12. Jeesuksen takaisintulo

0602034

Se kaaostila, mihin ihmiskunta on armon ajan päättymisen jälkeen joutunut, ei kestä kauan. Ihmisten mielettömyys päättyy siihen, että Jeesus tulee takaisin jumaluutensa koko voimassa, kunniassaan ja kirkkaudessaan. Se on jumalattomalle maailmalle kauhun hetki, mutta jumalalle uskollisille se on lopullisen voiton ja vapautuksen hetki. Jeesus itse kertoi siitä suuressa profetiassaan maailman lopusta näin:

” Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin” (Matt.24:30,31).

Maailman julkisin tapahtuma

Raamatun mukaan Jeesuksen takaisintulo on maailman historian kaikkein julkisin tapahtuma. Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran ja syntyi maailmaan pieneksi seimen lapseksi, vain harvat totesivat tämän tapahtuman. Suuri maailma ei tiennyt siitä mitään. Jeesus tuli elämään kärsimysten miehen vaatimattoman osan. Hän ”kielsi itsensä ja otti orjan muodon” lunastaakseen kärsimyksen, itsensä kieltäymyksen ja kuoleman kautta syyn alaiset. Mutta kun hän tulee toisen kerran, hän tulee kuningasten Kuninkaana ja herrain Herrana, täydessä majesteettisuudessaan ja voimassaan.

Jeesuksen takaisintulo on suuren julkisuuden asia. Kolmen enkelin sanomassa, jota on julistettu kaikkialla maailmassa, kaikkien kansojen keskuudessa, siihen on koetettu kiinnittää kaikkien ihmisten huomiota. Yhä lisääntyvät luonnonmullistukset eri puolilla maailmaa ovat olleet edessä oleva suuren tapahtuman airuita. Tästä asiasta on puhuttu paljon kaikkialla.

Tästä huolimatta suuri maailma ei kuitenkaan ole tilanteen tasalla, kun Jeesus tulee. Paavali kirjoittaa siitä näin: ” Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas” (1Tess.5:2–4). Tämä tietämättömyys ei johdu siitä, etteikö heille olisi siitä puhuttu, vaan siitä, että he eivät ole halunneet sitä kuulla eivätkä uskoa.

Mutta tämä päivä yllättää julkisuudellaan kaikki. Se sekä näkyy että kuuluu. Jeesus vertaa sitä salaman leimahdukseen. ”Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on ihmisen Pojan tulemus” (Matt.24:27). Kun salama leimahtaa kautta taivaan idästä länteen, se kyllä huomataan. Se huomataan voimakkaana valoilmiönä ja pelottavana jylinänä. Yhtä julkinen on Jeesuksen takaisintulo. Kaikki puheet Jeesuksen salaisesta tulemuksesta ovat vailla raamatullista pohjaa. Päinvastoin Jeesus varoittaa sellaiseen opetukseen uskomista: ” Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko” (Matt.24:23,25,26).

Raamatun mukaan Kristus tulee niin julkisesti, ettei kukaan voi olla siitä epätietoinen, onko hän tullut vai ei. Hän tulee ”pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella”. Silloin kaikkien huomio kiinnittyy häneen. Kaikki kansakunnat kaikkialla maailmassa seuraavat hänen tuloaan kauhun vallassa. 2Silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät ihmisen Pojan tulevan” (Matt.24:30). Maa vapisee Jumalan majesteettiuden läsnäolon voimasta. Vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltaan. Kalliot halkeilevat ja suuria kallionlohkareita syöksyy alas rotkoihin. Suuret kaupungit loisteliaine rakennuksineen muuttuvat soraläjiksi. Tämän myllerryksen keskellä jumalattomat koettavat kätkeä kasvonsa Kristuksen kasvoilta, joiden läpitunkevaa katsetta he eivät voi kestää.

Se suuri pilvi, jolla Jeesus näyttää tulevan, osoittautuu valtaisaksi enkelijoukoksi, joka Kristuksen mukana lähestyy maata. ”Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet" (Juud.14,15). Koko taivas on täynnä loistavia olentoja Jeesuksen tullessa. Pasuunan soitolla he ylistävät Jumalan Pojan kunniaa, mikä soitto kantautuu valtavana pauhuna kauhun lamauttaman jumalattoman maailman korviin.

Jumalan omien vapautuksen hetki

Kristuksen takaisintulo merkitsee Jumalan omille lopullista vapautusta ja voittoa. Riemullisin katsein he seuraavat Kristuksen saapumista ja puhkeavat valtaisaan ylistyshuutoon: ”Tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan! Kun Jeesus saapuu, ”hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin” (Matt.24:31).

Tämä ei koske vain elossa olevien Jumalan omien lopullista vapautusta. Jeesus itse sanoo: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. – Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen” (Joh.5:25,28,29). Kristuksen takaisintulosta j pelastettujen kokoamisesta Herran tykö Paavali kirjoittaa näin: ” Me kehotamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille. Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. (1Tess.4:15–17).

Tämä tapahtuma on Jumalan omille valtaisan riemun hetki. Se on heidän suuren kipuunsa täyttymys. Kuolemattomuuteen puettuina he kohoavat hänen luokseen, jota he ovat rakastaneet enemmän kuin omaa henkeänsä. Nyt he kohtaavat hänet, joka heidät on lunastanut. Synti ja kuolema ovat iäksi poissa. Jokainen pelastettu säteilee Kristuksen luonteen kauneutta, hänen kirkkauttansa. Nyt on myös vihdoin toteutunut se lupaus, jonka Jeesus antoi opetuslapsilleen vähän ennen kärsimistään ja kuolemaansa: ”. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen” (Joh.14:2,3).

Jumalattoman maailman tuho

Jumalattomalle maailmalle Kristuksen tulo on aivan toisenlainen. Niille, jotka ovat Jumalan arvovaltaa halveksineet, Kristus on kuluttava tuli. ”Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja vaikka hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee Kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan”.

Jo seitsemän viimeisen vitsauksen seurauksena menehtyy paljon niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan suojaa. Samoin siinä hirveässä verenvuodatuksessa, joka syntyy, kun jumalattomat käyvät syyttäen toistensa kimppuun havaittuaan olevansa toivottomasti kadotettuja, kuolee paljon ihmisiä.

Mutta kaikkein pelottavin hetki on se, kun Jumalan arvovaltaa uhmanneet joutuvat kasvokkain Luojansa kanssa. Yksikään sielultaan saastainen ei voi kestää sitä hetkeä. Ilmestyskirja kuvaa symbolisen värikkäästi tämän tapahtuman: ”Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle 18. syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten." – Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa” (Ilm.19:17,18,21). Maapallo on Kristuksen takaisintulon jälkeen autio ja tyhjä. Kaikki pelastetut ovat nousseet Kristusta vastaan yläilmoihin ja ovat hänen kanssaan taivaissa. Jumalattomat ovat tuhoutuneet viimeisten vitsausten aikana ja Kristuksen tullessa noutamaan omansa. Koko eloton maa on kauheassa kunnossa hirveiden luonnonmullistusten jäljiltä. Ainoastaan Saatana enkeleineen liikkuu tämän hävitetyn, autioituneen maan päällä.