20. Ruokavalioni

0613246

Kun vielä ennen uskoontuloani liikuin okkultismin lumoissa, aloin siellä myös suosia itämaisista vaikutteista kasvisravintoa, tosin väärällä tavalla. Minulle tuli nimittäin aluksi heikkouskohtauksia, kun en syönyt tarpeeksi valkuaista, ja myös siksi, että keho vaatii aikaa ruokatottumuksien muutokseen. Kun sitten tulin uskoon, niin kasvisravinnon suositus löytyi myös Raamatusta ja se vahvisti uskoani siihen.

Jumala on antanut sanassaan Raamatussa omalle kansalleen terveysohjeita, joista vasta nykyajan tiede on päässyt samaan tulokseen. Näiden terveysohjeiden tarkoituksena on antaa ihmisille hyvä ja terve elämä, niin että he eläisivät pitkän elämän ilman erilaisia sairauksia. Valitettavasti vielä nykyään laiminlyödään näitä terveysohjeita ja ihmiset sairastuvat ja kuolevat ennen aikojaan. Tosin nyky-yhteiskunnassa on muitakin teknisen kehityksen tuomia sairauksien syitä, joita tavallisella ihmisellä ei ole mahdollisuuksia välttää. Hän voi kuitenkin parantaa ratkaisevasti omaa terveyttään noudattamalla Jumalan antamia terveysohjeita.

Kun insinööri suunnittelee jonkin koneen, hän antaa käyttöohjeissa tarkat tiedot koneessa käytettävästä öljystä ja polttoaineesta. Tällä hän takaa koneen moitteettoman toiminnan ja pitkän kestoiän. Huolellinen koneen omistaja seuraa sitten tarkalleen näitä ohjeita saadakseen kaiken hyödyn koneesta. Näin on myös Jumala toiminut. Hän suunnitteli ja loi ihmisen omaksi kuvakseen, joka sitten valitettavasti turmeltui syntiinlankeemuksessa. Hän halusi kuitenkin säästää turmeltunutta ihmistä erilaisilta sairauksilta ja antoi hänelle käyttöohjeet terveeseen elämään. Eli Jumala, joka on suunnitellut ihmisen, tietää parhaiten hänen henkisen ja fysiologisen olemuksen ja näin pystyy antamaan parhaimmat ohjeet sen toiminnan varmistamiseksi.

Jumala on antanut eläimille vaiston, joka ohjaa niitä syömään niille sopivaa ravintoa. Sen sijaan Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon valita ravintonsa Jumalan ohjeiden mukaan, jotka löytyvät Raamatusta. Aikamme tappavat taudit johtuvat suurelta osin siitä, ettemme välitä Jumalan ohjeista vaan syömme vääränlaista ravintoa.

Ensimmäinen ja paras ruokavalio, joka ihmiselle annettiin luomisen jälkeen, oli kasvisravinto, joka kasvaa maan yläpuolella eli hedelmät, pähkinät, vilja. (1. Moos.1:29). Syntiinlankeemuksen jälkeen olosuhteet maan päällä muuttuivat ja ihmiselle annettiin toiseksi paras ruokavalio, joka oli vihannekset (1. Moos. 3:17,18). Vedenpaisumuksen jälkeen olosuhteet maan päällä muuttuivat täysin. Maapallo oli sitä ennen ollut tasalämpöinen ilmakehän yläpuolella olleen vesikerroksen takia, joka vedenpaisumuksessa tuli alas. Koko maapallo kylmeni navoiltaan ja ilmasto muuttui ratkaisevasti. Maan pinta muuttui vedenpaisumuksen seurauksena täysin. Silloin syntyivät suuret valtameret ja korkeat vuoret. Ravinnon saanti vaikeutui, jonka johdosta Jumala salli ihmisille ravinnoksi myös eläinten lihan syönnin (1. Moos. 9:3).

Autiomaavaelluksen aikana Jumala sitten antoi tarkat ohjeet eläimistä, jotka olivat syötäviä (5. Moos. 14:2–6). Pääsääntö syötäville nisäkkäille oli, että niillä on sorkat ja että ne märehtivät. Jumala antoi myös luettelon eläimistä, joiden lihaa ei saanut syödä (5. Moos. 14:7,8) sekä luettelon syötävistä ja kielletyistä linnuista (5. Moos.14:11). Vesieläimistä Jumala antoi ohjeeksi syödä vain vesieläimiä, joilla on evät ja suomut(5. Moos. 14:9,10).Sitä vastoin ehdottomasti kiellettyä on syödä sianlihaa (3. Moos. 11:7). Ehdottomasti oli myös kielletty rasvan ja veren syönti (3. Moos. 3:17).

Kielto syödä sianlihaa ja muiden kiellettyjen eläinten lihaa ei koskenut ainoastaan juutalaisia, niin kuin usein väitetään, koska kielto on voimassa myös Jeesuksen takaisin tullessa (Jes. 66:15–17). Sianliha on nykyisin yleisesti käytetty liharuoka. Sitä on sekoitettu kaiken lisäksi moniin ruokalajeihin ja varsinkin makkaroihin. Uskon, että juuri sianlihan syönti on yksi tärkein tekijä sydän- ja verisuonitauteihin sekä syöpään, joihin kuolee nykyaikana moni ihminen ennen aikojaan. Siat ovat jätteiden syöjiä niin kuin ravut, mateet ja monet muut raadonsyöjät, joihin ne on tarkoitettukin eikä ihmisravinnoksi. Usein vedotaan joihinkin Uuden testamentin teksteihin ja sanotaan kaikkien ruokien olevan syötäviä. Tämä on totta, mutta ne on ymmärrettävä oikein niiden tekstiyhteyden perusteella. Niillä tarkoitetaan nimenomaan Jumalan salliman lihan syöntiä.

Jumala on antanut profeetallisen ilmoituksen mukaan tietoa, että viimeisinä aikoina kaikki liha tulee syömäkelvottomaksi erilaisten eläimissä olevien sairauksien ja muiden syiden takia ja olisi mahdollisuuksien mukaan siirryttävä kasvisruokiin. Tosin niissäkin on jo paljon myrkkyjä johtuen saastumisesta, mutta kuitenkin paljon vähemmän kuin eläimissä ravintoketjun päänä. Tietysti sairaudet johtuvat myös monista muista syistä, mutta ravinto on pääasiallisin syy. Jos ei pysty jättämään lihaa, olisi Jumalan tahdon mukaista syödä vain sallittua lihaa.

Kasvisravintoa suositellaan profeetallisen sanan ja ravitsemustiedon kautta lopun aikana mm. seuraavista syistä:

Nisäkkäissä, kaloissa ja linnuissa on nykyisin paljon sairauksia.

Eläimille syötetään sopimatonta ruokaa, kuten esim. lehmille aiemmin luujauhoa maidon tuottamiseksi.

Eläimet lihotetaan keinotekoisesti myyntiä varten, jolloin lihassa on ylimääräistä siihen kuulumatonta ainetta.

Eläimet kasvatetaan ahtaissa häkeissä, jolloin niihin kerääntyy erilaisia haitallisia aineita.

Eläimille syötetään antibiootteja, jotka turmelevat lihan ominaisuudet.

Eläimet kuljetetaan ja teurastetaan väärin, jolloin niihin kerääntyy virtsa-aineita.

Eläimet ovat saastuneita erilaisista teollisuusmyrkyistä.

Eläinten sisäelimiin kertyvät eniten erilaiset myrkyt.

Eläimissä ravintoketjun päänä on enemmän saasteita kuin kasviksissa.

Voista ja maidosta puhutaan kautta Vanhan testamentin niin kunnioittavaan sävyyn, että niitä käsiteltiin juhlaruokina. Niitä ei ylensyöty. Voirasvan käytöstä ei ollut haittavaikutuksia. Tosin nykyisin, kun eläimissä on paljon sairauksia, maitotuotteet eivät ole entisenlaisia. Itse olen lopettanut maitotuotteiden syönnin. Toinen erittäin arvostettu rasvatuote oli oliiviöljy, jota käytettiin ravintona leipomiseen ja lisänä eri ruokalajeissa (Hes. 16:13). Raamattu kertoo myös hunajasta, mutta sitä piti syödä kohtuullisesti (Sananl. 25:16,27). Raamattu varoittaa myös väkijuomien käytöstä (Sananl. 23:31–35). Jotkut ihmiset elävät kuitenkin pitkään ja terveinä välittämättä näistä Raamatun terveysohjeista, koska he ovat fysiologiltaan vahvoja, mutta näin ei ole kaikilla. Siksi on turvallista oman etunsa vuoksi noudattaa Raamatun ohjeita.

Raamatussa on myös puhtauteen, siisteyteen, liikuntaan, auringonvaloon, vedenkäyttöön, mielenterveyteen, työntekoon ja moniin muihin asioihin liittyviä terveysohjeita, jotka ovat vasta nykyaikana valjenneet ihmisille teknillisen kehitys- ja tutkimustyön tuloksena.

Eräässä elämäni vaiheessa totesin painoni nousevan uhkaavasti. Olin kymmenen kiloa ylipainoinen. Silloin jätin valkoisen viljan ja sokerituotteet pois ruokavaliostani ja painoni alkoi vähitellen laskea ja pysähtyi normaalipainoon.

Valkoisesta jauhosta puuttuu jyvän kuoriaines, sen alla oleva vitamiinipitoisin osa ja alkio. Tarkoissa tutkimuksissa on havaittu, että kun vehnäjyvä kuoritaan, se menettää noin 93 % B1-vitamiinipitoisuudestaan. Lisäksi valkoisesta leivästä puuttuu enemmän kuin puolet muista B-ryhmän vitamiineista. Mitä merkitsee syödä vain valkoisia viljatuotteita sokerin kanssa? Siitä on seurauksena puutostauteja. Ihmiset syövät, lihovat ja näyttävät voivan hyvin, mutta sairastuvat vähitellen.

Sokeri on todettu kalkin ryövääjäksi ja hammasmädän aiheuttajaksi. On havaittu, että sokeri kuluttaa myös B-ryhmän vitamiineja. Runsaasti sokeria käyttävän elimistö kärsii jatkuvaa B-vitamiinin puutetta, joka aiheuttaa häiriöitä hermostossa ja aivoissa ja elimistön proteiinitasapainossa. Se heikentää valkoisten verisolujen kykyä torjua elimistöön tunkeutuvia mikrobeja ja näin alentaa elimistön vastustuskykyä erilaisia tartuntatauteja vastaan. Sokerin on todettu muiden tekijöiden ohella erääksi sydän- ja verisuonitautien aiheuttajaksi. Sydäninfarktiin sairastuneet syövät yleensä paljon enemmän sokeria kuin terveet. Yleensä on tunnettua, että runsas sokerin käyttö aiheuttaa rasvatautia eli liikalihavuutta, joka puolestaan lisää muiden sairauksien alttiutta.

Uskon, että monipuolinen kasvisravinto silloin tällöin kananmunalla ja kalalla täydennettynä on pitänyt terveyteni hyvänä tähän asti. Uskon myös, että Jumalan luomassa kasvisravinnossa ovat vitamiinit ja kivennäisaineet oikeassa suhteessa ja muodossa ihmiskeholle. On vain huolehdittava B 12- ja D-vitamiinin saannista. Minulla todettiin eräässä vaiheessa B 12-vitamiinin puutos, kun se aiheutti oireita. En käytä mitään jatkuvia ja säännöllisiä lääkkeitä eikä minulla ole ollut mitään vakavampia sairauksia. Verenpaineeni ja kolesteroliarvoni ovat normaalit. Ennen kasvisravintoon siirtymistäni verenpaineeni oli koholla ja lääkäri kehotti seuraamaan sitä.

Haluan vielä lopuksi tuoda yhden ja kaikkein tärkeimmän asian esille ja se on luottamus Jumalaan. Omasta kokemuksestani voin sanoa, että usko ja luottamus Jumalaan ovat antaneet minulle rauhan ja tarkoituksen tässä elämässä. Elämä ei enää tunnu tyhjänpäiväiseltä ja merkityksettömältä. Se antaa näin eläkeiässäkin päämäärän, joka johtaa elämän ymmärtämiseen Jumalan lahjana. Kun on tarkoitus ja toimintaa Jumalan kunniaksi, niin elinvoima ja mielekkyys säilyvät ja näin sairaudetkin kaikkien tietojen mukaan pitäisi pysyä paremmin poissa. Uskon myös, että Jumala pitää hänelle antautuneen ihmisen elämää yllä omaksi kunniakseen: ”Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi” (1. Kor. 10:31).