3. Ennustukset todisteena ja valona

0601088

Profetiat vahvistavat Raamatun arvovallan

Raamatun luotettavuutta on paljon epäilty. Monien mielestä se on vain tavallinen kirja, ihmisten kirjoittama niin kuin muutkin kirjat. On kuitenkin myös paljon ihmisiä, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että Raamatun sisältö on Jumalan ilmoitusta ihmiselle, vaikka hän onkin käyttänyt ihmisiä välikappaleinaan sanomansa ilmoittamisessa. Yksi voimakkaimpia todisteita Raamatun jumalallisesta alkuperästä kaikkein kriittisimmällekin ihmiselle ovat Raamatun toteutuneet ennustukset. Ainoastaan kaikkitietävä Jumala voi vuosituhansia etukäteen tarkasti ilmoittaa, mitä tulee tapahtumaan. ”Esittäkää todisteenne, sanoo Jaakobin kuningas. – ilmoittakaa, mitä vastedes tapahtuu, tietääksemme, oletteko te jumalia” (Jes.41:21,23) … He ilmoittakoot tulevaiset, ja mitä tapahtuva on” (Jes.44:7). Jumala on antanut Raamatun ennustukset todisteeksi oikeasta Jumalasta ja myös valoksi tämän maailman pimeyteen (2Piet.1:16–18). Raamatun ennustuksissa näkyy taivaan Isän huolehtivaisuus ja rakkaus ihmistä kohtaan. Jumalan tahto on, ettei kukaan olisi pimeydessä, vaan tietäisi, mitä tulee tapahtumaan ja ottaisi vaarin Raamatun ennustusten sanomasta (Ilm.1:3; 22:7,10).

Vanhassa testamentissa Danielin kirja ja Uudessa testamentissa Ilmestyskirja ovat raamatun keskeisiä profeetallisia kirjoja. Kun näitä Raamatun ennustuksia tutkii, näkee, miten yksinkertaisella ja selvällä tavalla Jumala ennustaa tulevia tapahtumia. Silloin usko Raamatun kaikkivaltiaan Jumalaan ilmoituksena lisääntyy. Silloin saa myös kirkasta valoa aikamme pimeyteen.

Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa Jeesus vakuuttaa: ”Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on” (jae 3). Viimeisessä luvussa hän toistaa tämän autuuslupauksen: ”Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin” (jae 7).

Maailmanhistoria pähkinäkuoressa

Danielin kirjan toisessa luvussa kerrotaan, miten Babylonin kuningas Nebukadnessar näki tärkeän unen, jonka hän unohti. Hovin viisaat eivät osanneet ilmoittaa unta eikä sen selitystä. ”Mutta on Jumala taivaassa: hän paljastaa salaisuudet” (jae 28). Daniel sai Jumalalta unen ja sen selityksen. Kuningas näki suuren kuvapatsaan, jonka pää oli kultaa, rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea, sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Vuoresta irtautui kivilohkare – ei ihmiskäden voimasta ja iski kuvapatsaan jalkoihin. Silloin koko kuvapatsas musertui. Kivestä tuli suuri vuori ja se täytti koko maan (Dan.2:31–35).

Neljä maailmanvaltaa

Tämän kuvapatsaan osat neljää toistaan seuraavaa maailmanvaltaa, joista ensimmäinen Babylonia (jae 38–40). Nebukadnessarille sanottiin: ”Sinä olet se kultainen pää” (jae 38). Kun ensimmäinen näistä neljästä maailmanvallasta on selvästi ja suoraan ilmoitettu, ei meidän tarvitse muuta kuin katsoa vanhan ajan historiateosten sisällysluetteloon, niin näemme, että Babylonin jälkeen maailmanvallaksi tuli Meedia-Persia, sen jälkeen seurasi kreikkalaismakedonialainen maailmanvalta Aleksanteri Suuren toimesta ja neljäntenä rautainen Rooma. Se, että kuvapatsaanjalat ja varpaat olivat osaksi rautaa ja osaksi savea merkitsee, että neljäs valtakunta tulisi hajoamaan (jae 41). Näin tapahtuikin, kun Rooman maailmanvalta hajosi kansainvaelluksen aikana. Länsi-Rooman raunioille syntyi kymmenen valtakuntaa, kuten jaloissa oli kymmenen varvasta. Nämä kansakunnat olivat alemannit, frankit, burgundit, sveevit, vandaalit, länsigootit, anglosaksit, itägootit, longobardit, ja herulit. Kaikkina aikoina luku kymmenen on parhaiten osoittanut Länsi-Rooman raunioille syntyneiden valtakuntien lukumäärän. Tälläkin hetkellä näiden valtakuntien lukumäärä on kymmenen. Ne ovat Italia, Itävalta, Sveitsi, Ranska, saksa, Englanti, Hollanti, Belgia, Espanja, portugali. Osa näistä valtakunnista on luja kuin rauta ja osa hauraita

kuin savi (jae 42).

Eurooppa ei yhdisty

Näistä valtakunnista voimakkaimpien yhtenä keskeisenä tavoitteena on vuosisatojen kuluessa ollut pyrkimys yhdistää ne toinen toiseensa (jae 43). Yhä uudestaan ja uudestaan on Rooman maailmanvallan kukistumisen jälkeen ilmaantunut Euroopassa yrityksiä yhdistää sen hajanaiset osat toisiinsa erilaisin keinoin. Tähän on pyritty hallitsijoiden välisillä avioliitoilla eli ”ihmissiemenellä”. Kaarle Suuri, Napoleon, keisarillinen saksa ja Hitler pyrkivät siihen sodilla ja onnistuivatkin melko pitkälle. Nykyisin tähän pyritään EEC:n (EU:n) avulla. Jae 43 ennustaa kuitenkin selvästi, että tällaiset pyrkimykset eivät tuota pysyvää tulosta. ”Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niin kuin ei rautakaan sekaannu saveen”. Kaikkitietävän Jumalan ilmoitus ”ne eivät yhdisty toinen toiseensa” osoittaa, että kaikki yritykset sulattaa nämä kansat yhdeksi kokonaisuudeksi tulevat epäonnistumaan.

Kristus perustaa valtakunnan

Mutta Daniel jatkoi näyn selostamista edelleen näin: ”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti” (Dan.2:44).

Me elämme nyt näiden kuningasten päivinä, jolloin Jumala perustaa iankaikkisen valtakuntansa (jae 44). Mikä on se kivi, joka murskaa maalliset valtakunnat ja täyttää koko maan? Kristusta verrataan Raamatussa kiveen, jonka rakentajat hylkäsivät, mutta josta tulee kulmakivi (Matt.21:42). Ainoa toteutumatonkohta tässä ennustuksessa on Kristuksen takaisin tulo kunniassaan ja kirkkaudessaan. Kun Jeesus tulee lukemattomine enkeleineen suurella voimalla ja kirkkaudella suuren pasuunan pauhatessa, kuuluu Kristuksen voimakas, mutta hellä ja rakastava ääni uskossa Vapahtajaan poisnukkuneiden korviin. Kaikkien aikojen pelastetut nousevat haudoistaan. Kristuksen tullessa elossa olevat ja kuolleista herätetyt pelastetut saavat kuolemattomuuden, ikuisen nuoruuden ja terveyden. Kristus lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa ja he kokoavat hänen valittunsa ja he saavat kohdata toisensa ja rakkaan Lunastajansa tarvitsematta enää koskaan erota. Ylistyslaulujen kaikuessa he nousevat yhdessä riemuitsevina ylös Jumalan kaupunkiin, taivaskotiin (Matt.24:7,30,31; 1Tess.4:13–18; 1Kor.15:51–54).

Miten riemullista onkaan tietää, että taivaassa on Jumala, joka ohjaa ja johtaa tämän maailman valtakuntien kohtaloita. Ja että hän jo pian tulee tekemään lopun kaikesta tämän maailman kurjuudesta ja kärsimyksistä. Hän tuo loputtoman riemun ja onnen niille, jotka nyt, kun vielä on armon aika, haluavat ottaa sen vastaan. Voisiko meidän elämässämme olla mitään tärkeämpää kuin saada lisää tietoa tällaisesta Jumalasta, hellästä rakastavasta taivaallisesta Isästä, joka on maksanut niin äärettömän kalliin hinnan jokaisen meidän pelastuksestamme.

Jeesuksen ennustus hänen takaisintulonsa merkeistä

Danielin kirjan 2. luvun profetia osoittaa siis selvästi, että me elämme siinä ajassa, jolloin voimme odottaa Jeesusta tulevaksi takaisin perustamaan iankaikkisen onnen ja rauhan valtakuntansa maan päälle. Suuressa profetiassaan maailmanlopun merkeistä Jeesus valotti lähemmin niitä olosuhteita, jotka vallitsevat maailmassa silloin, kun hän tulee takaisin. Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta: ”mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki”? Jeesus sai aiheen tähän suureen profetiaansa. Se on muistiin merkittynä Matteuksen evankeliumin 24. luvussa., Markuksen evankeliumin 13. luvussa ja Luukkaan evankeliumin 21. luvussa. Kaikkina aikoina kristityt ovat kaihoten tarkkailleet näiden merkkien täyttymistä. Me saamme nähdä niiden olevan totta meidän aikanamme.

Opetuslasten kysymykseen hänen tulemuksensa merkeistä Jeesus vastasi: ”Te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu” (Matt.24:6). Sotia on ollut aina. Tämä ei sinänsä todista mitään Jeesuksen takaisintulon läheisyydestä. Mutta Jeesus jatkoi: ”Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan” (jae 7). Kaksi viimeistä maailmansotaa ovat olleet todella totaalisia kansakuntien ja valtakuntien välisiä sotia aikaisempiin lähinnä palkkasoturiarmeijoiden sotiin verrattuina.

”Ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin” (jae 7). On hämmästyttävää, että nykyaikaisen tekniikan aikana sadat miljoonat ihmiset kärsivät ravinnon puutteesta ja miljoonat kuolevat ylensyötiin liittyviin sairauksiin.

Tuhoisat maanjäristykset ovat viime aikoina lisääntyneet voimakkaasti. Tiedemiehet pyrkivät esittämään monia syitä maanjäristyksille. Jeesus sanoo kuitenkin, että maanjäristykset julistavat voimakkaasti hänen takaisintulonsa läheisyyttä.

”Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus” (jae 12). Rikollisuuden ja Jumalan lain väheksymisen lisääntyminen viime vuosikymmenien aikana täyttävät Jeesuksen ennustusta.

”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu” (jae 14). Jumala on päättävä työnsä maan päällä lopullisesti ja rutosti, tavattomalla nopeudella, Pyhän Hengen voimalla.

Ennen Jeesuksen takaisintuloa kansoilla on ahdistusta ja epätoivoa. ”Ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät” (Luuk.21:25,26). Maailmassa on nykyään pelkoa ja ahdistusta enemmän kuin koskaan ennen. Ihmiset pelkäävät atomisodan syttymistä, maan, veden ja ilman saastumista, taloudellista lamaa, työttömyyttä ja vaikeita ihmissuhteita. Tarvitseeko Jeesukseen uskovien ja häntä odottavien pelätä mitään? Ei tarvitse. Jeesus sanoo: ”Mutta kun nämä tapahtuvat, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä” (jae 28).

Raamattu ennustaa, että ennen Jeesuksen takaisintuloa, viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. ”Ihmiset ovat rahanahneita… vanhemmilleen tottelemattomia… väkivaltaisia… hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman (2Tim.3:1-5). Maailmassa on nykyään paljon kristillistä ulkokuorta, mutta evankeliumin elämää muuttava voima kielletään usein.

On suurenmoista tietää, että maailman näennäisestä kaaoksesta huolimatta kaikkitietävä, rakastava hyvä Jumala kuitenkin ohjaa maailman tapahtumia ja tarjoaa jokaiselle kalliisti ostettua pelastusta, onnellista elämää tässä maailmassa ja kerran mitä ihmeellisintä, loppumatonta rakkauden, ilon ja onnen täyttämää ikuista elämää.