35. Ellen White – aikamme profeetta

Uskon, että Ellen G, White oli Jumalan lähettämä profeetta. Jumala on sanassaan luvannut, että Hän lähettää profeetan valmistamaan Jumalan kansaa Jeesuksen takaisintuloa varten aivan samoin kuin hän lähetti Johannes Kastajan (Matt. 11: 7–14) valmistamaan tietä Jeesuksen ensimmäiselle tulemiselle. ”Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen” (Mal. 4:5,6). Profeetta Elialla tarkoitetaan Elian hengessä toimivaa profeettaa.

Tämä on erittäin tärkeä ennustus, koska se paljastaa oikean seurakunnan lopun aikana. On vain löydettävä tämä Elian hengessä toimiva profeetta ja seurakunta, jossa hän toimii tai on toiminut. Mistä me sitten lähdemme etsimään häntä? On luonnollista, että Ilmestyskirja antaa valoa tähän kysymykseen, koska se on kirjoitettu lopun aikoja varten. Ehkäpä myös Malakia antaa lisäselvityksiä Eliasta. Katsomme ensin Malakian kirjaa. Malakia ei mainitse muualla Elian nimeä. Voisiko Malakia käyttää jotain muuta nimeä Eliaan tilalla. Samassa luvussa Malakia kirjoittaa: ”Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä” (Mal. 3:1).

Aivan selvästi tässä puhutaan sanansaattajasta, joka valmistaa tien myös Jeesuksen toiselle tulemukselle. Tässä jakeessa kerrotaan myös ajankohta sanansaattajan ilmestymiselle. Suuri taistelun -kirjan sivulla 272 Ellen White kommentoi tätä jaetta seuraavasti: ”Myös Malakia ennusti tämän tulemisen. ”Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot”. Herran tulo temppeliin oli äkillinen ja odottamaton. Hänen kansansa ei odottanut häntä sinne.”

Historian tapahtumat todistavat meille, että Herraa odotettiin maan päälle palaavaksi vuonna 1844 Danielin kirjan 8: 14 ennustuksen mukaan: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan." Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan hän aloitti työnsä Taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimmässä. Tämä oli silloiselle Jumalan kansalle suuri pettymys, jonka Jumala salli tapahtuvan, jotta tämä tärkeä tapahtuma huomattaisiin Jumalan omien seulomiseksi. Tästä tapahtumasta kertoo kuvaannollisesti Ilmestyskirjan 10 luku, jossa kerrotaan makean ja karvaan kirjan syömisestä. Tämä profetia on antanut minulle mitä vakuuttavimman todistuksen siitä, että Jumala johtaa maailman tapahtumia ja pelastussuunnitelmaansa oman täydellisen suunnitelmansa mukaan. Herra todella meni temppeliinsä aivan äkkiä, niin kuin Malakia ennusti.

Tämän Malakian ennustuksen perusteella olen ymmärtänyt, että lopun ajan Elian ilmestyminen valmistamaan tietä Herran toiselle tulemiselle tapahtui tuona samana ajankohtana. Näin me tiedämme Profeetta Elian ilmestymisen ajankohdan. Nyt on vain löydettävä hänet muiden tuntomerkkien perusteella.

Katsomme seuraavaksi Ilmestyskirjaa löytääksemme sieltä valoa oikean profeetan tunnistamiseksi. Me emme löydä sieltäkään Elian nimeä, mutta me löydämme sanoman, joka valmistaa meidät Kristuksen toiselle tulemiselle ja tämän sanoman täytyy olla myös Elian sanoma. Tämän sanoma löydämme Ilmestyskirjan 14 luvusta ja sitä nimitetään kolmen enkelin sanomaksi. Siinä päähuomio kiinnitetään Jumalan poljettuun lakiin, jota säilytetään liitonarkissa taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimmässä sekä Jumalan kansan tuntomerkkeihin: ”Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen" (Ilm. 14:12). ”Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle” (Ilm. 12:17). ”Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki” (Ilm. 19:10).

Näihin edellä oleviin jakeisiin sisältyy kolme ratkaisevaa tuntomerkkiä: Usko Jeesukseen, Jumalan käskyjen pitäminen ja profetoimisen henki, jotka ovat tärkeässä asemassa seurakuntamme opetuksessa. Seurakuntamme pyrkii korottamaan Jeesusta Kristusta kaiken Luojana ja opettamaan kaikkien kymmenen käskyn pitämistä, johon sisältyy myös sapattikäsky. Seurakunnalla on profeetallinen sanoma. Lisäksi adventtiseurakunta syntyi juuri silloin kuin kolmen enkelin sanomaa alettiin julistaa eli juuri vuoden 1844 jälkeen ja se noudattaa apostolisen seurakunnan opetusta. Se on maailmanlaajuinen seurakunta, koska se toimii noin 200 maassa. Se opettaa, että pelastus saadaan ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta.

Jotta seurakunnan opetus olisi Jumalan tahdon mukaista ja se täyttäisi sille asetetun tehtävän valmistaa tie Jeesuksen toiselle tulemukselle, täytyy seurakunnassa olla auktoriteetti eli siis profeetta. Adventtiseurakunta pitää Ellen G. Whitea Jumalan lähettämänä profeettana, joka toteuttaa Elian tehtävää lopun aikana seurakunnan kautta. Jos näin ei olisi, olisimme vain seurakunta, jossa olisi erilaisia totuuskäsityksiä. Adventtiseurakunnan yksimielisyys on ainutlaatuista ja tämä johtuu juuri Ellen G. Whiten kirjoituksista. Olemme jo todenneet, että hän vaikutti oikeana ajankohtana. Hän nimittäin eli vuosina 1827–1915 ja vaikuttaa nyt seurakunnassamme kirjallisuuden kautta.

Katsomme nyt, täyttääkö Ellen White Raamatussa yleensä profeetalle annetut tuntomerkit. Niiden 70 vuoden aikana, jona Ellen G. White palveli adventtiseurakunnassa, hän sai noin 2 000 suoraa viestiä Jumalalta näkyjen kautta päivin ja öin. Todistajat kertovat Ellen Whiten olotilasta, kun hän sai näkyjä seuraavaa:

1) Hän ei hengittänyt. Näky saattoi kestää kolmekin tuntia. Lääkäri totesi, että hän oli aivan kalpea ja että hänen sydämensä lyö, mutta keuhkot eivät toimineet. Profeetta Daniel tunsi samanlaisen voimattomuden ja kehon vajavuuden näyn aikana (Dan. 10:17).

2) Hänen jäsenensä toimivat normaalisti ja silmät olivat auki. Saman koki Bileam, jonka piti kirota Israel (4. Moos. 24:3–4).

3) Hän oli voimaton siirtyessään näkytilaan. Daniel koki samanlaisen voimattomuuden kohdatessaan Herran (Dan. 10:7–8).

4) Kerrotaan, että hän piti yli kahdeksan kiloista Raamattua ojennetussa kädessään puoli tuntia näkynsä aikana. Samoin Daniel sai voimaa, kun Herra kosketti häntä (Dan. 10:18).

5) Hän oli täysin tiedoton ulkomaailmasta. Paavalilla oli samanlainen kokemus, kun hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen (2. Kor. 2:1–3).

Ellen White on täyttänyt fyysisesti nämä viisi Raamatun ilmoittamaa oikean profeetan tuntomerkkiä. Katsomme seuraavaksi hänen moraalisia tuntomerkkejään.

1) Hän korotti kaikissa kirjoituksissaan Jeesusta Kristusta lihaksi tulleena. Näin kirjoittaa myös apostoli Johannes (1. Joh. 4:1,2).

2) Hän korotti kaikissa kirjoituksissaan kymmeniä käskyjä Jumalan antamana oikean ja väärän mittapuuna. Profeetta Jesaja kirjoittaa samoin (Jes. 8:20).

3) Hänen kaikki ennustuksensa ovat toteutuneet tai tulevat toteutumaan aikanaan. Tämän vahvistaa oikeasta profeetasta myös profeetta Jeremia (Jer. 28:9).

4) Hänen elämänsä ja työnsä hedelmät todistavat oikeasta profeetasta. Hänen aikalaisensa todistavat hänestä nöyränä ja antaumuksellisena Kristuksen opetuslapsena, jota kunnioitettiin ja arvostettiin. Hän on kirjoittanut ja julkaissut enemmän hengellisiä kirjoja ja useimmilla kielillä kuin kukaan nainen historian aikana. Hän kirjoitti 29 000 sivua, jotka on julkaistu kirjan muodossa sekä 4 500 sivua artikkeleita, jotka on julkaistu eri lehdissä. Tämä merkitsee 25 miljoonaa kirjoitettua sanaa. Jos kaikki hänen kirjoittamansa kirjat pantaisiin päälletysten, niistä tulisi miehen korkuinen pino. Kirjoittajana, puhujana ja neuvonantajana hän kosketteli mitä moninaisimpia elämänaloja. Hän oli perustamassa kasvatustyön alalla koulujärjestelmää, johon nyt kuuluu oppilaitoksia kansakouluista yliopistoihin asti. Hän painotti jo silloin terveellistä elämäntapaa tiedoin, jotka vasta viime vuosikymmenien tieteellinen tutkimus on vahvistanut oikeaksi. Hänen aloitteestaan on levinnyt laaja hengellisten kirjojen kustannustoiminta eri puolille maailmaa. Hänen hedelmänsä täyttävät täysin oikean profeetan tuntomerkit.

Uskon myös, että Ellen White oli juuri sellainen profeetta, josta Jeesus puhui kehottaessaan kiinnittämään huomiota profeetan hedelmiin. "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät” (Matt. 7:15–20).

Jeesus varoitti tässä jakeessa erityisesti vääristä profeetoista. On selvää, että on myös oikeita profeettoja, muutoinhan hän olisi varoittanut kaikista profeetoista. Vihollinen lähettää näitä vääriä profeettoja eksyttääkseen meitä tunnistamasta oikeita profeettoja. Siksi on vakavasti kiinnitettävä huomiota Jumalan lähettämiin profeettoihin: ”Luottakaa Herraan, Jumalaanne, niin kukaan ei teitä voita. Luottakaa hänen profeettojensa sanaan, niin teidän käy hyvin" (2. Aikak. 20:20).

Joku sanoo, eikö meille riitä Raamattu. Eikö Jumala ole ilmoittanut Raamatussa kaikki, mitä meidän tulee tietää. Tämä on aivan totta, mutta koska on tapahtunut - niin kuin aikaisemmin totesimme – luopumus, tarvitaan oikeita Raamatun selittäjiä. On palattava alkuperäiseen apostolisen ajan uskoon. On noudatettava protestanttien suurta periaatetta: ”Raamattu ja ainoastaan Raamattu uskon ja elämän ohjeena.”

Ellen G. White toistaa usein kirjoituksissaan, että hän on pienempi valo joka johtaa suurempaan valoon. Tänä luopumuksen aikana tarvitaan tänä luopumuksen aikana oikeita Raamatun selittäjiä tai muuten olemme jatkuvasti eksyksissä. Raamatun selittäjiä tarvittiin jopa apostolisena aikana. Tästä kertoo hyvin kertomus Filippoksesta ja etiopialaisesta hoviherrasta: Filippos juoksi vaunujen luo, ja kuullessaan miehen lukevan profeetta Jesajaa hän sanoi: "Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää?" Mies vastasi: "Kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo" (Ap.t. 8:30,31). Sen jälkeen Filippos kertoi hänelle Jesajan kirjoituksen ennustuksesta koskien tulevaa Vapahtajaa ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta.

Olen todennut, että ne, jotka lukevat Ellen G. Whiten kirjoja, ymmärtävät ja osaavat myös paremmin Raamattua. He ovat vakaalla ja raittiilla pohjalla, eivätkä juokse kaikenlaisten uskonnollisten villityksien ja harhaoppien perässä.

Ne, jotka ottivat vastaan Johanneksen eli Elian sanoman, ottivat vastaan Jeesuksen hänen ensimmäisessä tulemuksessaan. Samoin ne, jotka ottavat vastaan kolmen enkelin sanoman eli Elian sanoman lopun aikana, varjeltuvat vihollisen eksytyksiltä ja ottavat vastaan myös Jeesuksen hänen toisessa tulemuksessaan.

Suosittelen Ellen G. Whiten kirjoituksien lukemista Raamatun rinnalla. Itse olen lukenut monet kerrat saatavillani olevat Ellen G. Whiten kirjat ja olen iloinen siitä, että olen pysynyt jo lähes 30 vuotta adventtiseurakunnan yhteydessä ja uskon olevani raittiilla pohjalla Raamatun opetuksessa. Olen monesti todennut, että loppujen lopuksi Ellen G. Whiten kirjoituksista löydämme parhaimmat selitykset ja tulkinnat Raamatun eri asioille. En ole löytänyt mitään Raamatun vastaisia oppeja tai tulkintoja hänen kirjoituksistaan. Se on uskomaton asia ja todistaa vahvasti hänen profeetallisuutensa.

On suurta Jumalan armoa, että hän on ilmoittanut sanansa kautta oikean seurakunnan ja johdattanut seurakuntaa profeettansa kautta viemään pelastussuunnitelmaansa päätökseen nyt viimeisinä aikoina, jolloin vihollinen yrittää kaikin voimin hävittää Jeesuksen Kristuksen tuntemista. Jumala rakastaa omaa kansaansa kuin silmäteräänsä ja haluaa johtaa meitä jokaista yhä lähemmäksi ja lähemmäksi Jeesusta. Hän haluaa kirkastaa sanansa kautta Golgatan käsittämätöntä uhria syntiemme sovitukseksi. Kiitän Jumalaa siitä suuresta valosta, josta olen päässyt osalliseksi tässä pimeässä maailmassa, ja teen parhaani kertoakseni Jumalan rakkaudesta lähimmäisilleni.

The 1905 photo — which shows White walking outdoors with her son William and his wife, May