9. Miksi olen adventisti?

Maailmassa on lukuisia seurakuntia, jotka opettavat Raamattua eri tavalla. Tämän on saanut aikaan paholainen. Jumala haluaa ennen toista tulemustaan palauttaa Raamatun opetukset Kristuksen opin mukaisiksi. Siksi uskon, että Jumala on antanut adventtiliikkeelle julistettavaksi lopun aikana Ilmestyskirjassa olevan kolmen enkelin sanoman (Ilm. 14:6–13), joka valmistaa ihmiskuntaa Jeesuksen toista tulemista varten.

6. Kolme enkeliä. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. 7. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet"(Ilm. 14:6,7).

Uudella enkelillä kuvataan ihmisiä, jotka julistavat uudelleen ikuista ja alkuperäistä evankeliumia.

Taivaan laki kuvaa maailmanlaajuista julistusta.

Tämä ikuinen evankeliumi on tarkoitettu kaikille maapallon ihmisille.

Jumalan pelko ja kunnia ovat hänen käskyjensä pitämistä Jumalan armossa ja voimassa.

Jumalan kansan tuomio alkoi taivaassa 1844 (Dan. 8:14), kun tätä sanomaa alettiin julistaa eli se on jo alkanut.

Jumalan kumartaminen luojana on lepopäiväkäskyn (sapatin eli lauantain) hyväksymistä ja noudattamista. 8. Muista pyhittää lepopäivä. 9. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 10. mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. 11. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen (2. Moos. 20:8 – 11).

8. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä"(Ilm. 14:8).

Babylon (Baabel = sekoitus) kuvaa Kristuksen opista langenneita seurakuntia.

Babylon on johdattanut kaikki kansat omaksumaan vääriä Raamatun oppeja.

Vääriä oppeja ovat mm.: 1) Kristityn ei tarvitse noudattaa kymmentä käskyä. 2) Opetus sunnuntain pyhyydestä. 3) Opetus Kristuksen salaisesta tulemuksesta. 4) Oppi loppumattomasta piinasta. 5) Oppi sielun kuolemattomuudesta. 6) Epäraamatullinen lapsikaste.

9. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, 10. joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. 11. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa - ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen” (Ilm. 14:9 – 11).

Pedon ja sen kuvan kumartaminen ja sen merkin ottaminen otsaansa ja käteensä merkitsee paavinvallan määräämän lepopäivän (sunnuntain) hyväksymistä ja noudattamista maailmanhistorian loppuvaiheessa, kun pedon merkki pakotetaan ottamaan yhteiskunnan toimesta (Ilm. 13:15,16). Kenelläkään ei siis ole vielä pedon merkkiä.

The Catholic Record: ”Sunnuntai on meidän arvovaltamme merkki”.

Sapatti eli lauantai on Jumalan ja Hänen kansansa välinen merkki: 12. Myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseen (Hes. 20:12).

Pedon merkin valinneet joutuvat ikuiseen kadotukseen.

12. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen (Ilm. 14:12).

Jumalan kansan ikuiset tuntomerkit ovat olleet aina ja tulevat olemaan ikuisesti voimassa. Ne ovat usko Jeesukseen ja Jumalan kaikkien käskyjen (Kymmenen käskyä) noudattaminen Jumalan armossa ja voimassa.

13. Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä"(Ilm.14:13).

Kolmen enkelin sanoman vastaanottajille luvataan erityinen autuuslupaus eli iankaikkinen elämä.

Kirjallisuudestamme ja jopa kotisivuiltani löytyy tarkempi tulkinta kolmen enkelin sanomalle. Seitsemännen päivän adventtiseurakunta on ainoana maailmassa omaksunut tämän yllä kerrotun kolmen enkelin sanoman, ikuisen evankeliumin, julistamisen sydämen asiaksi. Sitä julistetaan tällä hetkellä yli 200 maassa.

Ellen White – aikamme profeetta

Uskon, että Ellen G, White on Jumalan lähettämä profeetta, Jumala on sanassaan luvannut, että Hän lähettää profeetan valmistamaan Jumalan kansaa Jeesuksen takaisintuloa varten aivan samoin kuin hän lähetti Johannes Kastajan (Matt. 11: 7–14) valmistamaan tietä Jeesuksen ensimmäiselle tulemiselle. ”Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen” (Mal. 4: 5,6). Profeetta Elialla tarkoitetaan Elian hengessä toimivaa profeettaa.

Tämä on erittäin tärkeä ennustus, koska se paljastaa oikean seurakunnan lopun aikana. On vain löydettävä tämä Elian hengessä toimiva profeetta ja seurakunta, jossa hän toimii tai on toiminut. Mistä me sitten lähdemme etsimään häntä? On luonnollista, että Ilmestyskirja antaa valoa tähän kysymykseen, koska se on kirjoitettu lopun aikoja varten. Ehkäpä myös Malakia antaa lisäselvityksiä Eliasta. Katsomme ensin Malakian kirjaa. Malakia ei mainitse muualla Elian nimeä. Voisiko Malakia käyttää jotain muuta nimeä Elian tilalla. Samassa luvussa Malakia kirjoittaa: ”Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä” (Mal. 3:1).

Aivan selvästi tässä puhutaan sanansaattajasta, joka valmistaa tien myös Jeesuksen toiselle tulemukselle. Tässä jakeessa kerrotaan myös ajankohta sanansaattajan ilmestymiselle. Kirjassa Suuri taistelu, sivulla 272 Ellen White kommentoi tätä jaetta seuraavasti: ”Myös Malakia ennusti tämän tulemisen. ”Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot”. Herran tulo temppeliin oli äkillinen ja odottamaton. Hänen kansansa ei odottanut häntä sinne.”

Historian tapahtumat todistavat meille, että Herraa odotettiin maan päälle palaavaksi vuonna 1844 Danielin kirjan 8:14 ennustuksen mukaan: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan." Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan hän aloitti työnsä Taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimmässä. Tämä oli silloiselle Jumalan kansalle suuri pettymys, jonka Jumala salli tapahtuvan, jotta tämä tärkeä tapahtuma huomattaisiin Jumalan omien seulomiseksi. Tästä tapahtumasta kertoo kuvaannollisesti Ilmestyskirjan 10 luku, jossa kerrotaan makean ja karvaan kirjan syömisestä. Tämä profetia on antanut minulle mitä vakuuttavimman todistuksen siitä, että Jumala johtaa maailman tapahtumia ja pelastussuunnitelmaansa oman täydellisen suunnitelmansa mukaan. Herra todella meni temppeliinsä aivan äkkiä, niin kuin Malakia ennusti.

Tämän Malakian ennustuksen perusteella olen ymmärtänyt, että lopun ajan Elian ilmestyminen valmistamaan tietä Herran toiselle tulemiselle tapahtui tuona samana ajankohtana. Näin me tiedämme Profeetta Elian ilmestymisen ajankohdan. Nyt on vain löydettävä hänet muiden tuntomerkkien perusteella.

Katsomme seuraavaksi Ilmestyskirjaa löytääksemme sieltä valoa oikean profeetan tunnistamiseksi. Me emme löydä sieltäkään Elian nimeä, mutta me löydämme sanoman, joka valmistaa meidät Kristuksen toiselle tulemiselle ja tämän sanoman täytyy olla myös Elian sanoma. Tämän sanoman löydämme Ilmestyskirjan 14 luvusta ja sitä nimitetään kolmen enkelin sanomaksi. Siinä päähuomio kiinnitetään Jumalan poljettuun lakiin, jota säilytetään liitonarkissa taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimmässä sekä Jumalan kansan tuntomerkkeihin: ”Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen" (Ilm. 14:12). ”Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle” (Ilm. 12:17). ”Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki” (Ilm. 19:10).

Näihin edellä oleviin jakeisiin sisältyy kolme ratkaisevaa tuntomerkkiä: Usko Jeesukseen, Jumalan käskyjen pitäminen ja profetoimisen henki, jotka ovat tärkeässä asemassa seurakuntamme opetuksessa. Seurakuntamme pyrkii korottamaan Jeesusta Kristusta kaiken Luojana ja opettamaan kaikkien kymmenen käskyn pitämistä, johon sisältyy myös sapattikäsky. Seurakunnalla on profeetallinen sanoma. Lisäksi adventtiseurakunta syntyi juuri silloin kuin kolmen enkelin sanomaa alettiin julistaa eli juuri vuoden 1844 jälkeen ja se noudattaa apostolisen seurakunnan opetusta. Se on maailmanlaajuinen seurakunta, koska se toimii noin 200 maassa. Se opettaa, että pelastus saadaan ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

Adventistit ovat protestanttisia kristittyjä, joiden päätehtävänä on evankeliumin vieminen kaikkialle maailmaan. Sananjulistustyön lisäksi koulu- ja avustustoiminta sekä terveydenhoito ovat tärkeässä asemassa. Jäseniä on maailmassa noin 17 miljoonaa ja toimintaa noin 200 maassa. Kirkolla on paljon yliopistollisia korkeakouluja, sairaaloita, parantoloita ja avustuspisteitä ympäri maailmaa.