi he ovat puhtaita kuin neitsyet. Tahrattu nainen kuvaa Raamatun profetioissa opillisesti langennutta seurakuntaa.

Kolme enkeliä

Raamattu ennustaa, että paavinvallan kautta kristinuskoon tulee vääriä oppeja. Yhtä varmasti Raamattu ennustaa, että ennen Kristuksen takaisintuloa, kun aika Jumalan profeetallisessa kellossa on koittanut, julistetaan sanomaa, jonka tehtävänä on asettaa kaikki ennalleen ja paljastaa kristinuskoon luopumuksen kautta tulleet väärät opit. Tämä Jumalan viimeinen armonsanoma maailmalle esitetään näissä mainituissa jakeissa kolmen enkelin sanomana. Heti tämän jälkeen kerrotaan Jeesuksen Kristuksen takaisintulosta kunniassaan ja kirkkaudessaan korjaamaan maan kypsynyttä satoa. Tämän sanoman julistus alkoi syksyllä 1844 Yhdysvalloista, uskonnon vapauden maasta, ja on sieltä levinnyt kaikkialle maailmaan.

6. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille.

Uusi enkeli kuvaa evankeliumin julistajaa, joka uudistaa iankaikkisen evankeliumin julistuksen. Kolmen enkelin sanoma on siten ensisijaisesti Jumalan muuttumaton evankeliumi, ilosanoma Kristuksen äärettömästä rakkaudesta ja hänen suuresta uhristaan meidän syntiemme tähden. Ihmisen pelastus rakentuu täysin Kristuksen sovitustyön, hänen suuren uhrinsa ja Jumalan etsivän rakkauden varaan. Kolmen enkelin sanoman tarkoituksena on johdattaa ihmiset Jeesuksen Kristuksen luo. Enkeli erityisesti julistaa, että se on tarkoitettu julistettavaksi kaikille ihmisille.

Nykyaikana enkelillä eli evankeliumin julistajalla tarkoitetaan seurakuntaa. Jumala on valinnut tähän tehtävään seurakunnan aivan samoin kuin hän valitsi muinoin Israelin kansan kertomaan ihmisille Jumalasta ja Johannes Kastajan valmistamaan tietä Herran ensimmäiselle tulemukselle. Adventtiseurakunta täyttää yksityiskohtaisesti tämän kolmen enkelin sanoman julistuksen. Taivaanlaki kuvaa yleismaailmallista julistusta ja adventtiseurakunta täyttää tämän ehdon toimimalla yli 200 maassa.

7. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."

Enkelin kova ääni kuvaa julistuksen voimaa. Tämä ensimmäinen enkeli, jonka Johannes näki lentävän keskitaivaalla, julisti erityisesti tuomion ajan ajankohtaisuutta. Tämä osa kolmen enkelin sanomasta käsittää siten erityisesti 2300 iltaa ja aamua käsittävän profetian täyttymyksen julistuksen ja taivaallisen oikeudenkäynnin esittämisen. Dan. 8:14 mukaan, johon olemme jo aikaisemmin tutustuneet, tämä tuomio alkoi vuonna 1844. Tämä enkeli korostaa vielä tuomion hetken julistuksen ajankohtaisuutta. Kun enkeli julistaa, että tuomion hetki on tullut, siinä korostuu voimakkaasti se piirre, että tuomiota käydään parasta aikaa taivaan saleissa. Ihmiset elävät silloin vielä maan päällä ja heidät koetetaan tehdä tietoisiksi ajan vakavuudesta. Enkeli ei siis julista, että tuomion aika tulee pian tai että se on lähellä, vaan että se on jo tullut.

Samalla enkeli korosti Jumalan kunnioittamista Luojana. Meidän aikanamme ihmisten luottamus Jumalaan kaiken luojana on pahasti järkkynyt. Erilaiset ns. tieteelliset maailmankatsomukset, erityisesti kehitysopillinen ajattelu, ovat riistäneet tämän uskon ihmisiltä. Sen mukana myös luottamus Raamatun arvovaltaan on hävinnyt. Jotta Jumalan kunnioittaminen Luojana olisi säilynyt ihmisten keskuudessa kautta aikain, Jumala sääti luomistöittensä muistoksi lepopäivän. Sen viettämisen perusteena esitetään tiedon säilyminen Jumalan luomistöistä ihmisten mielissä.

Jumalan kumartaminen luojana on siis sapatin vastaanottamista ja pitämistä Jumalan luomistyön muistomerkkinä. Tämä enkelin julistus täyttää näin yksityiskohtaisesti Jumalan laissa olevan lepopäiväkäskyn. Nämä molemmat julistukset alkoivat adventtiseurakunnan toimesta välittömästi vuoden 1844 jälkeen.

Jo Vanhassa testamentissa vanhemman raamatunkäännöksen mukaan ennustettiin, että Jumalan jäännöskansa, josta käytetään nimitystä ”vaimon jälkeläiset” (Ilm. 12:17) ja ”sinun jälkeläisesi” (Jes. 58:12) tulevat asettamaan ennalleen sen, minkä muinaiset polvet ovat muuttaneet. ”Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat perusmuurit, muinaisten polvien laskemat; ja sinun nimesi on oleva: "halkeamain umpeenmuuraaja" ja "teitten korjaaja maan asuttamiseksi." Jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta, niin ettet toimita omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilopäiväksi, Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi ja kunnioitat sitä, niin ettet toimita omia toimiasi, et aja omia asioitasi etkä puhu joutavia, silloin on ilosi oleva Herrassa, ja minä kuljetan sinut maan kukkuloitten ylitse, ja minä annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perintöosaa. Sillä Herran suu on puhunut.” (Jes. 58:12–14).

Nyt on aika muurata umpeen se halkeama, joka on tehty Jumalan lakiin, kymmeniin käskyihin eli palauttaa lepopäivä, sapatti, oikealle kohdalleen eli nykyiselle lauantaille. Jeesus haluaa, että me kutsumme ”sapatin ilopäiväksi, Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi”. Tähän käskyynsä meidän Herramme Jeesus Kristus liittää suuria lupauksia. Hän vakuuttaa, että ”silloin on ilosi oleva Herrassa”. Jeesus haluaisi nostaa meidät laaksokokemuksista kukkulakokemuksiin ja antaa meille kerran taivaallisen perintöosan. Nämä lupaukset ovat varmoja, sillä ne on puhunut Herran suu.

8. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä."

Toisen enkelin sanoman tehtävänä on paljastaa, missä kristilliset seurakunnat ovat luopuneet Jeesuksen uskosta ja hänen opetuksestaan. Kristilliseen kirkkoon liittyi mieleltään kääntymättömiä pakanoita jopa maallisten etujen toivossa. Kun totuus vanhurskautumisesta uskon kautta hämärtyi, sai pakanallinen ihmistekoihin perustuva jumalanpalvelus jalansijaa. Pelastus saatiin kuulumalla kirkkoon ja osallistumalla sen sakramentteihin. Pakanalliset käsitykset syrjäyttivät Jeesuksen opetukset.

Raamattu käyttää Babyloniaa vertauskuvana ihmisten omista yrityksistä pelastaa itse itsensä. Babylon on näin ollen vertauskuva lopun ajan uskonnollisesta sekaannuksesta, jossa Jumalan sana on korvattu inhimillisillä traditioilla, jotka eivät perustu puhtaasti Jumalan sanaan. Babylonhan eli hepreaksi Baabel merkitsee juuri sekoittamista. On merkille pantavaa, että tämän mukaan kaikki kansat ovat omaksuneet Babylonin viiniä eli näitä vääriä kristillisiä oppeja. Niitä ei ollut alkuseurakunnassa, joten sieltä saamme oikeat opit. Näistä vääristä opeista voidaan mainita esim. seuraavia: Kymmenen käskyä ei ole enää voimassa, sunnuntain pyhyys, salainen tempaaminen, ikuinen piina, sielun kuolemattomuus ja epäraamatullinen kastekäytäntö. Adventtiseurakunta yrittää parhaan kykynsä mukaan palauttaa nämä väärät opit oikeiksi alkuperäisen apostolisen opetuksen mukaisiksi.

9. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, 10. joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. 11. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa - ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen.

Kolmas enkeli julistaa kaikkein ankarimman rangaistustuomion niille, jotka kumartavat eli tottelevat petoa ja sen kuvaa ja ottavat sen merkin. Jokaisen ajattelevan ihmisen tulisi tämän vuoksi tehdä kaikkensa saadakseen tietää, mikä on peto, pedon kuva ja merkki välttyäkseen tämän merkin ottamiselta ja siitä aiheutuvasta hirveästä kohtalosta.

Kun tutkimme edellisellä kerralla Ilmestyskirjan 13. lukua, totesimme että karitsansarvinen peto eli Yhdysvallat saa aikaan sen, että kaikkialla maailmassa, kaikkien kansojen keskuudessa, ihmiset velvoitetaan ottamaan pedon merkki. Tämä liittyy erottamattomasti pedon ja sen kuvan kumartamiseen ja sitä aletaan vaatia lopulta kuolemanrangaistuksen uhalla.

Mikä on tämä pedon merkki? Totesimme silloin, että viimeinen vaino kohdistuu niihin, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus eli profetoimisen henki (Ilm. 12:17).

Emme puutu tässä enää sen tarkemmin pedon merkkiin vaan toteamme, että Jumalan merkki on sapatti. (Hes. 20:12,20). Se on Jumalan ja hänen kansansa välinen ikuinen merkki. Tämän vahvistavat monet Raamatun kohdat. Luonnollisesti pedon merkki on silloin sapatin korvaava lepopäivä eli sunnuntai, joka on katolisen vallan itsensä tunnustama merkki. Jumala siis ilmoittaa, mikä on hänen merkkinsä, joten annetaan pedon itse ilmoittaa oma merkkinsä. Yksi tällainen lausunto löytyy vuonna 1923 ilmestyneestä lehdestä The Chatolic Record: "Sunnuntai on meidän arvovaltamme merkki.– Kirkko on Raamatun yläpuolella, ja tämä sapatin vieton muuttaminen on tästä tosiasiasta todisteena". Sunnuntai on siis ihmisten aikaansaama lepopäivä, joka ei perustu Raamattuun ja kuvaa näin ollen ihmisen yritystä pelastua omilla teoillaan, mikä ei tule onnistumaan.

Viimeinen taistelu tullaan juuri käymään Jumalan lain, kymmenen käskyn, arvovallasta, jossa sapattikäsky on kiistan aiheena. Jokainen joutuu silloin itse tekemään valintansa palveleeko Jumalaa pitämällä sapatin tai petoa eli Saatanaa pitämällä sunnuntain.

Pedon merkkiä ei ole vielä kenelläkään. Se, että pitää sunnuntaita lepopäivänä, ei ole vielä pedon merkin ottamista. Se tulee pedon merkiksi vasta silloin, kun se säädetään pakkokeinoin yhteiskunnan lailla ja tämä tulee toteutumaan historiamme loppuvaiheessa. ”Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin.” (Ilm. 13:16).

12. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen." 13. Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."

Jakeessa 12 on tämä kolmen enkelin sanoma kiteytetty kahteen perusasiaan, jotka sisältävät koko evankeliumin puhtauden ja pelastuksen ehdot eli Jumalan käskyjen pitämiseen ja Jeesukseen uskomiseen. Ne ovat olleet voimassa sieltä alusta lähtien ja ovat myös ikuisina Jumalan lasten tuntomerkkeinä. Jumala toivoo omiltaan uskoa Jeesukseen ja Jumalan lain, kymmenen käskyn, täydellistä ymmärtämistä ja pitämistä Jumalan armossa ja voimassa.

Jae 13 vahvistaa sen, että tätä kolmen enkelin sanomaa julistetaan ihmisten eläessä maailmassa, koska siinä on luvattu erityinen autuuslupaus eli pelastus niille, jotka ovat vastaanottaneet tämän viimeisen armonsanoman. On todella kysymys äärettömän vakavasta sanomasta ja sen julistuksesta.

Adventtiseurakunta opettaa ja julistaa tätä kolmen enkelin sanomaa täydellisimmin maailmassa ja se on alkanut jo yli 170 vuotta sitten. Mikään muu seurakunta ei voi sanoa sitä omakseen yhtä täydellisesti. Adventtiseurakunnalla on erikoistehtävä Jumalan antamana valmistaa ihmisiä Jeesuksen toista tulemusta varten.

Sadonkorjuun aika

14. Sitten näin tämän: Oli valkoinen pilvi, ja pilven päällä istui joku ihmisen kaltainen, jolla oli päässään kultainen seppele ja kädessään terävä sirppi. 15. Temppelistä tuli toinen enkeli, joka kovalla äänellä huusi pilven päällä istuvalle: "Pane sirppisi työhön ja leikkaa, nyt on sadonkorjuun aika. Maan sato on kypsä korjattavaksi." 16. Silloin se, joka istui pilvellä, heitti sirppinsä maan päälle, ja niin korjattiin maan sato.

Kolmen enkelin sanoman julistusta seuraa välittömästi elonkorjuu. Jeesus käytti juuri elonkorjuu -vertausta opettaessaan opetuslapsilleen toista tulemustaan. Jeesuksen esittämissä vertauksissa tämä sama elonkorjuu tapahtuu siten, että vehnä erotettiin rikkaviljasta. Tässä elonkorjuussa sato korjataan Jumalan valtakuntaan ja rikkavilja tuhotaan. Temppelistä tulleella toisella enkelillä kuvataan niitä 144 000, joiden nimet on ratkaistu taivaallisessa pyhäkössä käydyssä tuomiossa ja jotka on sinetöity viemään ikuinen evankeliumi, kolmen enkelin sanoma, kaikkeen maailmaan. He huutavat kovalla äänellä eli hartain rukouksin Jumalaa päättämään työnsä ja suorittamaan elonkorjuun.

17. Taivaan temppelistä tuli taas enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. 18. Myös alttarista tuli enkeli, se jolla on tuli vallassaan, ja hän huusi kovalla äänellä sille enkelille, jolla oli terävä sirppi: "Pane terävä sirppisi työhön ja korjaa tertut maan viinitarhasta. Rypäleet ovat kypsyneet." 19. Silloin enkeli heitti sirppinsä maan päälle, korjasi sadon maan viinitarhasta ja heitti rypäletertut suureen altaaseen, Jumalan vihan viinikuurnaan. 20. Rypäleet poljettiin altaassa kaupungin ulkopuolella, ja verta pursui niin, että veri vielä tuhannen kuudensadan stadionmitan päässä ulottui hevosen kuolaimiin asti.

Nämä 144 000 vetoavat rukouksin Pyhän Hengen voimassa Jumalaa lopettamaan jumalattomuuden maailmasta. Alttarista lähtenyt tuli kuvaa juuri Pyhän Hengen voimaa. Jumala tulee kokoamaan rypäletertut ja heittämään ne Jumalan vihan viinikuurnaan. Rypäletertut kuvaavat tässä rikkaviljaa. Veren suuri määrä kuvaa jumalattomien suurta määrää, niiden, jotka ovat hylänneet Jumalan viimeisen armon kutsun, kolmen enkelin sanoman.

Meillä on vielä mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen, vielä on armonaikaa jäljellä, mutta kuinka kauan. Maailman tapahtumat kertovat, että aika on kohta lopussa. Myös siinä mielessä lopussa, ettemme tiedä päiviemme pituutta. Kuolema saattaa yllättää milloin tahansa. Jumalan pelastussuunnitelma on saavuttamassa päätepisteensä. Haluathan sinä olla pelastettujen joukossa.

Rukous

Kiitos rakas Jumala ikuisesta evankeliumista; siitä evankeliumista, jossa Jeesus on keskipiste ja meidän rakas Vapahtajamme. Kiitos, että saamme julistaa sanomaa Luojasta, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vesien lähteet. Auta meitä olemaan valmiina asiat selvinä Jumalan ja ihmisten kanssa, kun tuomio tulee taivaassa meidän kohdallemme. Suojele meidät ominasi ja näytä väärät ihmisopit, ettemme niitä noudattaessamme sivuuttaisi sinua Jumala ensimmäiseltä paikalta sydämessämme. Anna meille ylösnousemusvoimaa Jumalan käskyjen pitämiseen ja Jeesus, sinun uskosi kaltaista uskoa, ettemme joudu kidutettavaksi tulessa ja rikinkatkussa, kuten peto ja sen palvelijat. Kiitos Jeesus, että sinussa on pelastus nyt ja aina. Jeesuksen nimessä. Aamen.