Ilm. 22

0603059

Uusi taivas ja uusi maa – Jeesus tulee pian

Ilmestyskirjan 22. luku on päätösluku koko Jumalan pelastussuunnitelmalle. Ihmiskunta ja maapallo on palautettu siihen alkuperäiseen tilaan, johon se oli tarkoitettu alun perin. Suuri taistelu maailmankaikkeuden herruudesta on päättynyt. Jeesus Kristus on voittanut. Koko maailmankaikkeus tulee antamaan hänelle kunnian ja vallan iankaikkisesti.

1. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 2. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. 3. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. 4. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. 5. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti.

Jumalan valtaistuin tulee sijaitsemaan maapallolla. Hän tulee täältä hallitsemaan koko maailmankaikkeutta iankaikkisesti. Tämä pieni, mitätön, syrjässä oleva maapallo korotetaan koko maailmankaikkeuden keskuksesi siinä mielessä, koska itse Jumala Jeesus Kristus tulee asumaan täällä ihmislasten kanssa, jotka ovat voittaneet Saatanan enkeleineen Jeesuksen veren ja todistuksensa sanan kautta. Tämä elämämme on loppujen lopuksi sellainen suuri kilpailu, jossa jokainen ihminen voi olla mukana ja sen palkinto on äärettömän suuri, sanoin kuvaamaton, ja tähän kilpailuun voivat osallistua kaikki ihmiset. Siinä kilpaillaan hengen ominaisuuksin. Se ei ole ainoastaan kilpailua vaan suurta taistelua, jossa päämääränä on ääretön kunnia ja rikkaus.

Ihmiset ovat kautta aikojen etsineet iankaikkisen elämän salaisuutta. Tiede on pystynytkin jossain määrin pidentämään ihmisen elinikää lääkkeiden, sairaanhoidon ja vitamiinien avulla. Onpa jopa jäädytetty ihmisiä siinä toivossa, että heidät voitaisiin joskus tieteen kehittyessä herättää henkiin. Uudesta maasta löytyy loppujen lopuksi iankaikkisen elämän salaisuus. Se on Jumalan luoma elämänpuu. Sen hedelmät ovat iankaikkiseksi elämäksi ja lehdet iankaikkiseksi terveydeksi. On suurenmoista saada kokoontua joka kuukausi Jumalan ja Karitsan valtaistuimen luo juomaan elämän vettä ja syömään elämän puun hedelmiä.

Uudessa maassa kokoonnutaan myös joka sapatti jumalanpalvelukseen. ”Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra.” (Jes. 66:22–23). On suuri etuoikeus jo tässä maailmassa saada kokoontua Herran pyhänä päivänä tutkimaan Jumalan sanasta hänen ihmeellisiä tekojaan. Verrattomasti suurenmoisempaa on saada kokoontua uudessa maassa joka sapatti yhdessä kaikkien aikojen pelastettujen kanssa kiittämään ja ylistämään Jumalaa, ja Jeesuksen Kristuksen, maailmankaikkeuden parhaan opettajan johdolla tutkia Jumalan äärettömiä tekoja meidän hyväksemme.

Jesaja kuvaa uutta maata myös seuraavin sanoin: ”Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan. – He rakentavat taloja ja saavat asua niissä, he istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmän. – Susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella, leijona syö heinää kuin härkä, ja käärmeen ruokana on maan tomu. Kukaan ei tee pahaa, kukaan ei vahingoita ketään minun pyhällä vuorellani, sanoo Herra” (Jes. 65:17,18,21,25). Uudessa maassa vallitsee täydellinen sopusointu. Jokaisella on mitä mielenkiintoisinta toimintaa. Jumala on palauttanut kaiken siihen alkuperäiseen tilaan, mitä se oli Eedenissä ja mihin ihminen oli alun perin tarkoitettu.

Herra Jeesus tulee pian

6. Minulle sanottiin: "Nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra Jumala, joka antaa Henkensä profeetoille, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. 7. Minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa varteen tämän kirjan ennussanat. 8. "Minä, Johannes, olen kaiken tämän kuullut ja nähnyt. Kuultuani ja nähtyäni sen minä heittäydyin kasvoilleni kumartaakseni enkeliä, joka oli sen minulle näyttänyt. 9. Mutta hän sanoi: "Älä tee niin! Minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja profeetat, sinun veljesi, ja kaikki ne, jotka ottavat varteen tämän kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartaa!" 10. Sitten minulle sanottiin: "Älä sulje sinetillä tämän kirjan ennussanoja, sillä hetki on lähellä. 11. Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä. 12. "Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan.

Jeesus toistaa kolme kertaa tämän koko Jumalan pelastussuunnitelman huipentuman: ”Minä tulen pian”. Maailmanaikaan verrattuna Jeesus tulee pian, mutta näin ihmissilmin katsottuna se tuntuu kestävän. Tiedämme Ilmestyskirjan profetioiden perusteella, mitä Jeesus tarkoitti tällä sanonnalla. Ensin täytyy tapahtua evankeliumin julistaminen kaikille kansoille kunnes pelastettujen lukumäärä on täysi. Vielä se ei ole täysi, mutta melkein täysi. Me elämme lopun aikaa ja siksi Jeesuksen tulemuksen täytyy olla lähellä. Ihmisen elämässä Jeesuksen tulo on siinä mielessä lähellä, että emme tiedä päiviemme pituutta. Kuolema on kuin silmänräpäys, jonka jälkeen Jeesuksen tulo tapahtuu hänen elämässään.

Jae 11 on tässä yhteydessä ongelmallinen, sillä se sopii ainoastaan siihen aikaan, jolloin armon ovi on sulkeutunut ja Jeesus ei ole vielä tullut takaisin eli seitsemän viimeisten vitsausten aikana. Silloin meidän asiamme on jo käsitelty taivaan tuomioistuimessa ja meidän on selvittävä niillä ansioilla, jotka perustuvat armonaikaa edeltäneisiin ratkaisuihimme. Toisaalta laajemmassa merkityksessä tämä jae voidaan ymmärtää sillä tavalla, että Jumalan kutsun vastaanottaminen on vapaaehtoista. Jokainen ihminen voi itse valita, kulkeeko hän Jumalan viitoittamaa tietä vai omaa tietänsä.

13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. 14. "Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa: he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. 15. Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä. 16. "Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti."

Vaatteiden peseminen tarkoittaa tietysti Jeesuksen vanhurskauden vastaanottamista eli Jeesuksen sovituksen vastaanottamista ristillä synneistämme ilman omia ansioitamme eli vastaanottaa se puhdas hääpuku, josta Jeesus puhui vertauksessa Kuninkaan pojan häistä.

Ulkopuolelle jäävistä Jeesus mainitsee tässä muutamia ryhmiä. Koirat tarkoittavat vertauskuvallisesti viekkaita ja epärehellisiä ihmisiä, joista käytetään nykyisinkin nimitystä koiranleuka. Velhot ovat spiritismin pauloihin joutuneita ihmisiä. Muut ryhmät ovatkin sitten ymmärrettävissä kirjaimellisesti sekä fyysisinä että hengellisinä ominaisuuksina.

17. Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Joka tämän kuulee, sanokoon: "Tule!" Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. 18. Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. 19. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu. 20. Hän, joka todistaa tämän, sanoo: "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule, Herra Jeesus! 21. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa.

Jumalan pelastuskutsu on annettu ihmisten tehtäväksi jo sieltä Raamatun alusta lähtien. Raamattu kertoo, että jo Setin pojan Enoksen syntymän aikaan alettiin rukoilla avuksi Herraa. Vedenpaisumuksen aikana Nooa saarnasi pelastusta 120 vuotta. Jumala kutsui Aabrahamin Jumalan kansan esi-isäksi. Jumala puhui kasvotusten Mooseksen kautta Israelin kansalle. Profeetat julistivat Jumalan sanaa koko vanhan liiton ajan. Jeesus koulutti opetuslapset evankeliumin julistajiksi ja antoi tämän tehtävän edelleen kaikille kristityille. Me uskovat olemme kaikki Jeesuksen lähettämiä enkeleitä. Jeesus antoi meille avuksi Pyhän Hengen.

Ilmestyskirja on äärettömän tarkka pelastussanoman osalta. Olen todennut, että jopa aikamuodoilla on ratkaiseva merkitys. Kun Ilmestyskirja ymmärretään oikein, se niveltyy kokonaisuudessaan yhteen ällistyttävän tarkasti. Tämä on todettavissa jo ihmisymmärrykselläkin. Ennen kaikkea Jumala vahvistaa Ilmestyskirjan tarkkuuden.

Ilmestyskirjan profetiat osoittavat toteutuneina tapahtumina kiistämättömästi sen totuuden ja jumalallisen alkuperän. Näin ollen voidaan olla täysin varmoja, että edessä olevat ennustukset ja asiat tulevat toteutumaan tarkasti ja varmasti.

Ilmestyskirjaa ei ole annettu turhan takia. Jumala edellyttää omiltaan, että he haluavat tietää kaiken sen, mitä Jumalalla on heille ilmoitettavana. Tällainen on todellinen Jumalan lapsi. Jos hänellä on tämä halu ja päämäärä, Jumala tulee johtamaan häntä Ilmestyskirjan ymmärtämisessä. Hän tulee johtamaan heitä sellaisten henkilöiden ohjaukseen, jotka ovat aikaisemmin johdatetut sen ymmärtämiseen. Ilmestyskirjaan perehtyneet ihmiset ovat täysin vakuuttuneita siitä, että Ilmestyskirjaan perehtyminen ja sen omaksuminen takaa pelastuksen. Ilmestyskirjan alussa ja lopussa nimenomaan luvataan erityinen autuuslupaus sen vastaanottaneille. Jumalan sanana tämä on totta ja varmaa.

Ajattele Jeesusta ja hänen rakkauttaan luomaansa ihmistä kohtaan, Häntä, joka kärsi suunnattomat kärsimykset pelastuksemme puolesta. Hän haluaa pelastaa juuri sinut, joka elät hänen toisen tulemuksensa kynnyksellä. Ethän halua torjua hänen rakkauttaan ja laiminlyödä Ilmestyskirjan sanomaa. Hän on antanut juuri sinua varten Ilmestyskirjan. Me seurakuntana haluamme auttaa sinua sen ymmärtämisessä ja omaksumisessa. Ota yhteyttä seurakuntaamme.

Lopuksi vielä päätteeksi kirjasta Suuri taistelu, taskupainos, sivuilta 427–428, miten Ellen White kuvailee pelastettujen suurenmoista ja ihanaa elämää uudessa maassa: ”Rakkautta ja myötätuntoa, jotka Jumala itse on sieluun istuttanut, voidaan siellä osoittaa mitä aidoimmalla ja suloisimmalla tavalla. – Siellä tulevat kuolemattomat olennot ehtymättömällä ihastuksella tutkistelemaan luovan voiman ihmeitä ja lunastavan rakkauden salaisuuksia. Jokaisen sielun voimat kasvavat ja jokaisen kyvyt lisääntyvät. Tiedon hankkiminen ei väsytä eikä uuvuta voimia. Siellä voidaan viedä perille mitä suurenmoisimpia yrityksiä, siellä toteutuvat ylevimmät toiveet ja siellä onnistuvat korkeimmatkin pyrkimykset; ja yhä kohoaa uusia korkeuksia saavutettaviksi ja uusia tarkoitusperiä hengen, sielun ja ruumiin voimien elvyttämiseksi.

Kaikki maailmankaikkeuden rikkaudet ovat pelastettujen vapaasti tutkittavina. Kuolevaisuuden kahleista vapaana he lentävät väsymättä kaukaisiin maailmoihin. Maan lapset osallistuvat lankeamattomien olentojen ilosta ja viisaudesta, loputtoman pitkien aikakausien kuluessa hankituista tiedon aarteista. He katselevat luomakunnan salaisuuksia – aurinkoja ja tähtijärjestelmiä, jotka kaikki kiertävät määrätyssä järjestyksessä Jumalan valtaistuinta.

Ikuisuuden vuosien vieriessä tulee esiin yhä runsaammin ja yhä kirkkaampia ilmestyksiä Jumalasta ja Kristuksesta. Tiedon karttuessa lisääntyvät myös rakkaus, kunnioitus ja onni. Mitä paremmin ihmiset oppivat tuntemaan Jumalaa, sitä enemmän he ihailevat hänen luonnettaan. Kun Jeesus avaa heidän eteensä lunastuksen rikkaudet ja ihmeelliset saavutukset suuressa taistelussa Saatanaa vastaan, lunastettujen sydämet täyttyvät yhä palavammalla rakkaudella ja lukemattomat äänet yhtyvät mahtavaan ylistyslauluun.

”Ja minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat: Hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja Karitsan on ylistys ja kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti.”

Suuri taistelu on päättynyt. Syntiä ja syntisiä ei enää ole. Koko maailmankaikkeus on puhdas. Sama sopusoinnun ja ilon sykintä tuntuu läpi koko suuren luomakunnan. Hänestä, joka on kaiken luonut, virtaa elämää, valoa ja iloa rajattoman avaruuden kaikkiin maailmoihin. Pienimmästä atomista suurimpaan maailman kaikki oliot, elolliset ja elottomat, julistavat hämmentämättömässä kauneudessaan ja täydellisessä ilossaan, että Jumala on rakkaus”

Rukous

Kiitos Herramme, että luot meille uuden taivaan ja maan. Kiitos, ettei mitään kirousta enää ole, ei syntiä eikä syntisiä, eikä tarvitse pelätä enää mitään. On ihana rakkauden valtakunta, jossa kaikki elävät sovussa. Kiitos Jeesus, että sinun ansiostasi pääsemme siihen valtakuntaan. Puhdista meidät verelläsi sinun hirvittävän ristinkuolemasi ja ylösnousemuksesi ansiosta. Anna kaikki syntimme anteeksi. Anna meille lahjaksi elämän vettä. Kiitos Jeesus, että tulet pian ja lopetat kurjuuden ja kärsimyksen tästä maasta ja noudat omasi kotiin. Mekin haluamme sanoa sinulle: Tule Herra Jeesus. Nimessäsi. Aamen.

0611021