34. Miksi olen adventisti

Maailmassa on lukuisia seurakuntia, jotka opettavat Raamattua eri tavalla. Tämän on saanut aikaan paholainen. Jumala haluaa ennen toista tulemustaan palauttaa Raamatun opetukset Kristuksen opin mukaisiksi. Siksi uskon, että Jumala on antanut adventtiliikkeelle julistettavaksi lopun aikana Ilmestyskirjassa olevan kolmen enkelin sanoman (Ilm. 14:6 – 13), joka valmistaa ihmiskuntaa Jeesuksen toista tulemista varten.

6. Kolme enkeliä. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. 7. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet"(Ilm. 14:6,7).

Uudella enkelillä kuvataan ihmisiä, jotka julistavat uudelleen ikuista ja alkuperäistä evankeliumia.

Taivaan laki kuvaa maailmanlaajuista julistusta.

Tämä ikuinen evankeliumi on tarkoitettu kaikille maapallon ihmisille.

Jumalan pelko ja kunnia ovat hänen käskyjensä pitämistä Jumalan armossa ja voimassa.

Jumalan kansan tuomio alkoi taivaassa 1844 (Dan. 8:14), kun tätä sanomaa alettiin julistaa eli se on jo alkanut.

Jumalan kumartaminen luojana on lepopäiväkäskyn (sapatin eli lauantain) hyväksymistä ja noudattamista. 8. Muista pyhittää lepopäivä. 9. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 10. mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. 11. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen (2. Moos. 20:8 – 11).

8. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä"(Ilm. 14:8).

Babylon (Baabel = sekoitus) kuvaa Kristuksen opista langenneita seurakuntia.

Babylon on johdattanut kaikki kansat omaksumaan vääriä Raamatun oppeja.

Vääriä oppeja ovat mm.: 1) Kristityn ei tarvitse noudattaa kymmentä käskyä. 2) Opetus sunnuntain pyhyydestä. 3) Opetus Kristuksen salaisesta tulemuksesta. 4) Oppi loppumattomasta piinasta. 5) Oppi sielun kuolemattomuudesta. 6) Epäraamatullinen lapsikaste.

9. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, 10. joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. 11. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa - ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen”(Ilm. 14:9 – 11).

Pedon ja sen kuvan kumartaminen ja sen merkin ottaminen otsaansa ja käteensä merkitsee katollisen vallan määräämän lepopäivän (sunnuntain) hyväksymistä ja noudattamista maailmanhistorian loppuvaiheessa, kun pedon merkki pakotetaan ottamaan yhteiskunnan toimesta (Ilm. 13:15,16). Kenelläkään ei siis ole vielä pedon merkkiä.

The Catholic Record: ”Sunnuntai on meidän arvovaltamme merkki”.

Sapatti eli lauantai on Jumalan ja Hänen kansansa välinen merkki: 12. Myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseen (Hes. 20:12).

Pedon merkin valinneet joutuvat ikuiseen kadotukseen.

12. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen (Ilm. 14:12).

Jumalan kansan ikuiset tuntomerkit ovat olleet aina ja tulevat olemaan ikuisesti voimassa. Ne ovat usko Jeesukseen ja Jumalan kaikkien käskyjen (Kymmenen käskyä) noudattaminen Jumalan armossa ja voimassa.

13. Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä" (Ilm. 14:13).

Kolmen enkelin sanoman vastaanottajille luvataan erityinen autuuslupaus eli iankaikkinen elämä.

Kirjallisuudestamme ja jopa kotisivuiltani löytyy tarkempi tulkinta kolmen enkelin sanomalle. Seitsemännen päivän adventtiseurakunta on ainoana maailmassa omaksunut tämän yllä kerrotun kolmen enkelin sanoman, ikuisen evankeliumin, julistamisen sydämen asiaksi. Sitä julistetaan tällä hetkellä yli 200 maassa.