2. Okkultismin vaarat

Elämäntarkoitusta aloin etsiä noin 30-vuotiaana. Minulla on lapsuudesta asti ollut yliluonnollisia kokemuksia ja hyvin rikas unielämä. Näiden perusteella aloin tutkia kuoleman jälkeisen elämän mahdollisuutta ja tämä johti minut okkultismin pariin.

Okkultismi on yksi paholaisen monista työmuodoista ihmisen pettämiseksi ja siksi haluan tällä kirjoituksellani varoittaa okkultismin vaaroista, koska olin ennen uskoontuloani sen lumoissa vihollisen eksyttämänä.

Ihminen on luonnostaan kiinnostunut kaikki salatuista ja tuntemattomista asioista. Paholainen käyttää menestyksellisesti hyväkseen tätä ihmisen luontaista ominaisuutta. Hän antaa virikkeitä ja todisteita salattujen asioiden olemassaolosta. Ilman Jumalan sanan perusteellista tuntemusta ihminen on auttamattomasti paholaisen petkutuksien armoilla. Siksi on ensiarvoisen tärkeätä myös tutustua viholliseen, hänen toimintatapaansa ja ennen kaikkea Jumalan antamiin varoituksiin ja ohjeisiin. Raamattu on meidän ainoa ohjekirja vihollisen toiminnan paljastamiseksi.

Kiinnostukseni salatieteisiin ennen uskoontuloani alkoi ufoista. Luin ahkerasti Erich von Däniken ja Tapani Kuninkaan kirjoja ja kävin Ufo-kerhon kokouksissa. Vähän myöhemmin aloin tutkimaan paranormaaleja ilmiöitä Teosofisen seuran puheenjohtajan luennoilla työväenopistossa. Tämän opetuksen seurauksena yhdistin ufot henkimaailman olemassaoloon enkä konkreettisiin avaruusolentoihin, koska ufoista ei ole todistettavasti jäänyt minkäänlaisia todistuskappaleita. Uskoontuloni jälkeen ymmärsin, että ufot ovat myös paholaisen eksytys saadakseen ihmiset uskomaan korkeimpiin vieraisiin kulttuureihin eikä Jeesukseen ainoana pelastajana.

Ennen kuin tulin uskoon, tutkin siis hyvin innokkaasti paranormaaleja ilmiöitä noin kymmenen vuotta. Luin alan kirjallisuutta, kävin ahkerasti erilaisissa tilaisuuksissa ja tapasin tunnettuja selvännäkijöitä. Liityin lopuksi Suomen parapsykologiseen seuraan. Kaikki kokemukseni pitivät täysin yhtä alan opetuksen kanssa ja siksi uskoin olevani oikealla tiellä. Uskoin, että parapsykologiasta löytyy totuus. Uskoin löytäneeni kuoleman jälkeisen elämän salaisuuden. Olin eksytettynä onnellinen.

Jälleensyntyminen on kiehtonut ihmisten ajatuksia, koska tällaiset kokemukset ovat antaneet jonkinlaista varmuutta elämän jatkumisesta. Esim. monet pienet lapset ovat vakavissaan tuoneet esiin kokemuksiaan edellisestä elämästään. Parapsykologit väittävät, että Raamatussa mainittu uudestisyntyminen tarkoittaa jälleensyntymistä. He eivät tiedä, mitä uudestisyntyminen on, koska eivät ole itse sitä kokeneet. Ainoastaan uudestisyntynyt ihminen ymmärtää tämän kokemuksen. Hypnoosissa saadut kokemukset ja henki-ilmestyksien kertomukset eivät todista jälleensyntymisestä, koska vihollinen toimii tällä alueella. Raamatun mukaan ihmisellä on vain yksi elämä ennen Jeesuksen takaisintuloa (Saarn. 9:5,6 ja Job 7:9).

Ruumiista irtaantumiskokemukset varsinkin leikkauksen nukutusvaiheessa ovat monille sen kokeneille vahvimpia todisteita elämän jatkumisesta välittömästi kuoleman jälkeen. Itsellänikin on hyvin vajavainen kokemus siitä. Olen juuri ja juuri päässyt vuoteeltani istumaan kehoni ollessa makuuasennossa. Yritin sytyttää valoa, mutta käteni meni vain seinän läpi. Sitten jokin voima veti minut takaisin sänkyyn. Oliko tämä unta vai todellisuutta, se jäi minulle epäselväksi.

Parapsykologit väittävät, että ihmisellä on aineellisen ruumiin lisäksi astraalinen ruumis, joita yhdistää hopealanka eli jonkinlainen energiasäie, jonka paksuus riippuu etäisyydestä. Ihmisen kuollessa tämä hopealanka katkeaa, ja astraaliruumis yksinään on jälleen toimiva ja elävä ihminen eri värähtelytasoilla.

Ruumiista irtaantumiskokemuksia ei ole pystytty todistettavasti selvittämään. On kysymys ilmeisesti jonkinlaisesta näkytilasta tai hallusinaatiosta, jollaista esiintyy epänormaalissa tilanteessa tai vihollisen tai myös Jumalan aikaansaamana. Esim. vihollinen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Jumalan tempasi Paavalin kolmanteen taivaaseen, paratiisiin, jossa hän kuuli Jumalan salaisuuksia. Ei siten ole kysymys toisesta olomuodosta.

Lopullisesta kuoleman jälkeisestä olotilasta ruumiista irtaantumiskokemukset eivät ole mitään todisteita. Raamattu opettaa, että ihminen on Jumalan hengen ja aineen yhdistelmä, joka tarvitsee molemmat tekijät (1. Moos. 2:7). Ihmistä ei siis ole luotu henkiolennoksi vaan lihaa ja verta olevaksi ruumiilliseksi olennoksi.

Monet ihmiset ovat suuressa surussaan lähteneet etsimään omaisiaan spiritistisiin istuntoihin ja tulleet täysin vakuuttuneiksi heidän olemassaolostaan, koska todisteet ovat heidän mielestään vääjäämättömät. Olen itsekin seurustellut kuolleitten ystävieni kanssa vain unissa mutta sitä selvemmin. Minulla on unissakin selvä käsitys kuolleitten tilasta, joten en ole mennyt niiden ansaan. Kun olen niille paljastanut, ettei ole kysymys ystävästäni, ne ovat vihaisesti poistuneet. Eräskin niistä sanoi: ”Niinhän te sanotte”, ja poistui heti.

Parapsykologiassa yritetään yhteydenottoa kuolleisiin hyvin innokkaasti, koska siellä on käsitys henkimaailman ilmoituksen mukaan, että on helpompi ottaa yhteyttä sinne päin kuin sieltä tänne päin. Tämä yhteydenotto tapahtuu monella eri tavalla, kuten unien, meedioiden, automaattikirjoittamisen ja muiden spiritististen tapojen kautta.

Jumala kieltää ehdottomasti yhteydenpidon vainajahenkiin, koska on kysymys pahoista hengistä (Jes. 8:19). On kysymys petkutuksesta. Vainajahenkien antama tieto on todella supisemista ja mumisemista, jotta he eivät paljastuisi. Vanhan liiton aikana tällaista harjoittavat henkilöt jopa kivitettiin kuoliaaksi Jumalan määräyksestä.

Parapsykologiset tutkimukset ja kaikki pakanauskonnot puoltavat sielun kuolemattomuutta. Parapsykologit väittävät, että siirtyminen kuolemasta tuonpuoleiseen on kuin ihminen riisuisi vain takin päältään eli muututaan välittömästi astraaliruumiiksi, jonka vaellus sitten jatkuu seitsemällä eri energiatasolla. Jotkut sitten joutuvat kehittyäkseen palaamaan vielä takaisin tähän maailmaan. Raamattu puolestaan opettaa, että kuolleet ovat haudoissaan ja pelastetut herätetään vasta Jeesuksen takaisin tullessa, joten elämä ei jatku heti kuoleman jälkeen (Joh. 5:28–29).

Automaattikirjoittaminen on ilmiö, jossa henkilö alkaa kirjoittaa täysin ymmärrettävää tekstiä paperille ilman omaa ajatustaan. Jokin voima ohjaa hänen kättään. Automaattikirjoitus on parapsykologeille yksi vahva todiste kuoleman jälkeisestä elämästä. Siitä on jo yli 40 vuotta, kun luin yhden tällaisen automaattikirjoituksella tehdyn kirjan. Sen nimi oli Jumalan henkimaailman korjaama uusi testamentti. Uskoin silloin täysin tuohon kirjaan, koska uskoin, että siinä oli lähes 2000 vuoden aikana Raamattuun tulleet virheet korjattu alkuperäiseen muotoon ja oikeiksi. Myöhemmin sitten uskoon tuloni jälkeen huomasin, että siinä oli Raamatun suuret pelastustotuudet jätetty pois tai muutettu vähempiarvoisiksi. Kirja oli siis suurta petkutusta. Pahat henget olivat olleet asialla.

Yksi vahva todiste on myös meedioiden kautta puhuvat ja laulavat henget. Televisiossakin esiintyi aikoinaan eräs naishenkilö, jonka kautta jo aikoja sitten kuolleet tunnetut laulajat lauloivat. Hänen äänensä muuttui sen mukaan, oliko kysymyksessä mies tai nainen. Laulut vaikuttivat hyvin aidoilta ja olivat kyseiselle naishenkilölle täysin vieraita, vaikkakin hänen ilmeensä olivat vähemmän kaunista katseltavaa. Raamatun mukaan kuolleet eivät tiedä mitään, koska ihmiset tullaan herättämään vasta tämän maailman päätyttyä joko iankaikkiseen elämään tai kadotukseen. Vihollinen toimii siis meedioiden kautta.

Monet ennustajien ja selvänäkijöiden kautta saadut tiedot näyttävät usein hämmästyttävän oikeilta ja toteutuvilta. Tietävätkö he todella tulevaisuudesta ja muista ihmisiltä salatuista asioista? Selvännäkijöiden tiedot ovat ihme kyllä hyvin hämmästyttäviä. On saatu hyvinkin tarkkoja tietoja ja toteutuneita tulevaisuuden ennustuksia, jotka eivät voi olla sattuman oikkuja. Raamattukin myöntää tämän. Mistä sitten on kysymys? On kysymys petoksesta. Pimeyden voimien asiamiehet ovat liikkeellä. He tuntevat uhrinsa elämänvaiheet ja ohjaavat hänen tulevaisuuttaan. Jumala kehottaa ehdottomasti kysymään asioita ainoastaan Häneltä henkimaailman sijaan.

Itselläni on kolme kokemusta selvänäkijöiden luona käymisestä. Tunnetuin heistä lienee Aino Kassinen. Hän ei tiennyt muistaakseni mitään erikoista minusta. John Sundströmiä eli Sunttaa arvostettiin paljon parapsykologisissa piireissä lähinnä hänen kyvystään nähdä ihmisen aura, josta voidaan päätellä ihmisen luonnetta, mielentilaa ja elimellisiä vikoja. Hän totesi aurastani, että minulta on leikattu umpisuoli, joka piti paikkansa. Hän ennusti myös tulevaisuutta uniensa kautta. Hän ennusti mm. oman kuolemansa tapahtuvan muistaakseni 73-vuotiaana. Tämä ei toteutunut. Hän eli muistaakseni noin 80-vuotiaaksi. Paras kokemukseni oli käyntini erään tunnetun korteista ennustajan luona käyntini. Näin jopa ennen sitä unta, että minun piti maksaa hänelle 20 markkaa, mikä herätti luottamustani häneen. Hän tiesi nykyisestä elämästäni ihmeteltävän paljon. Tulevaisuudestani hän ennusti, että tulen katsomaan kuolemaa silmästä silmään risteyskolarissa. Tämä ei ole vielä toteutunut, vaikka ennustuksesta on jo kulunut yli 40 vuotta. Jumalan suunnitelmat olivat toiset. Ehkä ennustus olisi mahdollisesti toteutunut, jos en olisi ottanut Jeesusta elämäni Herraksi.

Vihollinen pystyy ilmoittamaan asioita nykytilanteesta, mutta tulevaisuutta hän ei tiedä. Korkeintaan hän voi aavistaa jotakin nykyisten tilanteiden pohjalta. Jumala on salannut ihmisiltä tulevaisuuden heidän parhaaksensa. Ainoastaan määrätyt tulevaisuuden suunnitelmansa Jumala on ilmoittanut profeettojensa kautta (Aam. 3:7).

Ihmiset juoksevat nykyisin kaikenlaisten henkiparantajien luona hakemassa apua. Näitä parantumisilmiöitä tapahtuu sekä kristillisissä piireissä että salatieteiden parissa. Ovatko kaikki parantumisilmiöt Jumalasta vai mistä on kysymys? Parapsykologian piirissä käsillä parantaminen on hyvin suosittua. Tapahtuu myös kaukoparantamista. Paholaisen tehokkaimpia työkaluja on myös parantaminen, jonka tarkoituksena on johtaa ihminen eroon Jumalasta ja näin iankaikkiseen tuhoon. Hän käyttää sitä kristillisissäkin piireissä Raamatun totuuksien eksyttämistarkoituksessa. Raamattu puolestaan kehottaa kääntymään Jumalan puoleen sairauksien kohdatessa (Jaak. 5:14,15).

Paranormaalit ilmiöt ovat täysin vastakkaisia Jumalan Raamatussa antamille tiedoille. Mistä tämä vastakkaisuus johtuu? Parapsykologinen tutkimus nojautuu tieteeseen, tutkimuksiin ja kokemuksiin. Yritetään ihmisjärjellä ottaa asioista selvää, eikä uskota Jumalan ilmoitukseen. Siksi joudutaan harhateille. Ei ymmärretä vihollisen petkutuksen mahdollisuutta. Paranormaalien ilmiöiden todellisia asiantuntijoita ovatkin todellisuudessa ne, jotka tutkivat näitä asioita Raamatun pohjalta. On hätkähdyttävää todeta, että parapsykologinen opetus ja kaikki pakanauskonnot ovat pääpiirteissään samanlaisia ja täysin poikkeavia kristinuskosta. Mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että niitä johtaa tämän maailman ruhtinas eli saatana, jolle ihminen antoi syntiinlankeemuksessaan vallan. Jos ihminen ei usko Jumalan ilmoitukseen, hän on automaattisesti saatanan eksyttämä. Hän antaa niin vahvoja todisteita sielun kuolemattomuudesta, että ilman Raamatun apua viisainkin eksyy.

Parapsykologisissa tutkimuksissa esiintyvät hyvät henget eivät ole hyviä vaan hyviksi tekeytyvä pimeyden enkeleitä, langenneita enkeleitä, joiden tarkoituksena on johtaa ihmiset myös erilaisten paranormaalisten ilmiöiden kautta kadotukseen, johon heidät itsekin on jo tuomittu. On kysymys maailmankaikkeuden suurimmasta taistelusta Kristuksen ja saatanan välillä. Saatanan paras ase on hänen ensimmäinen valheensa: "ei, ette te kuole". Se on yhä edelleen hänen paras valheensa ja se toimii paranormaaleissa ilmiöissä todella kiitettävästi.

Ilmestyskirja paljastaa, että saatana tulee toimimaan lopun aikana ennen Jeesuksen tuloa erityisesti ihmeiden ja spiritismin kautta(Ilm. 16:14), joita hän toteuttaa mm. monien erilaisten parannormaalisten ilmiöiden kautta. Näiden ilmiöiden salaisuus ei paljastu minkäänlaisten tieteellisten tutkimusten ja mietiskelyjen tuloksena. Ainoastaan Raamatun tutkistelu johtaa oikeaan ratkaisuun ja antaa turvan saatana petokselle.

Kautta aikojen ihmiset ovat olleet kiinnostuneita tulevista tapahtumista ja varsinkin omasta tulevaisuudestaan. Tähän tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tähdistä ennustaminen eli astrologia. Uskotaan, että taivaan suurilla taivaankappaleilla auringolla, kuulla, kiertotähdillä ja eläinradan kuvioilla on voima hallita ihmisen käyttäytymistä ja tulevaisuutta. Täytyy heti aluksi mainita, että en ole astrologian asiantuntija, vaan yritän puhua siitä Raamatun ja omien kokemuksieni valossa.

Ennen uskoontuloani harrastin astrologiaa jonkin verran. Kävin mm. astrologian kurssin työväenopistossa. Kurssin pohjalta laadin sitten syntymäkarttoja tuttavilleni. Tutkin heidän nousevan merkkinsä ja muiden taivaankappaleiden sijainnin heidän syntymähetkellä. Yritin sitten ohjeiden mukaan selitellä heidän luonnettaan ja tulevaisuuttaan tämän syntymäkartan pohjalta. Tulin turhautuneeksi. Astrologisissa piireissä oltiin eri mieltä nousevan merkin ja aurinkomerkin merkityksestä. Lisäksi eri taivaankappaleet muodostivat niin monenlaisia mahdollisuuksia, että oli melkein mahdotonta tehdä mitään varmaa ja tarkkaa analyysia. Jätin astrologian harrastuksen. Oli tuosta harrastuksesta kuitenkin jotain hyötyä. Opin tuntemaan taivaankappaleiden liikkeet maahan nähden ja totesin niiden muodostavan ihmeellisiä ratoja johtuen samanaikaisesta maan liikkeestä.

Astrologian katsotaan alkaneen kaldealaisten keskuudesta Babylonista. Sieltä se sitten levisi ympäri maailmaa ja keskiajalla se oli yksi maanosamme lempitieteistä. Raamattu yhdistää myös astrologian ja Babylonin toisiinsa. Danielin kirjassa nimittäin kerrotaan ajasta, jolloin Israelin kansa oli tottelemattomuutensa takia pakanallisen kuninkaan Nebukadnessarin alaisena Babylonin pakkosiirtolaisuudessa noin 500 vuotta eKr. Myös tähtienselittäjien mainitaan silloin olleen kuninkaan neuvonantajia.

Danielin kirjan toisessa luvussa kerrotaan kuningas Nebukadnessarin unesta(Dan. 2:27,28), jossa Jumala ilmoitti kuvapatsaan muodossa koko maailmanhistorian aina ajan loppuun asti. Daniel ei siinä antanut mitään arvoa tähtienselittäjille. Hän yhdisti heidät jopa noitiin. Daniel turvautui ainoaan oikeaan ja luotettavaan neuvonantajaan: Jumalaan.

Horoskooppimerkkien ominaisuudet ovat usein niin laadittuja, että ne sopivat monille muillekin ihmisille. Monet näkevät itsessään juuri niitä ominaisuuksia, joita oma horoskooppimerkki edellyttää, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Toisista taas tuntuu, että he ovat kaukana omasta horoskooppimerkistään. Niin kuin alussa mainitsin, ollaan myös eri mieltä aurinkomerkin ja nousevan merkin merkityksestä. Aurinkomerkillä tarkoitetaan sitä eläinradan kuviota, jossa aurinko on syntymähetkellä ja nousevalla merkillä sitä eläinradan kuviota, joka on juuri nousemassa syntymähetkellä. Minun aurinkomerkkini eli horoskooppimerkkini on kaksonen. Nousevaa merkkiäni ja tähtien asentoja en enää muista. Omasta mielestäni olen luonteeltani kaikkea muuta kuin kaksonen.

Mitä tulee taas tulevaisuuden ennustamiseen, monet astrologiset ennusteet näyttävät toteutuneen, mutta eivät kuitenkaan sataprosenttisesti. Saattaa olla, että vihollisella on sormensa pelissä saadakseen ihmiset uskomaan niihin eikä Jumalan sanaan. Jumala sallii ennustusten toteutua kokeillakseen, uskooko ja seuraako ihminen vieraita jumalia vai Herraa (5. Moos. 13). Raamatussa on monia vakavia varoituksia tähdistä ennustamisesta (2. Kun. 23:5, Jes. 47:13,14, Aam. 5:26 ja Ap.t. 7:42,43).

Raamatussa kerrotaan, kuinka tähti ohjasi itämaan tietäjiä Jeesus-lapsen luo. Olen lukenut lehdistä, että tuo tähti olisi ollut jokin suurten kiertotähtien konjunktio. Kun ei uskota Jumalaan ja Jumalan voimaan, yritetään keksiä ihmeille jokin luonnollinen ja tieteellinen selitys. Näin on käynyt Betlehemin tähden kanssakin. Raamattu nimenomaan kertoo, että tähti kulki tietäjien edellä ja pysähtyi sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli. Paljon uskottavampi on selitys, että tähti oli enkelijoukko, joka ilmestyi myös paimenille. Raamatun profetioissa nimenomaan tähdillä kuvataan enkeleitä.

Itämaan tietäjiä pidetään asuinseutunsa johdosta pelkästään astrologeina, kun ei tunneta Raamatun historiaa. Heidän omassa maassaan oli nimittäin säilynyt Babylonin pakkosiirtolaisuuden ajalta heprealaisia kirjoituksia, joissa oli ennustettuna Jeesuksen syntymä. Itämaan tietäjien joukossa oli myös rehellisiä ja Jumalaa pelkääviä miehiä, jotka tutkivat heprealaisia kirjoituksia ja jumalallinen valo johti heidät niiden kautta Jeesus-lapsen luo.

Astrologialla on siinä mielessä yhteyttä paholaiseen, että sen tarkoituksena on johtaa ihmisiä kysymään neuvoa ja tulevaisuutta luoduilta taivaankappaleilta eikä niiden luojalta eli Jumalalta. Astrologiaa voidaan näin ollen verrata myös pakanalliseen auringon jumalan Baalin palvontaan, mikä oli epäjumalan eli paholaisen palvontaa. On mielenkiintoista todeta, että muinaisessa Babyloniassa astrologeilla oli amulettina Auringon sinetti, jossa oli 36 neliön muotoon järjestettyä numeroruutua, joiden lukuarvojen summaksi tuli 666 eli pedon luku. Pedon luvulla on juurensa jo siellä muinaisessa Babyloniassa. Se liittyy siis Auringon palvontaan. Astrologiassa on vielä nykyäänkin kukin 12 eläinkuviosta eli huoneesta jaettu kolmeen tarkempaan osaan eli muodostuu yhteensä myös 36 osaa, joiden kautta tehdään sitten tarkempi luonneanalyysi.

Eräs kirja kertoo tositapahtumana nuoresta miehestä, jolle astrologi ilmoitti, että hän tulee solmimaan kaksi avioliittoa, joista vasta jälkimmäinen olisi hänelle oikea. Miehen ensimmäinen avioliitto oli onnellinen ja siitä syntyi kolme lasta. Hän kuitenkin uskoi astrologiin ja purki ensimmäisen avioliittonsa ja meni uudelleen avioon uskoen, että vasta toinen avioliitto olisi oikea ja vielä onnellisempi. Tämä toinen avioliitto kuitenkin epäonnistui täysin ja päättyi muutaman kuukauden jälkeen avioeroon. Mies oli joutunut astrologisen ennustuksen uhriksi, jolla oli kohtalokkaat seuraukset hänen elämälleen. Sama kirja kertoo myös eräästä opiskelijasta, joka rahoitti opiskelunsa laatimalla yhden ainoan horoskoopin, joka sopi kaikille ihmisille ja kaikki tunnistivat siitä itseään miellyttäviä ominaisuuksia. Hänen kokeilunsa oli täydellinen menestys ja hän sai asiakkailtaan paljon kiitoskirjeitä. Eräässä lehdessä taas kerrotaan, kuinka eräs filmitähtien suosima astrologi saa vuosittain satumaisia summia ja kuinka eräs Colar-nimeä käyttävä yrittäjä on myynyt yli sata miljoonaa horoskooppia dollarin kappalehinnalla.Tietysti on myös rehellisiä ja vilpittömiä astrologeja, jotka haluavat auttaa ihmisiä heidän ongelmissaan. He uskovat jossain määrin astrologiaan, mutta eivät tiedä, että se on Jumalan tahdon vastaista. He eivät ole perehtyneet Raamattuun.

Meillä on luotettava opas saada selville tulevia tapahtumia eli Raamattu. Voimme kääntyä pois tähdistä itse tähtien luojan puoleen. Raamatussa on varoittavia esimerkkejä siitä, kuinka israelilaiset ottivat vaimoja pakanakansoista ja omaksuivat heidän tapojaan ja lähtivät palvelemaan vieraita jumalia ja näin vieraantuivat Herrasta. Näin saattaa käydä astrologian suhteenkin, koska se on juuri lähtöisin pakanuudesta ja on epäjumalanpalvelusta. Vaikka horoskooppien seuraaminen useimmiten on vain harmitonta ajanvietettä, on turvallista pysyä siitä kokonaan erossa ja uskoa ja luottaa yksinomaan Jumalaan ja Hänen johdatukseensa. Saattaa nimittäin toteutua tunnettu sananparsi: Jos annat pirulle pikkusormen, menee koko käsi.

Jumala on sanansa mukaan ilmoittanut Raamatussa kaikki, mitä meidän tulee tietää tulevaisuudesta. Herra on myös luvannut huolehtia omistaan kuin silmäterästään. On turvallista ja huoletonta jättää kaikki asiat Herran johtoon. Herra on erityisesti antanut meille rukousmahdollisuuden, jossa voimme esittää Hänelle kaikki asiamme, niin pienet kuin suuretkin. Monet rukousvastaukset antavat täydellisen varmuuden siitä, että Herra kuulee rukouksemme ja täyttää ne sillä tavalla, kuin Hän näkee meidän parhaaksemme.

Harrastin myös ennen uskoontuloani pari vuotta joogaa, tosin vain alkeita eli asantoja. Kokemukseni siitä oli, että jooga on mielestäni vain ajantuhlausta, koska saman hyödyn saa normaalista voimistelusta, venyttelystä, liikunnasta, levosta ja kaikin puolin terveellisestä elämästä. Joogan vaara on mielestäni siinä, että se on myöhäisemmässä vaiheessa itämainen uskonto ja me alistumme siinä hyvistä joogaliikkeistä huolimatta vihollisen alueelle. Parasta on pysyä siitä kokonaan erossa.

Olen äärettömän kiitollinen Jumalalle siitä, että Hän pelasti minut noilta okkultismin vaaroilta ja pettäjän valheilta Jeesuksen ristin juurelle. Se on valtavan suuri armo ja rakkaus Jumalalta. Siksi haluan palvella Häntä parhaan kykyni mukaan. Haluan myös erityisesti varoittaa ihmisiä okkultismin vaaroista. Tiedän kokemuksesta, kuinka monet ovat totuuden etsijöinä joutuneet vilpittömyydestään ja rehellisyydestään huolimatta tuohon petokseen ja heidän on mahdotonta päästä pois sieltä ilman Jumalan apua. Toisaalta tunnen taas monia, jotka ovat kokeneet Jumalan pelastavan käden.

Toivon, että tämä esitykseni on omalta osaltaan kertonut okkultismin vaaroista ja että on parasta pysyä erossa kaikista niihin viittaavista toiminnoista. Ehkäpä tähän päätteeksi sopivat hyvin Efes. 6:11–18 sanat: Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta”.

Olen lisännyt tähän lukuun pari kokemusta kirjoistani. Okkultistista kristityksi kirjani ensimmäisen painoksen jälkeen kokemuksen, jonka koin 7.12.2014. Todistin silloin seurakuntamme pastorin pitämässä kokouksessa uskoontulostani, mainostin ja myin kirjaani radiotyön tukemiseksi.

Kun sitten Matin kokouksen jälkeen illalla menin nukkumaan, tunsin, että pimeässä makuuhuoneessani oli jokin epämiellyttävä olento ja näin vain tumman hahmon. Yhtäkkiä menin täysin liikuntakyvyttömäksi ja huusin Jeesusta avuksi. Vähitellen liikuntakyky palautui. Sytytin valot ja menin WC:hen, rauhoittelin itseäni ja palasin sänkyyn. Sama toistui uudelleen. Sen jälkeen rukoilin ja menin keittiöön ja join lasillisen vettä ja palasin sänkyyn. Tämän jälkeen pääsin rauhaan ja nukahdin.

Vastaavanlaisen kokemuksen koin vuonna 1915, kun olin kirjoittanut valmiiksi kirjani Danielin kirjasta Ilmestyskirjaan. Kun jälleen menin nukkumaan ja sammutin valot, näin taas tumman hahmon makuuhuoneeni ovella. Samassa se tuli rintani päälle ja lukitsi minut liikuntakyvyttömäsi. Huusin Jeesusta avuksi ja demoni poistui. Vihollinen vihaa erityisesti Ilmestyskirjaa, koska siinä paljastetaan hänen eksytyksensä varsinkin lopun aikana ja kerrotaan tulevaisuuden profetioista, jotta voimme ottaa niistä vaarin pelastuksemme varmistamiseksi.

Ilmeisesti kirjani ovat tarpeelliset, koska saatana oli minulle näin vihainen. Nämä kokemukset olivat jälleen minulle yksi vahva todiste henkimaailman olemassaolosta ja siitä suuresta taistelusta, jota käydään sielujen pelastuksesta. Ilmankos Paavali kirjoittaa: ”Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan” (Ef. 6:11,12).

Tämä vihollisen pelottelu ei lannistanut minua vaan jatkan toimintaani, koska mitään ei voi tapahtua ilman Jumalan sallimusta. Jeesus-nimessä on voima. Hän on meidän ainoa turvamme vihollista vastaan. Meillä on todella mahtava Jumala, joka auttaa meitä kaikissa asioissa, kun vain annamme elämämme hänen turvallisiin käsiinsä.