Ilm. 17

0609204

Babylonin tuomio

Ilmestyskirjan 16. luku käsitteli seitsemää viimeistä vitsausta ennen Jeesuksen takaisintuloa. Niissä kerrottiin pedosta ja suuresta Babylonista, joiden eksyttävän toiminnan johdosta monet ihmiset joutuvat vitsauksien valtaan. Ilmestyskirjan 17. luku ei kuitenkaan vielä käsittele Jeesuksen takaisintuloa, vaan siinä Johannes saa uuden ja tarkemman näyn Babylonista ja pedosta.

1. Yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemän maljaa, tuli luokseni ja sanoi: "Tule, minä näytän sinulle, millainen tuomio annetaan sille suurelle portolle, joka asuu suurten vesien äärellä, 2. sille, jonka kanssa maailman kuninkaat ovat irstailleet ja jonka iljettävästä viinistä maan asukkaat ovat juopuneet."

Niin merkittäviä olivat edellisessä luvussa kerrotut kuudes ja seitsemäs vitsaus, jotka kohdistuivat juuri Babyloniin, että Jumala näki hyväksi lähettää yhden näistä vitsauksen tuonneista enkeleistä selvittämään tarkemmin Babylonin tuomiota.

Ilmestyskirjan 12. luvussa kerrottiin puhtaasta naisesta, joka kuvasi Jumalan seurakuntaa ja joka synnytti pojan eli Kristuksen. Sen jälkeen Jumalan seurakunta joutui pakenemaan seitsenpäistä lohikäärmettä autiomaahan. Tässä enkeli näyttää Johannekselle jälleen naisen eli suuren porton vesien eli kansojen keskellä. Portto kuvaa monien Raamatun esimerkkien perusteella symbolisesti kansojen keskellä olevaa suurta langennutta seurakuntaa, jonka kanssa maailman kuninkaat ovat liittoutuneet. Iljettävä viini kuvaa uskottomuutta eli Jumalan puhtaasta sanasta poikkeavia oppeja. Sen vaikutuksesta ihmiset ovat juopuneet eli omaksuneet näitä oppeja

3. Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli yltympäri täynnä siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.

Vaikka enkeli lupasi näyttää Johannekselle suuren porton tuomion, näyttääkin enkeli hänelle ensin tämän tuomion syyt. Autiomaahan paennut Jumalan seurakunta on luopunut Raamatun totuudesta. Tämä langennut seurakunta istuu helakanpunaisen pedon selässä, mikä kuvaa sen hallitsevaa asemaa historian maailmanvaltojen kanssa. Pedon helakanpunainen väri kertoo niistä hirmutöistä, joita paavinvalta on tehnyt surmaamalla miljoonia toisinajattelevia kristittyjä. Pedon seitsemän päätä ja kymmenen sarvea kuvaa historiallisia maailmanvaltoja, joita kuvataan myöhemmin tässä luvussa tarkemmin.

4. Naisen puku hohti purppuraisena ja helakanpunaisena, hänen yllään kimalsivat kulta, jalokivet ja helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa.

Tämä langennut seurakunta on rikas, juhlava ja kunnioitusta herättävä, vaikka sen puku kertoo veren vuodatuksesta. Se näyttää kuitenkin ulospäin todelliselta Jumalan seurakunnalta, mutta maljan sisältö on päinvastoin täynnä iljetystä ja saastaa eli näitä Raamatun vastaisia oppeja ja toimintoja. Jeesus sanoi: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä: riistoa ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi!” (Matt. 23:25–26).

5. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys: "Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti."

Tätä langennutta seurakuntaa nimitetään suureksi Babyloniksi. Babylon on vertauskuva uskonnollisesta sekoituksesta. Babylonin vertauskuvallisuutta osoittaa erityisesti Pietarin Roomasta lähettämä kirje, jossa hän nimittää Roomaa Babylonissa olevaksi seurakunnaksi. ”Teille lähettää tervehdyksen Babylonissa oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin.” (1. Piet. 5:13). On siis kysymyksessä silloisen Rooman seurakunnalle pohjautuva kristillinen kirkko. Tämän jakeen mukaan Babylon on maailman porttojen ja iljetysten äiti, joka kuvaa sen vaikutuksesta syntyneitä muita langenneita seurakuntia, joissa on myös paljon iljetyksiä eli Raamatun vastaisia oppeja.

Hyvin osuvasti juuri Rooman kirkko eli katolinen kirkko nimittääkin itseään äitikirkoksi ja sillä on paljon tyttäriä. Tällä hetkellä nämä tyttäret ovat palaamassa äitikirkon helmaan. Vain Jumalalle uskolliset seurakunnat tulevat pysymään erossa katolisesta kirkosta. Tähän ei todellisuudessa sisälly ainoastaan julkinen erottautuminen vaan myös opillinen erottautuminen. Katollinen kirkko tulee käyttämään loppujen lopuksi pakkovaltaa tässä yhdistymisessä (Ilm. 13:16).

6. Minä näin, että nainen oli juopunut pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä, ja hämmästyin suuresti hänet nähdessäni.

Historia todistaa, että paavinvalta vainosi pimeänä keskiaikana hirvittävällä tavalla toisinajattelevia kristittyjä. On arvioitu, että noin 50 miljoonaa kristittyä surmattiin inkvisitiolaitoksen kautta. Vieläpä uskonpuhdistuksen aikana monet saivat surmansa polttoroviolla. Ihmisten elämä oli heidän suunsa tunnustuksen varassa. Katolisen kirkon toiminta on mitä vakuuttavin todiste suuresta portosta.

On täysin ymmärrettävää Johanneksen hämmästys, kun Jumalan puhtaasta seurakunnasta oli tullut langennut seurakunta. Kuinka tämä oli mahdollista? Varmasti Johannes ei olisi hämmästynyt, jos olisi ollut kysymyksessä jokin ei-kirkollinen valta, mutta että Jumalan seurakunta. Lukuisat Vanhan testamentin ennustukset osoittavat tämän luopumuksen todelliseksi. ”Voi häpeä! Portoksi on sortunut tuo uskollinen kaupunki. Siellä vallitsi oikeus ja vanhurskaus piti majaansa. Nyt siellä asuvat murhamiehet.” (Jes.1:21).

Saatana esiintyy harvoin paholaisena. Mieluimmin hän esiintyy rakastavana ystävänä tai kristillisenä työntekijänä. Näin hän pettää miljoonia, jotka eivät osaa häntä varoa. Tavallisesti Saatana ei toimi avoimesti, vaan hän käyttää mielellään apuna ihmisiä, joita hän jopa heidän tietämättään käyttää ja ohjaa. Jumalan seurakunnassa on kauheinta juuri kristilliseen kaapuun pukeutunut toiminta, josta Paavali erityisesti varoitti: ”Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun.” (2. Kor. 11:14–15).

7. Enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä paljastan sinulle naisen salaisuuden ja häntä kantavan pedon salaisuuden, tuon, jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 8. "Peto, jonka näit, on ollut, mutta nyt sitä ei ole. Se tulee vielä nousemaan syvyydestä, mutta lopulta se joutuu tuhon omaksi. Ne maan asukkaat, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna elämän kirjaan, hämmästyvät pedon nähdessään, sillä vaikka se on ollut ja mennyt, se on vielä tuleva. 9. "Tässä tarvitaan ymmärrystä ja viisautta. Seitsemän päätä tarkoittaa seitsemää vuorta, joilla nainen istuu. Myös kuninkaita on seitsemän. 10. Viisi näistä on jo poissa, kuudes on vallassa. Yksi ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, hänen on määrä hallita vain vähän aikaa. 11. Peto itse - se, joka on ollut mutta jota ei enää ole - on kahdeksas kuningas ja samalla yksi noista seitsemästä. Se joutuu tuhon omaksi.

Profetioissa porttonainen tarkoittaa luopioseurakuntaa (Hoos. 2:5), peto valtakuntaa (Dan. 7:23), seitsemän päätä seitsemää poliittista valtaa (Ilm. 17:9) ja sarvi kuningasta tai valtakuntaa (Dan. 8: 5,21,22).

Vallitseva tulkinta on, että näky päistä eli valtioista sijoitetaan yhdenmukaisesti muiden Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan profetioiden mukaisesti, jolloin viisi on jo kaatunut eli Babylon (605–539 eKr.), Meedo-Persia (539–331 eKr.), Kreikka (331–168 eKr.), Rooma (168–476 jKr.) ja paavillinen Rooma (538–1798 jKr.). Kuudes pää oli ideologialtaan ateistinen Ranska, joka vangitsi paavin 1798 Ranskan vallankumouksessa, jolloin paavi sai kuolinhaavan. Seitsemäs pää on USA, joka muuttuu toiseksi pedoksi (Ilm. 13:11–15), ja joka hallitsee suurta osaa maailmaa. Yksi näistä päistä tulee olemaan myös kahdeksas eli paavinvalta, jonka kuolinhaava parantui (Ilm. 13:12), kun Mussolini palautti paaville Vatikaanivaltion vuonna 1925. Kahdeksas peto eli paavinvalta tulee saamaan viimeisessä vaiheessa suuren vallan Saatanalta ja se tulee pysymään vähän aikaa Jeesukseen tuloon asti.

Jos pedon päät kuvaavat tilannetta Johanneksen ajasta nähtynä, niin päädytään seuraaviin valtioihin: Egypti, Assyria, Babylonia, Meedia-Persia, Johanneksen ajan Rooma, paavikunta ja paavikunta viimeisessä vaiheessa kuolinhaavan parannuttua eli lopputulos on sama eli paavinvalta viimeisessä vaiheessa.

12. "Kymmenen sarvea, jotka näit, tarkoittavat kymmentä kuningasta, jotka eivät ole vielä nousseet valtaan mutta saavat myöhemmin kuninkuuden yhdessä pedon kanssa, kuitenkin vain hetkeksi aikaa. 13. Yksissä tuumin he antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen. 14. Nuo kaikki käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuninkaiden Kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa, kaikki kutsutut ja valitut."

Kymmenellä sarvella ymmärretään Rooman maailmanvallasta jakaantuneita kymmentä valtiota. Useimmat historioitsijat luettelevat kymmenen näistä kansoista seuraavasti: Alemannit, burgundit, frankit, lombardit, saksit, sveevit, länsigootit, herulit, itägootit ja vandaalit. Näistä jakaantuneista valtakunnista muodostuivat Euroopan valtiot, joita nykyisin edustavat saksalaiset, sveitsiläiset, ranskalaiset, italialaiset, englantilaiset, portugalilaiset ja espanjalaiset. Herulit, itägootit ja vandaalit ovat kuolleet sukupuuttoon tai sulautuneet muihin ympärillä oleviin kansoihin.

Ne tulevat viimeisessä vaiheessa antamaan täyden vallan pedolle. Tämän pohjalta muodostuu maailmanlaajuinen liitto maailman valtioiden, Euroopan valtioiden ja katolisen vallan välille, mutta se kestää vain lyhyen ajan. Tästä voidaan päätellä, että myös Eurooppa tulee jollain tavalla yhdistymään lyhyeksi ajaksi.

Tämä pedon ja kymmenen vallan yhteen liittoutuma on jo häämöttämässä Euroopan yhdentymisen muodossa. Vielä puuttuu vain katolisen vallan johtava asema tässä liittoutumassa, joka on ennen pitkää tulossa yleisen turvallisuuden ja yhteenkuuluvaisuuden takaamiseksi.

15. Vielä enkeli sanoi: "Vedet, jotka näit, ne, joiden äärellä portto asuu, ovat kansoja, joukkoja, maita ja kieliä. 16. Näkemäsi kymmenen sarvea ja peto vihastuvat porttoon ja repivät hänet paljaaksi ja alastomaksi, syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tuhkaksi. 17. Jumala näet panee heidät toimimaan oman suunnitelmansa mukaisesti. Siksi he myös yksissä tuumin antavat kuninkaanvaltansa pedolle siihen saakka kun Jumalan sanat toteutuvat.

Suuri portto eli katolinen valta menettää lopulta valtansa viimeisissä vitsauksissa, jolloin sen valtakunta pimenee. Tämä johtuu siitä, että ihmiset tulevat viimein huomaamaan, mihin se on johtanut heidät. Saatana on saanut päätökseen suuren eksyttävän toimintansa. Suuri joukko ihmisiä on mennyt tähän Babylonin ansaan, eikä heillä ole enää mahdollisuutta päästä siitä irti. Ratkaisu on tehtävä Jumalan sanan perusteella ennen Babylonin tuhoutumista, ennen armonajan päättymistä.

18. "Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan kaikkia hallitsijoita."

Katolinen valta on saanut historian aikana suuren vallan ja tulee saamaan sen ennennäkemättömällä mahdilla historian lopussa. Koko maailma tulee alistumaan sen vallan alle. Ainoastaan Raamattua tutkivat vilpittömät ja rehelliset Jumalan lapset tulevat säästymään Babylonin eksyttäviltä viettelyksiltä. Jokainen ihminen joutuu itse tekemään ratkaisunsa, palveleeko hän Jumalaa vai Saatanaa. Nyt on vielä mahdollisuus tehdä oikea ratkaisu Jumalan puoleen. Tämä Ilmestyskirjan sanoman tutkiminen ja omaksuminen auttaa tässä ratkaisussa. Siksi Ilmestyskirjan sanoman vastaanottajille luvataan siellä alussa heti erityinen autuuslupaus, koska siitä riippuu iankaikkinen elämä. Nyt on vielä pelastuksen päivä.

Tässä Ilmestyskirjan 17. luvussa on tuotu hyvin voimakkaasti esiin katolisen vallan toiminta vihollisen aikaansaamana. Se ei merkitse sitä, että kaikki katolisen kirkon jäsenet olisivat paholaisen palvelijoita. Päinvastoin siellä on hartaita ja todellisia kristittyjä. Yksi tällainen on ollut epäilemättä äiti Teresa. Jumalan sana sanoo kuitenkin selvästi, että kysymyksessä on katolinen kirkko järjestönä. Siksi olemmekin näin suoraan ja avoimesti siitä kertoneet. Tätä mieltä olivat myös uskonpuhdistajat, Martti Luther etunenässä. Tämän pohjalta juuri protestanttinen kirkko erosi katolisesta kirkosta. Seuraavassa luvussa kerrotaankin siitä, että katolisessa kirkossa niin kuin muissa kirkoissa on todellisia kristittyjä, joita Jumala kutsuu puhtaaseen Raamatun totuuteen. Haluathan sinä olla todellisten kristittyjen joukossa.

Rukous

Kiitämme sinua rakas Herramme, että annoit meille esimerkin oikeasta jumalanpalvelemisesta. Sinä pidit kaikki Jumalan käskyt ja noudatit Isän tahtoa kaikessa, Getsemanessakin. Sinä halusit mieluimmin tehdä Isän tahdon, vaikka se oli vaikeaa. Kiitos, että rakkaudesta meihin kärsit ristinkuoleman, sovitit syntimme, kärsit pilkkaa, sylkemistä, ruoskimista. Orjantappurat haavoittivat pyhän pääsi. Anna anteeksi, että synneillämme aiheutimme kaiken tämän tuskan sinulle. Anna meille sinun voimaasi, ylösnousemusvoimaa, luomisvoimaasi, sitä maailmankaikkeuden suurinta voimaa. Luo uutta sydämissämme. Anna rakkautesi Pyhän Hengen kautta vallata meidät, että voisimme elää tavallasi muita ajatellen ja iloa toisille tuoden. Varjele meitä liittymästä Babyloniin. Anna Jeesus sinun uskosi kaltaistasi uskoa, että voisimme olla voittajien joukossa. Nimessäsi. Aamen.

0606051