Danielin kirjan 2. luku 

Daniel selittää Nebukadnessarin unen

 

Danielin kirjan toinen luku sisältää eskatologisen profetian, jota monet pitävät Raamatun profeetallisten ilmoitusten perusmallina. Luvun kertomusosa tuo vaikuttavalla tavalla esiin itsevaltiaan kuninkaan julmuuden ja kaldealaisten tietäjien kykenemättömyyden käsittää jumalallista ilmoitusta. Siinä nähdään myös Danielille ja hänen tovereilleen annettu jumalallinen viisaus unien selittämiseksi. Luku huipentuu pakanallisen kuninkaan taivaan Jumalalle antamaan ylistykseen.

Dan. 2:1-3. Toisena hallitusvuotenaan Nebukadnessar näki unia, ja hänen mielensä tuli niistä niin levottomaksi, ettei hän voinut nukkua.  2. Silloin kuningas käski kutsua enteidenselittäjät, loitsupapit, noidat ja kaldealaiset viisaat selittämään nämä unet, ja he tulivat ja asettuivat kuninkaan eteen. 3. Kuningas sanoi heille: "Minä olen nähnyt unen, ja minun on saatava tietää, mitä se merkitsee."

Muinoin unilla oli suuri merkitys. Niiden kautta uskottiin saatavan tietoa ja ohjausta tämän ja tuonpuoleisista asioista. Nebukadnessarin uni oli hänen mielestään hyvin vaikuttava ja merkittävä, koska hän oli hyvin levoton unestaan eikä saanut unta. Hän kyllä muisti unensa, mutta sen yksityiskohdat olivat hävinneet hänen mielestään.

Kaldealaisia tietäjiä, noitia ja velhoja pidettiin sen aikuisina tiedemiehinä, hän kääntyi hädässään heidän puoleensa

Jakeet 4-10. 4. Kaldealaiset vastasivat kuninkaalle:* "Ikuisesti eläköön kuningas! Esitä uni palvelijoillesi, niin me kerromme sen selityksen." 5. Kuningas sanoi kaldealaisille: "Tämä on minun päätökseni: Jos ette itse kerro minulle unta ja sen selitystä, teidän jäsenenne hakataan irti ja talonne revitään soraläjiksi. 6. Mutta jos kerrotte unen ja selitätte sen, minä lupaan teille lahjoja ja palkintoja ja suuren kunnian. Esittäkää siis minulle uni ja sen selitys." 7.Kaldealaiset sanoivat uudestaan: "Kuningas kertokoon unen palvelijoilleen, niin me selitämme sen." 8. Kuningas vastasi: "Minä näen selvästi, että te vain yritätte voittaa aikaa, koska olette ymmärtäneet, että päätökseni on ehdoton: 9. jos ette kerro minulle unta, teitä kaikkia odottaa yksi ja sama tuomio. Siksi te olette sopineet keskenänne, että puhutte minulle kierosti ja petollisesti, kun toivotte, että ajat muuttuvat. Kertokaa siis minulle uni, niin minä tiedän, että osaatte sen myös selittää." 10. Kaldealaiset vastasivat kuninkaalle: "Maan päällä ei ole ihmistä, joka voisi kertoa kuninkaalle sen, mitä hän tahtoo. Ei kukaan kuningas, oli hän miten suuri ja mahtava hyvänsä, ole vaatinut tällaista yhdeltäkään enteidenselittäjältä, loitsupapilta tai kaldealaiselta viisaalta!

Kaldealaiset viisaat olivat varmoja unen selityksestä, koska he voisivat selittää unen omien ajatuksiensa perusteella antaen sille merkityksen, joka toteutuisi todennäköisesti tai voitaisiin toteuttaa. Nebudkanessar oli älykäs hallitsija, vaikka hän oli julma ja tyranni. Hän ei vain tyytynyt unen selitykseen, vaan hän halusi tietää myös unensa heidän kauttaan. Näin hän voisi nähdä, olivatko he todella ammattinsa arvoisia. Jos he olisivat todella oikeita ja todellisia ennustajia, heidän jumalansa ilmoittaisivat heille myös unen sen selityksen lisäksi.

Jakeet 11-13. 11. Asia, jota kuningas kysyy, on niin vaikea, että siihen voisivat vastata vain jumalat, jotka eivät asusta kuolevaisten parissa." 12. Tämän kuultuaan kuningas suuttui ja vihastui kovin ja käski surmata kaikki Babylonian viisaat. 13. Kun käsky viisaiden surmaamisesta oli annettu, joutuivat myös Daniel ja hänen toverinsa kuolemanvaaraan.

Ainoastaan Jumala pystyy tietämään ihmisten ajatukset ja unet. Tämä ei ole mahdollista enkeleillekään eikä siis pimeyden voimille. Viisaat tunsivat voimattomuutensa tässä asiassa ja kieltäytyivät kuoleman pelosta vastaamasta, koska Nebudkanessar tiesi unensa. Viisaiden ainoa toivo oli Daniel, joka oli todettu jo aikaisemmin kymmenen kertaa viisaammaksi kaldealaisia tietäjiä.

Jakeet1 4-23. 14. Silloin Daniel puhutteli viisaasti ja taitavasti Arjokia, kuninkaan henkivartijoiden päällikköä, joka oli saanut tehtäväkseen surmata Babylonian viisaat, 15. ja kysyi häneltä: "Minkä vuoksi kuningas on antanut näin ankaran käskyn?" Arjok selitti asian Danielille 16. Silloin Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan aikaa, jotta hän voisi selittää unen. 17. Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereilleen Hananjalle, Misaelille ja Asarjalle 18. ja kehotti heitä pyytämään, että taivaan Jumala olisi armollinen ja ilmaisisi tuon salaisuuden, niin etteivät he tuhoutuisi yhdessä toisten Babylonian viisaiden kanssa. 19. Yöllisessä näyssä salaisuus ilmoitettiin Danielille. Hän kiitti taivaan Jumalaa 20. ja sanoi: - Olkoon Jumalan nimi kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin hänen on viisaus ja voima. 21. Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien, hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan, antaa viisaille viisauden ja ymmärtäväisille tiedon. 22. Hän paljastaa syvimmät salat, tietää sen, minkä pimeys peittää, hänen luonaan asuu valo. 23. Sinua, isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme, olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle.

Daniel antoi esimerkin myös meitä varten. Hän rukoili Jumalaa asioiden puolesta ja ennen kaikkea tovereidensa puolesta. Jumala kuuli herkän ja vilpittömän rukouksen ja ilmoitti Danielille unen ja sen selityksen. Rukousta seurasi välittömästi kiitos ja kunnia Jumalalle.

Jakeet 24-30. 24. Niin Daniel lähti tapaamaan Arjokia, jonka kuningas oli määrännyt surmaamaan Babylonian viisaat, ja sanoi hänelle: "Älä tuhoa Babylonian viisaita! Vie minut kuninkaan luo, niin minä kerron kuninkaalle hänen unensa selityksen. 25. Silloin Arjok vei heti Danielin kuninkaan luo ja sanoi: "Olen löytänyt Juudan pakkosiirtolaisten joukosta miehen, joka voi selittää kuninkaalle hänen unensa."26. Kuningas sanoi Danielille, jota nyt kutsuttiin nimellä Beltesassar: "Pystytkö sinä kertomaan ja selittämään minulle unen, jonka olen nähnyt?" 27. Daniel vastasi kuninkaalle: "Salaisuutta, jota kuningas kysyy, eivät viisaat, loitsupapit, enteidenselittäjät eivätkä manaajat pysty hänelle kertomaan, 28. mutta taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet, ja nyt hän kertoo kuningas Nebukadnessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Sinun unesi ja näyt, jotka vuoteellasi näit, ovat nämä: 29. "Kun sinä, kuningas, makasit vuoteellasi, mieltäsi alkoi vaivata huoli tulevaisuudesta, ja silloin Salaisuuksien Paljastaja ilmoitti sinulle, mitä on tapahtuva. 30. Ei tätä salaisuutta ole paljastettu minulle siksi, että olisin viisaampi kuin muut ihmiset, vaan siksi, että kuningas saisi tietää tämän salaisuuden, ja siksi, että ymmärtäisit, mitä mielessäsi liikkuu.

Nebudkanessar oli silloin maailman suurin kuningas ja näin tämän unen merkitys tuli tiedoksi ja selväksi laajalti. Se kirjoitettiin näin historian aikakirjoihin nöyrän palvelijan Danielin kautta tiedoksi koko uskovalle maailmalle aina ajan loppuun asti. Jumala halusi ilmoittaa omilleen koko maailman historian etukäteen todistukseksi, rohkaisuksi ja lohdutukseksi.

Jakeet 31-35. 31. "Sinä katselit, kuningas, ja edessäsi oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea, ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi, ja sen muoto oli kauhistava. 32. Se patsas oli tällainen: pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, 33. sääret rautaa, jalat osaksi rautaa, osaksi savea. 34. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. 35. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella, ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman.

Kansakuntia on kautta aikojen kuvattu ihmis- ja eläinhahmoissa. Tämä ihmishahmo sopii hyvin maailman historiaan, kuten tulemme kohta huomaamaan. Lisäksi se oli omiaan Nebudkanessarin turhamaisuudelle ja kunnianhimolle Jumalan suunnitelmien toteuttamiseksi. 

Jakeet: 36-38. 36. Tämä oli uni, ja nyt kerromme kuninkaalle sen selityksen. 37. "Sinulle, kuningas, kuninkaiden kuningas, on taivaan Jumala antanut valtakunnan, vallan, voiman ja kunnian. 38. Hän on myös antanut kaikkialla valtaasi ihmiset, maan eläimet ja taivaan linnut ja tehnyt sinut niiden herraksi. Sinä olet kultainen pää.

Edellisissä jakeissa kerrottiin itse uni ja nyt alkaa unen selitys. Kultainen pää kuvaa hyvin Babylonin maailmanvaltaa, koska Babylon on tunnettu valtavista kulta-aarteistaan temppeleissään ja palatseissaan sekä ennen kaikkea suuresta asemastaan ja vallastaan silloisessa maailmassa. Babylon oli hyvin laaja ja sen hallinta-aika oli noin 600 vuotta. Babyloniasta tiedetään paljon. Satumaiset Babylonin riippuvat puutarhat oli yksi muinaisen maailman seitsemästä ihmeestä. Kaupungissa oli 150 leveää katua, kaikki kivettyjä, kohdaten ristikkäin toisensa juuri oikeassa kulmassa. Siellä oli maanalainen tunneli Eufrat-joen alla, joka yhdisti kaksi palatsia toisiinsa. Ruokatarvikkeiden varmistus oli järjestetty 20 vuodeksi siltä varalta, että vihollinen hyökkäisi. Kultainen Babylon, valloittamaton Babylon! Se ei voi koskaan sortua. Se oli ikuinen. Näin he ajattelivat.

Arkeologit ovat kaivaneet Babylonian raunioita nykyisen Irakin alueella. Kaivausten pohjalta on saatu selville paljon yksityiskohtia Babylonian pääkaupungista. Esim. Istanbulin arkeologisessa museossa säilytetään mm. Babylonin muurin osia. Maailmalla on paljon todisteita Babylonista. Arkeologit ovat löytäneen mm. savitaulun, joihin on kaiverrettu seuraavat Nebukadnessarin sanat: "Esagilan ja Babylonin linnoitukset minä vahvistin ja perustin hallintani ikuiseksi."

Jae: 39. 39. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, vähäisempi kuin sinun, ja sitten kolmas valtakunta, pronssinen, joka on hallitseva koko maailmaa.

Profeetta Jesaja ennusti noin 200 vuotta aikaisemmin Babylonin tuhon. Se on hämmästyttävä ennustus, koska siinä mainitaan jopa henkilön nimi, joka tulisi kukistamaan Babylonin, Jes.45:1: 1. Näin sanoo Herra Kyyrokselle, jonka hän on voidellut kuninkaaksi, jonka oikeaan käteen Herra on tarttunut alistaakseen kansat hänen eteensä, temmatakseen vyön kuninkaiden kupeilta, avatakseen hänelle portit ja ovet niin ettei niitä kukaan sulje”.Lokakuun 13 päivänä 539 eKr. Babylonin kultainen kuningaskunta luhistui, vain yhdessä yössä! Kuinka se oli mahdollista, kun oli kyseessä maailmanvalta, joka oli vahva ja ikuinen? Kuinka se tapahtui? Koores ei voinut murtaa muureja maan tasalle yhdessä yössä. Niinpä hän tekikin hämmästyttävän tempun.  Perimätieto kertoo meille, kuinka Kyyroksen insinöörit työskentelivät joen ylävirralla kääntääkseen joen virtauksen toisaalle. Jokihan virtasi kaupungin keskustan kautta. Sitten eräänä yönä, kun sovittu merkki oli annettu, ryhmä sotilaita käänsi koko Eufrat virran suunnan. Joki alkoi kuivua hitaasti. Lopulta armeijan joukot marssivat joen uomaa Babylonian suuren muurin alta kaupungin sisäpuolelle. Tuona yönä yllätyshyökkäyksen myötä Persian armeija valloitti Beltsassarin palatsin. He valloittivat kaupungin, tappoivat kuninkaan. Babylon, tuo kultainen valtakunta kaatui, yhtenä yönä. 

Meedia-Persian valtakuntaa seurasi valtakunta, josta siinä vaiheessa ei vielä näkynyt kunnolla merkkejäkään. Se oli historian mukaan Kreikan eli Aleksanteri Suuren valtakunta v. 331 eKr., jolloin persialaiset lyötiin lopullisesti. Pronssinen vatsa ja lanteet kuvaavat pronssin käyttöä aseissa, koristeissa ja rahassa, ja aikakautta nimitetäänkin pronssikaudeksi. Kreikka hallitsi todella kaikkea maata, koska se ulottui laajimmalle alueelle kuin edelliset. Viidessä lyhyessä vuodessa Aleksanteri Suuri marssitti armeijansa kaikkeen sen ajan tuntemaan maailmaan. Hän ylitti Intian Himalajan. Lopulta 32 vuoden ikäisenä hän istui alas ja valitti, koska ei ollut enää maita, joita hän olisi voinut vallata. Verenjanoinen, hillitön sotilas, Aleksanteri Suuri tappoi usein omia ystäviään viinanjuonti vimmassaan. Tai hän saattoi polttaa kauniita palatseja vain yksinkertaisesti katsellakseen tulipaloa. Valitettavasti hän kuoli akuutin alkoholismin uhrina. Näin kerrotaan. Hänen kuolemansa jälkeen Kreikan imperiumin alamäki alkoi kiihtyä kunnes 22. kesäkuuta 168 eKr. Pyndian taistelussa Aleksanteri Suuren valtakunta tuhoutui 144 vuotta itse Aleksanterin kuoleman jälkeen."

Jae 40. 40. Vielä on tuleva neljäs valtakunta, luja kuin rauta, ja niin kuin rauta murskaa ja särkee kaiken ja niin kuin rauta rikkoo, niin se on murskaava ja rikkova kaikki muut.

Kreikan maailmanvaltaa seurasi Rooman valtakunta. Ratkaiseva taistelu tapahtui siis vuonna 168 eKr., jolloin roomalaiset löivät makedonialaiset Pydnan taistelussa. Roomaa nimitetäänkin rautaiseksi Roomaksi, joten rautaiset jalat sopivat hyvin kuvaamaan Rooman valloituksia. Jokainen tietää, että Rooma oli julma valta. Se tappoi mm. Jeesuksen. Roomalaiset sotilaat naulitsivat hänet ristille Golgatalla. Rautainen Rooma. Sitä luonnehditaan ilmaisuilla jyrisevät rautaiset sotavaunut, rautaiset miekat. Roomalla oli fantastinen tieverkosto. Se oli hirveän raju ja pelottava valtamahti. Historia kertoo, kuinka Rooma luhistui sisäänpäin. Historian mukaan Rooma romahti loistoon ja nautintoihin, paheisiin, poliittiseen korruptioon, skandaaleihin ja moraaliseen rappeutumiseen. Se heikkeni ja täten tuli helpoksi saaliiksi barbaariheimoille, jotka alkoivat hyökätä imperiumia vastaan vuoden 476 jKr. vaiheilla. Nuo heimot tulivat yli Alppien Pohjois-Euroopasta.

Jae 41–43. 41. "Se, että näit jalkojen ja varpaiden olevan osaksi ruukkusavea ja osaksi rautaa, tarkoittaa, että tämä valtakunta on oleva jakautunut mutta siinä on raudan lujuutta, niin kuin näit rautaa olevan ruukkusaven seassa.42. Se, että varpaat olivat osaksi rautaa ja osaksi savea, tarkoittaa, että valtakunta on oleva osittain luja ja osittain hauras. 43. Ja että näit rautaa ruukkusaven seassa, se tarkoittaa, että valtakunnat liittyvät toisiinsa aviositein mutta eivät yhdisty, niin kuin ei rautakaan yhdisty saveen.

Nämä barbaariheimot syöksivät valtaistuimelta hallitsija Augustuksen ja Rooma murtui lohkoihin - pieniin kansoihin ja maihin - vastaten tarkalleen kuvapatsaan kymmentä varvasta. Rooma jakaantui osiin juuri kuten rauta ja savi jakaantuvat. Ne eivät voi sekoittua yhteen, sillä rautaa ja savea ei voida yhdistää. Nyt Rooma oli jakaantunut, kuten kymmenen varvasta. Läpi vuosisatojen jotkut välimeren maat ovat olleet voimakkaita kuin rauta, kun taas toiset ovat olleet sotilaallisesti, taloudellisesti ja poliittisesti heikkoja kuten savi. Näistä jakautuneista valtioista kerrotaan, etteivät ne yhdisty toinen toisiinsa. Näin on historia todistanut. Yhdistymistä ovat turhaan yrittäneet Kaarle Suuri, Kaarle V, Napoleon, Keisari Vilhelm, Hitler ja viimeksi nyt EU.  Tämän profetian perusteella ei myöskään EU saa aikaan lopullista yhdistymistä. Ne eivät myöskään yhdisty aviositein eli Euroopan alueen yhdistämiselle on ollut tyypillistä ristikkäin naiminen, avioerot, uudelleen naimiset, aviorikokset, insestit, vehkeilyt. Nämä kaikki ovat meneillään jopa nyt Euroopassa. Pian kaikki poliittiset hallitsijat alkavat olla jonkinlaisissa sukulaissuhteissa keskenään. Esim. Venäjän Tsaari, Englannin kuningas, Saksan Kaiser Wilhelm olivat ensimmäisiä serkkuja keskenään kuningatar Viktorian kautta. Viktoria oli heidän isoäitinsä! Historian kulussa olemme juuri nyt kuvapatsaan varpaiden ajassa. Noista jakaantuneista Rooman valtioista muodostuivat nykyiset Euroopan kansat.

Jakeet 44-45. 44. "Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti, 45. niin kuin sinä näit, että vuoresta lähti vierimään kivi käden koskematta ja murskasi raudan, pronssin, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys on oikea."

Me elämme nyt näiden kuningasten päivinä, jolloin Jumala perustaa iankaikkisen valtakuntansa. Vuoresta irronnut kivi kuvaa viidettä valtakuntaa eli Jumalan valtakunnan tuloa. Ainoa toteutumaton kohta tässä ennustuksessa on Kristuksen takaisintulo kunniassaan ja kirkkaudessaan.

Me elämme nyt näiden kuningasten päivinä, jolloin Jumala perustaa iankaikkisen valtakuntansa. Nämä jakeet kertovat Pyhän Hengen vuodatuksesta, joka tulee tapahtumaan aikojen lopussa aivan ennen Jeesuksen toista tulemista. Silloin maalliset valtakunnat saavat loppunsa ja evankeliumi leviää nopeasti ympäri maailmaa ja Jeesus tulee takaisin. Sillointoteutuvat Jeesuksen sanat, Matt.24:14. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Tätä tapahtumaa Raamattu nimittää kevät eli myöhäissateeksi. Sitä tarkastellaan sitten tarkemmin, kun tutkimme myöhemmin Ilmestyskirjaa ja sen seitsemättä lukua.

Jakeet 46 - 47. 46. Silloin kuningas Nebukadnessar heittäytyi kasvoilleen maahan, kumarsi Danielia ja käski toimittaa hänelle ruoka- ja suitsutusuhrin. 47. Kuningas sanoi Danielille: "Totta on, että teidän jumalanne on jumalien jumala, kuninkaiden herra ja salaisuuksien paljastaja, sillä sinä olet pystynyt paljastamaan tämän salaisuuden."

Daniel paljasti Babylonin kuninkaalle sekä unen yksityiskohtineen että sen selityksen siten kuin Jumala oli ne hänelle ilmaissut. Valtakuntien nousu ja tuho on kuvailtu tässä uniluvussa. Historian tapahtumat ovat osoittaneet, että uni ja sen selitys olivat luotettavia. Näin Jumala näytti ja toteutti suuruutensa kuningas Nebukadnessarille ja Jumala sai kunnian näiden uskollisten nuorukaisten ansiosta.

Jakeet 48 - 49. 48. Sitten kuningas nosti Danielin korkeaan arvoon, antoi hänelle runsaasti kalliita lahjoja ja teki hänestä Babylonin maakunnan käskynhaltijan ja koko Babylonian viisaiden ylivalvojan. 49. Danielin pyynnöstä kuningas määräsi Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon hoitamaan Babylonin maakunnan hallintoa, mutta Daniel itse pysyi kuninkaan hovissa.

Heidän uskollisuutensa Jumalalle johti myös siihen, että he saivat kunniaa ja vaikutusvaltaa Babylonissa. Tämä heidän esimerkkinsä on varmasti voimassa vielä nykyaikanakin. Kannattaa olla uskollinen Jumalalle vaikeuksienkin keskellä. Jumala tulee kääntämään asiat loppujen lopuksi meidän parhaaksemme.

Jumala johtaa kansojen historiaa. Valtakunnat vuoron perään katosivat, koska sen hallitsijat ja näin koko kansa eivät katsoneet olla Jumalasta riippuvaisia vaan olivat pitäneet valtakuntansa loistokkuutta inhimillisenä saavutuksena. Jumalan laki oli poljettu maahan ja kansojen keskuudessa oli vallinnut jumalattomuus ja turmelus. Näin tulee päättymään myös nykyinen maailma sen valtavine rakennelmineen ja kehityksen aikaansaannoksineen.

On hämmästyttävää todeta, miten tarkasti historia on mennyt Jumalan ilmoituksen mukaan. Ei voi muuta kuin todeta Jumalan valtasuuruus, tieto ja asioiden johtaminen. Tämä ennustus antaa täyden varmuuden Jumalan olemassa olosta ja Raamatun luotettavuudesta. On lohdullista tietää, että maailmamme on loppujen lopuksi Jumalan varmoissa käsissä ja hän tulee viemään kaiken loppujen lopuksi onnelliseen päätökseen. Tämä ennustus osoittaa myös sen, että me elämme maailman historian viimeisiä päiviä. Jeesus tulee pian takaisin ja palauttaa ihmiskunnan siihen alkuperäiseen asemaan ja tilaan, johon se oli alun perin tarkoitettu ja luotu. Tämä oli hyvin rohkaiseva ja lohduttava ennustus ja se antaa voimaa elää kaiken sen myllerryksen ja pahuuden keskellä, jossa ihmiskunta tällä hetkellä elää.

Vuoresta irronneelle kivelle on olemassa seuraava yksityiskohtaisempi tulkinta.

Dan. 2:45. niin kuin sinä näit, että vuoresta lähti vierimään kivi käden koskematta ja murskasi raudan, pronssin, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys on oikea."

Kivi lähti vierimään vuoresta käden koskematta eli Jumalan yliluonnollisella voimalla. Aloitamme vuoresta. Mitä vuori kuvaa? Vastauksen löydämme Raamatusta.

Raamatussa on useita raamatunkohtia, jotka antavat vuorelle merkityksen kirkko, tai seurakunta.Esim. aikojen lopussa profeetta Miika kuvaa vuorella Jumalan lopullista kirkkoa, Miika 4:1: Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne.

Kivi on pieni osa vuoresta, joten sen täytyy kuvata pientä osaa Jumalan kansasta. Mikä voisi olla pieni osa Jumalan kansasta, josta Raamattu kertoo viimeisissä tapahtumissa. Vastauksen löydämme Ilmestyskirjasta, sen seitsemännestä luvusta, jossa puhutaan sinetöinnistä ja 144 000:sta. Ilm.14. luku nimittää heitä esikoisjoukoksi. He tulevat saamaan samanlaisen Pyhän Hengen kasteen kuin saivat apostolit helluntaina, jolloin evankeliumi levisi nopeasti koko silloin tunnettuun maailmaan. Luen vain jakeen 4: "Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista.

Tämän pienen joukon, 144 000, on Jumala valinnut ajan lopussa koko Jumalan kansasta, josta on seulottu pois kaikki nimikristityt. Tästä tapahtumasta kertoo hyvin voimakkaasti Hes.9. luku, eli on todella vakavasta asiasta kysymys. Luen vain jakeen 4, jossa Herra sanoi pellavapukuiselle miehelle: "Kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi laidasta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden."

Dan. 2:35. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman.

Kivi eli 144 000 tulevat viemään viimeisen totuuden, Ilmestyskirjan 14. luvun kolmen enkelin sanoman, kaikkeen maailmaan. Heidän julistuksensa kautta muodostuu suuri vuori eli Ilm.7. luvussa mainittu suuri joukko, joka on tullut suuresta ahdistuksesta eli viimeisten päivien vaikeista ajoista, Ilm.7.9. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa. Tätä tapahtumaa Raamattu nimittää kevätsateeksi. Silloin Jumalan viimeinen armonsanoma, kolmen enkelin sanoma, leviää nopeasti ympäri maailmaa ja kaikki Jumalan omat kuulevat hänen äänensä ja joutuvat tekemään lopullisen valintansa. Sillointoteutuvat Jeesuksen sanat, jotka nyt näyttävät mahdottomilta, Matt.24:14. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.

Profeetta Jesaja on ennustanut tämän kevätsateen eli suuren joukon kokoamisen ennen Herran tulemusta. Jes.66:18–20. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. 19. Ja heidän keskellään minä teen ihmeen ja heidän joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani. 20. He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä, lahjaksi Herralle. Eli Herra tekee ihmeen kaikkien kansojen keskellä eli tapahtuu sinetöinti Jumalan kansan keskellä ja Hän lähettää eloon jääneet eli sinetöidyt 144 000 tuomaan kaikki veljet eli suuren joukon kaikkien kansojen keskeltä lahjaksi Herralle.

Tämä sinetöiminen, 144 000:n ja suuren joukon, tapahtuu hyvin lyhyessä ajassa. Paavali sanoo, Room.9:28: Äkkiä ja lopullisesti on Herra toteuttava sanansa maan päällä. Sen jälkeenJeesus saapuu enkelijoukkoineen kunnissaan ja kirkkaudessaan kokoamaan omansa taivasten valtakuntaan. Se on koko Jumalan pelastussuunnitelman päätepiste, koko maailman historian loistavin ja julkisin tapahtuma, Matt.24:27. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo.

Rukoilemme

Kiitos suuri taivaan Jumala, että sinä voit paljastaa salaisuudet, joita noidat ja tietäjät eivät voi. Kiitos, että ilmoitit ne kuningas Nebukadnessarille ja myös meille maailman historian kulun. Iloitsemme siitä, että tulevaisuudessa perustat oman Rakkauden valtakuntasi, jolla ei ole loppua. Auta, että me voisimme päästä kaikki tuohon valtakuntaan. Rakas Jeesus, puhdista meidät synneistämme pyhällä kalliilla verelläsi etteivät syntimme sulje meiltä pääsyä tuohon ihanaan valtakuntaan. Kiitos suuri taivaan Jumala. Jeesuksen nimessä. Aamen

 

 

  •