Danielin kirjan 1. luku 

Daniel tovereineen Nebukadnessarin hovissa.

Dan.1:1. 1. Juudan kuninkaan Jojakimin kolmantena hallitusvuotena hyökkäsi Babylonian kuningas Nebukadnessar Jerusalemia vastaan ja saartoi sen.

Danielin kirjan 1. luvun tapahtumat vievät meidät noin v. 600 eKr. olevalle ajalle. Babylonin kuningas Nebudkanessar palasi voittoisalta sotaretkeltään Egyptistä ja hyökkäsi Jerusalemiin. Jumala salli Jerusalemin kukistumisen, koska Juudean kansa oli antautunut epäjumalanpalvelukseen eikä ollut kuunnellut profeettojensa varoituksia.

Jae 2. 2. Herra antoi hänen käsiinsä Jojakimin, Juudan kuninkaan, sekä osan Jumalan temppelin pyhistä esineistä. Nebukadnessar vei saaliinsa Sinearin maahan* ja sijoitti sen siellä jumalansa temppelin aarrekammioon.

Nebukadnessar vei mukanaan Babyloniin sotasaalinaan Jumalan temppelin aarteita ja vankeja. Noiden vankien joukossa olivat myös Daniel ja hänen kolme ystäväänsä, joiden kokemuksista kerrotaan myöhemmin. Näistä tapahtumista todistavat myös muinaiset historian kirjoittajat ja arkeologiset kaivaukset.

Jae 3 ja 4. 3. Kuningas käski eunukkiensa päällikön Aspenasin valita israelilaisten joukosta, sekä kuninkaallisesta suvusta että ylimysperheistä, 4. kauniita poikia, joissa ei ollut mitään vammaa ja jotka olivat viisaita, älykkäitä ja oppivaisia, niin että he pystyisivät palvelemaan kuninkaan hovissa, ja käski opettaa heille kaldealaisten kieltä ja kirjallisuutta.

Kuninkaalla oli tapana valita eri kansojen joukosta nuorukaisia, joista kouluttamalla saataisiin päteviä virkamiehiä siihen laajaan valtakuntaan, jota hän hallitsi ja jossa oli monia eri kansallisuuksia. Näin hän pystyi hallitsemaan ja pitämään heitä valtansa alla kaldealaisten sääntöjen ja tapojen alaisuudessa. Kuningas totesi, että israelilaisten joukossa oli kyvykkäitä ja älykkäitä nuorukaisia.

Jae 5. 5. Kuningas käski antaa heille ruokaa omasta pöydästään ja viinejä, joita hän itse joi, ja käski kasvattaa heitä kolme vuotta. Sitten osa heistä pääsisi kuninkaan palvelukseen.

Kuningas halusi antaa heille parasta ruokaa, jotta he saisivat parhaat edellytykset hänen palvelukseensa. Kolme vuotta on todettu myös nykyisin tällaiseksi sopivaksi koulutusajaksi eri ammatteihin. Tästä antoi esimerkin myös Jeesus kouluttamalla opetuslapsia kolme vuotta, jolloin heistä tuli päteviä jatkamaan hänen työtään.

Jakeet 6 ja 7. 6. Heidän joukossaan olivat Juudan heimosta Daniel, Hananja, Misael ja Asarja. 7. Ylieunukki antoi heille uudet nimet: Danielille hän pani nimeksi Beltesassar, Hananjalle Sadrak, Misaelille Mesak ja Asarjalle Abed-Nego.

Raamatun aikoihin israelilaisille lapsille annettiin nimet, jotka jollain tavalla liittyivät Israelin Jumalaan eli Jahveen. Kaldealaiset nimet taas liittyivät heidän epäjumaliinsa. Tämän nimen muuttamisen tarkoituksena oli heidän ajatuksiensa muuttaminen kaldealaiselle uskonnolle myötämieliseksi.

Jae 8. 8. Daniel kuitenkin päätti, ettei saastuttaisi itseään kuninkaan pöydän herkuilla ja viineillä, ja hän pyysi ylieunukilta lupaa, ettei hänen tarvitsisi sitä tehdä.

Jumala oli antanut israelilaisille terveellisen ja puhtaan ruokavalion, joista heidän oli nyt luovuttava. Tämä oli niin suuri omantunnonkysymys heille, sillä he voineet turmella kehoaan kuninkaan pöydällä olevalla epäterveellisellä ja epäjumalille uhratulla ruualla ja juomalla. He halusivat pitää kehonsa, Pyhän Hengen temppelin, puhtaana ja terveenä. Tämä pyyntö oli varmasti Jumalalle mieleen ja hän auttoi heitä tässä asiassa vaikuttamalla hoviherran mieleen. 

Jakeet 9 - 14. 9. Jumala oli antanut Danielin päästä ylieunukin suosioon ja ystävyyteen, 10. mutta ylieunukki sanoi Danielille: "Kuningas itse on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne. Pelkään hänen näkevän, että kasvonne ovat kalpeammat kuin toisten teidän ikäistenne poikien, ja silloin minä teidän takianne joudun hengelläni vastaamaan asiasta kuninkaalle." 11. Daniel sanoi valvojalle, jonka ylieunukki oli määrännyt pitämään huolta Danielista, Hananjasta, Misaelista ja Asarjasta: 12. "Saisimmeko sentään koettaa kymmenen päivän ajan. Antakaa meille pelkkiä kasviksia syötäväksi ja vain vettä juotavaksi.13. Katsotaan sitten, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne pojat, jotka syövät herkkuja kuninkaan pöydästä. Tee sen jälkeen palvelijoillesi niin kuin parhaaksi näet." 14. Valvoja suostui tähän ja antoi heille kymmenen päivää aikaa.

Ylieunukki oli vastuussa kuninkaalle, koska kuninkaan sana oli ehdoton ja sen rikkominen saattoi johtaa teloitukseen. Siksi hän pelkäsi suostua Danielin pyyntöön. Daniel oli kuitenkin niin varma Jumalan avusta, että hän uskalsi vaarantaa ylieunukin hengen. Valvoja tulikin vakuuttuneeksi heidän Jumalansa avusta ja suostui heidän pyyntöönsä.

Jae 15. 15. Kymmenen päivän kuluttua he näyttivät paljon terveemmiltä kuin ne pojat, jotka olivat saaneet ruokansa kuninkaan pöydästä.

Tässä meillä on Danielin ja hänen ystäviensä todiste 2,5 vuosituhannen takaa kasvisruuan terveellisyydestä. Vasta nykyaikana on ravitsemustiede tullut samaan tulokseen. Kannattaa todella noudattaa Jumalan antamia ohjeita myös ruokatottumuksissa. Silloin me säästymme monilta nykyajan vakavilta sairauksilta, jotka vievät ennenaikaiseen hautaan. Monet kasvisruuan nauttijat ovat nykyaikanakin päässeet huipputuloksiin monissa fyysistä kuntoa vaativissa kilpailuissa terveellisellä tavalla ilman lisäaineita. Raamatun antamat terveysohjeet ovat luotettavat ja varmat.

Jakeet 16 - 19. 16. Niin valvoja jätti pois kuninkaan pöydän herkut ja juomaksi määrätyn viinin ja antoi heille vain kasviksia. 17. Ja näille neljälle pojalle Jumala antoi taitoa ja kykyä kaiken opin ja viisauden ymmärtämiseen, ja Daniel osasi selittää kaikki näyt ja unet. 18. Kuninkaan määräämän ajan mentyä umpeen ylieunukki vei kaikki pojat Nebukadnessarin eteen. 19. Kuningas puhui poikien kanssa, eikä koko joukosta löytynyt yhtäkään Danielin, Hananjan, Misaelin ja Asarjan vertaista, ja he pääsivät kuninkaan palvelukseen.

Jumala palkitsi poikien uskollisuuden Jumalan mielenmukaisella viisaudella. Varmasti tähän vaikutti myös heidän ruokatottumuksensa. Keho pysyi terveenä ja ajatus kirkkaana koko elämän ajan. Heissä toteutui sanonta: ”Terve sielu terveessä ruumiissa”. Olen tavannut monia yli 90-vuotiaita uskovia ihmisiä, joiden ajatuskyky on pysynyt kirkkaana ja erityisesti hengellisissä asioissa johtuen juuri uskollisuudesta Jumalalle myös terveysasioissa.

Jakeet 20 - 21. 20. Aina kun kuningas tiedusteli heiltä asiaa, joka vaati viisautta ja ymmärrystä, hän havaitsi heidät kymmenen kertaa paremmiksi kuin kaikki hänen valtakuntansa enteidenselittäjät ja loitsupapit. 21.  Ja Daniel eli hovissa kuningas Kyyroksen ensimmäiseen hallitusvuoteen asti.

Daniel tovereineen oli ollut kolmen vuoden koulutuksessa ja kuningas havaitsi heidät kymmenen kertaa viisaammiksi kuin muut valtakunnan viisaat. Varmasti tähän oli syynä myös se, että Jumala palkitsi heidän uskollisuutensa tällä tavalla. Daniel toimi hovissa kuningas Kyyroksen hallitusaikaan asti eli kaikkiaan noin 70 vuotta. Jumala siunasi häntä näin pitkän ajan, mikä oli harvinaista sen aikaisten hallitsijoiden ja poliittisten olosuhteiden muuttuessa.

Rukoilemme

Kiitos rakas Herramme, että vankeudessakin voit auttaa omiasi, kun he kääntyvät sinun puoleesi ja ovat uskollisia sinulle. Auta meitäkin, että voimme lujasti päättää seurata sinun sanaasi niin kuin Daniel ja hänen ystävänsä tekivät. Annoit heille taidon käsittää kirjoituksia ja kaikkea viisautta sekä ymmärtää näyt ja unet. Mekin tahdomme pyytää viisauttasi ymmärtää Raamattua ja tehdä oikeita ratkaisuja elämässämme. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.