"Uusi testamentti"

0610113

Tämä kirjoitus sisältää lyhyen kuvauksen ja tulkinnan valitsemistani Raamatun ydinkohdista ja niihin liittyvistä raamatunjakeista. Nämä tekstit on otettu tekemästäni kuvallisesta ja äänitetystä PowerPoint-ojelmasta

Kun aika oli täyttynyt, Jeesus syntyi Betlehemissä. Enkeli ilmestyi paimenille ja ilmoitti heille ilosanoman Vapahtajan syntymästä. Paimenet olivat tutkineet kirjoituksia ja odottivat Vapahtajaa. Enkeli valmisti heidät Vapahtajan alhaiseen ja köyhään syntymään.

Luuk.2:9–11.Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.

Idän tietäjät olivat tutkineet Israelin pakkosiirtolaisuuden aikana sinne jääneitä heprealaisia kirjoituksia, joista he olivat löytäneet juutalaisten kuninkaan syntymäpaikan. Jumala ilmoitti heille unessa tarkan ajan, milloin heidän oli lähdettävä Betlehemiin.

Matt.2:1,2.Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: "Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme."

Idän tietäjät saapuivat katsomaan Jeesus-lasta tähden ohjaamana, joka pysähtyi sen talon eteen, jossa lapsi oli. Tähti oli sama kuin paimenille ilmestynyt enkelijoukko, joka siirtyi heidän edellään.

Matt.2.9–11.Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.

Paholainen ryhtyi heti taisteluun ja yritti kuningas Herodeksen kautta tuhota Jeesus-lapsen, mutta Jumala käski unessa vanhempia menemään Egyptiin. Kun Herodes oli kuollut, he palasivat takaisin Nasaretin kaupunkiin.

Matt.2:14,15. Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: "Egyptistä minä kutsuin poikani."

Jeesuksen edelläkävijä Johannes kastaja kastoi Jeesuksen, niin kuin profeetta Daniel oli ilmoittanut tapahtuvan vuonna 27 jKr.. Keisari Tiberiuksen 15. hallitusvuosi oli historian mukaan juuri sama vuosi.

Luuk.3:1,21,22.Keisari Tiberiuksen viidentenätoista hallitusvuotena, Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt."

Kun Jumalan kirkkaus ympäröi Jeesuksen ja Jumalan ääni kuului taivaasta, Johannes lopullisesti ymmärsi kastaneensa maailman Lunastajan. Käsi ojennettuna Jeesusta kohti, hän huusi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maa-ilman synnin”! Karitsa viittasi Jeesuksen uhrikuolemaan.

Joh.1:29,30. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Hän on se, josta sanoin: 'Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.'

Jeesus antoi esimerkin upotuskasteesta, jonka hän asetti todistukseksi uskoon tulosta ja Jeesukselle jättäytymisestä. Ihminen alkaa kasteen jälkeen uuden elämän syntinsä anteeksisaaneena.

Mark.16:15,16.Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Joh.3:23. Myös Johannes kastoi edelleen; hän oli Ainonissa, Salimin lähellä, missä oli runsaasti vettä, ja ihmisiä tuli sinne kastettaviksi

Kun Jeesus aloitti toimintansa kasteen jälkeen, Paholainen yritti saada autiomaassa Jeesuksen luopumaan tehtävästään. Jeesus torjui Paholaisen kaikki kiusaukset Raamatun kirjoituksilla.

Luuk.4:4,8,12.Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.'" Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'" Jeesus vastasi: "On myös sanottu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'"

Jeesus aloitti toimintansa saarnaten evankeliumia ja parantaen sairaita. Näin hän taisteli maan päällä Saatanaa vastaan. Hän vapautti ihmisiä Saatanan vallasta, jossa he olivat olleet monia vuosia. Hän toimi voimallisesti kaikkien niiden puolesta, jota uskoivat häneen.

Matt.4:23. Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.

Jeesus kutsui tavallisen kansan keskuudesta 12 apostolia kouluttaakseen heidät jatkamaan hänen työtään evankeliumin julistamisessa ja sairaiden parantamisessa. Näin hän sulki myös kaikki maailman uskovat ihmiset yhteiskunta-luokkaan ja rotuun katsomatta kulkemaan hänen jalanjäljissään.

Matt.10:1.Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja.

Jeesuksen ensimmäinen ihmetyö oli veden muuttaminen viiniksi. Hääjuhlassa käytetty viini oli käynyt jo alkoholi-pitoiseksi. Jeesuksen vedestä muuttama viini oli tuoretta vasta puristettua viinirypälemehua.

Jes.65:8. Näin sanoo Herra: - Kun viinirypäleet ovat mehukkaita, sanotaan: "Varokaa turmelemasta niitä, niissä on siunaus."

San.20:1.Viinissä on rehentely, oluessa rettelö, päihtyneenä hoippuva on älyä vailla.

Uudestisyntyminen on pelastuksen perusedellytys. Jeesus ilmaisi tämän evankeliumin ydinsalaisuuden vaikutus-valtaiselle juutalaisten neuvoston jäsenelle fariseus Nikodemokselle, joka oli tutkinut innokkaasti ennustuksia Messiaasta ja tullut vakuuttuneeksi Jeesuksen jumaluudesta. Nikodemos vastaanotti Jeesuksen luvattuna Messiaana.

Joh.3:3.Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa."

Juutalaiset halveksivat samarialaisia pakanoita. Jeesus halusi poistaa tämän harha-käsityksen keskustellessaan samarialaisen naisen kanssa kaivolla. Hän ilmaisi hänelle myös jumalanpalveluksen perusedellytyksen palvella ja rukoilla Jumalaa hengessä ja totuudessa. Nainen uskoi Jeesukseen ja myös samarialaiset tulivat uskoon hänen todistuksensa kautta.

Joh.4:23. Tulee aika - ja se on jo nyt - jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo.

Herodes oli heittänyt Johannes Kastajan vankilaan synnillisestä suhteestaan veljensä vaimoon Herodiaan, joka petollisesti sai houkuteltua Herodiaan surmauttamaan Johanneksen.
Jeesus ei auttanut häntä, koska Johannes Kastajan kohtalo oli todistus hänen suuruudestaan ja uskostaan Vapahtajaan. Jeesus tiesi hänen kestävän uskonsa koetuksen.

Matt.11:11 "Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän.

Pietarin kalansaalis oli todistus hänelle ja meille kaikille Jeesuksen jumalallisesta voimasta, joka saa ihmisen tuntemaan synnillisyytensä. Ainoastaan synnin tunto ja Jumalan armoon tekee ihmisestä sielujen kalastajia.

Luuk.5:8–10. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies." Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden, Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja

Vuorisaarnassaan Jeesus pyrki valistamaan opetuslapsia ja kansaa oikealla käsityksellä Jumalan valtakunnasta ja sen periaatteista.

Matt.5:3–10."Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset: he perivät maan. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan. Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan. Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.

Opetuslasten pelko myrskyävällä merellä ja Jeesuksen tyynnyttämä myrsky olivat opetuksena luottamuksesta Jumalan huolenpitoon maailman kiusauksissa ja myrskyissä.

Mark.4:39,40. Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta: "Vaikene, ole hiljaa!" Tuuli asettui, ja tuli aivan tyven. Jeesus sanoi heille: "Miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa?" Room.5:1.Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa.

Jeesuksen ruokkimisihme viidelle tuhannelle oli opetus Jumalan antaman ravinnon huolenpidosta, sen yksinkertaisuudesta ja säästäväisyydestä sekä jakamisesta vähäosaisille.

Mat.14:16.Mutta Jeesus sanoi: "Ei heidän tarvitse mihinkään mennä. Antakaa te heille syötävää.”

2kor.9:10,11. Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta.

Opetuslasten ollessa järvellä peloissaan myrskyn kourissa Jeesus ilmestyi heidän luokseen kävellen veden päällä. Hän kutsui Pietarin luokseen, mutta Pietari alkoi peloissaan vajota. Tällä Jeesus opetti heille, ettei pidä luottaa omaan voimaan vaan Vapahtajaan.

Jes.43.1–3.Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi, kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa, kun astut tulen lävitse, sinä et pala eikä liekki sinua polta. Minä, Herra, olen sinun Jumalasi.

Kun Paholainen ei saanut Jeesusta luopumasta tehtävästään, hän taisteli Jeesusta vastaan pimittämällä juutalaisten ymmärryksen ja yllyttämällä johtajia ja hallitusmiehiä surmaamaan Jeesuksen.

Matt.16:11. Kuinka te ette ymmärrä, etten minä puhunut teille leivistä? Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta."

Joh.7:1. Tämän jälkeen Jeesus kiersi eri puolilla Galileaa. Juudeassa hän ei halunnut liikkua, koska juutalaiset etsivät tilaisuutta tappaa hänet.

Jeesus vahvisti opetuslasten uskoa kirkastusvuorella, jossa taivaassa olevat Mooses ja Elia ilmestyivät heille. Mooses edusti niitä, jotka herätetään Jeesuksen tullessa ja Elia niitä, jotka muutetaan kuolemaa kokematta. Sitten heidät yhdessä viedään taivaaseen.

Matt.17.2,3. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa.

Jeesuksen kertomus laupiaasta samarialaisesta on opetuksena kaikille kristityille kaikkien lähimmäisten auttamiseksi katsomatta omiin tarpeisiin.

Luuk.10:36,37.Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?" Lainopettaja vastasi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta." Jeesus sanoi: "Mene ja tee sinä samoin."

Matt.25:44,45.'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?' Silloin hän vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.'

Jeesus paransi 38 vuotta rampana olleen miehen Betesdan lammikolla sapattina, mikä herätti suuttumusta fariseuksissa. Näin hän halusi valaista juutalaisia siitä, että he olivat vääristäneet lain orjuuden ikeeksi. Rampa mies uskoi Jeesusta ja parantui.

Joh.5:8,9.Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja kävele." Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapatti.

Matt.12:12. Jeesus vastasi heille: – Kyllä sapattina on lupa tehdä hyvää."

Fariseukset pyysivät Jeesukselta merkkiä hänen jumaluudestaan. He eivät uskoneet kirjoituksiin. Epäuskonsa tähden Jeesus antoi heille vain Joonaan merkin kertoen sillä kuolemastaan. Myös nyky-aikana etsitään merkkejä ja ihmeitä uskon tueksi.

Matt.12:39,40. Mutta Jeesus vastasi heille:"Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta maailmanlopun merkkejä, hän ei vastannut suoraan. Jeesus sekoitti asioita Jerusalemin hävityksestä ja maailmanlopusta limittäin. Tämä opetus on annettu, ei ainoastaan heidän, vaan myös lopun ajan ihmisten tutkittavaksi.

Matt.24:3,4.Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: "Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?" Jeesus vastasi: Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan.

Jeesuksen suorittama lasten siunaus on esimerkki kaikille seuraajilleen kasvattaa lapsia rakastamaan Jumalaa ja kertomaan heille Jeesuksen rakkaudesta ja hänen opetuksistaan.

Matt.19:14. mutta Jeesus sanoi: "Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta."

5Moos.6:6,7. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.

Jeesus todisti Lasaruksen kuolleista herättämisellä olevansa ylösnousemus ja elämä. Hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Takaisin tullessaan Jeesus herättää kaikki uskossa kuolleet samalla jumalallisella voimallaan.

Joh.11:23–26. Jeesus sanoi: "Veljesi nousee kuolleista." Martta vastasi: "Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä, ylösnousemuksessa." Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?"

Sakkeus oli juutalainen ja maamiestensä halveksima suuren omaisuuden veron-kannolla hankkinut publikaani. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja oli pienikokoisena kiivennyt puuhun nähdäkseen hänet. Jeesus huomioi hänet ja Sakkeus koki Jumalan armon ja teki täydellisen parannuksen elämässään.

Luuk.19:9,10. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: "Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan."

Kertomus lainopettajien aviorikoksesta syyttämästä ja kivitettäväksi tuomitsemasta naisesta kertoo Jeesuksen syntisiä kohtaan osoittamasta rakkaudesta, armosta, elämää muuttavasta voimasta ja lähimmäisten tuomitsemisesta.

Joh.8:7–11. "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, - Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä." Matt.7:1. "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi”.

Syntinen Maria voiteli Jeesuksen jalat fariseus Simonin talossa hyvin kalliilla tuoksuöljyllä. Tämä rakkauden teko Jeesukselle kertoo syntinsä anteeksisaaneen ihmisen suuresta rakkaudesta Jeesukseen ja on esimerkkinä kaikille ihmisille tässä elämässä ja kautta ikuisuuksien.

Mark.14:8,9.Hän teki minkä voi. Hän voiteli edeltäkäsin minun ruumiini hautaamista varten. Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki."

Jeesus pesi ennen ehtoollista opetuslasten jalat opettaen sillä lähimmäisten palvelemisen nöyryyttä. Hän asetti sen myös synnistä puhdistautumisen merkiksi ehtoollista edeltävänä toimituksena.

Joh.13:14–17. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat.

Jeesus asetti ehtoollisen kuolemansa muistoksi, jossa leipä kuvasi vertauskuvallisesti Jeesuksen runneltua ruumista ja viini samoin hänen vertaan.

1Kor.11:23–25. Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni."

Jeesuksen hirvittävin kiusaus tapahtui Getsemanessa ennen vangitsemistaan. Ihmiskunnan synti erotti hänet Jumalasta. Hän oli kuoleman tuskassa ja rukoili, koska ihmiskunnan pelastus oli hänen käsissään. Hän antautui täysin Jumalan tahtoon.

Luuk.22:42–44. "Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun." Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä..* Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin.*

Paholainen tunsi Juudaksen luonteen ja onnistui saamaan hänet kavaltamaan Jeesuksen ylipapeille ja vanhimmille. Jeesus teki kaikkensa saadakseen Juudaksen luopumaan teostaan.

Matt.26:47,48. Jeesuksen vangitseminen. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: "Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni."

Jeesuksen kuulustelussa Paholainen teki kaikkensa pappien ja vanhinten kautta saadakseen Jeesuksen näyttämään jumalallisen voimansa vapauttaakseen itsensä, jotta Jumalan pelastussuunnitelma epäonnistuisi. Jeesus esiintyi nöyränä Pilatuksen edessä taivaan valo kasvoillaan.

Joh.19:15,16. Juutalaiset huusivat: "Pois! Pois! Ristiinnaulitse hänet!" Pilatus sanoi heille: "Pitääkö minun ristiinnaulita teidän kuninkaanne?" Mutta ylipapit vastasivat: "Ei meillä ole muuta kuningasta kuin keisari." Silloin Pilatus heidän vaatimuksestaan luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi.

Jeesus joutui runneltuna ja kaatuillen kantamaan ristinsä. Lopulta hän kaatui maahan voimattomana ja Simon Kyreneläinen pakotettiin kantamaan Jeesuksen ristiä. Hänen poikansa olivat Jeesuksen opetuslapsia.

Mark.15:21,22. Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Jeesuksen ristiä kantamaan he pakottivat erään ohikulkijan, kyreneläisen Simonin, Aleksandroksen ja Rufuksen isän, joka oli tulossa kaupunkiin. He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on Golgata, käännettynä Pääkallonpaikka.

Jeesus ristiinnaulittiin kahden rikollisen väliin. Molemmat herjasivat Jeesusta, mutta toinen ei ollut täysin paatunut. Pyhä henki valaisi hänen mielensä ja hän antoi itsensä Jumalalle. Tämä esikuvaa maailman ihmisten kahta joukkoa, joista toinen pelastuu ja toinen ei pelastu.

Luuk.23.42,43. Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi." Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä: sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa."

Jumalan poika kuoli ristillä ja sovitti kuolemallaan jokaisen ihmisen synnit, joka ottaa vastaan uskon kautta hänen sovituksensa. Jeesus täytti tehtävänsä eikä antanut periksi Saatanalle. Ihmiskunta pelastui tämän miehen kautta. Profeetta Daniel oli kirjoittanut tämän tapahtuvan vuonna 31 jKr. ja se toteutui täsmälleen.

Joh.19:28,30. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: "Minun on jano." Jeesus joi viinin ja sanoi: "Se on täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Jeesuksen kuollessa tapahtui yliluonnollisia luonnon ilmiöitä, jotka saivat roomalaisetkin sotilaat tunnustamaan Jeesuksen jumaluuden. Jopa kuolleitakin nousi haudoistaan ja näyttäytyi monille.

Matt.27:51,52 54. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: "Tämä oli todella Jumalan Poika!"

Kun Jeesuksen kuollessa herätettiin lisää ihmisiä kuolleista, on heitä taivaassa tällä hetkellä Enokin, Mooseksen ja Elian lisäksi ihmiskunnan edustajina yhteensä 24 ihmistä enkelien kanssa palvomassa Jeesusta.

Matt.17:52. haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös.

Ilm.4:4.Tämän valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentäneljä valtaistuinta, ja niillä istui kaksikymmentäneljä vanhinta, joilla oli yllään valkeat vaatteet ja päässään kultaseppele.

Jeesus haudattiin pitkäperjantaina. Sapatin eli lauantain hän lepäsi haudassa ja nousi ylös kolmantena päivänä eli sunnuntaina, niin kuin hän oli ennen kuolemaansa ilmoittanut. Jeesus toteutti näin myös kuolleessaan sapattikäskyn.

Joh.20:16,17. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Maria." Maria kääntyi ja sanoi: "Rabbuuni!" - se on hepreaa ja merkitsee: opettajani. Jeesus sanoi: "Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo."

Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus viipyi opetuslasten luona 40 päivää selittäen ja avaten heille täydellisemmin kirjoituksia, mitä hänestä oli kirjoitettu. Hän näyttäytyi ennen taivaaseen astumistaan vuorella yhtaikaa noin 500 henkilölle.

Luuk.24:44,45. Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu." Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset.

Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi opetuslapsilleen ja kaikille seuraajilleen lähetyskäskyn jatkaa hänen työtään aina maailman loppuun asti.

Matt.28:18–20. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

40 päivän kuluttua ylösnousemuksesta Jeesus nousi taivaaseen antaen samalla esikuvan toisesta tulemuksestaan. Hän tulee takaisin samalla tavalla.

Apt.1:9–11.Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän."

Helluntaipäivänä opetuslapset saivat Jeesuksen lupaaman Pyhän Hengen vuodatuksen, jonka seurauksena koko pelastussuunnitelma avautui heille koko täyteydessään. He lähtivät voimallisesti saarnaamaan evankeliumia.

Joh.16:7.Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne.

Apt.2:4. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.

Kristittyjen suurin vainooja Saul lähti Jerusalemin jälkeen sotilaiden kanssa Damaskokseen. Matkalla hän kohtasi Kristuksen ja tajusi nyt toimineensa Saatanan työtoverina. Nyt hänelle valkenivat kirjoitukset ja hän ymmärsi, että Jeesus oli luvattu Messias.

Apt.9:3–5. Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" Hän kysyi: "Herra, kuka sinä olet?" Ääni vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.

Damaskoksessa Herra ilmestyi opetuslapsi Ananiakselle ja kertoi hänelle valinneensa Saulin eli Paavalin evankeliumin suureksi julistajaksi Israelissa ja pakanamaissa. Näin Jumalan armo kohtasi syntisistä suurimman niin kuin Paavali itse tunnustaa.

Apt.9:15,16. Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene, minä olen valinnut hänet aseekseni, tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden."

Sadanpäällikkö Cornelius sai Jumalalta käskyn vierailla Pietarin luona. Pietarille annettiin silloin näky siitä, että pakanatkin ovat osallisia Jumalan valtakunnasta.

Apt.10:11,12. Hän näki taivaan avoinna, ja taivaasta tuli alas ikään kuin suuri purjekangas, joka laskettiin maahan neljästä kulmastaan kannateltuna. Siinä oli kaikenlaisia maan eläimiä, nelijalkaisia ja matelijoita, sekä taivaan lintuja.

Apt.10:34. Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä.

Dan.9:24 mukaan Israelin kansan etsikkoaika päättyi vuonna 34 jKr., kun diakoni Stefanus kivitettiin. Jeesus kertoi tästä etukäteen. Paavali ja Barnabas ilmoittivat siitä juutalaisille.

Matt.21:43."Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.

Apt.13:46. Silloin Paavali ja Barnabas sanoivat heille suorat sanat: "Kaikkein ensimmäiseksi Jumalan sana oli julistettava teille. Mutta koska te torjutte sen ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen.

Apostoli Johannes, joka oli Jeesukselle rakas opetuslapsi, joutui uskonsa takia vangiksi Patmos-saarelle. Siellä hän sai Jumalalta lopun ajan tärkeimmän ilmestyksen ihmiskunnan tulevaisuudesta. Hän näki Jeesuksen kultaisten lampunjalkain keskellä taivaan pyhäkössä.

Ilm.1.1,2. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Jumala lähetti enkelinsä ja ilmoitti kaiken tämän palvelijalleen Johannekselle, joka nyt omalla todistuksellaan vahvistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken minkä on nähnyt.

Kun Paholainen ei onnistunut Jeesuksen lunastustyön mitätöimisessä, hän ryhtyi vainoamaan Jumalan kansaa aluksi pakanallisen Rooman kautta. Kristityt joutuivat pakenemaan katakombeihin ja muihin piilo-paikkoihin. Monia kristittyjä heitettiin mm. Colosseumilla leijonien ruuaksi.

Ilm.12:13.Kun lohikäärme huomasi, että se oli syösty maahan, se lähti ajamaan takaa naista, joka oli pojan synnyttänyt.

Monet kristityt joutuivat lopulta pakenemaan vuoristoihin ja muille harvaan asutuille seuduille, jossa he joutuivat piiloutumaan koko paavin vallan vainon ajan 538–1798 (3,5 v. = 1260 vuotta). Paavin vallan harjoittaman Inkvisitiolaitoksen kautta surmattiin pimeänä keskiaikana miljoonia kristittyä toisin ajattelevina.

Ilm.12:14. Mutta naiselle annettiin suuren kotkan siivet, jotta hän lentäisi turvapaikkaansa autiomaahan. Siellä hän on suojassa käärmeeltä, ja hänestä pidetään huolta vuosi, kaksi vuotta ja puoli vuotta.

Kun Paholainen ei onnistunut tuhoamaan kristittyjä, hän alkoi sekoittaa pakanuutta kristin-uskoon paavinvallan myötävaikutuksella.

2Tess.2:4. Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Ilm.17:3. Minä näin naisen, joka istui helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli yltympäri täynnä siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.

Paavinvallan vastustajia alkoi nousta eri puolilla maailmaa. 1400-luvulla vaikuttivat tshekkiläinen Huss ja englantilainen Hieronymus, jotka liittyivät myöhemmin yhteen. Heidät poltettiin roviolla uskonsa tähden, ja tuhka heitettiin Reiniin.

Ilm.6:9,10.Kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin alttarin alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksensa tähden. Ne huusivat kovalla äänellä: "Kuinka kauan kestää, Valtias, sinä Pyhä ja Tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille?"

Paavinvallan vainon aikaa (538–1798) pimeänä keski-aikana lyhennettiin kristittyjen kärsimyksien takia ja alkoi uskonpuhdistuksen aikakausi. Tunnetuin uskonpuhdistajista oli saksalainen tohtori Martti Luther 1500-luvulla. Hän naulasi Wittenbergin kirkon oveen 95 teesiä aneoppia vastaan, josta ne levisivät pian koko Eurooppaan.

Matt.24:22.Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään.

1750-luvun jälkeen Jumala antoi kansalleen lohdutukseksi ja merkiksi erilaisia taivaan merkkejä kertomaan lopun ajan alkamisesta: Lissabonin maajäristys 1.11.1755, pimeä päivä 19.5.1780 ja tähtisade 13.11.1833.

Ilm.6:12,13. Minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin. Maa järkkyi ja vavahteli, aurinko pimeni mustaksi kuin suruvaate, ja kuu muuttui kauttaaltaan verenpunaiseksi. Taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunat varisevat puusta myrskyn sitä ravistellessa.

Paholaisen seuraava yritys hävittää kristinusko oli Ranskan vallankumous 1793–1797, jolloin kristinusko kiellettiin, Raamattuja poltettiin, ja siveetöntä naista palvottiin järjen jumalattarena. Sieltä sai alkunsa laajalle levinnyt ateismi, josta tuli uskonnon korvike.

Ilm.11:7,8.Kun he ovat päättäneet todistajantyönsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin.

1800-luvun alkupuolella alettiin tutkia Danielin kirjan 8:14 ennustusta ja sen perusteella odotettiin Jeesuksen tulevan takaisin vuonna 1844. Tämä johti suureen herätykseen maailmassa.

Dan.8:14,19,26. Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan." Hän sanoi: "Katso, minä teen sinulle tiettäväksi, mitä on tapahtuva vihan ajan lopussa, sillä näky koskee lopun aikaa. Ja näky illoista ja aamuista, jonka sait, on tosi. Mutta pidä salassa se näky, sillä se koskee tulevia päiviä."

Tapahtui suuri pettymys, Jeesus ei tullutkaan takaisin. Tarkempi Raamatun tutkiminen osoitti, että taivaassa alkoi tuomion aika. Tämä Jeesuksen odotus ja pettymys oli jumalallinen suunnitelma, jotta tuomion aikaan taivaallisessa pyhäkössä kiinnitettäisiin huomiota.

Ilm.14.6,7. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - hänen tuomionsa aika on tullut!

Jumala on sanassaan luvannut lähettää jälleen Johannes Kastajan eli nykyaikana seurakunnan valmistamaan Eliaan hengessä kansaansa Jeesuksen toista tulemista varten. Tämän seurakunnan toiminta ja julistus löytyy Ilm.14. luvusta kolmen enkelin sanomana.

Mal.3:23,4.Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen.

Paholainen lähti koko voimallaan vainoamaan tätä seura-kuntaa ja sen julistamaa kolmen enkelin sanomaa, koska viimeinen pelastukseen johtava totuus ja Paholaisen eksytykset löytyvät tästä sanomasta.

Ilm.12:17.Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle.

Ilm.14:12. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Ilm.14. luvun ensimmäisen enkelin sanomassa Jumala kehottaa omaa seurakuntaansa julistamaan kaikille ihmisille maailmassa ikuista evankeliumia, kuuliaisuutta, tuomion alkamista ja Jumalan kumartamista kaiken luojana.

Ilm.14:6,7. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."

Toisen enkelin sanomassa Jumala varoittaa kristikunnassa vallitsevista vääristä opeista, joita kaikki kansat ovat omaksuneet. Babylonia merkitsee sekoitusta ja on vertauskuva ihmisten omista yrityksistä pelastaa itsensä, mikä ei tule onnistumaan. Pelastus tapahtuu vain Jumalan ehdoilla.

Ilm.14:8.Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä."

Kolmannen enkelin sanomassa Jumala varoittaa pedon merkistä, joka on Raamatun vakavin varoitus ja se koskee nimenomaan ihmisten viimeistä ratkaisua maailman historiassa.

Ilm.14:9,10. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä.

Kolmen enkelin sanomassa pelastus on kiteytetty kahteen perusasiaan: usko Jeesukseen ja Jumalan käskyt. Ne ovat olleet voimassa alusta lähtien. Jumala lupaa kolmen enkelin sanoman vastaanottajille erityisen autuuslupauksen.

Ilm.14:12,13.Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat taivaasta Jeesukseen." Minä kuulin äänen, joka sanoi: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."

Ilmestyskirjan mukaan Paholaisen salakavalin eksytys on sunnuntain pyhyys, jolloin Jumalan laki tulee rikotuksi. Lepopäivän muutos sapatilta sunnuntaille, pakanalliselle auringon päivälle, tapahtui keisari Konstantinuksen toimesta v. 321 jKr. annetulla sunnuntailailla.

Ilm.14:6. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet.”

Matt.5:18. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

Toinen lopun ajan eksytys on sielun kuolemattomuus, joka oli Paholaisen ensimmäinen valhe jo paratiisista lähtien, koska se johtaa spiritismiin eli yhteyden pitoon kuolleisiin. Demonihenget tekeytyvät vainajiksi johtaakseen ihmiset uskomaan, että kuolleet ovat elossa, jolloin ne voivat eksyttää ihmisiä henkimaailman opeilla.

Saarn.9:5,10.Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Tee voimiesi mukaan se mikä tehtävissä on, sillä tuonelassa, jonne olet matkalla, ei ole tekoja, ei ajatuksia, ei tietoa, ei viisautta.

Jumala kutsui samaan aikaan profeetan valaisemaan kolmen enkelin sanomaa. Tämä profeetta oli Ellen White (1827–1915), jonka Jumalalta saamat näyt, elämä ja kirjoitukset ovat tästä todisteena.

Mal.3:1. Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot.

Mal.3:23. Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian.

Ellen White sai Jumalalta myös terveysohjeita. Hän mm. kehottaa siirtymään lopun aikana puhtaaseen kasvisravintoon, koska eläimissä on paljon sairauksia ja ympäristömyrkkyjä. Raamatussa on Jumalan vakava varoitus erityisesti lopun aikana sian lihan syömisestä epäterveellisenä ravintona.

Jes.66:16,17. nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia - minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra.

Kun Jumala antoi kolmen enkelin sanoman julistettavaksi, Paholainen ryhtyi taisteluun sitä vastaan. Samaan aikaan syntyi erilaisia spiritistisiä ja hengellisiä liikkeitä sekä sai alkunsa kehitysoppi. Charles Darwin julkaisi kirjan Lajien synty 1850-luvulla.

Ilm.12:12.Iloitkaa siis, taivaat ja te taivaiden asukkaat! Mutta voi maata ja merta - Saatana on laskeutunut teidän luoksenne! Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt.

Myös paavinvalta koki uuden nousun vuonna 1929, kun paavit saivat Italian kanssa tehdyllä lateraanisopimuksella itsenäisen vatikaanivaltion. Paavinvalta alkoi valloittaa maailmaa entistä tehokkaammin loistollaan ja harhaopeillaan.

Ilm.13:3,4. Minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surmaniskun mutta haava oli parantunut. Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä, ja kaikki kumarsivat lohikäärmettä, joka oli antanut pedolle sellaisen vallan. He kumarsivat myös petoa ja sanoivat: - Kuka on pedon vertainen, kuka pystyy taistelemaan sitä vastaan?

Matt.24. luvussa Jeesus antoi monia merkkejä takaisintulonsa läheisyydestä: sotia, nälän-hätää, maanjäristyksiä, laittomuutta, ahdistusta, epätoivoa, ja rakkaudettomuutta. Hän varoitti myös Saatanan ja ihmisten hengellisistä petoksista.

Matt.24:3,4.Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: "Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?" Jeesus vastasi: "Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan.

Danielin kirjassa on kirjoitettu maailmanvallat Babylonin ajasta Jeesuksen tuloon asti. Tämän ennustuksen mukaan me elämme tällä hetkellä aivan Jeesuksen tulon kynnyksellä.

Dan.2:44,45. "Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti, niin kuin sinä näit, että vuoresta lähti vierimään kivi käden koskematta ja murskasi raudan, pronssin, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys on oikea."

Ennen Jeesuksen tuloa Jumalan kansa tullaan seulomaan. Sen saa aikaan parannukseen johtava Laodikean sanoma (Ilm.3:14–22). Monet luopuvat ja vain uskolliset pysyvät Jeesuksen yhteydessä.

Ilm.3:14—16. "Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani.

Jumalan viimeinen armon sanoma, Ilm.14. luvun kolmen enkelin sanoma, tulee jakamaan ennen Jeesuksen tuloa ihmiset kahteen joukkoon, joista toinen pelastuu ja toinen ei pelastu.

Ilm.14:6. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille. Joh.10:16. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.

Jumala päättää työnsä Pyhän Hengen johdossa. Paholainen synnyttää samalla väärää herätystä, josta Jeesus varoitti etukäteen. Jumala tulee lähettämään ajan lopussa ehtoosateen eli oikean herätyksen kansalleen.

Matt.24:24. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan.

Ilm.18:1. Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan.

Ennen Jeesuksen takaisintuloa ja armon oven sulkeutumista on hyvin lyhyt sinetöimisen aika, jolloin jokainen ihminen joutuu valitsemaan ottaako hän Jumalan sinetin tai pedon merkin.

Ilm.7.2,3.Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta: "Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan."

Paholainen on taistellut Jumalan lakia vastaan lankeemuksestaan lähtien. Viimeinen taistelu tullaan käymään Jumalan merkin ja pedon merkin välillä ja se liittyy Jumalan lakiin. Sapatti eli lauantai on Jumalan merkki.

Hes.20:12: Myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni. The Catholic Record. ”Sunnuntai on meidän arvovaltamme merkki.

Kun armonovi taivaassa sulkeutuu ja Jeesus poistuu taivaallisesta pyhäköstä, alkavat maan päällä ennen kokemattomat vitsaukset. Ne kestävät lyhyen ajan ja päättyvät Jeesuksen tullessa.

Ilm.15:1. Minä näin taas taivaalla suuren ja ihmeellisen tunnusmerkin: seitsemän enkeliä, seitsemän vitsauksen toimeenpanijat. Nämä vitsaukset ovat viimeiset, niihin tyhjentyy Jumalan viha.

Ilm.18:8. 8. Sen tähden häneen iskevät yhtenä ja samana päivänä kaikki hänelle langetetut vitsaukset.

Paholaisen viimeisin ja suurin eksytys on se, että hän tulee esiintymään Kristuksena. Hän siunaa pedon ja sen kuvan kumartajia sekä väittää siirtäneensä sapatin sunnuntaille. Tämä on voittamaton eksytys niille, jotka eivät tunne kirjoituksia.

Matt.24:23–25. "Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Messias', tai: 'Messias on tuolla', älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut.

Vitsaukset kohdistuvat Jumalan hyljänneisiin ihmisiin eli pedon merkin ottaneisiin ihmisiin. Jumalan omat ovat Jeesuksen ja enkelien suojeluksessa. Tosin se on heille Jaakobin ahdistuksen aikaa, jossa heidän uskoansa koetellaan.

Ilm.16:2. Ensimmäinen enkeli lähti ja tyhjensi maljansa maan päälle. Silloin tuli pahoja märkiviä haavoja niihin ihmisiin, joilla oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.

Dan.12:1. Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana.

Jeesuksen toinen tuleminen on maailmanhistorian suurin tapahtuma. Se on kaikkialla maailmassa näkyvä ja kuuluva tapahtuma, jonka kaikki ihmiset näkevät. Se on koko Jumalan pelastussuunnitelman päätepiste. Uudessa testamentissa keskimäärin joka yhdestoista jae kertoo tästä valtavasta tapahtumasta.

Matt.24:27. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo.

Jeesuksen tullessa uskovat ihmiset herätetään kuolleista. He saavat elossa olevien uskovien ihmisten kanssa kirkastetut taivaalliset ruumiit ja näin alkaa matka Jeesuksen kanssa taivaaseen.

Tess.4:16,17. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa.

Jeesuksen tullessa enkelit kokoavat uskovat ihmiset ja vievät heidät Jeesusta vastaan yläilmoihin, sekä elossa olevat että kuolleista herätetyt ihmiset. Sitten heidät viedään pilvivaunuissa taivaaseen.

Matt.24:31. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut.

Joh.14:3. 3. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.

Jumalattomat ihmiset saavat surmansa Jeesuksen tullessa Kristuksen ja enkelien kirkkaudesta ja voimasta.

Ilm.19:15. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin.

2Tess.2:8. silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella.

Jeesuksen tulon jälkeen maa on autio ja tyhjä. Vain synnin jäljet ovat jäljellä. Pelastetut ovat taivaassa ja jumalattomat kuolleina maan päällä.

1Tess.4:17. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa.

Jer.4:25,26. Minä katselin ympärilleni - ei yhtään ihmistä, taivaan linnutkin olivat lentäneet pois. Minä katselin puutarhaa - se oli pelkkää aavikkoa, kaupungit oli revitty maahan. Tämän kaiken oli saanut aikaan Herran hehkuva viha.

Jeesuksen tulon jälkeen seuraa 1000-vuoden aika, jolloin Paholainen on sidottu olosuhteiden kahleilla tuhoutuneen maan päälle, koska maan päällä ei ole ihmisiä kiusattavana.

Ilm.20:1–3. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat Paholainen ja Saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi, syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin tuhat vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa

1000-vuoden aikana taivaassa olevat pelastetut tulevat tuomitsemaan jumalattomat, jotka sitten herätetään 1000-vuoden päätyttyä saamaan tuomionsa.

Ilm.20:4,5. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin tuhat vuotta oli täyttynyt.

1000-vuoden päätyttyä laskeutuu taivaasta maan päälle Jumalan valmistama kaupunki, Uusi Jerusalem, jossa Jeesus ja kaikki pelastetut ovat hänen kanssaan.

Ilm.21:9,10.Yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemässä maljassaan seitsemän viimeistä vitsausta, tuli luokseni ja puhui minulle. Hän sanoi: "Tule, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon." Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta, Jumalan luota.

Viimeinen tuomio tapahtuu kaikkien ihmisten ollessa yhtaikaa elossa maan päällä. Jeesus istuu valtaistuimellaan ja julistaa jumalattomille tuomion. Jumalan laki on tuomion perustana.

Ilm.20:11,12. Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan.

Jumalattomat on herätetty kuolleista ja Paholainen pääsee näin vapaaksi vankeudestaan. Paholainen yllyttää heitä hyökkäämään uuteen Jerusalemiin, mutta tuli tuhoaa heidät.

Ilm.20:7–9.Kun tuhat vuotta tulee täyteen, päästetään Saatana vankilastaan, ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Magogin ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta iskee tuli, ja se tuhoaa ne kaikki.

Jumalattomat ihmiset ja paholainen enkeleineen joutuvat kärsimään tulessa tekojensa mukaan, kunnes he ovat saaneet rangaistuksensa ja tuhoutuneet lopullisesti.

Ilm.20:14. Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi.

Mal.3:19.Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljenkorsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin - sanoo Herra Sebaot - eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta.

Tämä synnin seuraukset kokenut maapallo luodaan uudestaan pelastettujen kodiksi kautta ikuisuuksien. Kaikki palautetaan siihen alkuperäiseen tilaan, johon Jumala oli alunperin ihmisen ja maapallon tarkoittanut.

Ilm.21:1,2. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten.

Uuden maan ihanuutta ja onnellisuutta ei ihmismieli pysty kuvaamaan. Koko luomakunta elää ikuisesti keskinäisessä sovussa ja rakkaudessa.

1Kor.2:9. Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.

Jes.11:6. Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena.

Tästä syntisestä ja uudesti luodusta maapallosta tulee yksi maailmankaikkeuden keskuspaikka, koska Jeesus Kristus tulee asumaan siellä ihmisten kanssa. Ihmiskunta tulee olemaan erikoisasemassa, koska ketkään maailmankaikkeuden asukkaat eivät ole kokeneet synnin voittamista Jeesuksen veren voimassa.

Ilm.21:3. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan.

Jumalan pelastussuunnitelma on viety päätökseen. Koko maailmankaikkeus tulee olemaan lopullisesti puhdas kaikesta synnistä. Suuri taistelu on päättynyt. Kaikki taivaan asukkaat tunnustavat, että Jumala on rakkaus ja että hänen tuomionsa ovat oikeat.

Ilm.21:4,5. ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut." Valtaistuimella istuva lausui: "Uudeksi minä teen kaiken." Hän sanoi: "Kirjoita nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja todet."

Tämä ihana tulevaisuus on luvattu jokaiselle ihmiselle, joka ottaa vastaan syntiensä sovituksen Jeesuksen ristinkuoleman kautta ja hyväksyy hänet omaksi Vapahtajakseen. Se tapahtuu uskon ja kuuliaisuuden kautta, jotka Jumala antaa jokaiselle Jumalaa rakastavalle ihmiselle.

Joh.3:16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Hyvän paimenen tavoin Jeesus kutsuu sinuakin tänä päivänä seuraamaan häntä taivaskotiin, koska olet hänelle hyvin kallisarvoinen ja rakas. Hän odottaa sydämesi ovella vastaustasi. Hän haluaa sinut valtakuntansa kansalaiseksi. Hän rakastaa ja arvostaa sinua.

Ilm.3:20,21. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. "Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen.

 

0603136