Ilm. 16

0615014

Jumalan vihan maljat

Edellisessä luvussa tutkimme vitsausten valmisteluja ja nyt varsinaisia vitsauksia. Aikaisemmin tutkimamme merkkisoitot olivat pimeyden voimien ja ihmisten aikaansaannoksia, mutta vitsaukset ovat Jumalan aiheuttamia. Niissä Jumalan oikeutettu viha täyttyy. Vitsaukset ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin merkkisoitot, mutta paljon suurempia vaikutuksiltaan.

1. Minä kuulin, kuinka temppelistä sanottiin kovalla äänellä seitsemälle enkelille: "Menkää! Tyhjentäkää Jumalan vihan seitsemän maljaa maan päälle." 2. Ensimmäinen enkeli lähti ja tyhjensi maljansa maan päälle. Silloin tuli pahoja märkiviä haavoja niihin ihmisiin, joilla oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.

Ensimmäisen vitsauksen kohteena ovat ihmiset, jotka ovat ottaneet pedon merkin ja kumartaneet sen kuvaa. Tätä asiaa käsittelimme jo 13. ja 14. luvuissa. Vitsauksesta eivät joudu kärsimään ne, jota ovat ottaneet vaarin kolmen enkelin sanomasta, josta oli kerrottu Ilm. 14. luvussa.

Tämä ensimmäinen vitsaus on kirjaimellisesti jonkinlainen paisetauti, jota ei voida parantaa. Se tulee vallitsemaan ihmisissä koko vitsausten ajan. Sen enempää ei voida kertoa sen luonteesta. Maailma on kokenut jonkinlaisia esikuvia siitä ruttotautien ja viimeksi aidsin sekä ebolan muodossa. Varmasti se tulee olemaan ennen kokematon sairaus. Ehkäpä jonkinlaisen kuvan siitä saamme lukissamme Jobin kohtaloa.

3. Toinen enkeli tyhjensi maljansa mereen. Meri muuttui kuin kuolleen vereksi, ja kaikki meressä elävä kuoli.

Toinen vitsaus kohdistuu mereen eli suuriin valtameriin. Ne muuttuvat ikään kuin kuolleen vereksi. Kaikki elämä merissä on silloin mahdotonta. Tällainen samanlainen vitsaus tapahtui jo Mooseksen toimesta, jolloin Niilin vesi muuttui myös ikään kuin kuolleen vereksi. Nämä vitsaukset silloin olivat esikuvia siitä, mitä tulee tapahtumaan armonajan päätyttyä. Nyt on tilanne paljon hirvittävämpi eikä siitä ole enää paluuta.

4. Kolmas enkeli tyhjensi maljansa virtoihin ja vesien lähteisiin, ja ne muuttuivat vereksi. 5. Minä kuulin, kuinka vesien enkeli sanoi: - Vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä Pyhä, joka annoit nämä tuomiot! 6. He ovat vuodattaneet pyhien ja profeettojen verta, ja verta sinä panit heidät juomaan. He saavat ansionsa mukaan. 7. Sitten kuulin alttarin sanovan: - Niin, Herra Jumala, Kaikkivaltias! Oikeat ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi.

Kolmas vitsaus kohdistuu virtoihin ja vesilähteisiin. Nyt ollaan jo huonossa tilanteessa. Enää ei ole elämälle välttämätöntä puhdasta juomavettä. Myös vesien ruokavarat ovat loppuneet. Ilmeisesti vitsaus ei kuitenkaan ole kaikkialla täydellinen, koska ihmisiä elää edelleen.

8. Neljäs enkeli tyhjensi maljansa aurinkoon, ja aurinko sai vallan korventaa ihmisiä tulellaan. 9. Ihmiset paahtuivat kovassa helteessä mutta herjasivat Jumalaa, jonka vallassa nämä vitsaukset olivat. He eivät kääntyneet, eivät antaneet kunniaa Jumalalle.

Etelän maissa ihmiset ovat kautta aikojen joutuneet ajoittain kärsimään kuumuuden ja kuivuuden seurauksia. Nyt tämä vitsaus saavuttaa huippunsa. Olemme jo nyt todenneet maailmassa esimakua siitä. Otsonikerros on vähentynyt ja maan lämpötila on noussut aiheuttaen luonnossa muutoksia. Tämä vitsaus tulee kuitenkin olemaan ihmisen sietokyvyn rajamailla.

10. Viides enkeli tyhjensi maljansa pedon valtaistuimelle, ja pedon valtakunta pimeni. Ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille, 11. mutta herjasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja haavojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet pahoista teoistaan.

Olemme jo aikaisemmin todenneet, että pieni sarvi, peto, Babylon ja antikristus merkitsevät samaa asiaa. Olemme myös todenneet, että katolinen valta täyttää kaikki pedon tuntomerkit. Katolisen vallan toimesta ovat kaikki kansat omaksuneet Raamatun vastaisia oppeja, jotka tulevat johtamaan ihmisiä kadotukseen. Viimeisten vitsausten aikana tämä selviää koko maailmalle lopullisesti ja siksi pedon valtakunta eli katolinen valta pimenee eli menettää merkityksensä ja joutuu vihan kohteeksi ihmisten silmissä. Ihmisille selviää lopullisesti tämä suuri ja käsittämätön sielunvihollisen eksytys, mihin he ovat joutuneet, koska eivät ole ottaneet Jumalan sanasta selvää tästä asiasta, josta Jumalan palvelijat ovat yrittäneet henkensä menettämisenkin uhalla julistaa. Kaikki on kuitenkin jo liian myöhäistä. Nyt on vielä mahdollista tehdä oikea ratkaisu elämässä.

12. Kuudes enkeli tyhjensi maljansa suureen Eufratvirtaan. Virran vesi kuivui, ja niin aukeni tie idän kuninkaille. 13. Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. 14. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. 15. "Minä tulen kuin varas. Autuas se, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan, ettei joutuisi häpeään, kulkemaan alasti kaikkien nähden." 16. Henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on hepreaksi Harmageddon.

Muinainen Babylon sijaitsi Eufrat-virran rannalla. Kyyros, joka tuli idästä ja kuvaa Kristusta, valloitti sen erikoisella ja esikuvallisella tavalla. He johtivat Eufrat-virran kaupungin ohi ja näin Eufrat virta kuivui Babylonin sisällä. Profetioissa virta kuvaa kansoja ja Babylon langennutta kristillistä kirkkoa. Siihen tulemme myöhemmin 17. luvussa. Tässä profetiassa Jeesus Kristus tulee toisessa tulemuksessaan sotajoukkoineen eli enkeliensä kanssa ja Babylon kuivuu eli menettää kansojen silmissä sen antaman tuen.

Lohikäärme on tietysti sielunvihollinen, peto katolinen valta ja väärä profeetta langennut protestanttisuus. Ne kaikki yhdessä ryhtyvät taisteluun Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä.

Sammakon näköiset henget kuvaavat spiritismin saavuttamaa suurta valtaa hengellisessä taistelussa. Sammakon näköiset henget sopivat myös hyvin mulkosilmäisiin ufo-ihmisiin, jotka ovat myös vihollisen aikaansaamia otuksia johtaakseen ihmisiä etsimään pelastusta ulkoavaruudesta. Demoni-henkien vaikutuksesta syntyy yleismaailmallinen taistelu sekä fyysisin että hengellisin asein. Jesajan kirja kertoo siitä, kuinka ihmiset turvautuvat spiritismiin vitsausten aikana, mutta turhaan. ”Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja teidän sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä; kun vitsaus tulee niinkuin tulva, niin se teidät maahan tallaa”. Herra on vitsausten aikana meidän ainoa turvamme. (Jes. 18:28). Siitä kertoo myös Danielin kirja. ”Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan”. (Dan. 12:1).

Tätä suurta vitsausten aikana tapahtuvaa viimeistä hengellistä ja fyysistä taistelua kuvaa symbolisesti Harmageddon, koska Harmageddonin on ajateltu viittaavan Karmel-vuoren lähellä olevaan Jisreelin tasankoon, jossa Israel muinoin kävi suuria taisteluja.

17. Seitsemäs enkeli tyhjensi maljansa ilmaan. Silloin kuului temppelin valtaistuimelta mahtava ääni, joka sanoi: "Hetki on tullut." 18. Salamat leimusivat, ukkonen jylisi, ja tuli ankara maanjäristys, niin ankara järistys, ettei sellaista ole ollut koko sinä aikana, jonka ihminen on ollut maan päällä. 19. Suuri kaupunki hajosi kolmeen osaan, ja joka maassa kaupungit sortuivat. Jumala ei ollut unohtanut suurta Babylonia, vaan se joutui juomaan täyden maljan hänen vihansa ja vimmansa viiniä. 20. Kaikki saaret katosivat, eikä vuoria näkynyt enää. 21. Isoja, järkälemäisiä rakeita satoi taivaalta ihmisten päälle, ja ihmiset herjasivat Jumalaa tämän raevitsauksen tähden, sillä vitsaus oli tavattoman ankara.

Vitsausten loppu häämöttää. Maailma on mitä hirvittävimmässä kaaoksessa. Se suuri kaupunki eli lohikäärme, peto ja väärä profeetta eli sielunvihollisen, katollisen vallan ja langenneen protestantismin muodostama Babylon eli langennut kristillisyys hajoaa. Ne saavat rangaistuksensa vitsauksissa, jotka päättää mahtavat ennen kokemattomat luonnonilmiöt. Jobin kirjassa on jopa ennustettu nämä järkälemäiset rakeet. ”Oletko käynyt paikassa, jossa minä säilytän lunta, oletko nähnyt rakeiden varastot? Olen täyttänyt ne ahdingon aikoja varten, sodan päiviä, taistelun päivää varten.” (Job. 38:22–23). Ihmiset ovat raivoissaan ja herjaavat Jumalaa yhä edelleen. Tämän jälkeen sitten Jeesus saapuu pelastamaan omansa, ja sitä kuvataan 19. luvussa. Sitä ennen Jumala paljastaa kuitenkin Babylonin tuomion ja tuhon yksityiskohtaisesti 17. Ja 18. luvuissa.

Jumalan lasten suojelusta kuvataan vitsausten aikana monissa Raamatun kohdissa. ”Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet.” (Ps. 91:10–11). Jumalattomien liian myöhäisestä yrityksestä kääntyä Jumalan puoleen Aamos kirjoittaa seuraavasti. ”Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. Kauniit neitoset ja nuoret miehet nääntyvät niinä päivinä janoon.” ( Aam. 8:12–13).

Näistä asioista on puhuttava rohkeasti, koska on kysymyksessä iankaikkinen elämä tai iankaikkinen kadotus, vaikka ne aiheuttavat vihaa joidenkin uskovien keskuudessa. Jumala on antanut tämän tehtävän eikä siitä voi olla hiljaa seurauksista välittämättä. Vihollisen kaikki juonet on paljastettava. Harmageddonista voi selviytyä voittajina vain olemalla pukeutuneena Jeesuksen lahjoittamaan pukuun, hänen vanhurskautensa vaippaan. Tämän vaipan me löydämme Raamatun sanasta. Haluathan vastaanottaa lahjaksi Jeesuksen vanhurskauden vaipan.

Rukous

Kiitos Herramme, ettei meidän tarvitse pelätä vitsauksia, koska olet luvannut sinetöidä palvelijasi ja suojata vitsauksilta kuten israelilaiset muinoin Egyptin vitsausten aikana. Veren merkki oven pielissä suojasi silloin. Kiitos Jeesus, että sovittava veresi suojaa nytkin vitsauksilta. Sivele sillä sydämemme, puhdista mielemme ja ajatuksemme, anna meille sinun lahjavanhurskautesi valkoinen puku, nyt kun on vielä armonaika. Jeesus sinun tulosi voi olla jo hyvin lähellä, koska merkkejä vitsausten tulosta on jo luonnossa. Auta Jeesus meitä olemaan valmiina silloin, kun sinä tulet noutamaan omasi. Nimessäsi. Aamen.

0612230